Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC - Forum Prawne

 

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Szanowni Państwo, Chcę prosić o pomoc w następującej sprawie: W dniu 23.07.2020r. komornik sądowy zrobił blokadę na środki na koncie prowadzonej przeze mnie działalności (nie pozostawiając kwoty wolnej). Wcześniej nie wysłano żadnego zawiadomienia. O sprawie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Komornik i postępowanie egzekucyjne


Odpowiedz
 
27-07-2020, 14:17  
aniolek2405
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Szanowni Państwo,

Chcę prosić o pomoc w następującej sprawie:

W dniu 23.07.2020r. komornik sądowy zrobił blokadę na środki na koncie prowadzonej przeze mnie działalności (nie pozostawiając kwoty wolnej). Wcześniej nie wysłano żadnego zawiadomienia. O sprawie dowiedziałam się w dniu blokady. Otrzymałam informację z banku dotyczącą kwoty blokady oraz sygnaturę i dane komornika. Po kontakcie z komornikiem otrzymałam informację, że jest to egzekucja długu za nieopłaconą składkę OC nabytą przez firmę windykacją od ubezpieczyciela 26.06.2013r.

Według mojej wiedzy sprawa ta (jak i dług) są przedawnione. Nie otrzymałam żadnych zawiadomień z sądu o prowadzonym postępowaniu.

Bardzo proszę o pomoc, co w obecnej sytuacji mogę zrobić/jakie kroki podjąć?

Pozdrawiam.
aniolek2405 jest off-line  
27-07-2020, 15:33  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 5.171
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Cytat:
Napisał/a aniolek2405 Zobacz post
Nie otrzymałam żadnych zawiadomień z sądu o prowadzonym postępowaniu.
Cytat:
Napisał/a aniolek2405 Zobacz post
Bardzo proszę o pomoc, co w obecnej sytuacji mogę zrobić/jakie kroki podjąć?
możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty z zarzutem błędnego adresu dla pozwanego,
Cytat:
Napisał/a aniolek2405 Zobacz post
Według mojej wiedzy sprawa ta (jak i dług) są przedawnione.
czy na pewno?, jesteś na 100% pewny,
robinson21 jest off-line  
27-07-2020, 21:02  
aniolek2405
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Cytat:
Napisał/a robinson21 Zobacz post
możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty z zarzutem błędnego adresu dla pozwanego,

czy na pewno?, jesteś na 100% pewny,
1. Na chwilę obecną mam wiadomość od komornika, że zajęcie dotyczy długu przejętego od TU Link4 (polisa OC) przez firmę PRESCO z datą 26.06.2013r.
Od tego czasu minęły 3, a nawet 6 lat. Jeżeli dobrze rozumiem komornika (rozmowa telefoniczna, brak pisma drogą pocztową) nakaz został wydany w styczniu tego roku.

Bardzo proszę o informację, w jaki sposób mogę sprawdzić czy dług jest przedawniony i jaki jest okres przedawnienia niezapłaconej składki OC.

Dla wyjaśnienia sytuacji: na rachunku prowadzonej przeze mnie działalności (nie na koncie prywatnym) została nałożona blokada. Konsultant banku poinformował, że dotyczy to tytułu egzekucyjnego i podał sygnaturę oraz dane komornika. Kontakt z komornikiem nastąpił telefonicznie. Nie mam żadnego dokumentu w tej sprawie.

Proszę również o informację czy jest sposób, aby uniknąć zajęcia kwoty na rachunku bankowym przez komornika do czasu wyjaśnienia sprawy?
aniolek2405 jest off-line  
28-07-2020, 08:56  
Arystokrata20
Stały bywalec
 
Posty: 446
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Dług przedawniłby się dopiero w 2023 roku.
Zawieszenie egzekucji mogłoby nastąpić tylko 1. na żądanie wierzyciela, 2. w przypadku złożenia przez dłużnika dokumentów wskazujących na fakt, że roszczenie zostało już spełnione.
Arystokrata20 jest off-line  
28-07-2020, 10:46  
aniolek2405
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Cytat:
Napisał/a Arystokrata20 Zobacz post
Dług przedawniłby się dopiero w 2023 roku.
Zawieszenie egzekucji mogłoby nastąpić tylko 1. na żądanie wierzyciela, 2. w przypadku złożenia przez dłużnika dokumentów wskazujących na fakt, że roszczenie zostało już spełnione.
Czy mogę prosić o podstawę prawną powyższego stwierdzenia dotyczącego terminu przedawnienia?

Analizując dostępne źródła (w kilku miejscach) znalazłam informację odnośnie przedawnienia po 3 lub ewentualnie 6 latach. Poniżej fragment treści wraz z konkretnymi przepisami:

"9 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać zmodyfikowane zasady przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Warto przeanalizować te zmianę w nawiązaniu do popularnych sytuacji związanych z ubezpieczeniami. Chodzi tutaj między innymi o przedawnienie roszczeń będących efektem wyroku sądowego oraz przedawnienie roszczeń ubezpieczyciela związanych z brakiem zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Trudniej będzie dochodzić roszczeń dotyczących missellingu
Przedawnienie długu ubezpieczeniowego W kontekście nowych zasad przedawnienia długów najczęściej mówi się o skróceniu domyślnego terminu przedawnienia wynoszącego wcześniej 10 lat. Wedle nowych przepisów obowiązujących od 9 lipca 2018 roku wspomniany termin wynosi 6 lat.

