Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej - Forum Prawne

 

Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Witam, Czy ktoś miał przypadek skierowania przez policję wniosku do sądu o ukaranie za brak maseczki? Jak te sprawy się kończyły? Proszę o odpowiedzi tylko osoby, które mają wiedzę w tej materii. Pozdrawiam....Wróć   Forum Prawne > Temat na czasie > Koronawirus


Odpowiedz
 
19-10-2020, 21:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Witam,
Czy ktoś miał przypadek skierowania przez policję wniosku do sądu o ukaranie za brak maseczki? Jak te sprawy się kończyły? Proszę o odpowiedzi tylko osoby, które mają wiedzę w tej materii.
Pozdrawiam.
 
19-10-2020, 22:50  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.195
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Cytat:
Napisał/a jankas98 Zobacz post
Jak te sprawy się kończyły?
W zdecydowanej większości wyrokiem skazującym, zaledwie kilka, może kilkanaście było po myśli oskarżonego.
https://forumprawne.org/koronawirus/...-maseczki.html
https://forumprawne.org/koronawirus/...-10-20r-3.html
Czy podobne.
Kanas jest off-line  
19-10-2020, 22:58  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Czy są dostępne jakieś potwierdzone dane na temat tych wyroków skazujących, czy jedynie informacje z portali informacyjnych?
Pozdrawiam.
 
19-10-2020, 23:09  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.195
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Poszukaj na stronach rządowych. Gdzieś dawałem link, jednak nie wiem, czy jeszcze aktualny gdyż było to jakiś czas temu.
Kanas jest off-line  
19-10-2020, 23:29  
BioZ
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Nie mamy prawa precedensu więc można co najwyżej próbować znaleźć czy dany sędzia wyrokuje tak czy inaczej. Jeśli nie podpadałeś pod rozporządzenie a będzie skazujący to warto wykorzystać wszelkie możliwości odwoławcze. Dopiero jutro są plany dostosowania ustawy pod rozporządzenie, żeby wymóg mógł być powszechny.
BioZ jest off-line  
20-10-2020, 13:57  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Myślę, że nie ma podstawy prawnej do tych mandatów, bo w mediach jest dużo szumu na temat wyroków skazujących (możliwe, że na stronach policyjnych i rządowych też, ale mam do nich ograniczone zaufanie). Znam osobiście 4 przypadki, o których mowa i nie zostało wszczęte postępowanie. Nie nawołuje do nienoszenia maseczki, ale w sytuacji awaryjnej raczej nie ma się czym przejmować.
 
20-10-2020, 22:08  
cameleonix11
Stały bywalec
 
cameleonix11 na Forum Prawnym
 
Posty: 5.224
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Wszystko zależy od linii orzeczniczej danej apelacji / okręgu / sądu. Jeden z sądów na południu wszystko, co wpływa z KPP umarza. Nadto najpierw sprawa trafia do nakazowego, w którym sąd wydaje orzeczenie na podstawie twierdzeń policji. Dopiero po sprzeciwie trafia do postępowania zwykłego, w którym sąd może uznać rację obwinionego.

Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
cameleonix11 jest off-line  
22-10-2020, 16:39  
gizi0
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

***
O ile jestem w stanie zrozumieć "godziny dla seniorów" na podstawie Ustawy z 5 grudnia 2008
"Art.4.1. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, programy zapobiegania i zwalczania określonych zakażeń lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych, mając na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie objęcia ochroną zdrowotną osób, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej."

albo ograniczenie liczby klientów/gości restauracji
"Art.22.2. W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną, minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym, oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości i dekontaminacji, w zakresie:
1)lokalizacji obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
2)minimalnej ilości i powierzchni oraz przeznaczenia pomieszczeń wchodzących wskład obiektów produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
3)procedur utrzymania czystości i dekontaminacji,
4)warunków produkcji, świadczenia usług i prowadzenia handlu–z uwzględnieniem rodzajów prowadzonej działalności, zapewniając ochronę osób korzystających z usług świadczonych przez te podmioty przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnym"

Przełknę również to, że mamy "stan epidemiczny"
"Art.46.2.Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego"

I nawet ciąg dalszy:
"Art. 46.4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust.1 i 2, można ustanowić:
1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust.3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych–uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii."


No i chyba zaczynam, aczkolwiek może coś ominęłam, więc mnie poprawcie jakby co:
"Art.3.1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby.
2.W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż wymienione w wykazie, o którym mowa w ust.1, minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze rozporządzenia, zakażenie lub chorobę zakaźną oraz, o ile jest znany, wywołujący je biologiczny czynnik chorobotwórczy, a jeżeli to konieczne, szczególny sposób postępowania świadczeniodawców i osób narażonych na zakażenie lub zachorowanie przez czas określony w rozporządzeniu.
3.Do zakażenia lub choroby zakaźnej oraz wywołującego je biologicznego czynnika chorobotwórczego określonych na podstawie ust.2 stosuje się przepisy ustawy.
4.Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia:
1)kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
2)metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby,
3)rodzaje badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych–mając na względzie zapewnienie poprawności rozpoznawania zakażeń i chorób zakaźnych, potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz ochronę zdrowia publicznego."

