Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły? - Forum Prawne

 

Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Witam. Takie pismo skierowane do moich rodziców zostało przysłane w ostatnim, czasie. Dodam, że jestem pełnoletni. Wydaje mi się, że otrzymane pismo było by na miejscu, gdybym nie miał 18 lat. Z jakiej racji jakiekolwiek ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna > Oświata


Odpowiedz
 
05-03-2014, 10:21  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Witam. Takie pismo skierowane do moich rodziców zostało przysłane w ostatnim, czasie. Dodam, że jestem pełnoletni. Wydaje mi się, że otrzymane pismo było by na miejscu, gdybym nie miał 18 lat. Z jakiej racji jakiekolwiek konsekwencje prawne mają ponosić rodzice?
Dodam, że to szkoła dzienna.
Załączam pismo: http://oi62.tinypic.com/k0o9xx.jpg

Moje pytanie brzmi następujące, czy to możliwe że pełnoletnia osoba lub jej rodzice ponoszą konsekwencje finansowe w ramach kary za opuszczone godziny? Czy to pismo jest uzasadnione? Bardzo proszę o odpowiedź.
 
05-03-2014, 10:24  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Kiedy ukończyłeś 18 lat? Pismo może dotyczyć również godzin opuszczonych jeszcze przed dniem ukończenia 18 roku życia.
 
05-03-2014, 10:27  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Cytat:
Napisał/a Matall Zobacz post
Kiedy ukończyłeś 18 lat? Pismo może dotyczyć również godzin opuszczonych jeszcze przed dniem ukończenia 18 roku życia.
18 lat ukończyłem ponad rok temu... Więc nie ma mowy o tym, aby pismo dotyczyło godzin opuszczonych jeszcze przed 18 rokiem życia..
 
05-03-2014, 10:36  
Shocked
Stały bywalec
 
Posty: 14.389
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Pełnoletniość jest nieistotna.
Istotny jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka niezaradnego życiowo, w tym przypadku nawet pełnoletniego.
Częścią obowiązku alimentacyjnego jest dbałość o wychowanie (co w tym przypadku sprowadza się do dbałości o kontynuowanie edukacji).
Shocked jest off-line  
05-03-2014, 10:37  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Proponuję więc skserować dowód osobisty i wysłać razem z nim pismo informujące o tym, iż nie istnieje obowiązek szkolny dla osób które ukończyły 18 rok życia.

Nawiasem mówiąc dlaczego piszesz o konsekwencjach finansowych? W piśmie nic nie pisze o ew. sankcji finansowej.
 
05-03-2014, 12:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Cytat:
Napisał/a Matall Zobacz post
Proponuję więc skserować dowód osobisty i wysłać razem z nim pismo informujące o tym, iż nie istnieje obowiązek szkolny dla osób które ukończyły 18 rok życia.

Nawiasem mówiąc dlaczego piszesz o konsekwencjach finansowych? W piśmie nic nie pisze o ew. sankcji finansowej.
W piśmie jest mowa o postępowaniu egzekucyjnym. Więc chodzi tu o konsekwencje finansowe, zresztą sama wychowawczyni kiedyś mówiła o poniesieniu takowych. Tzn wspominała o karze 5.000 zł
 
05-03-2014, 12:46  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Cytat:
Napisał/a Shocked Zobacz post
Pełnoletniość jest nieistotna.
Istotny jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka niezaradnego życiowo, w tym przypadku nawet pełnoletniego.
Częścią obowiązku alimentacyjnego jest dbałość o wychowanie (co w tym przypadku sprowadza się do dbałości o kontynuowanie edukacji).
Czyli to, że ukończone jest 18 lat nie ma wpływu? Mam obowiązek edukacji?
 
05-03-2014, 12:56  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Wiem co to jest postępowanie egzekucyjne, ale jak spojrzysz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji to zobaczysz, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie musi oznaczać sankcji finansowej a np. zastosowanie środków przymusu bezpośrednio na zobowiązanym w celu wyegzekwowania ustawowego obowiązku.
 