Zgodnie z artykułem 118 kodeksu cywilnego (KC): „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Cytowany przepis nie tylko skraca ogólny termin przedawnienia roszczeń (z 10 lat do 6 lat). Na uwagę zasługuje również wprowadzenie zasady, zgodnie z którą najważniejsze terminy przedawnienia roszczeń (3 lata oraz 6 lat) będą upływały pod koniec roku kalendarzowego.

Kwestia ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (skróconego do 6 lat) wydaje się ważna w kontekście ubezpieczeń, bo ten podstawowy termin jest uwzględniany między innymi przy sporach pomiędzy konsumentami oraz ubezpieczycielami. Przykładem takich sporów są sprawy dotyczące nieuczciwej sprzedaży polis inwestycyjnych (tzw. missellingu).

Właśnie dlatego przedstawiciele Rzecznika Finansowego niedawno zwrócili uwagę, że skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczeń nie jest korzystne dla konsumentów walczących o swoje prawa z instytucjami finansowymi (np. zakładami ubezpieczeń, bankami oraz przedsiębiorstwami pożyczkowymi). Trzeba pamiętać, że w takich sprawach konsumenci nie od razu mogą mieć pełną świadomość dotyczącą nieuczciwych praktyk firmy finansowej.

Szybciej przedawnią się długi dotyczące sądowego wyroku
Trzeba pamiętać, że zmiany prawne z 9 lipca 2018 r. przewidują skrócenie jeszcze jednego ważnego terminu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 125 kodeksu cywilnego: „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat”.

Przed 9 lipca 2018 roku analogiczny termin przedawnienia roszczeń związanych między innymi z wyrokiem sądu wynosił aż dziesięć lat. Nowe przepisy mają motywować wierzycieli do szybszego dochodzenia roszczeń potwierdzonych przez sąd i zniechęcać do tzw. „hodowania odsetek”. Nie można jednak ukryć, że niedawna zmiana terminu przedawnienia jest niezbyt korzystna dla osoby, która chce wyegzekwować jakiś dług na podstawie wyroku sądowego.

Z punktu widzenia konsumenta ocena skrócenia terminu przedawnienia roszczeń potwierdzonych wyrokiem sądowym zależy od tego, w jakim charakterze występuje taka osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeżeli konsument jest dłużnikiem (np. z tytułu szkody potwierdzonej przez sąd cywilny), to krótszy termin przedawnienia roszczeń wierzyciela będzie dla niego korzystny.

Konsument ma ochronę przed spłatą przedawnionego długu
Warto wspomnieć, że lipcowe zmiany dotyczące terminów przedawnienia roszczeń nie dotyczą długów związanych z niezapłaconą składką ubezpieczeniową. Modyfikacji nie uległ bowiem przepis szczegółowy (zobacz art. 819 kodeksu cywilnego) wskazujący, że „roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech”.

Wspomniany przepis nie dotyczy odszkodowań i zadośćuczynień związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (np. OC komunikacyjnym), ale jest stosowany między innymi w odniesieniu do zaległych składek ubezpieczeniowych.

Niedawna nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego (KC) dotyczących przedawnienia wprowadza jednak pewną korzystną zmianę dla wszystkich konsumentów, którzy zalegają jakieś pieniądze ubezpieczycielowi. W ramach ogólnych przepisów KC utrzymano zasadę, zgodnie z którą wierzyciel może się domagać spłaty przedawnionego długu, a sam dłużnik decyduje o tym, czy skorzysta ze środka obronnego w postaci przedawnienia roszczeń.

Od 9 lipca 2018 r. ważny wyjątek dotyczy jednak konsumentów. Od takich dłużników, którzy zaciągnęli u przedsiębiorcy zobowiązanie niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową, nie można się domagać spłaty przedawnionego długu (zobacz art. 117 paragraf 2 indeks 1 kodeksu cywilnego)."

Czy ktoś mógłby się do powyższego odnieść w kontekście mojej sytuacji?

Uprzejmie dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
aniolek2405 jest off-line  
28-07-2020, 16:22  
Neon25
Użytkownik
 
Posty: 321
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Zgodnie z przepisami przejściowymi w twoim przypadku zastosowanie ma termin przedawnienia 10 lat.
Neon25 jest off-line  
28-07-2020, 18:22  
aniolek2405
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

A jaki jest termin na przedawnienie się odsetek - również 10 lat, czy 3, jak w powyższej notce?

Biorąc pod uwagę Państwa sugestie zakładam, że dług nie przedawnił się. Dzisiaj otrzymałam więcej informacji, m.in. datę uprawomocnienia wyroku sądu w tej sprawie - 28.01.2014r., więc w tym wypadku nawet okres 6 lat nic nie zmienia w kwestii przedawnienia samej należności.

