Problem z nauczycielem - Forum Prawne

 

Problem z nauczycielem 2

Cytat: Napisał/a Ewa2pl typowa wypowiedź osoby nie znającej tematu i nie mającej dostępu do wyników badań. Z tego co widzę, ty również nie masz dostępu do wyników tych badań. A co do tematu, to prawnie ...Wróć   Forum Prawne > Różne > Dyskusja ogólna > Oświata


Odpowiedz
 
13-06-2017, 09:47  
mypetro
Zbanowany
 
Posty: 4.374
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Cytat:
Napisał/a Ewa2pl Zobacz post
typowa wypowiedź osoby nie znającej tematu i nie mającej dostępu do wyników badań.
Z tego co widzę, ty również nie masz dostępu do wyników tych badań. A co do tematu, to prawnie nic nie zdziałasz. Złożyłaś petycje, została ona odrzucona i tyle, koniec tematu. Używanie Wi-Fi jest legalne i nikogo prawnie nie zmusisz do jego wyłączenia.
mypetro jest off-line  
13-06-2017, 09:48  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Szkoła i przedszkola to jedno a twój dom i twoje życie, zdrowie to drugie nie wyjeżdżaj proszę poza ramy tematu.
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 09:51  
mypetro
Zbanowany
 
Posty: 4.374
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Dopóki stosowanie Wi-Fi jest legalne, to dyrektor ma prawo je instalowac w szkole i jest to jego indywidualna decyzja i nie masz żadnej mocy aby kogoś zmusić do jego wyłaczenia.
mypetro jest off-line  
13-06-2017, 09:53  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Dlaczego kłamiesz mówiąc ze nie ma skoro pisze że mam i podałem dodatkowo źródło z którego można skorzystać . Powiedz jak mam Ci tu na forum przesłać wyniki badań ?Może mam siedzieć i skanować dla jaśnie pana całą książkę z IMP w Łodzi albo przesłać dane z wynikami jaki e zaprezentowano Krakwie ? Nie bądź jak Pinokio.
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 09:57  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Prawo dotyczące ochrony przed PEM
W świetle polskiej ustawy Prawo ochrony środowiska w art. 121, czytamy, że
„Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu środowiska poprzez:
1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane.”.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów) określa obowiązujące limity poziomów PEM
(od 3 MHz do 3000 MHz) - wynoszą one 7 V/m (0,1 W/m2).
Ponadto w Konstytucja RP znajdują się zapisy o ochronie środowiska, które dotyczą
również zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi.
Art. 5
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 68
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i
zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
Art. 74
1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
środowiska.
Art. 86
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za
spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 09:59  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

W wydawnictwie Parlamentu Europejskiego (www.europarl.eu.int) – PE nr 297.563, February 2001. „Electromagnetic fields and health” sytuację ludności zamieszkałej w pobliżu stacji bazowej telefonii komórkowej nazwano masowym eksperymentem, a limit napromieniowania postuluje się na poziomie 100 mikroW/m2. Polska norma wynosi 0,1 W/m2 = 100 000 mikroW/m2, stąd postulowany poziom jest 1000-krotnie niższy od polskiej normy!
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 10:00  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Na szczególną uwagę zasługuje uznanie przez Parlament Europejski zespołu chorobowego o nazwie nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne. Objawy są typowe dla choroby mikrofalowej opisanej w Polsce już w roku 1982 i przyjętej dla grupy zawodowej (została skreślona w 2002 r. z listy chorób zawodowych, ale nie dotyczy to wojska). Liczba chorych rosła lawinowo wraz z rozwojem radioelektroniki. Obecnie szacuje się liczbę chorych ok. 10% społeczeństwa krajów wysoko uprzemysłowionych. Warto podkreślić, że odsetek ten z roku na rok rośnie. Lobby przemysłowe neguje istnienie tego schorzenia. Przyczyną schorzenia jest dłuższe przebywanie w pobliżu źródeł promieniowania elektromagnetycznego, a objawy na ogół ustępują po wyeliminowaniu tego czynnika.
W Polsce również są społeczności, które po kilku czy kilkunastu latach ciągłego, 24-godzinnego napromieniowywania ich falami emitowanymi ze stacji bazowych mogą zaświadczyć o dolegliwościach zdrowotnych, zachorowania na raka czy zgonach. Przykład Turzy Śląskiej, Zimnej Brzeźnicy czy krakowskich Bielan – gdzie toczy się w prokuraturze śledztwo o narażenie zdrowia i życia mieszkańców. Na krakowskich Bielanach udało się doprowadzić do likwidacji nielegalnie wybudowanych stacji bazowych i stan zdrowia mieszkańców uległ znacznej poprawie – zwłaszcza w grupie dzieci! Takich UDOKUMENTOWANYCH przykładów na świecie jest coraz więcej – trudno więc mówić o „zbiorowej histerii” czy zbiorowym „efekcie psychosomatycznym”!
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 10:01  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

