Import z chin a sprzedaż - Forum Prawne

 

Import z chin a sprzedaż

Witam serdecznie, na wstępie chciałbym podkreślić, iż przeczytałem dziesiątki stron na ten temat, jednak nadal nie mam jasnej odpowiedzi. Otóż chciałbym rozpocząć handel poprzez allegro. Proces zakupowy wygląda następująco. Dokonanie zakupu przez klienta poprzez "kup ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Nowe technologie


Odpowiedz
 
08-10-2013, 23:06  
arcc
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie Import z chin a sprzedaż

Witam serdecznie,

na wstępie chciałbym podkreślić, iż przeczytałem dziesiątki stron na ten temat, jednak nadal nie mam jasnej odpowiedzi.

Otóż chciałbym rozpocząć handel poprzez allegro.

Proces zakupowy wygląda następująco.
  1. Dokonanie zakupu przez klienta poprzez "kup teraz"
  2. Wpłata należności przez klienta na moje konto
  3. Zamówienie towaru u kontrahenta z Chin
  4. Zapłata poprzez kartę kredytową u kontrahenta z Chin
  5. Zlecenie wysyłki u kontrahenta z Chin na adres klienta
  6. Bezpośrednia dostawa z Chin na adres klienta

Faktury na towar nie dostaję, dlatego też wydaje mi się, że cały powyższy proces należy traktować jako usługa. Czy to możliwe?
W jaki sposób firma może legalnie funkcjonować ?

Jeżeli istnieje możliwość legalnego funkcjonowania, proszę o taką informację. Dla pomocnika, który pomoże mi rozgryź problem z powodzeniem, przewiduję wynagrodzenie.

Poniżej przytaczam regulamin jednego z Allegrowiczów, który funkcjonuje w taki sposób na allegro:

Cytat:
Wystawiacie faktury vat ?
• OFERTA NIE JEST SKIEROWANA DO FIRM
Rachunek lub fakturę możemy wystawić jedynie na usługę zamówienia towaru. Kwota na rachunku/fakturze odpowiada wtedy różnicy między kwotą podaną w ofercie, a środkami przekazanymi do Sprzedawcy. Po więcej szczegółów musimy odesłać Cię do naszego regulaminu.
Ile wynosi łączny koszt wysyłki ?
W przypadku zamówienia kilku sztuk należy uiścić koszt wysyłki za każdą z osobna.
Wynika to z cenników wysyłkowych dystrybutorów i niestety nie mamy możliwości ich zmiany
Kim jesteśmy ?
• Legalnie działającą polską firmą. Płacimy podatki oraz posiadamy Certyfikat Rzetelności.
Pamiętaj, aby przed jakimikolwiek zakupami w Internecie czytać wszelkie regulaminy i umowy, dzięki czemu unikniesz niechcianych rozczarowań. Regulamin musi być zgodny z Polskim Prawem.
Nasz regulamin został na naszą własną prośbę sprawdzony przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.
Udział w ofercie wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.

Niniejszy regulamin jest wyłączną własnością przedsiębiorstwa
z siedzibą w mieście.

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
W przypadku zmian prawnych oraz zmian wymaganych przez Allegro.pl, regulamin będzie musiał zostać dostosowany do tych wymagań.
REGULAMIN
§ 1 Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów za pośrednictwem przedsiębiorstwa


