Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje? - Forum Prawne

 

Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Witam! Roman Kluska wygrał - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca – Puls Biznesu Czytam ten artykuł i wprost nie mogę uwierzyć! To jakiś sen? Urzędnik w końcu poniesie odpowiedzialność za szkodzenie obywatelom lub przedsiębiorcom? Czy w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
17-12-2010, 23:24  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Witam!

Roman Kluska wygrał - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca – Puls Biznesu

Czytam ten artykuł i wprost nie mogę uwierzyć! To jakiś sen? Urzędnik w końcu poniesie odpowiedzialność za szkodzenie obywatelom lub przedsiębiorcom? Czy w końcu przestanie uważać się za Boga i przeciągać sprawę w nieskończoność?

Mało tego! Urzędnik, który wydał zaskarżoną decyzję, ma być automatycznie wyłączany z ponownego postępowania w I instacji! Jeżeli te zmiany wejdą w życie, to otwieram szampana

Co o tym sądzicie? Uważacie, że w końcu coś się ruszy w tej zakichanej administracji publicznej?
barteks2 jest off-line  
18-12-2010, 01:58  
karol bartosz
Stały bywalec
 
karol bartosz na Forum Prawnym
 
Posty: 3.331
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

jak na razie to nie widze w tym rozwiazaniu zadnych minusow...

odpowiedzialnosc za razace naruszenie prawa z drugiej strony tez jest pozytywne dla urzednikow, gdyz zwykle bledy nie beda ta droga karane - tylko te powazne i do tego wyrzadzajace szkode, a i obywatele dostaja wieksza gwarancje ochrony ich uzasadnionych interesow
karol bartosz jest off-line  
18-12-2010, 11:39  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.162
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

zawsze zastawiałem się jaka jest różnica między rażącym naruszeniem prawa za nie-rażącym naruszeniem prawa, skoro ustawodawca rozróżnia rażące i nierażące.
dearon jest off-line  
18-12-2010, 11:53  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

To proste. Mnie uczyli, że rażące naruszenie prawa jest wtedy, gdy w przepisie jest konkretny nakaz lub zakaz określonego postępowania, a urzędnik w ewidentny i oczywisty sposób postępuje dokładnie odwrotnie lub pozostaje w bezczynności.

Zwykłe naruszenie prawa jest wtedy, gdy urzędnik dokona błędnej interpretacji przepisu, zastosuje niewłaściwy przepis w danej sytuacji, albo naruszy właściwość organu.
barteks2 jest off-line  
18-12-2010, 15:30  
karol bartosz
Stały bywalec
 
karol bartosz na Forum Prawnym
 
Posty: 3.331
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

moznaby sie z powyzszym zgodzic
karol bartosz jest off-line  
18-12-2010, 15:57  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.162
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

barteks KPA jest pełne nakazów i zakazów odnośnie wydania decyzji, stosowania prawa i postępowania organu - wobec czego praktycznie każdą wadliwą decyzję należałoby według tego klucza uznać za wydaną z naruszeniem zakazów / nakazów zawartych w KPA a więc rażącym naruszeniem prawa

Poza tym w żadnym przepisie nie jest określone co ma na myśli ustawodawca pisząc 'rażące' (kogo razi i z jaką siłą) - również sądy te same przewinienia uznają raz za rażące innym razem za nie-rażące ...
dearon jest off-line  
18-12-2010, 16:47  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Cytat:
Problematyka rażącego naruszenia prawa była wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz nauki prawa administracyjnego.

W literaturze podkreślano, że na tle pojęcia "rażące naruszenie prawa" występuje wiele wątpliwości. Orzecznictwo niejednolicie kwalifikuje bowiem naruszenie przepisów materialnych i procesowych (kompetencyjnych). W większości pojęcie to odnosi się do przepisów prawa materialnego. Przy wykładni tego pojęcia ścierają się dwa stanowiska (tak w literaturze jak i w orzecznictwie).