05-03-2014, 19:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Cytat:
Napisał/a Matall Zobacz post
Wiem co to jest postępowanie egzekucyjne, ale jak spojrzysz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji to zobaczysz, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie musi oznaczać sankcji finansowej a np. zastosowanie środków przymusu bezpośrednio na zobowiązanym w celu wyegzekwowania ustawowego obowiązku.

I w jaki sposób taki przymus mógłby być zastosowany na mojej osobie?
 
05-03-2014, 19:16  
Wartalda
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Przymus bezpośredni • Kiedy można stosować prawo przymusu bezpośredniego • spec.pl

Przymus Bezpośredni
Ten środek egzekucyjny polega na zastosowaniu-wobec zobowiązanego lub innych osób- środków służących ograniczeniu ich wolności osobistej do usunięcia oporu stojącego w drodze egzekucji. W szczególności przymus bezpośredni stosuje się w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanego opuszczenia nieruchomości, lokalu (pomieszczenia), wydania rzeczy, zaniechania czynności lub nie przeszkadzania innej osobie w wykonaniu jej praw, a także w wypadkach, gdy ze względu na charakter obowiązku stosowanie innych środków egzekucyjnych nie jest możliwe.
Organ egzekucyjny wyznacza egzekutora w celu przeprowadzenia egzekucji przez zastosowanie przymusu bezpośredniego. Egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu: odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu zobowiązanego do wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z przepisem art. 33 i 34 u.p.e.a zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie zastosowania środka egzekucyjnego.
Zastosowanie tego środka egzekucyjnego może być podyktowane koniecznością niezwłocznego osiągnięcia celu działania organów administracji państwowej. Przewlekłość i brak podjęcia w krótkim czasie tego środka może przesądzić o bezskuteczności podejmowania określonych czynności. Z tych to względów, jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku może zagrozić zdrowiu lub życiu albo spowodować niemożność lub znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykonania przez zobowiązanego obowiązku, a także w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach, może być niezwłocznie zastosowany przymus bezpośredni wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, po ustnym wezwaniu organu egzekucyjnego, bez uprzedniego upomnienia zobowiązanego oraz bez doręczenia mu odpisu tytułu wykonawczego i postanowienia o wezwaniu do wykonania obowiązku. Określone wyżej zasady stosowania przymusu bezpośredniego dotyczą również organów celnych przy sprawowaniu kontroli celnej.
Egzekutor może zastosować przymus bezpośredni również w toku postępowania egzekucyjnego, które wszczęto w celu zastosowania innego ze środków egzekucyjnych, wymienionych w art.1a pkt 12lit.b ustawy, gdy ten środek egzekucyjny okazał się bezskuteczny, a zastosowanie przymusu bezpośredniego może doprowadzić do wykonania egzekwowanego obowiązku. W tym przypadku przepisu art.150 par 1 nie stosuje się, natomiast egzekutor powinien ustnie uprzedzić zobowiązanego, że w razie dalszego uchylenia się od wykonania obowiązku zastosuje przymus bezpośredni. Egzekutor w toku czynności egzekucyjnych zastosować przymus bezpośredni również do innej osoby nie będącej zobowiązanym, jeżeli jej działalność lub wstrzymywanie się do działalności albo jej zachowanie się stanowi przeszkodę w doprowadzeniu do wykonania egzekwowanego obowiązku. Jednak przymus bezpośredni w stosunku do żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariusza policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej może być zastosowany tylko przez- odpowiednio-Żandarmerię Wojskową lub wojskowy organ porządkowy albo organ policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej. Ograniczeń tych nie stosuje się, gdy ze względów sanitarnych lub innych społecznych zachodzi potrzeba natychmiastowego wykonania egzekwowanego obowiązku, a Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu pozarządowego albo właściwego organu policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej nie ma na miejscu. Jeżeli przepisy szczególne przewidują przymusowe doprowadzanie żołnierza w czynnej służbie, dokonuje tego Żandarmeria Wojskowego lub wojskowy organ porządkowy.
Środek ten może być kierowany także do innych osób niż zobowiązany, jeżeli utrudniają one swoją działalnością lub wstrzymywaniem się od działalności albo ich zachowanie stanowi przeszkodę w doprowadzeniu do wykonania egzekwowanego obowiązku lub utrudniają czynności egzekucyjne, a wezwanie ich do zaniechania oporu nie dało skutku. Środek ten wykorzystuje się także w toku stosowania innych środków egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Ponadto policjanci mogą stosować środki przymusu, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
Strażnicy mogą stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie zadań określonych w ustawie takich, jak
-kajdanki
-pałki obronne wielofunkcyjne
- broń gazowa i ręczne miotacze gazuBibliografia:
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wartalda jest off-line  
05-03-2014, 19:30  
Custos Legum
Stały bywalec
 
