Mandat za brak maski w sklepie. - Forum Prawne

 

Mandat za brak maski w sklepie.

Witam, 18 stycznia będąc w Lidlu zatrzymała mnie policja i ukarała mandatem 20 zł za brak założonej maseczki. Mandat niestety przyjąłem, ale chciałbym się dowiedzieć czy jest jeszcze możliwość odwołania się od tej decyzji i ...Wróć   Forum Prawne > Temat na czasie > Koronawirus


Odpowiedz
 
20-01-2022, 19:53  
Lazlu
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Mandat za brak maski w sklepie.

Witam, 18 stycznia będąc w Lidlu zatrzymała mnie policja i ukarała mandatem 20 zł za brak założonej maseczki. Mandat niestety przyjąłem, ale chciałbym się dowiedzieć czy jest jeszcze możliwość odwołania się od tej decyzji i jak wygląda to ze strony prawnej obowiązek noszenia masek na twarzy. A jeśli jest to niezgodne z obowiązującym aktualnie prawem to czy mogę jeszcze pozwać policjanta, który nałożył na mnie mandat.

Z tego co widziałem policjanci kompletnie ignorowali ludzi, którzy mieli maski założone na brodę a łapali tylko tych bez nich, co wydaje mi się absurdem...
Lazlu jest off-line  
20-01-2022, 22:09  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Mandat, który otrzymałeś został wystawiony zgodnie z prawem i nie możesz się od niego odwołać.
 
21-01-2022, 08:13  
bodzio2
Stały bywalec
 
Posty: 2.071
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Cytat:
Napisał/a Szytek Zobacz post
A jeśli jest to niezgodne z obowiązującym aktualnie prawem to czy mogę jeszcze pozwać policjanta, który nałożył na mnie mandat.
Pozwać za co?, ciesz się że policjant cię tylko 20-sto złotowym mandatem ukarał, bo mógł "wlepić" 500 zł.
bodzio2 jest off-line  
21-01-2022, 10:19  
Januariusz
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Jeśli przyjąłeś mandat, możesz skorzystać z prawa do złożenia do sądu wniosku o uchylenie mandatu. Sąd może jednak nie uwzględnić wniosku i utrzymać karę za brak maseczki w mocy. Tak również się zdarza. W przypadku podobnej sytuacji sąd argumentował, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie jest uciążliwy, a ukarany nie mógł wykazać, że był w tamtym czasie osobą zdrową.

Wzory wniosku o uchylenie znajdziesz w internecie.

***
moderacja
Januariusz jest off-line  
21-01-2022, 10:51  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Januariusz Nie da się uchylić mandatu, który został nałożony za czyn będący wykroczeniem, więc nie wprowadzaj w błąd.
 
21-01-2022, 10:58  
Januariusz
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Cytat:
Napisał/a Szytek Zobacz post
Januariusz Nie da się uchylić mandatu, który został nałożony za czyn będący wykroczeniem, więc nie wprowadzaj w błąd.
Proszę to powiedzieć Sędziemu.

Sygn. akt IX Ko 46/20
POSTANOWIENIE
Dnia 22 września 2020 roku
Sąd Rejonowy w Gliwicach IX Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Szymon Markowicz
Protokolant: Marta Czarnuch

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 roku w G. w przedmiocie wniosku o uchylenie prawomocnego mandatu karnego na podstawie art. 101 k.p.w.

p o s t a n a w i a

uwzględnić wniosek i uchylić prawomocny mandat karny datowany na dzień 20 kwietnia 2020 roku seria Db numer (...) nałożony przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w G. na M. K., syna K..

[...]
Abstrahując zatem nawet od zgodności z Konstytucją rozwiązania przyjętego w art. 46a i 46b powołanej wyżej ustawy, które pozwalają na szerokie ograniczanie praw i wolności obywateli (w tym tych przyznanych i gwarantowanych Konstytucją) w drodze de facto rozporządzenia wykonawczego bez jednoczesnego wypełnienia konstytucyjnych warunków do takiego zabiegu, należy wskazać, że przepis porządkowy (nakaz zasłaniania ust i nosa) zawarty w rozporządzeniu powołanym wyżej, nie został wydany na podstawie ustawy. Artykuły 46 ust 4 i 46b powołanej ustawy nie zawierają upoważnienia do wprowadzenia tego typu obowiązku. Artykuł 54 k.w. jako warunek karalności za niestosowanie się do przepisów porządkowych wymaga natomiast aby były wydane z upoważnienia ustawy. W czynie ukaranego brak zatem kompletu znamion czynu zabronionego – przepis, który naruszył, nie był wydany z upoważnienia ustawy – w konsekwencji uznać należy, że czyn ukaranego nie był czynem zabronionym jako wykroczenie. To ostatnie – nałożenie mandatu za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie – jest przesłanką do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, o czym stanowi art. 101 § 1 k.p.w.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

SSR Szymon Markowicz


https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/mandat$0020maseczki/151515050004506_IX_Ko_000046_2020_Uz_2020-09-22_001
Januariusz jest off-line  
21-01-2022, 11:15  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

"W czynie ukaranego brak zatem kompletu znamion czynu zabronionego – przepis, który naruszył, nie był wydany z upoważnienia ustawy – w konsekwencji uznać należy, że czyn ukaranego nie był czynem zabronionym jako wykroczenie."