§ 2 Lista terminów wykorzystywanych w niniejszym regulaminie oraz ich wyjaśnienia:
FIRMA X:
Allegro.pl
Internetowy serwis aukcyjny utrzymywany na domenie Allegro.pl, poprzez który FIRMA X oferuje swoje usługi.
Użytkownik Allegro.pl
Podmiot będący użytkownikiem Allegro.pl zgodnie z regulaminem Allegro.pl
Strona przedmiotu
Strona aukcji Allegro.pl umieszczona przez FIRMA X.
Kupujący
Użytkownik Allegro.pl, który zgodnie z regulaminem Allegro.pl skorzystał z opcji „Kup Teraz” na Stronie przedmiotu.
Przedmiot zamówienia
Towar umieszczony na stronie przedmiotu, którego dotyczy opis zamieszczony na tej stronie.
Pełnomocnictwo
Zamieszczone w §8 Pełnomocnictwo, udzielane automatycznie przez Użytkownika Allegro.pl dla FIRMA X, w przypadku skorzystania przez tego Użytkownika Allegro.pl z opcji „Kup Teraz” na stronie przedmiotu, zgodnie z regulaminem Allegro.pl.
Sprzedawca
Podmiot mający główną siedzibę poza granicami Polski, będący właścicielem przedmiotu zamówienia i odpowiedzialny za jego wysyłkę.
Dostawca
Sprzedawca lub wyznaczony przez Sprzedawcę podmiot, którego zadaniem jest wysłanie Przedmiotu zamówienia na adres wskazany przez Kupującego.
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:
„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
FIRMA X
Środki pieniężne niezbędne do całkowitego opłacenia zamówienia
Zaprezentowana przez Sprzedawce w swojej ofercie, całkowita cena towaru dla FIRMA X, wraz z kosztami wysyłki tego towaru. Obliczenie wielkości Środków pieniężnych niezbędnych do całkowitego opłacenia zamówienia jest możliwe w walucie USD po wykonaniu zamówienia. Ze względu na wahania kursów walut, obliczenie tej wielkości w walucie PLN jest możliwe od momentu przeliczenia tych środków przez system, za pomocą którego następuje przekazanie Sprzedawcy Środków pieniężnych niezbędnych do całkowitego opłacenia zamówienia. Środki pieniężne niezbędne do całkowitego opłacenia zamówienia, są otrzymywane od Kupującego i przekazywane w jego imieniu Sprzedawcy, w ramach usługi prowadzonej przez FIRMA X. Środki pieniężne niezbędne do całkowitego opłacenia zamówienia nie są przychodem FIRMA X. Rachunek lub fakturę można wystawić przez to jedynie na usługę zamówienia towaru. Kwota na rachunku/fakturze odpowiada wtedy różnicy między kwotą podaną w ofercie, a środkami przekazanymi do Sprzedawcy.
§ 3 Opis usługi
1. FIRMA X zajmuje się obsługą zamówień i transakcji dokonywanych poprzez Allegro.pl.
2. FIRMA X nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.
3. FIRMA X nie jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).
4. FIRMA X świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz osób prywatnych
5. FIRMA X prowadzi działalność we wszystkie dni robocze, w godzinach od 10.00 do 18.30.
6. Za wszelkie niezgodności opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego na Stronie Przedmiotu z ofertą Sprzedawcy, w tym błędy w tłumaczeniu z języka obcego na język polski, odpowiedzialność ponosi FIRMA X.
7. FIRMA X zobowiązuje się przeprowadzać transakcje z należytą starannością, mając na uwadze zadowolenie Kupującego.
8. Ocenie komentarzem podlega zgodność przebiegu transakcji z ofertą i niniejszym regulaminem. Powodem wystawienia komentarza innego niż pozytywny nie mogą być czynniki niezależne od FIRMA X, w szczególności działania i zaniechania dostawców, przewoźników, organów władzy i administracji Państwowej, banków i innych instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie środków pieniężnych, a także błędy techniczne Allegro.pl. W przypadku otrzymania przez kupującego towaru wadliwego lub niezgodnego z opisem, nie powinien on również wystawiać komentarza negatywnego, jeżeli proces reklamacji przebiegnie prawidłowo. Przed wystawieniem komentarza innego niż pozytywny zaleca się a także uprasza o kontakt z FIRMA X, celem rozwiązania problemu.
9. Korzystając z opcji "Kup Teraz" na stronie przedmiotu, zgodnie z regulaminem Allegro.pl, użytkownik Allegro.pl staje się Kupującym. Jednocześnie Użytkownik Allegro.pl, stając się Kupującym, udziela FIRMA X Pełnomocnictwa, które FIRMA X automatycznie przyjmuje
10. Koszt przesyłki podany na Stronie przedmiotu dotyczy jednej sztuki Przedmiotu zamówienia.
11. W przypadku kilku różnych Przedmiotów zamówienia, ich wysyłka może zostać zrealizowana przez różnych Dostawców i w osobnych przesyłkach.
