orzeczenia Sądu Najwyższego - PRAWO CYWILNE - Forum Prawne

 

orzeczenia Sądu Najwyższego - PRAWO CYWILNE 2

Cytat: Napisał/a jolahola33 Witam,ja także mam problem ze znalezieniem postanowienia,bardzo prosze o pomoc. SN 2006-12-21,III CZ 90/06,LEX nr 610091 Oddalenie zażalenia kwestionującego odrzucenie skargi kasacyjnej ze względu na zbyt niską wartość przedmiotu zaskarżenia Postanowienie Sądu ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Orzeczenia i interpretacje


Odpowiedz
 
28-04-2016, 21:30  
aliex
Użytkownik
 
Posty: 279
Domyślnie RE: orzeczenia Sądu Najwyższego - PRAWO CYWILNE

Cytat:
Napisał/a jolahola33 Zobacz post
Witam,ja także mam problem ze znalezieniem postanowienia,bardzo prosze o pomoc. SN 2006-12-21,III CZ 90/06,LEX nr 610091


Oddalenie zażalenia kwestionującego odrzucenie skargi kasacyjnej ze względu na zbyt niską wartość przedmiotu zaskarżenia


Postanowienie

Sądu Najwyższego - Izba Cywilna

z dnia 21 grudnia 2006 r.

III CZ 90/06
Teza

Najem lokalu stanowi jedną z prawnych postaci władania lokalem. Uprawnienie do mieszkania, ze względu na swe funkcje, wiąże się z prawami osobistymi, tj. godnością człowieka, ponieważ radykalną alternatywę posiadania mieszkania stanowi bezdomność. W określonych wypadkach osobisty charakter uprawnienia może mieć dominujące znaczenie, np. w razie rozstrzygania o prawie do lokalu socjalnego. W każdym jednak wypadku prawo do mieszkania ma również walor ekonomiczny, gdy jako dobro zbywalne, a przynajmniej ekwiwalentne może być nabyte za pieniądze. Dlatego prawne postacie władania lokalem mieszkalnym podlegające ochronie, związane z innymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi (najem) uznawane są za prawa majątkowe.

Legalis
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Art. 1
Kodeks postępowania cywilnego, Art. 398[2] § 1Numer 163808

Skład sądu
SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Mirosław Bączyk

SSN Antoni Górski
Sentencja
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza S. przeciwko Gminie L. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 grudnia 2006 r., zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w L. z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt (...), oddala zażalenie.
Uzasadnienie
Powód domagał się ustalenia, że wstąpił w stosunek najmu określonego lokalu mieszkalnego. W pozwie i apelacji od wyroku oddalającego powództwo wskazał kwotę (...) zł jako wartość przedmiotu sprawy oraz przedmiotu zaskarżenia. Tę samą wartość przedmiotu zaskarżenia wskazał w skardze kasacyjnej odrzuconej postanowieniem Sądu Okręgowego z 5 lipca 2006 r.

W zażaleniu na to postanowienia powód reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika domaga się uchylenia zaskarżonego orzeczenia sądu odwoławczego i zasądzenia kosztów procesu, zarzucając naruszenie art. 3982 § 1 KPC polegającego na przyjęciu, że sprawa ma charakter majątkowy. W uzasadnieniu zażalenia skarżący powołuje postanowienie Sądu Najwyższego z 14 sierpnia 1997 r. sygn. II CZ 87/97.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Najem lokalu stanowi jedną z prawnych postaci władania lokalem. Uprawnienie do mieszkania, ze względu na swe funkcje, wiąże się z prawami osobistymi, tj. godnością człowieka, ponieważ radykalną alternatywę posiadania mieszkania stanowi bezdomność. W określonych wypadkach osobisty charakter uprawnienia może mieć dominujące znaczenie np. w razie rozstrzygania o prawie do lokalu socjalnego (postanowienie Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2004 r., II CZ 34/03, Wokanda 2004/9/. W każdym jednak wypadku prawo do mieszkania ma również walor ekonomiczny, gdy jako dobro zbywalne, a przynajmniej ekwiwalentne może być nabyte za pieniądze. Dlatego prawne postacie władania lokalem mieszkalnym podlegające ochronie, związane z innymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi (najem) uznawane są za prawa majątkowe (np. wyrok z 19 stycznia 2006 r. IV CK 336/05, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. K 34/98 - OTK ZU 1999, nr 4, poz. 94). W świetle powyższego, odmienny pogląd skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie, a poza tym nie został uzasadniony. Oczywista jest przy tym konieczność ostrożnego posługiwania się tezami orzeczeń Sądu Najwyższego wydanymi w sprawach rozpoznanych pod rządem przepisu art. 393 pkt 1 KPC, uzależniającego - ze względu na progi wartościowe - dopuszczalność kasacji w sprawach majątkowych, od ich charakteru jako "spraw o świadczenie". Są one nieadekwatne do kasacji i skarg kasacyjnych wnoszonych od orzeczeń sądu drugiej instancji wydanych po 1 lipca 2000 r.

Nie znajdując podstaw uwzględnienia zażalenia, Sąd Najwyższy orzekł jak na wstępie, zgodnie z art. 3941 § 1 i 3 KPC, w związku z art. 39814 KPC.
aliex jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1989, III CZP 78/89 - PRAWO CYWILNE (odpowiedzi: 2) Czy ma ktoś może dostęp do tej ustawy? Nie mogę jej znaleźć w internecie a może ktoś jest w tym lepszy :)
§ Uchawała Sądu Najwyższego z dnia 15.10.1991 - PRAWO CYWILNE (odpowiedzi: 1) Witam, czy dysponuje ktoś treścią poniższej uchwały, w internecie nie znalazłem. Uchwała Sądu Najwyższego z 15.10.1991 r. III CZP 96/91 OSNC z...
§ Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.04.1994 - PRAWO CYWILNE (odpowiedzi: 2) Witam, czy dysponuje ktoś treścią poniższego postanowienia, w internecie niestety go nie znalazłem. Uchwała Sądu Najwyższego z 14.04.1994r. III...
§ Wyrok Sądu Najwyższego - PRAWO CYWILNE (odpowiedzi: 1) Poszukuje treści wyroków Sądu Najwyższego: 1.II CSK 346/08 2.I CSK 495/08. Niestety nie wiem czy są one publikowane czy gdzie je można znaleźć...
§ wyrok Sądu Najwyższego z 17-06-2003 - PRAWO CYWILNE (odpowiedzi: 2) Witam, czy ktos moglby udostepnic albo wskazac gdzie znalezc pelna tresc wyroku z uzasadnieniem SN z 17-06-2003 nr III CKN 80/01 cyt. "Niewykonanie...
§ Orzeczenia Sadów, Sądu Najwyższego (odpowiedzi: 6) Witam poszukuje Orzeczeń Sadów, Sądu Najwyższego dotyczących współżycia społecznego gdzie mógłbym je znaleźć. Mają to być pewne Casusy społeczne tak...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.