Internet - rozwiązanie umowy - Forum Prawne

 

Internet - rozwiązanie umowy

Witam, od dłuższego czasu (po przeprowadzce) mam problemy z internetem radiowym, nie ma najlepszego zasięgu bo nadajnik jest kilka km ode mnie. Przeważnie w godzinach szczytu internet bardzo wolno chodzi, niestabilnie i ogólnie mam go ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Nowe technologie


Odpowiedz
 
20-08-2012, 15:45  
kyk
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie Internet - rozwiązanie umowy

Witam, od dłuższego czasu (po przeprowadzce) mam problemy z internetem radiowym, nie ma najlepszego zasięgu bo nadajnik jest kilka km ode mnie. Przeważnie w godzinach szczytu internet bardzo wolno chodzi, niestabilnie i ogólnie mam go dość. Do tego usługodawca ma za przeproszeniem w d*pie starych klientów (jestem z nimi od ~5 lat) i mam 1mbit, a teraz w ofercie za ta sama cenie jest 2mbity (dla nowych klientów jest 2x szybszy).
Chciałbym zerwać umowę (którą mam do końca tego roku) i zmienić usługodawcę.

Tutaj widać jak działa aktualny:
https://dl.dropbox.com/u/28916240/inne/net1.PNG
https://dl.dropbox.com/u/28916240/inne/net2.PNG

A tutaj wyciąg z regulaminu o rozwiązaniu umowy.
Cytat:
Rozdział 3 Ograniczenie, zawieszenie świadczenia usług i rozwiązanie umowy
§22
1. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta w każdym czasie, z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, przez
pisemne oświadczenie doręczone Operatorowi na adres korespondencyjny wskazany w fakturze
VAT lub do Punktu Obsługi Klientów. W okresie wypowiedzenia Operator pobiera należne opłaty
zgodnie z obowiązującymi cennikami Operatora. W przypadku Umów których stroną nie jest
konsument, prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem dokonanym przez Abonenta ulega
zawieszeniu przez okres pozostawania w zwłoce z uregulowaniem opłat.
2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w innym uzgodnionym terminie.
3. Operator może:
1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent pozostaje w
opóźnieniu z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż
jeden okres rozliczeniowy;
2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług, jeżeli Abonent uporczywie narusza
warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo
uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych.
4. Operator może wypowiedzieć Umowę na warunkach określonych w ustępie 1 powyżej, w
przypadku pogorszenia warunków świadczonych usług bądź braku tych usług z przyczyn nie
dotyczących Operatora. Jeżeli następuje to w okresie obowiązywania pierwszej Umowy z danym
Abonentem, Operator zwraca koszty instalacji poniesione przez Abonenta.
5. Operator może jednostronnie rozwiązać Umowę z Abonentem, któremu zawieszono lub
ograniczono świadczenie usług po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do:
1) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni w przypadku zwłoki w płatności
za wykonane usługi,
2) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług w przypadkach,
o których mowa w ust. 3., pkt 2.
6. W przypadku sporu co do wysokości należności odłączenie nie może nastąpić do czasu
rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem zapłaty należności bieżących. Abonent jest zobowiązany do
terminowego uiszczania należności nie objętych sporem.
§23
1. Abonentowi, któremu Operator ograniczył lub zawiesił świadczenie usług z przyczyn
wskazanych w §22., ust. 3. Regulaminu, usługi będą świadczone po uregulowaniu należnych
Operatorowi opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie lub po zastosowaniu się przez
Abonenta do wezwania.
2. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usług pobiera się opłatę wg obowiązujących cenników
Operatora.
§24
1. Na żądanie Abonenta Operator zawiesza świadczenie usług na czas od 2 do 24 okresów
rozliczeniowych. Zawieszenie polega na czasowym odłączeniu przez Operatora zakończenia sieci
Abonenta od sieci. Za okres zawieszenia Operator pobiera opłatę określoną w cennikach
Operatora. Odwieszenie usługi może nastąpić w każdym momencie. Za miesiąc, w którym
następuje odwieszenie Abonent zobowiązany jest wnieść opłatę jak za pełny miesiąc. Umowy
zawarte na czas określony ulegają wydłużeniu o liczbę okresów rozliczeniowych odpowiadających
okresowi zawieszenia świadczenia usług.
2. Każdorazową chęć zawieszenia lub odwieszenia usługi Abonent jest obowiązany zgłosić
Operatorowi w formie pisemnej (e-mail za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym, bądź
osobiście).
Mam jakąś szansę na rozwiązanie umowy bez problemów?
Prosił bym o pomoc

Pełny regulamin tutaj Internet | AP-MEDIA s.c. :: Internet, Telewizja, Telefon, Multioferta - Jasło i okolice
kyk jest off-line  
20-08-2012, 17:13  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.679
Domyślnie RE: Internet - rozwiązanie umowy

W skrócie jest zwykle tak:

Jak masz umowę NA CZAS OZNACZONY to jeśli ten czas NIE MINĄŁ jeszcze to możesz, ale zapewne za zapłatą odpowiedniej kary umownej.

Jak masz umową na czas NIEOZNACZONY to możesz ją rozwiązać na warunkach podanych w umowie lub regulaminie (terminy) BEZ żadnych konsekwencji w postaci kar czy opłat (wtedy płacisz tylko jeszcze do końca okresu wypowiedzenia abonament)

Jak masz umowę na czas OZNACZONY, ale MINĄŁ już termin w niej zawarty to albo przechodzi ona na czas NIEOZNACZONY i możesz ją rozwiązać jak wyżej napisałem albo powinna wygasnąć (co jest mało prawdopodobne). Inne opcje są niedozwolone (tzw klauzule abuzywne i nie są dla Ciebie wiążące)

Jeśli masz jakiś inny przypadek to go podaj - przedyskutujemy.

Przy okazji Twoja umowa zapewne NIE gwarantuje minimalnej prędkości stąd jest wykonywana prawidłowo jeśli internet w ogóle jest - niestety.
gryffinian jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozwiązanie umowy o internet radiowy. (odpowiedzi: 8) Witam chciałbym rozwiązać umowę z usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym nie wiem jak mam napisać wniosek. Firma jest kiepska co chwilę rozłącza...
§ Rozwiązanie umowy o internet. (odpowiedzi: 3) Witam. Z góry przepraszam, jeżeli w złym dziale zamieściłem temat, i w takim przypadku proszę o przeniesienie. Tak jak w temacie, chciałbym...
§ Rozwiązanie umowy o internet z UPC (odpowiedzi: 3) Witam, poszedłem wczoraj rozwiązać umowę o internet z UPC i oddać przy okazji router. Jakież było moje zdziwienie gdy Pani powiedziała, że jak zerwę...
§ rozwiązanie umowy internet (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie odnośnie rezygnacji z usług dostępu do łącza internetowego w przypadku sprzedaży lokalu w którym jest ono zainstalowane. Problem...
§ Rozwiązanie umowy Internet (odpowiedzi: 1) Witam! mam pewien problem.. We wrześniu 2009r. podpisałem umowę na internet i telefon z firmą Multimedia Polska. (telefon do października 2010,...
§ Rozwiązanie umowy z erą (internet) (odpowiedzi: 8) Witam W pażdzierniku 2009 r podpisałem umowę na internet bezprzewodowy. Czy mogę bez podawania przyczyny rozwiązać umowę.Słyszałem opinie, że...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.