12.1 Adres, na który ma zostać przekazany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia musi zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko adresata
b) nazwę ulicy lub osiedla, numer domu i numer lokalu
c) kod pocztowy, nazwę miejscowości i województwo
d) kontaktowy numer telefon.
12.2 Adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, zamiast danych wymienionych w podpunkcie b) punktu 12.1, może zawierać właściwą skrytkę pocztową z przypisanym do niej numerem. FIRMA X świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz osób prywatnych, dlatego adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie powinien zawierać nazwy firmy. W przypadku umieszczenia nazwy firmy w adresie, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia, jako odbiorcę przesyłki uważa się osobę wymienioną z imienia i nazwiska w tym adresie.
12.3 Jeżeli adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia nie zawiera nazwy województwa, może bez kontaktu z Kupującym spróbować określić tę nazwę województwa, na podstawie kodu pocztowego. Nie odpowiada za błędne określenie nazwy województwa, jeżeli poprawna nazwa województwa nie została określona przez Kupującego.
13.1 Kupujący jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji wykonać za pomocą poczty, banku, lub PayU na rachunek bankowy przelew środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia transakcji, zwany dalej Przelewem. Jednak już po trzech dniach od momentu zawarcia transakcji, Właściciel konta może wysłać Kupującemu przypomnienie o zawarciu transakcji. Wyżej wymieniony Przelew w tytule zawierać musi następujące informacje:
a) Nazwę (login) Kupującego z Allegro.pl, który zlecił wykonanie Przelewu
b) Numer lub numery oferty Allegro.pl, przez które Kupujący zlecił FIRMA X wykonanie Usług FIRMA X
13.2 Brak w tytule Przelewu którejkolwiek wymienionych w punkcie 13.1. informacji może spowodować opóźnienie w złożeniu zamówienia u Sprzedawcy o nie więcej niż trzy dni robocze i tym samym wydłużyć czas dostawy o nie więcej niż trzy dni robocze. Jeżeli jednak na podstawie informacji zawartych w danych przelewu nie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy Przelew, środki pieniężne zostaną zwrócone do nadawcy. FIRMA X zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu zwrotnego, wyjaśnienia powodów zwrócenia środków pieniężnych. Punkt ten nie dotyczy płatności przekazywanych za pośrednictwem PayU.
14.1 Jeżeli Przelew nie zostanie wykonany przed upływem wyznaczonego w punkcie 13.1 siedmiodniowego terminu, lub jeżeli Przelew nie zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym FIRMA X do następnego dnia roboczego po upływie wyznaczonego siedmiodniowego terminu, lub jeżeli przekazane środki pieniężne są niewystarczające, czyli ich ilość jest mniejsza niż wyznaczona ilość Środków pieniężnych potrzebnych do opłacenia transakcji, FIRMA X nie jest zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania usługi FIRMA X może rozpocząć procedurę zwrotu prowizji Allegro.pl, celem odzyskania prowizji od transakcji.
14.2 FIRMA X na życzenie Kupującego może anulować procedurę zwrotu prowizji, po zaksięgowaniu na rachunku bankowym FIRMA X, o ile prowizja nie została już zwrócona.
15. Od momentu zaksięgowania Środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia na rachunku bankowym FIRMA X, Kupujący ma prawo żądać wystawienia przez Sprzedawcę dowodu zakupu.
16. W przypadku przekazania przez Kupującego na rachunek FIRMA X, oprócz Środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zamówienia, innych środków pieniężnych, kwota może zostać zwrócona pod warunkiem, że Kupujący zażąda zwrotu tej kwoty do momentu zakończenia realizacji transakcji.
17.1 Jeżeli Kupujący przekazał na rachunek bankowy FIRMA X Środki pieniężne niezbędne do realizacji zamówienia, a w tytule Przelewu nie brakuje żadnej z wymienionych w punkcie 14.1 informacji, FIRMA X jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć realizację zamówienia.
17.2 FIRMA X może także rozpocząć realizację zamówienia, jeżeli w tytule Przelewu brak niektórych wymienionych w punkcie 13.1 informacji, o ile na podstawie danych zawartych w Przelewie można jednoznacznie określić, jakiej transakcji dotyczy ten Przelew.
