Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym - Forum Prawne

 

Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Witam. Otrzymałem Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym na mój adres zameldowania oczywiście, ale obecnie przebywam ponad 100km od tego miejsca. Zawiadomienie to jest konsekwencją nieodebrania listu poleconego sprzed zdaje się tygodnia. Dowiedziałem się, że chodzi o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
25-02-2011, 16:03  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Witam. Otrzymałem Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym na mój adres zameldowania oczywiście, ale obecnie przebywam ponad 100km od tego miejsca. Zawiadomienie to jest konsekwencją nieodebrania listu poleconego sprzed zdaje się tygodnia. Dowiedziałem się, że chodzi o stawienie się na przesłuchanie w sprawie sprzed około 3 lat. Pracowałem wtedy bardzo krótko jako student na wakacjach u pewnego budowlańca, który to współpracował z pewną firmą, która ta z kolei zrobiła jakiś w tym czasie przekręt. O co chodzi dokładnie nie wiem, gdyż tylko tyle udało mi się dowiedzieć od znajomego, który również dostał podobną korespondencję, a który również w tym czasie był pracownikiem tak jak ja. Ma on się stawić i tym samym zapewne również ja w mieście oddalonym o kolejne 150km od miejsca mojego zameldowania. Obecnie mam sporo pracy i nie mam czasu jechać naprzód po przesyłkę na pocztę a później w nakazanym terminie jechać gdzieś w środek Polski na przesłuchanie. Muszę zaznaczyć, że na prawdę nie mam żadnych wiadomości, które mogłyby się przydać policji czy sądowi, pracowałem tam dosłownie kilka tygodni to wszystko i o niczym nie wiedziałem.
Jakie mogą być konsekwencje nieodebrania tej przesyłki, bo z tego co się zdążyłem zorientować Poczta po dwóch awizo i po upływie dwóch tygodni ma prawo oznaczyć przesyłkę jako doręczoną.
Z góry dziękuję za wyczerpującą temat odpowiedź i pozdrawiam.
Ka_mil_lo jest off-line  
25-02-2011, 16:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

to skąd pan wie, co jest treścią tego zawiadomienia, skoro pan go nie odebrał? analogia odnośnie przesyłki znajomego?

jeśli tak, czy mógłby pan poprosić tego znajomego o podyktowanie podstawy prawnej tam zapisanej i tu przytoczyć?
voyteg jest off-line  
25-02-2011, 16:15  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Tak, myślę, że będzie to to samo co u znajomego, gdyż dostał list polecony w tym samym czasie co ja. Postaram się przytoczyć podstawę prawną, która jest podana u znajomego na wezwaniu. Tymczasem, czy mógłby Pan coś choć trochę przybliżyć konsekwencje, gdyż nie wiem kiedy uda mi się znajomego uchwycić, a sprawa jest raczej "paląca"?
Ka_mil_lo jest off-line  
25-02-2011, 16:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

To na razie duży poziom ogólności, aż nie przytoczy pan podstawy prawnej.

Na razie terminy pana nie obowiązują, bo nie odebrał pan pisma.

Zameldowanie to tylko czynność administracyjna, zaś miejsce zamieszkania w pana przypadku jest inne. Nie dopełnił pan obowiązku meldunkowego, co nie przeszkadza, że zamieszkuje pan gdzie indziej. art 42 KPA

Przepis prawny:
§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.


Obowiązek informowania o zmianie adresu to art 41 KPA

Przepis prawny:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.


dotyczy on sprawy "w toku", nie zaś poinformowania przed wszczęciem postępowania. Dla pana "tok" nie nastał, bo nie został pan zawiadomiony o postępowaniu. Formalnie pan o niczym nie wie.