List otwarty brytyjskich lekarzy:
Zdrowie i bezpieczeństwo Wi-Fi (bezprzewodowego dostępu do Internetu) i
telefonów komórkowych

Apel francuskich naukowców do Senatu RF

itd....
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 10:03  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

dr hab. ALICJA BORTKIEWICZ, prof. IMP
dr EL¯BIETA GADZICKA
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w £odzi
dr hab. WIES£AW SZYMCZAK, prof. U£
Uniwersytet £ódzki
dr hab. MAREK ZMYŚLONY, prof. IMP
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w £odzi
Kontakt: alab@imp.lodz.pl

Niektóre dane wskazują,
że przewlekła ekspozycja na pole elektromagnetyczne
o czêstotliwościach przemys³owych (50/60 Hz)
lub z zakresu średniofalowego wywo³uje zaburzenia
ciśnienia têtniczego krwi (niedociśnienie lub nadciśnienie)
i rytmu serca (zwolnienie – bradykardia lub
przyspieszenie – tachykardia), a nawet przyczynia siê
istotnie do wzrostu umieralności z powodu chorób
układu krążenia.


Ekspozycja na pola elektromagnetyczne
a funkcjonowanie układu krążenia.
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 10:08  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

mam i jest na to podstawa prawna a druga sprawa dyrektor nie może działać wbrew woli rodziców tym bardziej że oficjalnie okłamał rodziców co do korzystania z Wi-Fi i okazało się że robi to tylko do celów prywatnych. Jak zachoruje jakieś dziecko to tylko kwestia dobrego prawnika i pójdzie z torbami tym bardziej że mamy już precedens w UE. Z azbestem, papierosami itd. też tak było i tyluż samo mądralińskich co twierdziło, że to wymysł albo że brak badań. Możecie się obrazić ale po części z was widać poziom nauczania w szkołach gdzie brak logiki, wyciągania wniosków , samodzielnego myślenia . pozdrawiam i życzę udanego dnia wszystkim ignorantom.
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 10:09  
Shocked
Zbanowany
 
Posty: 14.537
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Cytat:
Napisał/a Ewa2pl Zobacz post
typowa wypowiedź osoby nie znającej tematu i nie mającej dostępu do wyników badań.
1. Nic Pani nie wie o mnie i mojej w tym temacie wiedzy ale widzę, że wróżenie z fusów działa.
2. Proszę zerknąć do regulaminu bo narusza go Pani nagminnie robiąc na forum bałagan.
Shocked jest off-line  
13-06-2017, 10:14  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Nic pan nie wie na ten temat a pana wpis wróżenie z fusów tylko to potwierdza bo odniósł się pan do badań IMP w Łodzi placówki państwowej co świadczy o pana małej wiedzy i niskim poziomie samorozwoju. Pozdr i zamykam temat do którego część z was mnie sam wywołała.
Ewa2pl jest off-line  
13-06-2017, 10:14  
mypetro
Zbanowany
 
