ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności - Forum Prawne

 

ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności

Dzień dobry, Czy pomoże mi ktoś z orzeczeniem o ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności? Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2000 r. II CKN 1067/98 Gospodarstwem rolnym jest jednostka gospodarcza zorganizowana na ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Orzeczenia i interpretacje


Odpowiedz
 
06-03-2016, 10:31  
liska1995
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności

Dzień dobry,
Czy pomoże mi ktoś z orzeczeniem o ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności?


Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 2 czerwca 2000 r.

II CKN 1067/98

Gospodarstwem rolnym jest jednostka gospodarcza zorganizowana na nieruchomości rolnej o takim obszarze, że możliwe jest prowadzenie działalności wytwórczej przeznaczonej na zbyt.
OSP 2001/2/27, Wokanda 2001/1/7
44862
Dz.U.2012.361: art.*21 ust.*1 pkt*28
Dz.U.1964.16.93: art.*46(1); art.*55(1); art.*55(3)

glosa krytyczna: Lichorowicz A. Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 1067/98.


Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Wacława R. przeciwko Marii M. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 9 września 1998 r. III Ca 535/98 - oddalił kasację.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Wojewódzki w Łodzi zaskarżonym postanowieniem, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wacława R. o ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności (art. 218 § 1 k.c.), na skutek apelacji powoda oddalił apelację i orzekł o kosztach procesu. Uzasadniając to rozstrzygnięcie przytoczył ustalenia dokonane w pierwszej instancji, według których przedmiotem podziału majątku wspólnego między stronami dokonanego w marcu 1996 r. był udział we współwłasności, w ramach którego strony miały w użytkowaniu obszar wynoszący 82 ary. Na wydzielonej części znajdował się dom i dwa budynki gospodarcze. Przed domem część gruntu (25 m kw) przeznaczona jest na uprawy i z drugiej strony budynku pozostaje zagon gruntu o szer. 2 m. Na działce znajduje się też konstrukcja tunelu foliowego, w którym hodowano pomidory. Pozostała część użytkowanej przez strony nieruchomość jest zalesiona. W czasie trwania małżeństwa na tej nieruchomości hodowano lisy (15 sztuk stada podstawowego). Na niezalesionej działce uprawiano kwiaty i warzywa na własne potrzeby. W latach 80-tych hodowano też po 2-3 świnie na własne potrzeby. W tych okolicznościach Sąd uznał, że nieruchomość posiadana przez strony (w ramach przysługującego im udziału) nie była nieruchomością rolną i dlatego przedmiotem podziału nie było gospodarstwo rolne.
W kasacji pełnomocnik przytoczył jako podstawę naruszenia art. 218 oraz art. 461 i art. 551 k.c. w zw. z art. 3 k.c. twierdząc, że w dacie ustania małżeństwa (1993 r.) ich wspólny majątek stanowiło gospodarstwo rolne, oraz naruszenie art. 2 §1 k.p.c. przez ustalenie, czy jednostka gospodarcza jest gospodarstwem rolnym, mimo że ta meteria jest regulowana w prawie administracyjnym (art. 1 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15.XI.1984 r. o podatku rolnym).
Kasacja jest nieusprawiedliwiona.