Posty: 1.594
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

A co ma wspólnego egzekucja i chodzenie do szkoły? Ale się uśmiałem... To pismo pisał jakiś debil.
Custos Legum jest off-line  
05-03-2014, 19:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Custom Legum zanim wyzwiesz kogoś od debila to sprawdź, czy sam na niego nie wychodzisz. Otóż, uświadomię Cię, egzekwowanie takich obowiązków jak np obowiązek szkolny czy obowiązek szczepień podlega pod Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Polecam lekturę.
 
05-03-2014, 20:48  
Custos Legum
Stały bywalec
 
Posty: 1.594
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Cytat:
Napisał/a huawei Zobacz post
Dodam, że jestem pełnoletni.
Chodziło mnie o tę część.
Custos Legum jest off-line  
05-03-2014, 20:53  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Z Twojej wypowiedzi wynikało co innego, ale skoro tak to wybacz jeśli uraziłem, wynikało to z dość nieszczęśliwego sformułowania Twojego postu i z mojego niezrozumienia intencji
 
05-03-2014, 21:04  
Custos Legum
Stały bywalec
 
Posty: 1.594
Domyślnie RE: Skończone 18 lat a kara finansowa za niechodzenie do szkoły?

Nic się nie stało, rzeczywiście w sposób niepoprawny wyraziłem swoje myśli.
A komentuję oczywiście te pseudo groźby. Jestem przyzwyczajony do tego, że szkoły nie są w stanie przestrzegać prawa, lub go wręcz nie znają (albo nie chcą znać). Tak czy inaczej wobec pełnoletniego ucznia nic nie można zrobić. Bo i na kogo te grzywnę nałożyć?

Dodam też, że nie wiem jakie środki egzekucyjne można zastosować w przypadku szkół, ale uzupełnię swoją wiedzę.
Custos Legum jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skończone 18 lat (odpowiedzi: 1) Witam Miesiąc temu skończyłem 18 lat. Z tego co wiem oznacza to że zostałem wykreślony z listy ubezpieczonych i moi rodzice powinno zgłośić że nadal...
§ Kara pieniężna za niechodzenie do szkoły (odpowiedzi: 6) Witam. Przejdę od razu do sedna. Mój brat chodzi do szkoły zawodowej, jest na drugim roku. W tym roku postanowił rzucić szkołę i wyjechać za granice...
§ 18 lat skończone do technikum (odpowiedzi: 1) Cześć!Czy mając skończone 18 lat mogę złożyć podanie do technikum? Byłem wczoraj w szkole złożyć papiery, ale powiedziano mi że oni nie mają takiego...
§ 18 lat skończone (odpowiedzi: 1) Cześć! Czy mając skończone 18 lat mogę złożyć podanie do technikum? Byłem wczoraj w szkole złożyć papiery, ale powiedziano mi że oni nie mają...
§ [renta rodzinna] Skończone studia ale jeszcze nie skończone 25 lat (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie Mam takie pytanko. We wrześniu kończę studia magisterskie, jednak 25 lat skończę dopiero w grudniu. Czy dostanę rentę rodzinną ( i...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.