18. Po wykonaniu czynności wymienionych w punkcie 17.1, na życzenie kupującego FIRMA X wysyła na adres e-mail Kupującego wiadomość, zawierającą informację potwierdzającą przygotowanie Przedmiotu zamówienia do wysyłki.
19. W przypadku, gdy Kupujący zorientuje się, że podany przez niego adres, na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia jest nieprawidłowy, FIRMA X może na życzenie Kupującego przekazać Dostawcy otrzymany od Kupującego pocztą elektroniczną poprawiony adres , na który ma zostać wysłany przez Dostawcę Przedmiot zamówienia. Jednak ani Dostawca, ani Sprzedawca, ani FIRMA X nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli Dostawca zdąży wysłać Przedmiot zamówienia na poprzednio otrzymany adres Kupującego, zanim FIRMA X zdąży poinformować Dostawcę o zmianie tego adresu.
20. Nazwy pośredników i agentów Sprzedawcy, w tym pośredników finansowych, zabezpieczających Środki pieniężne niezbędne do pełnej realizacji zamówienia na czas dostawy Przedmiotu zamówienia do Kupującego, nie muszą zostać ujawnione, w celu zapewnienia anonimowości tym podmiotom.
21.1 Czas dostawy Przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty Środków niezbędnych do realizacji zamówienia, na rachunku bankowym FIRMA X, wynosi od piętnastu do czterdziestu pięciu dni roboczych. Przeciętny czas dostawy według doświadczenia wynosi dwadzieścia dni roboczych. Czas dostawy może ulec wydłużeniu na skutek braku w tytule Przelewu którejkolwiek z informacji wymienionych w poprzednich punktach oraz w związku z czynnikami niezależnymi od FIRMA X takimi jak święta obchodzone w kraju producenta/dystrybutora, warunki atmosferyczne, siła wyższa, obciążenie przewoźnika pocztowego, praca urzędów celnych.
FIRMA X nie może ponosić odpowiedzialności za działania firm od niego niezależnych.
§ 4 Koszty cła i podatku
22. W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat celnych i podatku VAT, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym. Przedmiot zamówienia wysyłany jest bezpośrednio do Kupującego, przez co Urząd Celny zobowiązany jest do przekazania listu z powiadomieniem o zatrzymaniu przesyłki do Kupującego. Kupujący zobowiązany jest przekazać tę informację do FIRMA X. Następnie Kupujący otrzymuje drogą mailową rachunek, który musi przekazać listownie na adres podany w piśmie z Urzędu Celnego. Przedmiot zamówienia zostanie przekazana pod wskazany przez Kupującego adres po zakończeniu procedury.
§ 5 Gwarancja i Reklamacje
23.1. Na Przedmiot zamówienia udzielana jest roczna gwarancja przez FIRMA X. Oferta, które podlega gwarancji, musi być oznaczona w poprawny sposób opisem jednoznacznie wskazującym, że dany Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją.
23.2 Kupujący ma możliwość skorzystania z reklamacji, jeżeli otrzymany Przedmiot zamówienia jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy. Prosimy pamiętać o zachowaniu opakowania, w którym przesyłka została doręczona. W przypadku otrzymania niewłaściwej ilości zamówionego towaru, otrzymane opakowanie jest podstawą do reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy odesłać kompletny towar wraz z podpisanym pismem reklamacyjnym oraz opakowaniem na adres wskazany przez FIRMA X.
Pismo reklamacyjne zawierać powinno dane Kupującego, nick z serwisu Allegro, z którego został dokonany zakup oraz opis problemu. Przedmiot zamówienia powinien być wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony lub paczka pocztowa. W ramach reklamacji, odesłany Przedmiot zamówienia przekazywany jest do Sprzedawcy.
Adres do reklamacji:
23.3 Zgodnie z procedurą reklamacyjną, FIRMA X ma 10 dni na wydanie decyzji w sprawie reklamowanego Przedmiotu zamówienia. Pozytywne rozpatrzenie i przyjęcie Przedmiotu zamówienia do reklamacji wiąże się z odesłaniem Przedmiotu zamówienia do niezależnego serwisu w Polsce lub w przypadku, gdy wada nie pozwala na naprawę w serwisie, odesłanie reklamowanego Przedmiotu zamówienia do Dystrybutora odpowiedzialnego za jego nadanie.
Przewiduje się następujący czas trwania reklamacji:
a) W przypadku odesłania Przedmiotu zamówienia do serwisu w Polsce, od 7 do 30 dni roboczych.
W celu przeprowadzenia reklamacji wymagane jest zamówienie odpowiednich części. Prosimy o cierpliwość.
b) W przypadku odesłania Przedmiotu zamówienia do Dystrybutora, od 20 do 60 dni roboczych.
