Nakaz noszenia maseczek - Forum Prawne

 

Nakaz noszenia maseczek 2

Cytat: Napisał/a Pytajnik 001 w rozporządzeniu z prawem do posiłku Ja zaliczam wpadki co do języka polskiego i znam swoje słabości ale tu jesteś ode mnie lepszy. Na szczęście zrozumiałem. Niby zgodnie z dyrektywą kolizyjną ...Wróć   Forum Prawne > Temat na czasie > Koronawirus


Odpowiedz
 
15-04-2020, 17:47  
emerytwojskowy
Stały bywalec
 
Posty: 1.127
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a Pytajnik 001 Zobacz post
w rozporządzeniu z prawem do posiłku
Ja zaliczam wpadki co do języka polskiego i znam swoje słabości ale tu jesteś ode mnie lepszy. Na szczęście zrozumiałem.

Niby zgodnie z dyrektywą kolizyjną rozstrzygnąć powinno się na korzyść kodeksu pracy.
Ale po wcześniejszy wgłębieniu się w prawo konstytucyjne i wynikającym z niego uprawnieniami TK sam już nie wiem. To efekt pisania przepisów prawa na kolanie.

Zapowiedziano nowelizację kontrowersyjnego przepisu, znamy już planowaną jego treść ale jeszcze w Dz.U. nie ma i nie ma na chwilę pisania postu w wykazie aktów czekających na opublikowanie jeszcze nie ma.
https://wykaz.rcl.gov.pl/

Być może będzie jak zwykle położymy się spać w w innym stanie prawym niż tym jaki będzie kiedy się rano obudzimy.
emerytwojskowy jest off-line  
15-04-2020, 19:06  
emerytwojskowy
Stały bywalec
 
Posty: 1.127
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Wcześniej napisałem: być może będzie jak zwykle położymy się spać w w innym stanie prawym niż tym jaki będzie kiedy się rano obudzimy.

Już nieaktualne, mamy już nowelizację rozporządzenia:

Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 673

Cytat:
„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży
lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby
niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług,
w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach
(straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568 ).
2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym
mowa w pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie
orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach,
placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby
wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający
styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących
środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach
handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek,
o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe
lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od
klientów dodatkową przesłoną ochronną.
4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:
1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”.
emerytwojskowy jest off-line  
15-04-2020, 20:00  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.799
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a Pytajnik 001 Zobacz post
Jak ma wyglądać posiłek podczas przerwy w pracy by nie naruszyć prawa?
Z jednej strony obowiązek noszenia maseczki, z drugiej prawo do posiłku w przerwie od pracy.
nie musisz nosić maseczki w zakładzie jeżeli nie obsługujesz klientów.
Agnieszka3M jest off-line  
15-04-2020, 20:02  
Pytajnik 001
Stały bywalec
 
Posty: 436
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Pytam o sytuację, gdy muszę nosić maseczkę.
Normy wynikające z tego nakazu są w kolizji z prawem do posiłku podczas przerwy w pracy.
Pytajnik 001 jest off-line  
15-04-2020, 20:05  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.799
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a Pytajnik 001 Zobacz post
Pytam o sytuację, gdy muszę nosić maseczkę.
a konkretnie? nie bardzo potrafię sobie wyobrazić jedzenia przy klientach
Agnieszka3M jest off-line  
15-04-2020, 20:07  
Pytajnik 001
Stały bywalec
 
Posty: 436
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Ok. Rozumiem.
Pytajnik 001 jest off-line  
16-04-2020, 11:40  
szymon1051
Użytkownik
 
Posty: 270
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
w środkach publicznego transportu zbiorowego wrozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy zdnia 16grudnia 2010r. opublicznym transporcie zbiorowym oraz wpojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
Dobrze rozumiem że jak ktoś jedzie samochodem z osobami z którymi mieszka, to nie musi mieć maseczki?
szymon1051 jest off-line  
16-04-2020, 14:38  
szymon1051
Użytkownik
 
Posty: 270
Domyślnie

Cytat:
18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży
lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
Przezroczysta przyłbica nie wchodzi w grę?

Cytat:
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie
orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
Mój znajomy ma alergię i się dusi w takich maseczkach i ma katar. Lekarz rodzinny może wystawić zwolnienie żeby nie nosił tych maseczek, czy musi być specialista?
szymon1051 jest off-line  
17-04-2020, 07:32  
Latrommi
Stały bywalec
 
Posty: 798
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a szymon1051 Zobacz post
Przezroczysta przyłbica nie wchodzi w grę?
Hmmm... najwyraźniej, o dziwo, choć projekt ministerstwa zdrowia zakładał takie brzmienie:

"§ 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania: (...)"

Więc w nim przyłbice były zawarte, jak na ISAPie pojawi się tekst, to będziemy wiedzieli na pewno.


