Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną - Forum Prawne

 

Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Witam, chciałbym uzyskać rzetelną odpowiedź, na pytanie dotyczące mojego problemu. Otóż, na początku lipca wystosowałem pismo do instytucji publicznej (sądzę że sprecyzowanie formy pisma ani nazwy instytucji nie ma znaczenia), na które do tej pory ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
08-09-2010, 15:37  
freud54
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Witam, chciałbym uzyskać rzetelną odpowiedź, na pytanie dotyczące mojego problemu. Otóż, na początku lipca wystosowałem pismo do instytucji publicznej (sądzę że sprecyzowanie formy pisma ani nazwy instytucji nie ma znaczenia), na które do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. musze nadmienić że w piśmie zaznaczyłem że oczekuję odpowiedzi telefonicznie, podając telefon kontaktowy i na wszelki wypadek pełen adres do korespondencji. Orientowałem sie już trochę w przepisach regulujących obowiązek udzielania odpowiedzi petentom i wynika z nich że urzędy, instytucje państwowe są zobowiązane do jej udzielenia w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych. Aby wykluczyć, błąd Poczty Polskiej, po trzech tygodniach zadzwoniłem z zapytaniem czy moje pismo dotarło w zaadresowane miejsce. Okazało się że, poczta polska nie zawiniła, a pani która zajmuje się ewidencją korespondencji zarzeka sie że pismo zostało wysłane w terminie, o dziwo nie jest w stanie okreslić kiedy zostało nadane (data, liczyłem na przesłanie potwierdzenia nadania) i wpiera mi że nie ma możliwości sprawdzenia tego, a termin który podała (określiła tydzień miesiąca, w którym odpowiedź została wysłana) "opiera" na swojej pamięci. Sytuacja jest dla mnie frustrująca, ponieważ przez niespełna miesiąc siedziałem jak na szpilkach a odpowiedź na to pismo jest dla mnie bardzo ważne.

Mój problem, polega na tym iż w piśmie zaznaczyłem że oczekuję odpowiedzi przez telefon, podając numer kontaktowy. Zarzekam się, że przez okres dwóch tygodni, (baaa, do tej pory) nie otrzymałem żadnego telefonu. Sprawdzałem billingi, nie było żadnego połączenia przychodzącego o którym bym nie wiedział. I koniec, końców moje pytanie. Czy jeżeli, zaznaczyłem że oczekuję odpowiedzi przez telefon, podając jednocześnie mój pełny adres do korespondencji, ktoś mógł 'odrzucić' moje pismo tzn., zinterpretowac to w następujący sposób: "odpowiedzi na pisma udzielamy wyłącznie pocztą, wobec czego pismo nalezy uznać za nieważne...", to czy pismo mogło zostac odrzucone ? (zła forma, jakiś inny haczyk)


Wiem, że moja interpretacja może brzmieć kuriozalnie, ale znając typowo polski sposób zbywania petenta, nie zdziwiłbym się gdyby taka decyzja miała poparcie w przepisach.

Co jesli, nie ma żadnego przepisu które 'usprawiedliwało by' działanie tej instytucji publicznej i przekroczenie dwutygodniowego terminu udzielenia odpowiedzi, uprawniało by mnie do wszczęscia jakiegoś procesu. Jesli istnieje taka możliwość to, jakie kroki muszę poczynić żeby sprawa trafiła na wokandę ?

Czy w takiej sytuacji, w której nikt nie udzielił mi odpowiedzi telefonicznie, instytucje publczine sa zoobawiązane do udzielenia odpowiedzi listownie, znając adres do korespondencji ? Czy mogę zarządać wysłania potwierdzenia nadania odpowiedzi listownie, skoro nie została mi udzielona telefonicznie?


Z góry dziekuje za pomoc i za cierpliwość którym wykazały się osoby czytające moje wypociny.
freud54 jest off-line  
08-09-2010, 15:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Źle sądzisz. Sprecyzowanie nazwy pisma i instytucji ma znaczenie, ponieważ z Twojego opisu nie wiadomo nawet, czy w sprawie znajdzie zastosowanie kpa, ordynacja podatkowa, czy ustawa o dostępie do informacji publicznej, nie mówiąc już o dziesiątkach ustaw szczególnych.
 
08-09-2010, 15:53  
freud54
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

forma pisma: odwołanie

instytucja podlega pod kpa
freud54 jest off-line  
08-09-2010, 16:01  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Hm, dziwne, bo organ I instancji co do zasady nie musi udzielić odpowiedzi na odwołanie. O ile mi wiadomo, to tylko w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych istnieje taki obowiązek. Myślę, że musisz uchylić rąbka tajemnicy i podać nazwę instytucji, bo inaczej nie uzyskasz konkretnej odpowiedzi na pytanie.
 