Reklamowany Przedmiot zamówienia musi zostać odesłany do Dystrybutora mającego siedzibę poza granicami Polski. Następnie po przyjęciu w magazynie dystrybutora i naprawie/wymianie na nowy, odesłany z powrotem do Kupującego. Bardzo prosimy o cierpliwość.
23.4 Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji. Kupujący ma obowiązek zgłosić zastrzeżenia oraz odesłać przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
23.5 FIRMA X nie ponosi odpowiedzialności ani za niezarejestrowane przesyłki ekonomiczne ani też wysłane w inny sposób niż za pośrednictwem Poczty Polskiej.
23.6 W razie gdy niezgodności Przedmiotu zamówienia z opisem, wynikła z błędu w zamówieniu popełnionym przez FIRMA X, Przedmiot zamówienia należy odesłać na adres siedziby FIRMA X jako list polecony lub paczkę pocztowa, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Reklamację uznaje się za ważną, gdy Kupujący zgłosi zastrzeżenia oraz odeśle zamówienie w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
23.7 Jeżeli reklamacja wynikła z błędu w zamówieniu złożonym przez FIRMA X, Kupujący ma prawo ubiegania się zwrotu kosztu odesłania Przedmiotu zamówienia, na adres siedziby FIRMA X jedynie do wysokości kosztu nadania paczki pocztowej/listu poleconego, który odpowiada danej przesyłce. FIRMA X nie ponosi odpowiedzialności, za przesyłki ekonomiczne lub nadane za pośrednictwem kuriera. Przesyłki nadawane za pobraniem, nie są odbierane.
23.8 Kupującemu przysługuje prawo rezygnacji z transakcji w ciągu 14 dni od otrzymania Przedmiotu zamówienia. Towar należy odesłać do dystrybutora odpowiedzialnego za nadanie przedmiotu zamówienia. Zwrócony na podstawie rezygnacji z zakupu przedmiot nie może być uszkodzony, ani nie może też nosić śladów użytkowania.
24. Kupujący może także zgłosić nieotrzymanie przesyłki, celem złożenia reklamacji u przewoźnika, jednak nie wcześniej niż po czterdziestu pięciu dniach roboczych i nie później niż po pięćdziesięciu pięciu dniach roboczych od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na rachunku bankowym FIRMA X.
§ 6 Zwrot pieniędzy
25. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy, po anulowaniu transakcji. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Kupującego i odesłaniu go przez Pocztę Polską do Dystrybutora, anulowanie transakcji możliwe jest po potwierdzeniu przez Dystrybutora przyjęcia przesyłki w magazynie.
26. Kupujący zobowiązany jest do przekazania FIRMA X, za pośrednictwem poczty elektronicznej, danych na które ma zostać wykonany przelew. W razie braku konta bankowego, należy podać dane adresowe, do wykonania przekazu pocztowego.
27.1 Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy, za pośrednictwem przelewu, to maksymalnie 5 dni roboczych.
27.2 Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy, za pośrednictwem przekazu pocztowego, to maksymalnie 10 dni roboczych.
§ 7 Postanowienia końcowe
28. Skorzystanie przez Użytkownika Allegro.pl z opcji „Kup Teraz”, poprzez kliknięcie „Kup Teraz” na danej Stronie przedmiotu, a następnie potwierdzenie przez niego skorzystania z tej opcji poprzez kliknięcie „Kup Teraz” na automatycznie wygenerowanej stronie, oznacza akceptację Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
29. Skorzystanie przez Użytkownika Allegro.pl z opcji „Kup Teraz”, poprzez kliknięcie „Kup Teraz” na danej Stronie przedmiotu, a następnie potwierdzenie przez niego skorzystania z tej opcji poprzez kliknięcie „Kup Teraz” oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez tego Użytkownika Allegro.pl zwanego dalej Kupującym.
§ 8 Pełnomocnictwo
Poniższego Pełnomocnictwa udziela FIRMA X każdy Użytkownik Allegro.pl, który składa zamówienie dotyczące wybranego Przedmiotu zamówienia, korzystając z opcji „Kup Teraz” zgodnie z regulaminem Allegro.pl.
PEŁNOMOCNICTWO
FIRMA X
zwanemu dalej FIRMA X pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz oraz opłacenia w moim imieniu ceny i kosztów przesyłki towaru, opisanego na stronie przedmiotu. Zezwalam także FIRMA X na przekazywanie sprzedawcy towaru w moim imieniu otrzymywanych ode mnie środków pieniężnych, jak również na odbieranie w moim imieniu ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od sprzedawcy.
arcc jest off-line  
09-10-2013, 14:43  
p_a_g
Stały bywalec
 