Według pierwszego – rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku naruszenia przepisu niepozostawiającego wątpliwości co do jego bezpośredniego rozumienia. Rażące to oczywiste, wyraźne, bezsporne. Według J. Borkowskiego z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy istnieje przepis prawa dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej, a rozstrzygniecie zawarte w decyzji, dotyczące prawa i obowiązków stron postępowania, zostało ukształtowane sprzecznie z przesłankami wprost określonymi w tym przepisie. Zatem z rażącym naruszeniem prawa nie można utożsamiać każdego naruszenia prawa. Naruszenie prawa ma cechę rażącego, gdy decyzja nim dotknięta wywołuje skutki prawne nie dające się pogodzić z wymaganiami praworządności, którą należy chronić nawet kosztem obalenia decyzji ostatecznej. Chodzi o działanie wbrew zakazowi lub nakazowi ustanowionemu w prawie. O rażącym naruszeniu prawa można mówić wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią zastosowanego przepisu prawa wskazuje na ich oczywistą niezgodność. (zob. J. Borkowski, glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 1992 r. sygn. akt SA/Kr 914/92; zob. także wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 1994, sygn. akt III SA 1705/93, z dnia 5 kwietnia 1996, sygn. akt III SA 529/95, z dnia 17 kwietnia 1996 r. sygn. akt III SA 565/95 czy z dnia 12 grudnia 1998 r. sygn. akt III SA 481/9. W konsekwencji traktowanie naruszenia prawa jako "rażące" mieć miejsce tylko wyjątkowo, a mianowicie gdy jego waga jest znacznie większa niż stabilność decyzji ostatecznej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1995 r. sygn. akt III ARN 22/95).

Drugie stanowisko reprezentują ci, którzy uważają, że przy pojęciu rażącego naruszenia prawa należy brać pod uwagę tego skutki. "Rażące naruszenia prawa" to takie, które wywołuje skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności (zob. A.Zielński, o "rażącym" naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Polemiki. Państwo i Prawo 1986, z.2., s. 104 i na.)

Coraz częściej w literaturze i orzecznictwie dominować zaczyna stanowisko kompromisowe, wskazujące na oczywistość naruszenia jako przesłankę wstępną uznania decyzji za rażąco naruszającą prawo, ale nie ograniczające się do tego. Zdaniem W. Chróścielewskiego o rażącym naruszeniu prawa można mówić, gdy zachodzą trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze, czyli skutki, które wywołuje decyzja (zob. W.Chróścielewski, J.P.Tarno, Postępowanie administracyjne, 2006, s.219). Orzecznictwo także przychyla się do kompromisowego rozumienia "rażącego naruszenia prawa" (zob. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 1994 r. sygn. akt V SA 535/94, ONSA 1995. z. 2 , poz. 91, z dnia 6 lutego 1995 r. sygn. akt II SA 1531/94, ONSA 1996, nr 1, poz. 37 czy z dnia 9 lutego 2005 r. sygn. akt OSK 1134/04, Lex 165717).
*+++
oby_wa_tel jest off-line  
19-12-2010, 19:49  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

II OSK 442/09 - Wyrok NSA z 2010-02-26

Cytat:
W orzecznictwie sądowym, po okresie pewnych rozbieżności wynikających przede wszystkim ze sporów doktrynalnych, przyjmowany jest obecnie pogląd, iż o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony, oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze - skutki, które wywołuje decyzja. Oczywistość naruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę prawną. W sposób rażący może zostać naruszony wyłącznie przepis, który może być stosowany w bezpośrednim rozumieniu, to znaczy taki, który nie wymaga stosowania wykładni prawa. Skutki, które wywołuje decyzja uznana za rażąco naruszającą prawo, to skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności - gospodarcze lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy praworządnego państwa.
oby_wa_tel jest off-line  
30-01-2011, 19:12  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

No i doczekaliśmy się. Prezydent podpisał nowelizację KPA, a ustawa wejdzie w życie z dniem 11 kwietnia 2011 roku
barteks2 jest off-line  
30-01-2011, 23:27  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Internetowy System Aktów Prawnych
oby_wa_tel jest off-line  
31-01-2011, 12:14  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Jestem strasznie ciekawy jak w praktyce będzie wyglądała realizacja art. 24 § 1 pkt 5? W teorii to wygląda świetnie, ale jak będzie w rzeczywistości?
barteks2 jest off-line  
31-01-2011, 17:39  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.162
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Zapewne nijak, prokuratura poza drastycznymi przypadkami będzie masowo umarzać postępowania, w przypadku wątpliwości lub niejasnego prawa (a jest to w Polskim Prawie nagminne) Organy będą w dalszym ciągu wydawać decyzję odmowne, dodatkowo postępowania mogą ciągnąć się jeszcze dłużej niż do tej pory bo każdy organ zgromadzi parę (sprzecznych) interpretacji różnych prawników przed wydaniem decyzji aby mieć ew. podkładkę przed sądem.
dearon jest off-line  
31-01-2011, 18:28  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Jaka prokuratura? Mówię o nowelizacji Kpa.
barteks2 jest off-line  
02-02-2011, 20:04  
praworzadny
Stały bywalec
 
