Zwolnienie nauczyciela kontraktowego - Forum Prawne

 

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Witam Jestem nauczycielem kontraktowym i od roku przebywałem na urlopie bezpłatnym. W tym czasie moje godziny zostałem przydzielone (nauczycielowi mianowanemu) Panu który ukończył studia podyplomowe z inf a studia te nie są studiami zawodowymi zatem ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna > Oświata

Oświata - aktualne tematy:

  • § Groźby sądem za fanpage
    Witam. Dzisiaj na rozmowę wzięła mnie p. dyrektor w szkole bo dowiedziała się o fanpage szkoły. Mianowicie fp to...
  • § Decyzja o usunięciu z listy st...
    Witam serdecznie. Wraz z dniem dzisiejszym odebrałem pismo z ręki Dziekana uczelni, z którego treści dowiedziałem...
  • § Naruszenie godności ucznia, mo...
    Witam, mój syn został w szkole podstawowej 7 klasy oskarżony o mobbing. Polegał on na tym, że zabrał uczniowi z...

Odpowiedz
 
20-08-2012, 20:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Witam
Jestem nauczycielem kontraktowym i od roku przebywałem na urlopie bezpłatnym. W tym czasie moje godziny zostałem przydzielone (nauczycielowi mianowanemu) Panu który ukończył studia podyplomowe z inf a studia te nie są studiami zawodowymi zatem nie dają kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych a o takowe chodzi. Przebywając na urlopie nie przywiązywałem do tego większej wagi myśląc ze gdy wrócę z urlopu sprawa się wyjaśni. Jednak z dniem 28 maja otrzymałem wypowiedzenie z pracy z powodu zmniejszenia liczby godzin. Na nic się zdały moje tłumaczenia, podpierania decyzją eksperta. Pani dyrektor nadal twierdziła ze to ona ma racje ale żeby dotrzymać wszystkich formalności zapyta w kuratorium. Pani dyrektor wystosowała pismo do kuratorium, w odpowiedzi otrzymała informacje ze powyższy Pan nie posiada wspomnianych kwalifikacji do nauczania przedmiotów w technikum info. Pismo to otrzymała 28 maja jednak nie wypowiedziała umowy temu Panu tylko nadal otrzymywała swoje stanowisko o wypowiedzeniu mi umowy. Ze względu na to ze jestem nauczycielem kontraktowym i przysługująca mi odprawa nie jest wysoka wystosowałem pismo o przeniesienie w stan nieczynny. Jednocześnie wystosowałem pismo do sądu pracy . Sąd pracy (sędzia) uchylił mój wniosek twierdząc ze będąc w stanie nieczynnym nadal jestem w stosunku pracy. W obecnej chwili wystosowałem do sadu pracy o pisemne potwierdzanie wyroku. Na rozprawie Pani dyrektor tłumaczyła sędziemu ze ona dochowała wszelkich formalności i obecnej sytuacji nie da się zwolnic tego Pana ponieważ ruch służbowy już minął. I jest na etapie uzgadniania z kuratorium uzupełniania kwalifikacji przez tego Pana. Ze powyższy Pan otrzyma od niej skierowanie na studia w celu uzupełniania kwalifikacji.

Uzasadnianie wyroku z sądu: Mianowicie pisze ze jestem nadal w stosunku pracy ! Sąd nie brał pod uwagę kwalifikacji Pana X ponieważ ta sprawa była już rozpatrywana i a ziej wynika ze Pan X posiada takowe kwalifikacje

Już piszę co to za sprawa o której pisze w uzasadnieniu jakieś dwa lata temu były dyrektor szkoły wypowiedział temu Panu umowę ze względu na brak godzin a Pan X złożył wniosek do sądu o przywrócenie na stanowisko ze niby ma kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów. Niestety pech chciał ze dyrektor odszedł na emeryturę i nie był stroną w postępowaniu. A nowa Pani direktor w ogóle nie stawiła się w sądzie i taki zapadł wyrok od niego też się nie odwołała. Wyrok ten jest nie sprawiedliwy i niezgodny z prawdą.

W jaki sposób napisać odwołanie do sądu drugiej instancji z kuratorium pisze jak byk nie posiada kwalifikacji, rozmawiałem z kilkoma ekspertami z oświaty wszyscy twierdzą ze on nie może uczyć tych przedmiotów!
 
