protokół przesłuchania świadka - Forum Prawne

 

protokół przesłuchania świadka

Witam Mam pytanie, w protokole przesłuchania jest pytanie o stan zdrowia czy jest to pytanie o aktualny stan zdrowia na dany moment czy w ogóle, kto, na co choruje albo chorował w przeszłości. Moim zdaniem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
07-09-2010, 15:26  
ella14
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie protokół przesłuchania świadka

Witam
Mam pytanie, w protokole przesłuchania jest pytanie o stan zdrowia czy jest to pytanie o aktualny stan zdrowia na dany moment czy w ogóle, kto, na co choruje albo chorował w przeszłości. Moim zdaniem chodzi o stan zdrowia na dany moment potrzebny by ocenić czy można przesłuchać osobę.
Jednak u mnie w pracy nalegają by pytać o całokształt i wpisuje np cukrzyca od 6 lat, choroba kręgosłupa i takie tam.
Proszę o odpowiedz, bo to dla mnie ważne.
ella14 jest off-line  
07-09-2010, 15:48  
barno
Stały bywalec
 
Posty: 1.282
Domyślnie RE: protokół przesłuchania świadka

Na jaką okoliczność odbywa się przesłuchanie? Gdzie pracujesz?
barno jest off-line  
07-09-2010, 19:19  
ella14
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: protokół przesłuchania świadka

Chodzi o postępowania w sprawach o wykroczenia.
Pracuje w Straży Miejskiej.
ella14 jest off-line  
08-09-2010, 09:40  
barno
Stały bywalec
 
Posty: 1.282
Domyślnie RE: protokół przesłuchania świadka

Nie znam sie za bardzo na postępowaniu w sprawach o wykroczenia ale mam wątpliwości, czy w ogóle istnieje podstawa prawna do pytania świadka o stan zdrowia. Nie chcę Cię jednak wprowadzić w błąd, więc może niech się wypowie ktoś kto wie lepiej.
barno jest off-line  
08-09-2010, 09:53  
ella14
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: protokół przesłuchania świadka

To jest gotowy wzór wniosku przesłuchania dostępnego w internecie. MOje są w zasadzie identyczne. W każdym razie dziękuje za zainteresowanie.


ROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA
OSOBY PODEJRZANEJ O POPEŁNIENIE WYKROCZENIA, dnia, 2010-09-08 godz. 09:50
(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok)
z
(stopień, imię i nazwisko) (nazwa jednostki)
w

działając na podstawie:*
1) art. 54§1, 4, 5 , 6 i 7 kpow, zgodnie z art. 144-146, 147§3 i 148 kodeksu postępowania karnego

protokołował osobiście, przy udziale protokolanta*
protokołowałem osobiście
(stopień, imię i nazwisko)
oraz:
1. xxxxxx
(imię, nazwisko oraz podstawa udziału w przesłuchaniu)
2. xxxxxx


przesłuchał niżej wymienionego(ną) jako osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia,

którego(ej) tożsamość stwierdzono na podstawie: dowód osobisty nr <DOWOD> wyd. przez Burmistrza Miasta Piastowa nr ewid. PESEL <PESEL>
(nazwa, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument)


Osobę podejrzaną i osoby uczestniczące w przesłuchaniu uprzedzono o jednoczesnym utrwalaniu czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk (art. 37§3 kpow):
nie rejestrowano
(podać rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika)Osoba podejrzana podała następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwisko rodowe: <NAZWISKO> <IMIE> <DRUGIE>

Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: <OJCIEC>, <MATKA> z d. <ZDOMU>

Data i miejsce urodzenia: <PESEL> <URODZONY>

Miejsce zamieszkania i miejsce pobytu: <ZAMELD>, ul. <ULICA> <MIESZKANI> m <LOKAL>
(dokładny adres i kod pocztowy)

Mp-21
-
tel. domowy tel. w miejscu pracy

Adresat dla doręczeń w kraju: <ZAMELD>, ul. <ULICA> <MIESZKANI> m <LOKAL>


Źródło utrzymania (miejsce zatrudnienia) i dochody miesięczne brutto: bezrobotny


Stan majątkowy (w tym majątek nieruchomy i ruchomy): majątku większej wartości nie posiada


Liczba osób pozostających na utrzymaniu i kim są one dla osoby podejrzanej: nie posiada
(rodzaj pokrewieństwa, powinowactwa, inny stosunek cywilnoprawny)

stan cywilny: wolny


stan zdrowia (według oświadczenia): .