Posty: 541
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Cytat:
Napisał/a barteks2 Zobacz post
Witam!

Roman Kluska wygrał - rynek, akcje, spółka, przedsiębiorca – Puls Biznesu

Czytam ten artykuł i wprost nie mogę uwierzyć! To jakiś sen? Urzędnik w końcu poniesie odpowiedzialność za szkodzenie obywatelom lub przedsiębiorcom? Czy w końcu przestanie uważać się za Boga i przeciągać sprawę w nieskończoność?

Mało tego! Urzędnik, który wydał zaskarżoną decyzję, ma być automatycznie wyłączany z ponownego postępowania w I instacji! Jeżeli te zmiany wejdą w życie, to otwieram szampana

Co o tym sądzicie? Uważacie, że w końcu coś się ruszy w tej zakichanej administracji publicznej?
Totalne brednie dla naiwnych. Dzisiaj nie mozna wyegzekwowac odpowiedzialnosci urzednikow i ich bezkarnego dzialania w zaden sposob.Lamia prawo w razacy sposob, narazaja ludzi na straty i nawet nagany sluzbowej nie dostaja. Tylko naiwny moze wierzyc ze cos sie zmieni. Kto bedzie ustalal odpowiedzialnosc, kto bedzie stwierdzal ze doszlo do razacego naruszenia prawa? Kumple z instytucji wyzszego stopnia? Radze poczekac z otwarciem szampana i raczej go jeszcze nawet nie kupowac.
praworzadny jest off-line  
02-02-2011, 20:07  
praworzadny
Stały bywalec
 
Posty: 541
Domyślnie RE: Szok! Urzędnicy poniosą odpowiedzialność za błędne decyzje?

Cytat:
Napisał/a dearon Zobacz post
zawsze zastawiałem się jaka jest różnica między rażącym naruszeniem prawa za nie-rażącym naruszeniem prawa, skoro ustawodawca rozróżnia rażące i nierażące.
zupelna dowolnosc interpretacji. jezeli sprawdza sie urzednika ktory jest w niezgodzie z bossem to zawsze bedzie "razace naruszenie prawa" a jezeli odwrotnie to razace naruszenie prawa "bedzie nic nie znaczacym".
praworzadny jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odpowiedzialność materialna urzędnika za błędne decyzje (odpowiedzi: 1) Jaki przepis prawny reguluje odpowiedzialność materialną urzędnika administracji państwowej za błędne decyzje? Urzędnik wydał ewidentnie błędną...
§ Urzędnicy w gminie. (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich! Mam pewien problem. Chcę się dowiedzieć ilu urzędników zatrudnia gmina w której mieszkam. I tutaj się rodzi moje pytanie. Żeby...
§ Odpowiedzialność materialna urzędnika za błędne decyzje (odpowiedzi: 2) Jaki przepis mówi o odpowiedzialności urzędnika administracji państwowej za błędne decyzje? Urzędnik wydał błędną decyzję, która po kilku rozprawach...
§ Urzędnicy. (odpowiedzi: 2) Witam! W zeszłym roku zmarł mój ojciec. Zrzekłam się spadku, ale urząd gminy stale wysyła do mnie pisma, że mam spłacić jego długi. Rozmawiałam z...
§ Straż miejska i urzędnicy Urzędu Miasta sholowali samochód (odpowiedzi: 8) Witam. Mam raczej nietypową sprawę, na którą nie znalazłem odpowiedzi w sieci więc zakładam ten wątek. Sprawa wygjąda następująco -moi dalecy...
§ Urzędnicy ... (odpowiedzi: 4) Witam! Mam dwa pytania dotyczące doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, ale najpierw streszczę pokrótce sytuacje....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.