Posty: 1.162
Domyślnie RE: Import z chin a sprzedaż

Zasadnicze pytanie brzmi: czy Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce?
Ty chcesz sprzedawać usługę pośredniczenia w zakupach, jak się domyślam na aliexpress.com. Było już o tym na forum.
Jeśli w regulaminie poinformujesz klientów, że płacą Ci za pośredniczenie oraz, że od otrzymanego towaru muszą zapłacić cło to taka działalność wydaje się być legalna.

Zastanów się jeszcze jak rozstrzygać spory, jeśli strona chińska wyśle niewłaściwy towar lub go w ogóle nie wyśle.
p_a_g jest off-line  
09-10-2013, 14:49  
arcc
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Import z chin a sprzedaż

Może niekoniecznie aliexpress, ale cały proces wygląda prawie identycznie jak na Ali.

Okej, firma zarejestrowana jest w Polsce. Ale w jaki sposób rozliczać się z urzędem skarbowym ?

Zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z prowadzeniem tego typu działań - brak dostawy lub chęć zwrotu towaru.
arcc jest off-line  
09-10-2013, 15:02  
p_a_g
Stały bywalec
 
Posty: 1.162
Domyślnie RE: Import z chin a sprzedaż

Generalnie podatek powinieneś zapłacić od zysku, ale nie będziesz mógł udokumentować wydatku (poza wyciągiem z karty). Tu trzeba zapytać specjalisty od prawa importowego.

Jeśli chcesz działać legalnie, to czy nie lepiej po prostu importować towar dopuszczony do obrotu na terenie UE z pełną dokumentacją? Wtedy będziesz miał invoice, SAD i wszystko da się rozliczyć.
p_a_g jest off-line  
09-10-2013, 15:10  
arcc
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Import z chin a sprzedaż

Wiem, wiem. Ale tak to kwestie logistyczne leżą po stronie Chińczyka.
Kurczę od tygodni z tym się użeram i nie wiem do kogo mam się tak naprawdę zwrócić.
arcc jest off-line  
09-10-2013, 15:14  
p_a_g
Stały bywalec
 
Posty: 1.162
Domyślnie RE: Import z chin a sprzedaż

Faktycznie wysyłka z Chin bywa tańsza od wysyłki z Polski. Proponuje zapytać w urzędzie skarbowym i celnym i podzielić się później informacjami na forum.
p_a_g jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Import z chin a cło i VAT (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się jak wygląda kwestia prawna przy imporcie z chin urządzeń przeznaczonych do sprzedaży na terenie UE: -jaka...
§ import z chin (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie dość retoryczne ale niedostatecznie a mianowicie interesuje mnie import z chin akcesoriów gsm są to tzw. zamienniki posiadajace...
§ Import z chin i sprzedaż w polsce (odpowiedzi: 1) Witam, chciałbym dowiedzieć się jak od strony prawnej wygląda taki import towarów np kupionych na alliexpress.com i sprzedaż ich na allegro,...
§ Sprzedaż allegro, import z Chin - Ryczałt (odpowiedzi: 1) Witam, mam parę pytań dt. ryczałtu. Nie jestem płatnikiem VAT. - Czy na ryczałcie w ogóle można sprzedawać przedmioty na allegro?, - Jeśli tak to...
§ Import i sprzedaż zegarków z chin. (odpowiedzi: 3) Witam, mam możliwość importu zegarków z chin, zegarki te nosza nazwę np tissot 2 ,emporio armani. I tu moje pytanie czy mogę takie zegarki sprzedawać...
§ Import z Chin i sprzedaż na allegro... (odpowiedzi: 11) Witam, Mam taki problem... Mam 15 lat i sprowadzam z Chin różne produkty i sprzedaje je na allegro. Tylko, że ja nie sprowadzam tych produktów...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.