Postanowienie SN - poszukuję. - Forum Prawne

 

Postanowienie SN - poszukuję.

Dzień dobry. Poszukuję treści pełnej orzeczenia Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (IV KK 131/07). Ktoś pomoże? Pozdrawiam....Wróć   Forum Prawne > Różne > Orzeczenia i interpretacje


Odpowiedz
 
06-08-2013, 10:27  
maradona10
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie Postanowienie SN - poszukuję.

Dzień dobry. Poszukuję treści pełnej orzeczenia Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (IV KK 131/07). Ktoś pomoże?

Pozdrawiam.
maradona10 jest off-line  
06-08-2013, 10:40  
a priori
Moderator
 
Posty: 8.993
Domyślnie RE: Postanowienie SN - poszukuję.

Postanowienie

Sądu Najwyższego

z dnia 17 maja 2007 r.

IV KK 131/07

Korekta deklaracji podatkowej dokonana przez sprawcę po ujawnieniu przez organ ścigania przestępstwa uszczuplenia należności podatkowej nie ma wpływu na odpowiedzialność sprawcy i nie może być utożsamiana z instytucją z art. 16a k.k.s.
OSNwSK 2007/1/1092
475344
Dz.U.2013.186: art.*16(a)


Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia J. Grubba.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 2 k.p.k. po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2007 r. sprawy A. T. i J. T. skazanych z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. i art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz 62 § 2 k.k.s. i art. 23 § 1 i § 3 k.k.s. i in. z powodu kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanych od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt IV Ka 1821/04, zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 28 czerwca 2004 r., sygn. akt II K 879/02,
postanowił:
1. oddalić kasację, uznając ją za oczywiście bezzasadną,
2. obciążyć skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Kasacja wniesiona w imieniu skazanych jest bezzasadna i to w stopniu oczywistym.
W ocenie Sądu Najwyższego skarżący podniósł zarzuty o charakterze tak zwanych bezwzględnych przesłanek odwoławczych wyłącznie po to, by doprowadzić do ponownego rozpoznania sprawy w postępowaniu kasacyjnym. Z oczywistych względów takie działanie, będące próbą obejścia ograniczeń dopuszczalności kasacji wskazanych w art. 523 § 2 k.p.k. nie może spotkać się z aprobatą. Dotyczy to dwóch pierwszych zarzutów postawionych w skardze kasacyjnej. Trzeci natomiast zarzut jako niepodnoszący naruszenia art. 439 k.p.k. w ogóle jest niedopuszczalny z mocy ustawy, gdy kasacja na korzyść skazanych wywiedziona została w sytuacji, gdy nie nastąpiło skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Co więcej, podniesienie tego zarzutu narusza również przepis art. 523 § 1 k.p.k., gdyż jest on wniesiony z powodu niewspółmierności kary.
Co do dwóch pierwszych zarzutów wskazać trzeba, że były one przedmiotem szczegółowej analizy przeprowadzonej w trakcie postępowania odwoławczego. W istocie, co trzeba podkreślić, zarzuty te stanowią powtórzenie tych, które podniesione zostały w apelacji.
W obu tych wypadkach nie można mówić o zaistnieniu bezwzględnych przesłanek odwoławczych.
W pierwszym bowiem przypadku wykazano w sposób w pełni przekonujący, że przedłożone korekty deklaracji podatkowych nie mają wpływu na odpowiedzialność sprawców i nie mogą być utożsamiane z instytucją z art. 16a k.k.s. ("z natury rzeczy, chodzi tu tylko o dokonanie przez sprawcę skutecznej korekty deklaracji podatkowej zanim doszło do ujawnienia przez organ ścigania przestępstwa uszczuplenia należności podatkowej" - Komentarz do art. 16a kodeksu karnego skarbowego, T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa, 2006, wyd. III).
Drugi zarzut dotyczy oceny stanu zdrowia skazanego J. T. w trakcie postępowania przed Sądem I instancji. W tej kwestii wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny biegli psychiatrzy powołani przez sąd. We wnioskach opinii z dnia 20 maja 2004 r. wskazali oni, że "choroba oskarżonego nie stanowi bezwzględnych przeciwskazań do udziału w postępowaniu sądowym. Leczenie psychiatryczne oskarżonego może być prowadzone w każdych warunkach". W tej sytuacji nie sposób przyjąć, że sąd naruszył przepisy procedury karnej uznając nieobecność oskarżonego za nieusprawiedliwioną.
Mając zatem na uwadze to, że żaden z postawionych przez obronę w kasacji zarzutów nie tylko nie był zasadny, ale ocenić je należy jako niedopuszczalne wobec tego, iż w istocie w sposób oczywisty nie wskazują na naruszenia o charakterze opisanym w art. 439 k.p.k., Sąd Najwyższy oddalił kasację, uznając ją za oczywiście bezzasadną.
a priori jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ postanowienie sądu okręgowego uchylające postanowienie sądu rejonowego a komornik (odpowiedzi: 4) Sąd okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego i zasadził na rzecz wnioskodawcy zwrot określonej sumy pieniężnej od uczestnika postępowania....
§ Postanowienie Sądu o odmowie przyjęcia zażalenia na postanowienie Prokuratury o umorz (odpowiedzi: 10) Witam, Proszę o pomoc w pewnej kwestii... Prokuratura, do której zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, wszczęła śledztwo, a...
§ Poszukuję Pomocy (odpowiedzi: 3) Witam! Mam pytanie. Dyrektor mojej szkoły zmusza mnie do zakupu zdjęć grupowych za kwotę 100zł. Zanim te zdjęcia zostały wykonane zgłaszałem...
§ Poszukuję Dz.Urz. MHWiU Nr 7, poz. 11 (odpowiedzi: 1) Witam, Mam problem ze znalezieniem dziennika urzędowego, który podałam w tytule wątku. Znajomemu nie uwzględniono pracy w szczególnych warunkach do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.