Play umowa na abonament, rozwiązanie. - Forum Prawne

 

Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Witam, mam taki problem: zamówiłem poprzez infolinię nowy telefon z abonamentem w Play Firmowa 75. Umowa została sporządzona 26.10.2010 natomiast kurier przywiózł mi ja do podpisu 2.11.2010. Otrzymałem telefon i miałem czekać na aktywację numeru ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Nowe technologie


Odpowiedz
 
17-11-2010, 10:06  
spartaccus
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Witam,
mam taki problem: zamówiłem poprzez infolinię nowy telefon z abonamentem w Play Firmowa 75. Umowa została sporządzona 26.10.2010 natomiast kurier przywiózł mi ja do podpisu 2.11.2010. Otrzymałem telefon i miałem czekać na aktywację numeru do 48 h.

Dziś mamy 17.11.2010 a mój telefon działa nadal w systemie prepaid.
W umowie jest że aktywacja nastąpi w ciągu 10 dni. No jak widać do dziś nie nastąpiła. Każdy konsultant mówi coś innego, mało tego mam informację wmoim profilu na play 24 że aktywowano mój telefon 2.11.2010 i ta informacja jest z 8.11.2010.

Czy w takim przypadku gdy operator nie wywiązał się z umowy i nie aktywował mi abonamentu w terminie przewidzianym umową to czy mogę taką umowę wypowiedzieć? Co z telefonem który mi przysłali, zapłaciłem za niego 1,22 zł.
Używam go więc nie jest już nowym aparatem, czy mogę go sobie zostawić?
Proszę o poradę
spartaccus jest off-line  
17-11-2010, 10:17  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Najpierw proszę złożyć reklamację, najlepiej na piśmie - opisać całe zdarzenie. Może Pan się domagać odszkodowania.

UKE - Skargi i wnioski

Z ustawy prawo telekomunikacyjne:

Przepis prawny:
Art. 104. [Zasady odpowiedzialności]


1. Do odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 107 ust. 1.


2. Przedsiębiorca wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej jedynie w zakresie określonym ustawą.


3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powszechnej było wynikiem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy wyznaczonego lub następstwem czynu niedozwolonego.


4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi międzynarodowe odpowiada za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie w zakresie i na zasadach ustalonych w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.


Przepis prawny:

Art. 105. [Odszkodowanie]


1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.


2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.


3. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.


4. Z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego:

1) terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub

2) określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług

- za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje użytkownikowi końcowemu od przedsiębiorcy wyznaczonego odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej, stosowanej przez tego przedsiębiorcę za świadczenie usługi powszechnej płatnej okresowo.Przepis prawny:
Art. 106. [Reklamacje]


1. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej.


2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona.


3. W przypadku uwzględnienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej opłata, o której mowa w art. 80 ust. 2, podlega zwrotowi.


4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej za:

1) niedotrzymanie z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub usługi, o której mowa w art. 81 ust. 5,

2) niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,

3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej,

4) nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej

- mając na uwadze niezbędną ochronę interesu użytkownika końcowego.Przepis prawny:
Art. 107. [Droga postępowania reklamacyjnego]


1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i art. 110, roszczeń określonych w ustawie, wynikających ze stosunków z przedsiębiorcami wyznaczonymi, przysługuje użytkownikowi końcowemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.


2. Drogę postępowania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wyczerpaną, jeżeli przedsiębiorca wyznaczony nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uznana.


Przepis prawny:
Art. 108. [Przedawnienie roszczeń]


1. Roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 przedawniają się z upływem 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

2. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej do dnia udzielenia na nią odpowiedzi, nie dłużej jednak niż na okres przewidziany do rozpatrzenia reklamacji.