Ja tam nie mam telewizji i Internet rzadko przeglądam, ale chyba z UE nic nie wyszło jeśli chodzi o to?
"Art.4.1. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, programy zapobiegania i zwalczania określonych zakażeń lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych, mając na względzie ich skuteczne wykonywanie oraz zapewnienie objęcia ochroną zdrowotną osób, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej."

I nawet kwarantanna jakoś przejdzie:
"Art.34.1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
2.Osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, anie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.
3. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego."

"Art.46b.W rozporządzeniu, o którym mowa wart.46a, można ustanowić:1)ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa wart.46ust.4;2)czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;3)czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4)obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie."

A jakby kto pytał:
"Art.46a.W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
1)zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,
2)rodzaj stosowanych rozwiązań –w zakresie określonym wart.46b–mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego."

***
moderacja
gizi0 jest off-line  
22-10-2020, 18:34  
gizi0
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

widzę że mój dopisek z końca usunięto, jak miło, bezdomni i bezpaństwowi
gizi0 jest off-line  
22-10-2020, 21:27  
StaszekBe
Użytkownik
 
Posty: 113
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Czyli wynika z tego , że nasz Premier jest niedoinformowany ponieważ w dniu wczorajszym zobowiązał sie do prawnego uregulowania kwestii noszenia maseczek. a więc pytanie czy policja i sądy skazujące za brak maseczki działały bezprawnie?
StaszekBe jest off-line  
23-10-2020, 08:14  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.195
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Przepis budzi i budził wiele kontrowersji, dlatego zostanie zmienione aby nie było wątpliwości, choć jak znam życie, będą i tak.
Kanas jest off-line  
23-10-2020, 14:21  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Art. 46b Ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ma po wejściu nowych zmian w życie zawierać następujący punkt;

13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach,
miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze
sposobem realizacji tego nakazu.”

Czy zgodnie z tą ustawą, dopiero po uregulowaniu tej kwestii nowym rozporządzeniem, niestosowanie się do powyższego nakazu będzie podstawą do wymierzenia kary?
 
23-10-2020, 14:50  
TSG
Przyjaciel forum
 
TSG na Forum Prawnym
 
Posty: 3.209
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Przepisy w takim brzmieniu miałyby w końcu sens.
TSG jest on-line  
27-10-2020, 13:51  
am39
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

Akurat będąc na sobotnim marszu w WWA (pochodzę z innego województwa), mili policjanci chcieli mi wlepić mandat 20zł, za brak maseczki. W około było kilka tysięcy osób bez i akurat na mnie wypadło. Oczywiście odmówiłam (jedną miałam w kieszeni, a szarfe na szyji) - Policjanci sami dawali do zrozumienia aby nie podpisywać (szczególnie tak śmiesznej kwoty jak 20 zł (statystyki)). Poinformowali, że dopisali notkę iż posiadałam maseczkę i od razu nałożyłam. Czekamy więc na list.

Zastanawia mnie czy odrzucą od razu (sądy mają i tak co robić, są przepełnione), czy będę musiała jechać specjalnie do WWA...? ***
moderacja
am39 jest off-line  
27-10-2020, 20:54  
gizi0
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Konsekwencje braku maseczki w przestrzeni publicznej

am39 koniecznie daj znać czy przyszło zawiadomienie, wezwanie czy cokolwiek. Pamiętaj w razie wyroku, żeby się odwołać. Podobno w razie pierwszego zaocznego wyroku skazującego przy odwołaniu będziesz musiała jechać na rozprawę (o ile sąd wcześniej nie odwoła wyroku).
***
moderacja
gizi0 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ SYGN. AKT: II W 71/20 - Wyrok w sprawie braku maseczki (odpowiedzi: 24) Szanowni specjaliści w zakresie naszego skomplikowanego systemu prawnego..:D Mam pytanie w związku z wyrokiem przedstawionym w tytule: AKT: II W...
§ zakaz reklamowania się w przestrzeni publicznej (odpowiedzi: 3) Dzień dobry! Ja tak krótko... Różne ustawy krajobrazowe wprowadziły ograniczenia w reklamowaniu się, co wielu lokalnym firmom utrudnia biznes....
§ Reagować czy nie na widok przemocy w przestrzeni publicznej? (odpowiedzi: 1) Witam Reagować czy nie na widok przemocy w przestrzeni publicznej? Widzę, że jak coś się dzieje, ktoś kogoś bije to ludzie wychodzą, opuszczają owe...
§ Nagrywanie w przestrzeni publicznej a publikacja YouTube (odpowiedzi: 2) Witam, często nagrywam z kolegą różne rzeczy na YouTube np wywiady sondy i tym podobne rzeczy, często zdaża się że podchodzi do mnie człowiek i z...
§ Agitacja wyborcza w przestrzeni publicznej. (odpowiedzi: 0) Witam. Bardzo interesuje mnie jak wygląda sytuacja z: Wywieszaniem plakatów wyborczych (wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie) na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.