Przyglądając się aktom sprawy zauważyłam, że nie została nigdzie uwzględniona dokonana przeze mnie w 2013r. wpłata na poczet długu wynosząca połowę jego wysokości. Wydaje się to dość istotne. Wpłata została wpłacona na konto bankowe przelewem pocztowym, którego mam potwierdzenie.

Zakładam, że w związku ze wszczęciem egzekucji zostanę obciążona kosztami komorniczymi.

Mam kilka uzupełniających pytań:

1. Czy w tej sytuacji zmienia coś fakt, że informacji dotyczących wyroku, czy nakazu zapłaty, ani jakichkolwiek innych dokumentów dotyczących sprawy nie doręczono na mój właściwy adres zamieszkania? Czy złożenie jakiegokolwiek zażalenia/innego dokumentu do sądu pozwoli mi uniknąć poniesienia kosztów egzekucji komorniczej?
2. W jaki sposób i gdzie mogę przedstawić dowód dokonanej wcześniej wpłaty na rzecz długu? Jakby nie było jest to połowa wymaganej kwoty, którą teraz komornik żąda ode mnie w całości (uwzględniam odrębnie odsetki oraz koszty procesowe)?
3. Czy odsetki w tej sprawie nie powinny być przedawnione? A jeżeli nie to, czy wysokość odsetek nie powinna zostać wyliczona na podstawie kwoty pomniejszonej o dokonaną przeze mnie w 2013r. wpłatę?

Z góry dziękuję za pomoc.
aniolek2405 jest off-line  
28-07-2020, 20:58  
Neon25
Użytkownik
 
Posty: 321
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Wpłata powinna być uwzględniona. Termin przedawnienia odsetek wynosi w istocie 3 lata - z tym, że bez wglądu w akta komornika nie masz pewności, czy na podstawie tego tytułu wykonawczego nie prowadził już postępowania egzekucyjnego.
Neon25 jest off-line  
28-07-2020, 22:38  
aniolek2405
Użytkownik
 
Posty: 40
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

W jaki sposób najlepiej wyegzekwować fakt pominięcia dokonania wpłaty?

Złożyć odwołanie do sądu powołując się na zły adres doręczenia i następnie przedstawić dowód wpłaty i wnioskować o uwzględnienie?

Przedstawić dowód wpłaty komornikowi?

Nie uchylam się od obowiązku zapłaty, jeżeli taki rzeczywiście istnieje, a z sugestii wynika, że sprawa nie jest przedawniona. Zależy mi jednak na zapłacie tylko tej kwoty, która rzeczywiście nie została zapłacona. Mając wiedzę na temat toczącego się postępowania i nakazu zapłaty spełniłabym obowiązek już wtedy, nie czekając na egzekucję komorniczą. Obecna sytuacja naraża mnie na dodatkowe koszty.

Ponawiam również pytanie o to, czy w mojej sytuacji kosztów egzekucji komorniczej da się uniknąć na podstawie błędnego adresu dostarczenia nakazu zapłaty.

Dziękuję i pozdrawiam.
aniolek2405 jest off-line  
31-07-2020, 17:49  
robinson21
Stały bywalec
 
robinson21 na Forum Prawnym
 
Posty: 5.171
Domyślnie RE: Zajęcie rachunku bankowego przez komornika - niezapłacona składka OC

Cytat:
Napisał/a aniolek2405 Zobacz post
Ponawiam również pytanie o to, czy w mojej sytuacji kosztów egzekucji komorniczej da się uniknąć na podstawie błędnego adresu dostarczenia nakazu zapłaty.
nakaz + skuteczny sprzeciw = brak komornika
robinson21 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zajęcie rachunku bankowego przez komornika (odpowiedzi: 1) Witam, Mam pytanie związane z zajęciem mojego rachunku bankowego przez komornika. Moi rodzice mieli długi czynszowe, przez co komornik zajął nam...
§ Zajęcie rachunku bankowego przez komornika (odpowiedzi: 62) Witam mam dość dziwna sprawę. Więc zacznę od początku dostałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji która jest przedawniona wiec w terminie wniosła...
§ Zajęcie rachunku bankowego przez komornika (odpowiedzi: 1) Witam. Tak jak w temacie mam zajęty rachunek bankowy od kilku dni. Ogólnie jestem hazardzistą który jest w trakcie leczenia, mam sporo długów....
§ Zajęcie Rachunku Bankowego Przez Komornika (odpowiedzi: 17) Witam czy jeżeli na mój rachunek bankowy wpływa tylko wynagrodzenie za pracę w kwocie 1500zł brutto czyli minimum socjalne, to czy komornik moze...
§ Zajęcie rachunku bankowego przez komornika (odpowiedzi: 2) Witam, mam pytanie o zajęcie komornicze, mianowicie poręczyłem kredyt jako osoba fizyczna i dłużnik nie spłaca zobowiązania. Czy komornik może zająć...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.