Cytat:
Napisał/a szymon1051 Zobacz post
Mój znajomy ma alergię i się dusi w takich maseczkach i ma katar. Lekarz rodzinny może wystawić zwolnienie żeby nie nosił tych maseczek, czy musi być specialista?
W mojej ocenie lepiej byłoby mieć zaświadczenie wystawione przez specjalistę. Podobnie jest z noszeniem pasów bezpieczeństwa - wystawione przez psychiatrę, ma sens.
Latrommi jest off-line  
17-04-2020, 08:09  
Latrommi
Stały bywalec
 
Posty: 798
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a szymon1051 Zobacz post
Przezroczysta przyłbica nie wchodzi w grę?
Wchodzi w grę jedynie w przypadku, gdy:

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach
handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek,
o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe
lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od
klientów dodatkową przesłoną ochronną.
Latrommi jest off-line  
18-04-2020, 06:12  
Pytajnik 001
Stały bywalec
 
Posty: 436
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Terminy maska i maseczka są zdefiniowane w jakiś przepisie? Nie są. To co dla jednego przyłbica to dla drugiego maska.
Pytajnik 001 jest off-line  
18-04-2020, 11:05  
Luizanna
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a Latrommi Zobacz post
W mojej ocenie lepiej byłoby mieć zaświadczenie wystawione przez specjalistę. Podobnie jest z noszeniem pasów bezpieczeństwa - wystawione przez psychiatrę, ma sens.
W rozporządzeniu pisze jednak, że PRZEDSTAWIENIE ORZECZENIA/ZAŚWIADCZENIA (o tym, że stan zdrowia uniemożliwia poruszanie się w maseczce) NIE JEST WYMAGANE.

Czy to nie oznacza, że przy kontroli mogę po prostu oświadczyć policjantowi, że mam astmę (lub alergię, jak w podanym wcześniej na forum przykładzie) i mój lekarz odradza poruszanie się w maseczce? Ja tak rozumiem ten przepis.

Pytanie, czy
1. moje rozumienie jest poprawne i
2. czy policja będzie je podzielać.

Czy ktoś ma może na ten temat jakieś informacje, w jaki sposób policja zamierza stosować ten przepis przy kontrolach osób nienoszących maseczek?
Luizanna jest off-line  
18-04-2020, 12:54  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.477
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a Luizanna Zobacz post
Ja tak rozumiem ten przepis.
Zgadza się, jednak musisz się liczyć z wnioskiem o ukaranie i przed Sądem będziesz bronić swoich racji, czyli wykazać, że faktycznie stan zdrowia nie pozwala na noszenie zakrycia ust i nosa.
Cytat:
Napisał/a Pytajnik 001 Zobacz post
Terminy maska i maseczka są zdefiniowane w jakiś przepisie? Nie są. To co dla jednego przyłbica to dla drugiego maska.
Wystarczy zapoznać się ze zrozumieniem z rozporządzeniem aby wiedzieć, że przyłbica to nie maska, maseczka, odzież, czy jej część
Kanas jest off-line  
18-04-2020, 14:17  
Pytajnik 001
Stały bywalec
 
Posty: 436
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

Cytat:
Napisał/a Kanas Zobacz post
Wystarczy zapoznać się ze zrozumieniem z rozporządzeniem aby wiedzieć, że przyłbica to nie maska, maseczka, odzież, czy jej część
Rozumiem to doskonale. Nie zmienia to jednak faktu, że maska i maseczka nie zostały zdefiniowane w ww. przepisie.
Pytajnik 001 jest off-line  
18-04-2020, 15:49  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.477
Domyślnie RE: Nakaz noszenia maseczek

W przepisach wiele rzeczy nie jest zdefiniowane, Sądy wtedy o ile faktycznie jest kwestia sporna, odnoszą się do SJP a ta dokładnie moim zdaniem rozróżnia czym jest maska, czym przyłbica
Choć przyznaję, że również na początku uważałem, że przyłbice można zakwalifikować jako maskę, hehee
Kanas jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sprzedaż maseczek, a Vat (odpowiedzi: 1) Witam, Mam pytanie, posiadam działalność gospodarczą zwolnioną z podatku Vat. Proszę o odpowiedź, czy mogę sprzedawać maseczki ochronne. Dziękuję...
§ Czy nakaz noszenia masek jest zgodny z konstytucją? (odpowiedzi: 5) Czy nakaz noszenia masek jest zgodny z konstytucją? Bo z tego co wiem, to tylko rozporządzenie, a ograniczenia wolności chyba tylko mogą być...
§ obowiązek noszenia dowodu (odpowiedzi: 2) Nie mogę się doszukać takiego tematu a interesuje mnie bardzo czy jest w naszym pięknym kraju pzrzepis mówiący o obowiązku posiadania przy sobie...
§ Zakaz noszenia biżuterii. (odpowiedzi: 1) Witam, mam pewną wątpliwość, którą chciałabym się podzielić i ewentualnie doszukać się odpowiedzi, jeśli ktoś będzie umiał pomóc. Pracuję od...
§ Odmowa noszenia mundurka (odpowiedzi: 2) Witam, W szkole mojego dziecka istnieje nadal obowiązek noszenia mundurków szkolnych. Jest to zapisane w regulaminie szkoły. Znalazłam...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.