20-08-2012, 21:14  
jack62
Użytkownik
 
Posty: 92
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Nie wiem, czy nie powinieneś zamiast wniosku o przeniesienie w stan nieczynny złożyć pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i ewentualnie przywrócenie do pracy. W tej chwili pozostaje spróbować apelować i oprzeć się na wprowadzeniu ciebie w błąd, opinia z kuratorium może być przydatna. Można także podważyć zasadę sprawiedliwości, równości, przesłanki brane pod uwagę podczas wyboru nauczyciela do zwolnienia ( z tego co rozumiem nie ma miejsca likwidacja etatu), dyskryminacja itd
jack62 jest off-line  
20-08-2012, 22:28  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Wnosiłem do sądu o przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowe stanowisko w pełnym wymiarze godzin. Ale tak jak pisze złożyłem pismo o przeniesienie w stan nieczynny do dyrektorki i sad uznał ze stosunek pracy nie wygasł do tego powołał się na inny wyrok który jest niezgodny z prawdą. Pytanie co teraz rezygnować ze stanu nieczynnego? jeśli się da ? Jak się dobrze odwołać do II instancji

Ja jestem nauczycielem kontraktowy i rozumiem moje położenie względem nauczyciela mianowanego ale chciałbym żeby to było zgodnie z prawem. Po pierwsze kwalifikacje a on ich nie posiada...i wszedł na moje godziny
 
21-08-2012, 18:45  
jack62
Użytkownik
 
Posty: 92
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Sąd postąpił słusznie , nie można kogoś przywrócić do pracy jeżeli jeszcze pracuje, mogłeś do końca procesu zmienić roszczenie. Stan nieczynny to właściwie okres, który może zostać przerwany jeżeli znajdzie się etat. W Twoim przypadku zostałeś wprowadzony w błąd, bo nie było innego nauczyciela, który maiłby kwalifikacje. To dla twojego kolegi nie było godzin, więc to on powinien dostać wypowiedzenie, tu nie ma znaczenia stopień awansu. Teraz należy się odwołać, nic nie masz do stracenia- najwyżej do zyskania. Opisz sytuację, poszukaj w necie jakieś wyroki na temat trybu wyboru nauczycieli do zwolnienia ( są takie), możesz sie zwrócić do prawnika ze zw.zawodowych ( nawet jeśli nie jesteś członkiem)
jack62 jest off-line  
21-08-2012, 20:11  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Sprawa była bardzo dobrze opisana do sądu I instancji który w ogóle nie wziął tego pod uwagę i zasłonił się poprzednim niesłusznym wyrokiem w którym nie byłem stroną. Rozumiem ze mogę się odwołać ale jak to ma się do stanu nieczynnego jeśli sad I instancji odrzucił wszystko, bo jestem w stosunku pracy to i druga instancja to zrobi ?
 
21-08-2012, 23:22  
jack62
Użytkownik
 
Posty: 92
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Rozumiem...trochę to nietypowe. Trzeba spróbować, sędziowie często nie maja pojecia o prawie oświatowym. Podeprzyj się interpretacją art.20 KN pkt 7 "Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy"
Wydaje mi się, że fakt nieposiadania kwalifikacji przez innych nauczycieli jest zasadniczy. Trzeba spróbować, nasze sądy nie są precedensowe więc nie musiał wziąć wspomnianego wyroku pod uwagę.
Znajdź uchwałę SN Uchwała z dnia 7 grudnia 2006 r.I PZP 4/06 i tam na koncu jest taki fragment "Równocześnie nie budzi astrzeżeń stanowisko, że wybór nauczyciela do
zwolnienia z pracy w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organiza-
cyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu na-
uczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze
zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela) nie może być dowolny oraz nie powinien
naruszać zasady równego traktowania pracowników (nauczycieli) lub zakazu dys-
kryminacji (art. 112 i 183a k.p. w związku z art. 91c Karty Nauczyciela). W razie wy-
muszonej obiektywnie potrzeby redukcji zatrudnienia zwolnienie konkretnego nau-
czyciela z pracy powinno opierać się zatem na jednolitych dla wszystkich zatrudnio-
nych kryteriach pozostawienia w zatrudnieniu nauczycieli o wyższych walorach za-
wodowo-dydaktycznych, co prowadzi do usprawiedliwionego rozwiązywania stosun-
ków pracy z nauczycielami o niższych kwalifikacjach lub obniżonej sprawności czy
przydatności zawodowej lub dydaktycznej, a nawet zdrowotnej (np. nauczycieli czę-
ściej korzystających ze zwolnień lekarskich). Przy uwarunkowaniach dopuszczają-
cych zwolnienie tylko raz w roku (z końcem roku szkolnego) nauczycieli z przyczyn
określonych w art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (z zastrzeżeniem ust. 4), uznanie
obowiązywania zakazów wypowiadania stosunków pracy w okolicznościach określo-
nych w art. 41 k.p. mogłoby prowadzić do łamania lub pogwałcenia wymagań obiek-
tywnego wyboru do zwolnienia z pracy nauczycieli mniej przydatnych kosztem nau-
czycieli o wyższych kwalifikacjach zawodowych tylko dlatego, że ci pierwsi w okresie
możliwego wypowiadania stosunków pracy okolicznościowo korzystali z usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. Inaczej rzecz ujmując, obecność w pracy nauczycieli z
wyższymi kwalifikacjami lub walorami zawodowymi w okresie wymuszonego obiek-
tywnymi przyczynami organizacyjnymi szkoły rozwiązywania stosunków pracy byłaby
oczywiście dyskryminującym, a przeto niedopuszczalnym kryterium ograniczającym
możliwości dokonywania wyboru do zwolnienia z pracy tylko spośród obecnych nau-
czycieli w pracy, zamiast spośród wszystkich nauczycieli, a zatem obejmujących
także nauczycieli potencjalnie mniej przydatnych zawodowo, tylko dlatego, że ci
ostatni w okresie dokonywania wypowiedzeń korzystali z usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy."
Powodzenia
jack62 jest off-line  
25-08-2012, 15:42  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