Nie wiem czy wiesz, ale po nowelizacji Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do art. 46b został dodany pkt. 13, który mówi o nakazie zakrywaniu ust i nosa, także obecnie nakaz ten ma umocowanie w ustawie. Podczas wydawania tego orzeczenia przepisy były inne i była możliwość uchylenia tego mandatu, ale było to w 2020 r., a teraz mamy 2022r.
 
21-01-2022, 11:52  
Januariusz
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Cytat:
Napisał/a Szytek Zobacz post
Nie wiem czy wiesz, ale po nowelizacji Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do art. 46b został dodany pkt. 13, który mówi o nakazie zakrywaniu ust i nosa, .
Tak, wiem i jak wynika z orzecznictwa nie poprawiło to legalności tych nakazów. Przytoczyłem tamtą sprawę bo udowadniała, że można taki przyjęty mandat uchylić.

Od tego czasu społeczeństwo stało się bardziej świadome i obywatele rzadziej przyjmują mandaty, stąd częściej spotyka się orzeczenia o
umorzeniu postępowania, bowiem nie da się zrekonstruować normy nakazującej na podstawie art. 116 § 1a.

Orzecznictwo, jakie zostało wydane przez inne Sądy w zakresie art. 116 § 1a k.w., które były wydane po 2 grudnia 2020 jak SR dla Łodzi-Widzewa, 3 marca 2021 r., IV W 16/21 i analogiczne: z 2 marca 2021 r., IV W 71/21, 17 lutego 2021 r., IV K 72/21, 1 marca 2021 r., IV W 113/21. Wynika z nich, że:

Art. 116 §1a k.w. jest przepisem o charakterze blankietowym, podobnie jak art. 54 kw. Jednakże podstawą odpowiedzialności za wykroczenie nie może być przepis rangi podstawowej, z kolei rozporządzenia Rady Ministrów nie są przepisami porządkowymi, do których odwołuje się art. 54 kw.

Obowiązek zakrywania ust i nosa został ustanowiony z naruszeniem art. 31 ust. 3 Konstytucji i JEDNOZNACZNIE wykracza poza delegację ustawową Możliwość karnego sankcjonowania określonych zachowań wymaga ścisłego przestrzegania przez prawodawcę reguł legislacyjnych określonych w Konstytucji RP.

Zasadnym stanie się również przytoczenie stanowiska zaprezentowanego w treści uzasadnienia Postanowienia SO w Krakowie, jakie zostało wydane w sprawie III Kp 354/20. Sędzia Joanna Makarska uznała w nim, że prezydent Andrzej Duda i inni politycy, przyjeżdżając w środku pandemii na Wawel i nie zachowując dystansu, nie złamali prawa, bo rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie covidowych nakazów i zakazów są niekonstytucyjne. Warto też zwrócić uwagę na trzy Wyroki Sądu Najwyższego (Patrz: Sygn. akt II KK 64/21, Sygn. akt II KK 74/21, Sygn. akt II KK 97/21) z dnia 16 marca 2021 roku, gdzie w uzasadnieniu wydanych wyroków Sądy te jednogłośnie wskazały, że restrykcje wydawane w formie rozporządzeń nie mogą skutecznie nakładać na obywateli daleko idących ograniczeń związanych z najbardziej newralgicznymi sferami życia. Odnoszą się do nich zapisy Ustawy Zasadniczej – głównego źródła prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Januariusz jest off-line  
21-01-2022, 12:09  
kxox
Użytkownik
 
Posty: 175
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Zdaniem części sądów brak maski w dalszym ciągu nie jest wykroczeniem.

Postanowienie SR w Olsztynie z 30.03.2021, II W 342/21
Treść orzeczenia II W 342/21 - Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

utrzymane w mocy przez SO w Olsztynie 21.05.2021, VII Kz 208/21
https://web.archive.org/web/20220121...yQ&oe=61F02019
https://web.archive.org/web/20220121...3Q&oe=61EF0ED3
https://web.archive.org/web/20220121...MA&oe=61EF8479
https://web.archive.org/web/20220121...wg&oe=61F03D80

Postanowienie SR w Rybniku z 06.07.2021, III W 499/21
http://web.archive.org/web/202108140...5e&oe=611D6135
http://web.archive.org/web/202108140...e9&oe=611D545E

Także możesz próbować, masz 7 dni na złożenie wniosku o uchylenie mandatu. Możesz w uzasadnieniu się powołać np. na powyższe orzeczenia, a nuż się uda.
kxox jest off-line  
21-01-2022, 12:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Jeśli będziesz próbował się odwołać to nie zapomnij napisać nam jaki był tego efekt
 
23-01-2022, 12:50  
vrg
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a Szytek Zobacz post
"W czynie ukaranego brak zatem kompletu znamion czynu zabronionego – przepis, który naruszył, nie był wydany z upoważnienia ustawy – w konsekwencji uznać należy, że czyn ukaranego nie był czynem zabronionym jako wykroczenie."