Ustawowa definicja gospodarstwa rolnego zawarta w art. 553 k.c. zawiera niedookreślone pojęcie zorganizowanej całości gospodarczej, wskutek czego całość rodzi wątpliwości. Należy bowiem zauważyć, że nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa została także zdefiniowana w niepełny sposób w art. 461, to jest od strony przydatności do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Rzecz w tym, że również pojęcie rolnictwa jest szerokie i trudne do zdefiniowania. Wyżej wskazane kumulujące się wieloznaczne zwroty nie pozwalają oprzeć wykładni "gospodarstwa rolnego" na kryterium językowym, mimo wielokrotnie podkreślanego w literaturze przedmiotu znaczenia wykładni gramatycznej jako pierwszej i najpewniejszej spośród wszystkich metod.
Nie ulega wszakże wątpliwości, że przesłanki wymienione w obydwu przepisach (art. 461 i art. 553 k.c.) muszą być stosowane paralelnie, jeśli interpretator zmierza do odtworzenia rzeczywistej treści normy prawnej.
Wychodząc z takich założeń, trzeba zwrócić uwagę na zdatność gruntu do prowadzenia działalności wytwórczej, aby nieruchomość można było uznać za rolną. Sformułowanie to zakłada istnienie celowej i zorganizowanej aktywności ludzkiej (najczęściej właściciela) ukierunkowanej na wytwarzanie, to znaczy "osiąganie", "produkowanie" w dziedzinie rolnictwa. Przeciwieństwem takiej aktywności będzie osiąganie produktów przypadkowo, bez nakładu sił i środków właściciela. Do działalności wytwórczej nie można też zaliczyć efektów rzeczowych powstających w znikomej ilości na tzw. samozaopatrzenie, albo dla zaspokojenia osobistych upodobań uprawnionego do gruntu.
Wzmianka zawarta w art. 553 k.c. o całości gospodarczej kieruje również ku pojęciu działalności gospodarczej i pozwala wnioskować, że w tym przepisie, umieszczonym w części tytułu kodeksu cywilnego dotyczącej przedsiębiorstw, ustawodawca unormował gospodarstwo jako jednostkę produkcyjną, zajmującą się stale i zawodowo wytwarzaniem dóbr, tradycyjnie kwalifikowanych do działu "rolnictwo", to jest do gałęzi gospodarki narodowej zajmującą się przede wszystkim żywnością.
Podstawę takiej działalności stanowią grunty w odpowiednim, lecz nieokreślonym ustawowo obszarze. Jest jednak pewne, że nie mogą to być obszary zbyt małe, gdyż działalność gospodarcza musi być poddana regułom racjonalnym, zwłaszcza opłacalności.
Warunku tego nie spełnia grunt stanowiący przedmiot zniesienia współwłasności, ponieważ liczony jest w metrach kwadratowych, wskutek czego może spełniać funkcje estetyczne (ogródek kwiatowy) lub zaspokajać emocjonalne potrzeby właściciela (chęć posiadania kwiatów lub warzyw z własnej hodowli).
Nie jest to obszar, na którym w racjonalny sposób i stale można prowadzić wytwórczość.
Trafna była przeto ocena Sądu II instancji podzielająca stanowisko Sądu Rejonowego, że przedmiotem podziału nie było gospodarstwo rolne. Dlatego nie doszło do naruszenia art. 218, 461 i 553 k.c. Wymieniony w kasacji art. 551 k.c. należy w świetle uzasadnienia kasacji traktować jako oczywisty błąd pisarski.
Wskazanie w kasacji art. 3 k.c. jest nieuzasadnione, ponieważ skarżący nie przytoczył przepisu, który wg Sądu orzekającego ma moc wsteczną.
Również zarzut naruszenia art. 2 § 1 k.p.c. nie może się ostać. Skutki cywilnoprawne ustalenia według reguł kodeksu cywilnego, że przedmiotem rozstrzygnięcia jest gospodarstwo rolne (w tym wypadku skutkiem byłoby prawo do zamieszkiwania, art. 218 § 1 i 2 k.c.), stanowią przedmiot orzekania w procesie cywilnym. Wskazana przez skarżącego definicja gospodarstwa rolnego zawarta w art. 1 ust. 2 ustawy z 15.XI.1984 r. o podatku dochodowym została stworzona dla celów podatku rolnego i w tym tylko zakresie podlega orzekaniu w postępowaniu administracyjnym.
Nie znajdując usprawiedliwionej podstawy kasacji Sąd Najwyższy z mocy art. 39312 k.p.c. orzekł jak w sentencji.