A w jaki sposób mogę odnieść się do stwierdzenia sądu:
zgodnie z art 365 1 Kpc orzecznie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Wobec powyższego zarzut powoda o przydzieleniu jego godzin nauczycielowi bez kwalifikacji X jest chybiony, a sprawa posiadania kwalifikacji została prawomocnie nierozstrzygnięta w postępownaiu XXXX i wiąże sąd w mniejszej sprawie.

Ustaleń faktycznych dokonał sąd w oparciu o dokumenty urzędowe i prywatne. Dokumentami urzędowymi są wyrok sadu XXX wraz z uzasadnieniem.

Pozostałe zawarte w katach osobowych, skoroszycie i aktach sprawy są dokumentami prywatnymi.

Dalej pisze ze są autentyczne i tyle nic o nich.
Jak się do tego odnieść. !!!
Dyrektor szkoły posiada pismo z kuratorium ze pan X nie ma kwalifikacji jak spowodować żeby sad woził pod uwagę te dokumenty którymi włada dyrektor szkoły??

W tej poprzedniej sprawie o której pisze sąd również nie było wzięte pod uwagę pismo z kuratorium z tamtego okresu lub było źle zinterpretowane. Pisze w nim lakonicznie ze X posiada kwalifikacje do nauczania "informatyki we wszystkich typach szkół " a nie na boga informatycznych przedmiotów zawodowych. a to różnica i to wielka

Jack66 jak chcesz to prześle ci to pismo?
 
25-08-2012, 21:02  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

W tym pierwszym postępowaniu nie byłem nawet stroną więc jak mogłem się bronić ? Dyrektor olał sprawę a ja teraz za to mam cierpieć że taki wyrok wydal sąd ?
 
25-08-2012, 23:29  
jack62
Użytkownik
 
Posty: 92
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Możesz wezwać na świadka kogoś z kuratorium na okoliczność złej interpretacji kwalifikacji tego nauczyciela. Opisz, że dyrektor posiada taki dokument ale go nie ujawnił.( możesz sie udać do kuratorium, powinni Ci ujawnić czy takie pismo było wystosowane, nie dadzą do ręki ( bo ochrona danych). Opisz swoimi słowami wszystko po kolei, napisz co zostało źle zinterpretowane, które fakty pominięto.
Czy ta sprawa kwalifikacji na której sąd oparł wyrok dotyczyła tego nauczyciela?
jack62 jest off-line  
26-08-2012, 00:25  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Tak dotyczyła tego nauczyciela i pośrednio mnie.
Nauczyciel ten otrzymał wypowiedzenie od poprzedniego dyrektora szkoły gdyż uznał on ze nie posiada kwalifikacji a ja posiadam, niestety dyrektor odszedł na emeryturę a na rozprawę nie stawiła się nowa Pani dyrektor. Sąd prawdopodobnie przyznał mu kwalifikacje (nie mam wyroku, ale pisze tam coś ze posiadamy takie samo wykształcenie co jest nie prawdą), nikt nie protestował dyrektorce " było to na rękę." Dyrektorka nie odwołała się od wyroku i tak zostało. Teraz po roku czasu wypowiedziała umowę mi i twierdzi ze on ma kwalifikacje bo sąd mu dał a ze jest mianowany to ma wyższy stopień od mnie. Mimo tego ze kuratorium również kwestionowało jego kwalifikacje i do dziś ostatnim pismem stwierdza ze zgodnie z ustawą ich nie posiada. Mam wrażenie stronniczości sądu po tym wszystkim.