Karalność i dane dotyczące odbycia kary (według oświadczenia): wg ustnego oświadczenia nie karany


stosunek do pokrzywdzonego: obcy


Opis czynu o jaki osoba podejrzana może być obwiniona (ze wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz wysokości wyrządzonej szkody):
W dniutj. o wykroczenie z art. kw


-
Osobę podejrzaną zgodnie z art. 54§6 kpow pouczono o prawie do odmowy złożenia wyjaśnień oraz zgłoszenia wniosków dowodowych oraz o obowiązku wskazania adresu dla doręczeń w kraju (art. 38§2 kpow). Osoba podejrzana na podstawie art. 40§1 kpow żąda/nie żąda* umożliwienia złożenia wyjaśnień na piśmie.

.................................................. ..... .................................................. ................
(podpis przesłuchującego) (podpis osoby podejrzanej)

Osoba podejrzana wyjaśniła: Treść przedstawionego mi w dniu dzisiejszym zarzutu zrozumiałem i do jego popełnienia przyznaję się, będę składał wyjaśnienia. Otrzymałem pouczenie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, zostałem zaznajomiony z przysługującymi mi prawami i obowiązkami. Wyjaśniam co następuje:

To wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie.

-
Omówienie poprawek i uzupełnień (art. 37§5 kpow) nie było

Oświadczenia, wnioski, żądania, zarzuty osoby podejrzanej i osób biorących udział w czynności (art. 37§5 kpow) nie byłoUrządzenie(a) rejestrujące obraz/dźwięk* nie rejestrowano
(podać dane techniczne oraz warunki rejestracji)W toku czynności przesłuchania wykonano: nie wykonywano czas rejestracji: brak
(liczba nagranych kaset)


Urządzenie(a) obsługiwał(i): nie było
(imię, nazwisko i funkcja)Załączniki do protokołu:* brak
(rodzaj i liczba załączników)


Przesłuchanie zakończono dnia 2010-09-08 o godz. 10:30


Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi* podpisuję:


............................................. .............................................. ............................................
(podpis przesłuchującego) (podpis protokolanta) (podpis osoby podejrzanej)

Podpisy osób biorących udział w przesłuchaniu:

1............................................. 2............................................. 3.............................................

Podpisy osób obsługujących urządzenia rejestrujące:
1............................................. 2............................................. 3.............................................

________________
* niepotrzebne skreślić
ella14 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Policja chce zamienić protokół z rozmowy na protokół z przesłuchania (odpowiedzi: 5) Witam, Jakaś niezbyt rozgarnięta klientka złożyła na policję oskarżenie o oszustwo - bo jej się usługa nie podobała. Mniejsza o to. Zostałem wezwany...
§ Protokół z przesłuchania świadka a naruszenie jego dóbr osobistych (odpowiedzi: 47) Na wstępie zaznaczę, że chodzi o spisanie protokołu z przesłuchania świadka. Jakiś czas temu pracowałam dla prywatnego przedsiębiorcy. Czasy...
§ Protokół przesłuchania podejrzanego (odpowiedzi: 12) Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale umieściłam swój temat jeśli nie to z góry przepraszam! ;) Mam na zaliczenie przedmiotu sporządzić protokół...
§ Protokół przesłuchania strony/świadka (art. 67, §2 KPA) (odpowiedzi: 4) Witam, moje pytanie dotyczy sporządzenia protokołu w jednostce samorządowej MOPR. Otóż strona przesłuchiwana oznajmiła, że nie podpisze żadnego...
§ Protokół przesłuchania świadka (odpowiedzi: 1) Witam, Mój świadek przesłuchiwany będzie w ramach pomocy sądowej w innym sądzie. Czy świadek ma prawo poprosić sąd o kopie protokołu z jego...
§ przesłuchanie świadków, korekta protokołu z przesłuchania (odpowiedzi: 1) Mam takie dwa nurtujące mnie pytania, 1. Na sprawie karnej, sąd odczytał zeznania z policji oskarżonym i zapytał się czy podtrzymują swoje...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.