08-09-2010, 16:09  
freud54
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Ekhm, jakby to określić. Jeżeli sprecyzuje, że jest to jedyny organ zajmujący sie odwołaniami, a jego decyzje nie podlegają zewnętrznej kontroli (kolokwialnie mówiąc, nikt nie stoi wyżej), co do odwołań od jego decyzji to mogę je kierować tylko do nsa, to czy to będzie wystarczające ?
freud54 jest off-line  
08-09-2010, 16:14  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Szkoda czasu na łamigłówki. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat.
 
08-09-2010, 16:29  
freud54
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

A nie możesz jakoś, nakreślić sytuacji ? Jakie ma to znaczenie, do jakiej instytucji piszę ? Skoro okresliłem że podlega pod przepisy kpa i że ich decyzje mozna zaskarżyc tylko do nsa, to w czym tkwi problem ? Instytucja oświatowa, wystarczy ?
freud54 jest off-line  
08-09-2010, 17:59  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.836
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

jeżeli to odwołanie od decyzji to na pewno nie będzie załatwione przez Urząd telefonicznie.
Nie zrozumiałam czy Pani z Urzędu potwierdziła że pismo dotarło czy Pani z poczty.
Możesz złozyc skargę
Agnieszka3M jest off-line  
08-09-2010, 18:11  
Markiz32
Praktyk
 
Markiz32 na Forum Prawnym
 
Posty: 21.197
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

zacznijmy od tego ,że na odwołanie nie odpowiada się telefonicznie...
Markiz32 jest off-line  
08-09-2010, 18:49  
freud54
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Pani w tej instytucji, stwierdziła że pismo do nich dotarło. Podała dokładną datę.
Jednak nie potrafiła się ustosunkować sie do zapytania dotyczącego daty nadania odpowiedzi, co wydaje się być dosyć dziwne...

Dopuszczam taką możliwość, że Pani pracująca w tej instytucji, zajmująca się ewidencja korespondencji, mogła mnie po prostu okłamać, tym bardziej że zasłaniałem się przepisem mówiącym o terminie odpowiedzi (2 tyg.), upierdliwy ze mnie człowiek, mój problem polega na tym że nie wiem czy nie popełniłem błędu, prosząc o kontakt telefoniczny w tym piśmie. Czy pracownicy instytucji publicznych, w takiej sytuacji mają prawo do nie udzielenia odpowiedzi ? Jeżeli wykazałem się taką ignorancją to czy mogłem zostać tak potraktowany ?

Nadmieniam, w piśmie podałem swój pełny adres do korespondencji.
freud54 jest off-line  
08-09-2010, 18:58  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.836
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

nie ma 14 dni
jest niezwłocznie, miesiąc, 2 miesiące
odwołanie 7 dni
proszę napisać skarge do Dyrektora lub organu nadrzędnego lub na bezczynność
Agnieszka3M jest off-line  
08-09-2010, 19:12  
freud54
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

Może Pani poprzeć to jakimiś przepisami ? Sprawa tyczy się instytucji publicznej podległej pod KPA.


Jeżeli dobrze zrozumiałem, mają 7 dni na udzielenie odpowiedzi na odwołanie ? Czy to tyczy się wszystkich przypadków ? (chodzi o formę pisma tj. odwołań)
freud54 jest off-line  
08-09-2010, 19:24  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.836
Domyślnie RE: Udzielenie odpowiedzi przez instytucje publiczną

o ile Pana sprawę reguluje kpa a nie odrębne przepisy np. oświatowe

rt. 35. (255)§ 1. (257)Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. (25§ 1. (259)O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. (261)Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 133. (609)Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.
Agnieszka3M jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ile czasu dziekanat ma na udzielenie odpowiedzi? (odpowiedzi: 4) Mam nadzieję, że to dobry dział do tego tematu. Pytanie jak w temacie - ile czasu dziekanat (lub sam dziekan) ma na odwołanie się do wystosowanego...
§ Zajęcie działki przez szkołę publiczną (odpowiedzi: 1) Gmina oznajmiła mi, że chce mi odebrać część działki 400m2 na potrzeby rozbudowy szkoły podstawowej (mówili o parkingu ale widziałem plany, na...
§ próba samobójcza-jakie instytucje odpowiedzialne są za udzielenie wsparcia? (odpowiedzi: 2) Hej, otóż miałem taką sytuację: dziewczyna usiłowała mi się rzucić pod koła. Najprawdopodobniej była pijana, mówiła, że skończy ze sobą, że jej...
§ Prośba o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania z zakresu prawa pracy. (odpowiedzi: 1) Witam Jak w temacie proszę o odpowiedź na dwa pytania z zakresu prawa pracy. 1. Pracodawca dowiedział się, że jedna z pracownic pracująca w...
§ Pobieranie opłat przez przychodnię publiczną (odpowiedzi: 1) Witam, z góry przepraszam jeśli zły dział. Czy przychodnia świadcząca usługi w ramach NFZ ma prawo każdorazowo pobierać opłatę za zapisanie się na...
§ zasiedzenie bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na moje pytanie (odpowiedzi: 1) mam pytanie a mianowicie czy w momencie kiedy sprawa o zasiedzenie się kończy i kolejna będzie już tylko ogłoszeniem wyroku a nasz adwokat na pytanie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.