Ja już sam nie wiem co w taki razie robić. W szkole po za wspomnianym nauczycielem jest jeszcze dwóch nauczycieli posiadających studia podyplomowe z informatyki ale oni sami wiedzą ze niemnogą uczyć tych przedmiotów. I gdzie tu prawo jeden może a inny nie bo jednemu sąd nadaje wbrew rozporządzaniu.

Co do dokumentu na rozprawie Pani dyrektor jawnie przyznał ze posiada taki dokument i ze pisze w nim ze nie ma kwalifikacji ale ona wszystko w kuratorium już załatwi i uzupełni kwalifikacje. W uzasadnieniu o tym ani słowa !!!
 
26-08-2012, 22:21  
jack62
Użytkownik
 
Posty: 92
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Faktycznie jakieś nieporozumienie, błędem było to, ze nikt nie zakwestionował tego wyroku. No ale kto miał zakwestionować??? Ja mimo wszystko bym się odwołała, w sądach apelacyjnych są trochę "mądrzejsi" sędziowie. Najgorsze jest to, że pośredniczy w tym sąd rejonowy,( czasami sędzia który wydał wyrok) i po analizie formalnej przekazuje sprawę dalej.
jack62 jest off-line  
27-08-2012, 00:59  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Tylko jak się do tego odnieść, sąd rozpatrywał jego kwalifikacje ale pani dyrektor przestała je kwestionować i nie stawiła się na rozprawie. Tym samym sąd nie wiele analizując przyznał że gość ma racje. W takim razie ja pozostaje bez prawa do obrony bo sąd z góry zakłada że taka sprawa się odbyła i nie rozpatruje jej na nowo. Gdzie moje prawo do obrony ?

Kolejną dziwną rzeczą jest że dyrektor sam na rozprawie informuje sąd że jest niedługo na stanowisku i popełnił błąd i że Pan X nie posiada kwalifikacji ale je uzupełni i rozpocznie studia. Czyli co posiada kwalifikacje a musi iść na studia !!!

Rozprawa w sądzie trwała kilka minut sędzina oddaliła mój pozew i tyle a w uzasadnieniu wyroku wyjechał 10 kartek dotyczących kwalifikacji moich i tego Pana. Wypisując przy tym jedną wielką nieprawdę.
 
07-06-2017, 18:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

do suniecia
 
07-06-2017, 18:54  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Proszę o całkowite uśniecie tego wątku
 
07-06-2017, 19:53  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 35.142
Domyślnie RE: Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Cytat:
Napisał/a zip20 Zobacz post
Proszę o całkowite uśniecie tego wątku
Odmawiam. Jest dużo odpowiedzi.
Janusz.C.M. jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zwolnienie nauczyciela kontraktowego bedącego na macierzyńskim (odpowiedzi: 5) Witam! Mam pytanie odnośnie praw nauczyciela. Będąc na macierzyńskim zostałam zwolniona z pracy. Chciałam zaznaczyć że jestem nauczycielem...
§ umowa dla nauczyciela kontraktowego (odpowiedzi: 1) Witam:) Jestem nauczycielem kontraktowym ( pierwsza umowa na zastępstwo, druga na czas okreslony). Dyrektor nie podpisał ze ną umowy na czas...
§ umowa dla nauczyciela kontraktowego (odpowiedzi: 1) Witam jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego od 3 lat. Pierwszy rok pracy strazystka- umowa na 1 rok, następnie zostałam nauczycielem...
§ Porozumienie stron u nauczyciela kontraktowego (odpowiedzi: 4) Witam, jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na 17/18. Niedawno zostałam poinformowana o planowanej wzgledem mnie zmienie ilości godzin....
§ obrona tytułu magistra a pensja nauczyciela kontraktowego (odpowiedzi: 3) Witam mam pytanie odnośnie obrony tytułu magistra, a zmiany wysokości pensji. Jestem nauczycielem kontraktowym z umową na stałe. Obroniłam się 2...
§ Zwolnienie nauczyciela (odpowiedzi: 3) Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela mianowanego po 182 dniach zwolnienia lekarskiego?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.