oraz proszę zapoznać się z:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej z dnia 1 października 2004 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 2291).
Colder jest off-line  
17-11-2010, 12:56  
spartaccus
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

dziękuję za szybką odpowiedź, myślę że sprawa jest bardziej skomplikowana strasznie mnie oni
Zobaczymy co się z tego wykluje.
spartaccus jest off-line  
21-11-2010, 07:36  
spartaccus
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

witam ponownie, już wam powiem co się wykluło:
moja zaprzyjaźniona koleżanka z salonu Play zadzwoniła do niech i co się okazało, że oni nie mają mojej umowy, w ogóle ta umowa którą przywiózł mi kurier u nich nie istnieje. Mają w systemie że coś zlecali do wysyłki ale sami nie wiedzą co, brak adnotacji.
Tylko ciekawi mnie teraz to co z telefonem, który kupiłem za 1,22 zł
spartaccus jest off-line  
28-12-2010, 08:54  
spartaccus
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Witam,
24.12.2010 Play zdecydował się uruchomić mi w końcu abonament po niespełna dwóch miesiącach od momentu podpisania umowy.
Zadałem sobie trud i przeczytałem regulamin który dołączyli do umowy no i jednak za pomoca lupy bo inaczej się nie dało przeczytac druku czcionką nr 2 doczytałem się że jeśli operator nie włączy usługi w ciągu 10 dni klient może zrezygnować z umowy.
Wczoraj złożyłem reklamację z żądaniem rozwiązania umowy. Złożyłem ją w salonie zeby uniknąć farsy związanej z wysłaniem tego na odpowiedni adres.
spartaccus jest off-line  
25-01-2011, 13:51  
spartaccus
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Witam ponownie, minelo ustawowe 30 dni na odpowiedź ze strony Play, niestety nawet się nie odezwali.
Telefon nadal działa
spartaccus jest off-line  
26-01-2011, 13:20  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Ja mam problem z innym operatorem. Ponad 30 dni temu wysłałam polecony list priorytetowy do Warszawy do siedziby operatora że rezygnuję z abonamentu z winy operatora (oszukali mnie przy zakupie). Dostałam smsa najpierw, że otrzymali moje pismo i że zostanie ono rozpatrzone, potem, że odpowiedź została wysłana listownie. Po 2 dniach od tego ostatniego smsa dostałam kolejnego, że wystawiona jest nowa faktura! Ale pocztą otrzymałam tylko fakturę, żadnej odpowiedzi, nic. Czy oni mieli prawo wystawić fakturę w 2 dni po moim piśmie o rozwiązanie umowy i czy ja mam teraz do nich napisać, że skoro mi nie odpowiedzili w przeciągu 30 dni umowę można uznać za rozwiązaną z winy operatora i bez straty dla mnie? Proszę o pomoc.
 
26-01-2011, 14:39  
spartaccus
Użytkownik
 
Posty: 65
Domyślnie RE: Play umowa na abonament, rozwiązanie.

Przeczytaj i złóż skargę na ich działania, jesli mineło ustawowe 30 dni nie otrzymałeś odpowiedzi listem poleconym. Więc wygrałeś, ja dziś otrzymałem list od Play ze uznali moją reklamację, powodzenia.

UKE - Skargi i wnioski

UKE działa bardzo szybko.
spartaccus jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozwiązanie umowy - PLAY (odpowiedzi: 4) Witam, Słyszałam, że istnieje prawna możliwość rozwiązania umowy między 12 a 13 miesiącem trwania umowy bez ponoszenia konsekwencji. Może ktoś wie...
§ Rozwiązanie umowy z Play (odpowiedzi: 5) W dniu dzisiejszym mój chłopak podpisał umowę z siecią Play o przeniesienie numeru. Numer zostanie przeniesiony w grudniu. W dniu dzisiejszym dostał...
§ rozwiązanie umowy - PLAY (odpowiedzi: 24) Witam, W czerwcu kończyła mi się umowa z operatorem sieci Play. Zadzwoniłam do BOK, żeby dowiedzieć co mam zrobić. Pani poinformowała mnie, że...
§ Rozwiązanie umowy z Play (odpowiedzi: 4) Czy można rozwiązać umowę z Play w ciągu 14 dni od jej zawarcia?
§ rozwiązanie umowy z PLAY (odpowiedzi: 9) Witam,od 19 maja operator PLAY odłączył mnie od zasięgu sieci,komunikat karta nie aktywna,zgłosiłem problem 20 maja i powiedziano mi ze nie wiadomo...
§ Play rozwiązanie umowy (odpowiedzi: 3) Witam, Pewnego dnia poszedłem do salonu Play żeby podpisać umowę i wziąć telefon na abonament. Po wcześniejszym zapoznaniem się z mapa zasięgu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.