zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom - Forum Prawne

 

zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom

W szkole mojego dziecka sprawdzone i ocenione prace pisemne dostępne są jedynie do wglądu na terenie szkoły. Nauczyciele powołują się na zapis w Statucie, który brzmi: "Na wniosek rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna > Oświata


Odpowiedz
 
16-01-2016, 18:35  
monizet
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom

W szkole mojego dziecka sprawdzone i ocenione prace pisemne dostępne są jedynie do wglądu na terenie szkoły. Nauczyciele powołują się na zapis w Statucie, który brzmi: "Na wniosek rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu rodzicom. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na ich wniosek, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły." Jest to dużym utrudnieniem dla rodziców. Czy taki zapis w statucie jest zgodny ze znowelizowanym zapisem w Ustawie o Systemie Oświaty (art. 44e ust.4)? W listopadzie pojawiła się interpretacja tych przepisów na stronie ministerstwa, ale w szkole twierdzą, że to tylko interpretacja i ich to nie obowiązuje. Co mogą zrobić rodzice w takiej sytuacji?

Poniżej zamieszczam tekst zamieszczony na stronie MEN:
W związku z pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyjaśniamy:

Ocenianie uczniów

W procesie nauczania nauczyciele ustalają oceny (bieżące i klasyfikacyjne), wskazujące na poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki. Ocenianie osiągnięć ucznia przeprowadzane jest na bazie wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

Istota oceniania bieżącego

Ocena bieżąca jest nieodzownym elementem procesu nauczania, z którym uczeń styka się na każdej lekcji. Istotą oceniania bieżącego jest stałe monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu (na bieżąco) informacji o jego osiągnięciach, które stanowią motywację do dalszego działania. Ocenianie bieżące jest również źródłem bardzo istotnych dla ucznia (i jego rodziców) informacji – wskazuje na to co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak uczeń powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.

Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów sprawdzania osiągnięć są prace pisemne wykonywane przez ucznia – klasówki, sprawdziany, kartkówki itp.

Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów
Przepis art. 44e ust. 4 ustawy stanowi[1], że sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Oznacza to, że uczeń i jego rodzice nie muszą zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o udostępnienie pracy (tak stanowiły dotychczasowe przepisy[2]). Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne[3].

Uzyskanie sprawdzonej pracy pisemnej jest również wyrazem prawa ucznia i jego rodzica do bezpośredniego dostępu do informacji o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności.

Jednocześnie art. 44e ust. 7 ustawy wskazuje, że szkoła musi określić w swoim statucie sposób tego udostępniania. Przy wyborze sposobu udostępniania sprawdzonych prac, szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego otrzymania przez ucznia i jego rodziców danej pracy, np.: przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców itd.

Udostępnianie prac do wglądu tylko na terenie szkoły (np. w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami) nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Ważne jest aby określony przez szkołę sposób udostępniania sprawdzonych prac był w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców, jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia.

Udostępnianie innej dokumentacji przebiegu nauczania uczniów

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty utrzymuje natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące innej dokumentacji przebiegu nauczania. Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości
i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia[4] jest udostępniania tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
[1] Przepisy rozdziału 3a ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2015 r.
[2] § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562. z późn.zm.).
[3] Zgodnie z art. 44e ust. 4 ww. ustawy.
[4] Zgodnie z art. 44e ust. 5 ww. ustawy.
monizet jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie w sprawie udostępniania plików (odpowiedzi: 5) Witajcie drodzy użytkownicy forum, wiem, że podobnych tematów było tu już bardzo dużo, ale po przestudiowaniu wielu z nich nie znalazłem odpowiedzi...
§ Prawo udostępniania zdjęć (odpowiedzi: 3) witam mam problem mam zdjęcia z dzieckiem mojej byłej partnerki dziecko nie jest moje ale do póki byliśmy razem mówiło do mnie tata po rozstaniu każe...
§ System udostępniania e-faktury (odpowiedzi: 5) Witam Mój problem polega na zbyt dużej ilości prawniczych kruczków odnośnie systemów e-faktur. Czy UDOSTĘPNIANIE faktur w formie elektronicznej...
§ udostępniania plików w sieci (odpowiedzi: 2) witam . Jakiś czas temu odwiedziła mnie policja . Przeszukali mieszkanie , znalezli płyty ( filmy , muzyka , gry ) kopiowane z internetu na plyty ,...
§ Konieczność udostępniania NIP-u lub REGONU (odpowiedzi: 7) Witam, Prowadzę firmę, sprzedaję moje wyroby na allegro. I tu nagle dostaje emaila od konkurencji w którym to facet chce aby mu podał mój NIP i...
§ Ominięcie zakazu udostępniania sprzętu/gier. (odpowiedzi: 1) Witam. Wiem, że były już podobne tematy jednak nie poruszały tego aspektu sprawy. Ogólnie chodzi o już poruszany temat salonu gier i licencji...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.