Posty: 4.374
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

50-60 Hz to częstotliwość prądu w gniazdku, a fale średnie to 300-3000 kHz, czyli baaardzo daleko od promieniowania Wi-Fi i GSM, czyli te badania można od razu wyrzucić jako nic nie wnoszące do tematu. Podobnie z resztą dyrdymałów, które brzmią mądrze, ale nie mają nic wspolnego z tematem. Myli pani normy mocy nadawczej z normami ekspozycji i wiele wiele innych.
mypetro jest off-line  
13-06-2017, 10:18  
Shocked
Zbanowany
 
Posty: 14.537
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Cytat:
Napisał/a Ewa2pl Zobacz post
...zamykam temat...
Tutaj to trzeba Moderatora poprosić. Biorąc pod uwagę Pani spamowanie jest już blisko.
Shocked jest off-line  
13-06-2017, 10:22  
Ewa2pl
Początkujący
 
Posty: 26
Domyślnie RE: Problem z nauczycielem

Odesłałem po dane do Krakowa. cdn z IMP Od wielu lat w Instytucie Medycyny Pracy w £odzi
prowadzone s¹ badania uk³adu kr¹¿enia i jego
regulacji neurowegetatywnej z wykorzystaniem
nowoczesnych metod diagnostycznych u osób
zawodowo eksponowanych na pole elektromagnetyczne
o ró¿nych czêstotliwościach [5,6,7,8,9].
Celem tych badañ jest ocena zale¿ności miêdzy
ekspozycj¹ na pola elektromagnetyczne a funkcjonowaniem
uk³adu kr¹¿enia oraz sprawdzenie,
czy i w jakim stopniu czêstotliwośæ pola i rodzaj
ekspozycji (jej poziom i czas trwania) ma zwi¹zek
z rodzajem wystêpuj¹cych zaburzeñ uk³adu kr¹¿enia
i regulacji neurowegetatywnej. ( wklejone z pdf)


ale dla kogoś zawsze to będzie mało skoro pisze że mam a wy że nie mam to czego jak jesteście tacy mądrzy nie zadzwonicie do Urzędu Miasta w Krakowie i nie zapytacie o osobe zajmująca się z ramienia prezydenta PEM niech da dane - prześle albo udostępni.

Przebywanie w częstotliwościach Wi-Fi/gsm jest szkodliwe jak i promieniowanie przy stacjach bazowych gsm w promieniu ok 500m od nadajnika - dane na podstawie badan .
Ewa2pl jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Problem z nauczycielem (odpowiedzi: 4) Od roku cała grupa ma problem z nauczycielem od zawodowego przedmiotu, który zachowuje się nieodpowiedzialnie do swojego stanowiska. Zaznaczam że to...
§ Problem z nauczycielem (odpowiedzi: 2) Witam, otóż mam problem z nauczycielką od polskiego, już nie będę opisywał, że jeden temat przerabiamy przez 5 lekcji, ogólnie to jest stara zołza,...
§ Problem z nauczycielem. (odpowiedzi: 1) Witam, nasz nauczyciel od matematyki zażądał sobie, aby uczniowie oprócz jednej książki, która jest w podstawie programowej, kupili 3 dodatkowe...
§ Problem z nauczycielem (odpowiedzi: 5) Witam, piszę tu ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć informacji co zrobić z tą sprawą, a więc nauczyciel uczący mnie w liceum uczy również w szkole...
§ Problem z nauczycielem (odpowiedzi: 1) Witam, jestem pełnoletnią uczennicą technikum. Dzisiaj miała miejsce następująca sytuacja: Stałam ze znajomymi na przerwie w uliczce ok. 100 metrów...
§ Problem z nauczycielem (odpowiedzi: 6) Witam, Najpierw opisze cała historie aby lepiej przedtsawic sytuacje. Córka chodzi do 3 klasy liceum, niestety drugi raz z rzędu. W poprzednim...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.