Nie wiem czy wiesz, ale po nowelizacji Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do art. 46b został dodany pkt. 13, który mówi o nakazie zakrywaniu ust i nosa, także obecnie nakaz ten ma umocowanie w ustawie. Podczas wydawania tego orzeczenia przepisy były inne i była możliwość uchylenia tego mandatu, ale było to w 2020 r., a teraz mamy 2022r.
Nie wiem czy wiesz ale choroba na którą jest teraz taka moda NIE JEST na liście chorób zakaźnych a więc ta ustawa jej nie dotyczy.... To tak w ramach ciekawostki.
vrg jest off-line  
23-01-2022, 13:19  
kxox
Użytkownik
 
Posty: 175
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

@vrg, nie masz racji. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 od prawie dwóch lat jest na liście chorób zakaźnych (Dz.U. 2020 poz. 325).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do.../D20200325.pdf
kxox jest off-line  
23-01-2022, 19:33  
vrg
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a kxox Zobacz post
@vrg, nie masz racji. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 od prawie dwóch lat jest na liście chorób zakaźnych (Dz.U. 2020 poz. 325).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do.../D20200325.pdf
Tu masz listę chorób uznanych za zakaźne https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2

Nie widzę tam Covida. Rozporządzenie to nie lista chorób z inspektoratu sanitarnego
vrg jest off-line  
24-01-2022, 07:24  
Januariusz
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Cytat:
Napisał/a vrg Zobacz post
Tu masz listę chorób uznanych za zakaźne https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2

Nie widzę tam Covida. Rozporządzenie to nie lista chorób z inspektoratu sanitarnego
Podnosi to też w swoim wyroku Sąd Najwyższy:


Legalna wykładnia znamion tego wykroczenia: „choroba zakaźna” czy „nosiciel” – została zawarta w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 t.j. – dalej: u.z.z.z.). Choroba zakaźna została zdefiniowana w art. 2 pkt 3 jako choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, a w art. 2 pkt 4 zdefiniowano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną – jako chorobę zakaźną łatwo rozprzestrzeniającą się, o wysokiej śmiertelności, powodującą szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagającą specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne (wykaz chorób zakaźnych znajduje się w załączniku do ustawy – i nie figuruje tam COVID-19, także pod nazwą SARS-CoV-2).

Sygn. akt II KK 255/21
Januariusz jest off-line  
24-01-2022, 07:42  
kxox
Użytkownik
 
Posty: 175
Domyślnie RE: Mandat za brak maski w sklepie.

Cytat:
Napisał/a vrg Zobacz post
Tu masz listę chorób uznanych za zakaźne https://www.gov.pl/web/gis/choroby-zakazne2

Nie widzę tam Covida. Rozporządzenie to nie lista chorób z inspektoratu sanitarnego
Od kiedy strona internetowa GIS jest źródłem prawa w Polsce?

Ustawa o chorobach zakaźnych stanowi jasno:

Cytat:
Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby.
2.W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż wymienione w wykazie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze rozporządzenia, zakażenie lub chorobę zakaźną oraz, o ile jest znany, wywołujący je biologiczny czynnik chorobotwórczy, a jeżeli to konieczne, szczególny sposób postępowania świadczeniodawców i osób narażonych na zakażenie lub zachorowanie przez czas określony w rozporządzeniu.
I właśnie tak się stało, Minister Zdrowia wydał na tej podstawie rozporządzenie o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Szukasz dziury w całym.
kxox jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umorzenie za brak maski. (odpowiedzi: 15) Witam jak pewnie wiekszosc juz wie wczoraj wyplynelo pierwsze umorzenie za brak maski po 2 grudnia 2020. Uzasadnienie nie pozostawia suchej nitki na...
§ Zdjęcie w sklepie bez maski (odpowiedzi: 4) Witam będąc w *** bez maski (tzn miałem komin na szyji ale zsunięty) jakiś Pan zrobił mi zdjęcie poczym powiedział że mam się liczyć z...
§ Mandat za brak maski (odpowiedzi: 3) Dzień dobry w dniu 18.12.2020 otrzymałem mandat za nie zakrywanie ust i nosa art 116 par 1 . Czy posiada ktoś może wzór na odwołanie od mandatu lub...
§ Co może zrobić policja, gdy zostanie wezwana do klienta bez maski w sklepie (odpowiedzi: 3) Poważnie: Co może zrobić policja w sytuacji przedstawionej w nagłówku? Chodzę sobie po sklepach i widzę, ze obowiązek noszenia maseczek jest...
§ Uzasadniony brak maski czy sklep może nie wpuścić? (odpowiedzi: 11) Jak mam uzasadniony brak maski. Czy firma, np bank, sklep, drogeria itp może mi odmówić wejścia do nich i zrobienia zakupów lub innej czynności po...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.