Obowiązek ustalenia adresu spoczywa na organie, który wszczyna postępowanie:

VI SA/Wa 959/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-18

Cytat:

Ponadto w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu, obowiązek ustalenia adresu osoby fizycznej będzie spoczywał na organie podejmującym czynności postępowania. Zakres podejmowanych przez organ działań nie może ograniczać się do ustalenia adresu w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Pojęcie "adresu" wynikające z przepisów tej ustawy (oznaczenie lokalu, w którym osoba fizyczna jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy) nie jest tożsame z "adresem" w rozumieniu art. 41 k.p.a. Ze względu na zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym (art. 10 k.p.a.), organ ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności skierowanych na ustalenie rzeczywistego adresu (zamieszkania, pobytu, miejsca pracy) strony postępowania (por. Łaszczyca G. i inni,Komentarz do art. 41 k.p.a.)


Czyli organ powinien sprawdzić, czy pan mieszka, a nie tylko wysłać na adres zameldowania.
Nie może panu dać grzywny za niestawienie się, bo pan nie odebrał wezwania.

Uwaga, listu nie może odebrać nikt z rodziny, bo art 43 KPA:

Przepis prawny:
W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub
dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.


i wtedy uznaje się, że pismo zostało doręczone. Wystarczy, ze zgodnie z prawdą rodzina odpowie, że pan tam już nie mieszka od kilku lat. Nie mają obowiązku wskazywać nowego pańskiego adresu.
voyteg jest off-line  
25-02-2011, 16:35  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Nie wiem, czy to istotne, ale byłem zameldowany tymczasowo na rok, w moim obecnym miejscu zamieszkania, jednakże jakieś 2 miesiące temu minął rok i jeszcze nie byłem zameldować się ponownie.
Ka_mil_lo jest off-line  
25-02-2011, 16:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Zameldowanie nie ma znaczenia, proszę się wczytać w przytoczony wyżej wyrok Sądu Administracyjnego

Najbardziej istotne zdanie z tego wyroku poniżej raz jeszcze cytuję

Pojęcie "adresu" wynikające z przepisów tej ustawy (oznaczenie lokalu, w którym osoba fizyczna jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy) (adres zameldowania) nie jest tożsame z "adresem" w rozumieniu art. 41 k.p.a. (adres zamieszkiwania)

Gdyby ten organ wymierzył jakąś grzywnę itp, to skutecznie się od tego pan odwołuje w oparciu o ten wyrok i służy panu prawo do przywrócenia wszystkich terminów. Oczywiście informacje o grzywnie też muszą doręczyć pod odpowiedni adres
voyteg jest off-line  
25-02-2011, 16:48  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Czyli rozumiem, że jeśli odpowiedni organ nie ustali miejsca mojego zamieszkania obecnego i jeśli nie odbiorę listu z poczty ani nie odbierze tego nikt z mojej rodziny, to nikt nie ma prawa pociągnąć mnie to żadnej odpowiedzialności ani prawnej ani pieniężnej? Gdyż jak Pan to ujął:"Formalnie o niczym nie wiem"?
Ka_mil_lo jest off-line  
25-02-2011, 16:51  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Dokładnie tak. Gdyby zaś pociągnął, to narusza prawo i ma pan na to skuteczną odpowiedź.

Pan tylko nie dopełnił obowiązku meldunkowego, ale faktycznie mieszka pan gdzie indziej.
Obowiązkiem organu jest ustalenie miejsca zamieszkania, czego nie dopełnił.

Cytat:
Napisał/a Ka_mil_lo Zobacz post
Nie wiem, czy to istotne, ale byłem zameldowany tymczasowo na rok, w moim obecnym miejscu zamieszkania, jednakże jakieś 2 miesiące temu minął rok i jeszcze nie byłem zameldować się ponownie.
To na marginesie dodam, że ma pan obowiązek zameldować się tam na czas nieokreślony.
Można to uczynić też w trybie administracyjnym, czyli właściciel nie musi wyrażać zgody.
Za to może mieć pan karę grzywny, tym razem będzie ona skuteczna i zasadna
voyteg jest off-line  
25-02-2011, 16:54  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Gdy tylko uzyskam podstawę prawną, napiszę ja w tym wątku, tymczasem dziękuję i pozdrawiam.
Ka_mil_lo jest off-line  
28-02-2011, 11:15  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Witam. Zgodnie z obietnicą podaję treść wezwania znajomego:

"Na podst. art 155 i art. 143 ust. z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa(Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 z późń. zm.)wzywa się Pana XXXXX do osobistego zgłoszenia się w Urzędzie Kontroli Skarbowej w XXXXX, ośrodek zamiejscowy w XXXXXX [...] w charakterze świadka wraz z dowodem osobistym w sprawie złożenia wyjaśnień dot. postępowania kontrolnego prowadzonego w XXXXXXXXXX."

"Nie zastosowanie się do wezwania o wyznaczonym terminie może pociągnąć za sobą sankcję przewidzianą w art. 262 powołanej na wstępie ustawy Ordynacja podatkowa(Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)"


Ktoś zdaje się nasłał kontrolę skarbową na firmę i zdaje się, że doszukali się jakichś nieprawidłowości i teraz szukają świadków tak?
Pozdrawiam.
Ka_mil_lo jest off-line  
28-02-2011, 16:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

to co wyżej pisaliśmy jest jak najbardziej aktualne, tylko trzeba znależć analogiczne zapisy w Ordynacji Podatkowej, a ponadto:

art. 155 § 2 Ordynacji Podatkowej
Przepis prawny:

§ 2. Jezeli osoba wezwana nie moze stawic sie z powodu choroby, kalectwa lub innej waznej przyczyny, organ podatkowy moze przyjac wyjasnienie lub zeznanie albo dokonac czynnosci w miejscu pobytu tej osoby.


art. 156 Ordynacji Podatkowej
Przepis prawny:

§ 1. Wezwany jest obowiazany do osobistego stawienia sie tylko
na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.


oraz art. 157, którego tu nie zacytuję
voyteg jest off-line  
28-02-2011, 16:36  
Ka_mil_lo
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Dobrze, a skąd mam wiedzieć, jaki jest charakter tej sprawy i że nie obowiązuje mnie/znajomego art. 158 owej Ordynacji?
Ka_mil_lo jest off-line  
28-02-2011, 16:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Organ musi uzasadnić, że tak jest jeśli już.

Proponuje w bazie orzeczeń NSA poszukać orzeczeń dla tego artykułu, by byc gotowym, gdyby organ chciał pójść na łatwiznę i dla własnej wygody skorzystać z art 158.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
voyteg jest off-line  
11-11-2011, 16:25  
paulab3
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

dostalam powiadomienie o liscie w postepowaniu administracyjnym czego ono moze dotyczyc? z gory bardzo dziekuje
paulab3 jest off-line  
13-11-2011, 21:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym

Cytat:
Napisał/a paulab3 Zobacz post
czego ono moze dotyczyc? z gory bardzo
a niby skąd użytkownicy tego forum mogą wiedzieć?
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kurator w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) Witam! Chodzi o przypadek następujący - zostaje wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia kosztami za usunięcie,...
§ Zawiadomienie w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) wITAM JAKIS CZAS TEMU PISALAM ZE MAM PROBLEMY Z KREDYTEM ITD... DZIEKUJE ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI.. DOSTALAM DZISIAJ WRAZ Z MOIMI RODZICAMI...
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...
§ Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 7) Witam. Jeżeli otrzymałem zawiadomienie o złożeniu przesyłki poleconej w postępowaniu administracyjnym to czego to moze dotyczyc? Moze to być nie...
§ Termin w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 2) Wykorzystać chciałem "dobrodziejstwo" art.Art. 29. 1.Ustawy Prawo budowlane: " Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa budynków gospodarczych, wiat i...
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 12) Witam wszystkich i jednoczesnie zwracam sie z takowym zapytaniem. W przypadku gdy zostaje wszczęte postępowanie administracyjne przez stronę, dotyczy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.