Potrzebuję kilku informacji na ten temat:
1.Stan faktyczny sprawy, a nie co SN orzekł
2.O co wniósł powód/ wnioskodawca
3.Jakie było stanowisko pozwanego
4.Co zrobił Sąd I instancji i dlaczego?
5.Komu się to rozstrzygnięcie nie podobało.Co podniósł?
6.Jakie było rozstrzygnięcie I instancji?
7.Kasacja, kto miał wątpliwości i czym sie kierował?
8.Stanowisko Sądu Najwyższego:
a)o co chodzi w art. który jest przytoczony
b)jeżeli są przytoczone inne orzeczenia, to podać je
c)czy istnieje glosa do tego orzeczenia
d)publikaje
e)art. musi być cały jeżeli glosa krytykuje, to co mu się nie podobało, bądź odwrotnie
f)właściwość miejscowa sądu
g)doszukać miejscowości, nazwy, nazwiska
h)opłaty sądowe
i)podstawę prawną
j)uregulowania urzędowania sądów powszechnych
k)sygnatura sprawy
l)teza-można dać na końcu bądź początku

Będę wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam
liska1995 jest off-line  
06-03-2016, 13:14  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.812
Domyślnie RE: ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności

nie bardzo rozumiem Twojego problemu przeczytaj podane orzeczenia i wyrok II instancji to uzyskasz odpowiedzi na większość pytań

Cytat:
Napisał/a liska1995 Zobacz post
c)czy istnieje glosa do tego orzeczenia
Cytat:
Napisał/a liska1995 Zobacz post
glosa krytyczna: Lichorowicz A. Glosa do wyroku SN z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 1067/98.
przecież w treści Twojego pytania jest informacja o glosie
Agnieszka3M jest off-line  
06-03-2016, 14:47  
liska1995
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności

Chodzi o to, żeby poodpowiadać na te pytania. Za bardzo nie rozumiem tego orzeczenia.
liska1995 jest off-line  
06-03-2016, 14:56  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.812
Domyślnie RE: ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności

Skoro w treści własnego postu nie potrafisz odnaleźć sygnatury czy informacji o glosie powinnaś zmienić szkołę
Agnieszka3M jest off-line  
06-03-2016, 23:43  
liska1995
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie

Takie rzeczy potrafię odnaleźć. Podałam po prostu wszystkie polecenia. Jeśli Pani ma zamiar nie udzielić odpowiedzi, to proszę w ogóle nie komentować. Pozdrawiam.
liska1995 jest off-line  
07-03-2016, 08:23  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 38.892
Domyślnie RE: ustalenie prawa służebności mieszkania po zniesieniu współwłasności

Cytat:
Napisał/a liska1995 Zobacz post
Chodzi o to, żeby poodpowiadać na te pytania. ...
Nikt tutaj za Ciebie tego nie zrobi. Podaj własne odpowiedzi, a może użytkownicy zechcą się do nich odnieść.
Cytat:
Napisał/a liska1995 Zobacz post
... to proszę w ogóle nie komentować. Pozdrawiam.
Trochę więcej grzeczności i pokory proszę. Tutaj każdy udziela się w ramach własnego prywatnego czasu.
LeszsekS jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dopłata do udziału w zniesieniu współwłasności (odpowiedzi: 2) Witam, współwłaściciel chce spłaty z połowy domu, który obecnie zamieszkujemy wspólnie - jeśli sąd orzeknie spłatę z odroczonym terminem...
§ Spłata przy zniesieniu współwłasności (odpowiedzi: 1) Witam Wystąpiono do sądu o zniesienie współwłasności (spadku) ze spłatą. Wartość spłaty to ok. 100 000 zł. Jak z waszego doświadczenia sąd...
§ kredytmieszkaniowy po zniesieniu współwłasności (odpowiedzi: 2) czy przysługuje mi odszkodowanie od obecnego właściciela nieruchomości (jak już ktoś wcześniej na tym forum tak to określił) - po rozwodzie i...
§ kredytmieszkaniowy po zniesieniu współwłasności (odpowiedzi: 3) Po zniesieniu współwłasności budynku mieszkalnego była żona stała się jego jedynym właścicielem. Na budynku tym ustanowiona jest hipoteka kaucyjna....
§ Problem w zniesieniu współwłasności działki (odpowiedzi: 8) Witam. Liczę na pomoc w sprawie następującej: Jesteśmy jednymi z 6 współwłaścicieli działki. Każdy ma swoje udziały na tej działce (przedstawione...
§ spłata przy zniesieniu współwłasności. (odpowiedzi: 1) Proszę o odpowiedź na pytanie: Toczy się sprawa o zniesienie współwłasności działki, która nie jest jednorodna pod względem przeznaczenia tj część...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.