odwołanie radnego gminy - Forum Prawne

 

odwołanie radnego gminy

Mieszkańcy naszej gminy są nie zadowoleni z reprezentowania naszej społeczności przez radnych, którzy działają na naszą szkodę. Nie liczą się ze zdaniem mieszkańców, nawet kiedy przedstawiane są im pisemne prośby w konkretnych sprawach, z podpisami ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
14-01-2008, 20:17  
muminek
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie odwołanie radnego gminy

Mieszkańcy naszej gminy są nie zadowoleni z reprezentowania naszej społeczności przez radnych, którzy działają na naszą szkodę. Nie liczą się ze zdaniem mieszkańców, nawet kiedy przedstawiane są im pisemne prośby w konkretnych sprawach, z podpisami większości mieszkańców. Aktualnym problemem naszej gminy jest sprawa przejecia placówki służby zdrowia przez prywatną firmę, na co nie ma zgody większości mieszkańców, a na co zgodzili się nasi radni aby nie narazić się wójtowi jak również wynieść z tej sytuacji prywatne korzyści ( sprawa dotyczy SPZOZ, który mieści się w budynku należącym do gminy). Skoro SPZOZ nie jest firmą prywatną to czy wójt miał obowiązek przeprowadzenia przetargu publicznego? Sprawa przejęcia przez prywatną firmę była wcześniej dogadana po cichu przez prezesa tej firmy, wójta i radnych naszej gminy. Inne projekty nie były brane pod uwagę. Na dzisiejszej sesji został przegłosowany projekt przejęcia, pomimo silnego sprzeciwu licznie zgromadzonych mieszkańców. Co możemy zrobić aby do tego nie dopuścić, bo czas nagli!!!!
muminek jest off-line  
15-01-2008, 11:00  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

[cytat:3r75a0fr]Temat: odwołanie radnego gminy[/cytat:3r75a0fr]
Co miała Pani na myśli? Pozbawienie radnego mandatu, czy zaskarżenie uchwały rady gminy przez radnego?

Ustawa o samorządzie gminnym:[lex:3r75a0fr]
Art. 101. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.
2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.
3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 94.[/lex:3r75a0fr]

[cytat:3r75a0fr]projekt przejęcia[/cytat:3r75a0fr]
Na czym ma polegać to przejęcie placówki, bo chyba nie sprzedaż?

Tak na marginesie - chodzi tu chyba o dawny ośrodek zdrowia (budynek), przejęty przez gminę, być może w drodze komunalizacji lub na podstawie innych przepisów. Jakie zagrożenia widzą mieszkańcy w tym, że usługi medyczne będą prowadzone przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (tak się domyślam, bo nie określono, co zacz ta prywatna firma), posiadający kontrakty z NFZ?
Mona jest off-line  
15-01-2008, 11:07  
pytanko
Przyjaciel forum
 
Posty: 372
Domyślnie

Kurczę, napisałem taki długi post a się skasował, bo limit znaków 1800, w każdym razie proszę spokojnie na razie przeczytać to:

http://www.krasnystaw.um.gov.pl/kompetencje_bm.htm

a potem to:

http://www.czasopisma.pwp.pl/oss-200402 ... og=2004029

Generalnie to jest tak, że w zasadzie w takich sprawach które dotyczą całej społeczności lokalnej, Rada MOŻE, ale NIE MUSI, choć przyzwoitość by tego nakazywała, zapytać się społeczność w referendum, chyba że finansowo taka decyzja jest bardzo uzasadniona. Gmimy są raczej biedne i niestety muszą sobie radzić w taki sposób, żeby nie zostały bankrutami, bo działają coraz bardziej wolnorynkowo.

To na tyle w razie pytań, może potem odpowiem jeszcze coś,
pozdrawiam
pytanko jest off-line  
15-01-2008, 11:17  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

A kompetencje rady gminy:[cytat:3115pnqn]

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
....
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
......
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.[/cytat:3115pnqn]
Mona jest off-line  
15-01-2008, 11:34  
pytanko
Przyjaciel forum
 
Posty: 372
Domyślnie

Kompetencje kompetencjami, ale przedmówca napisał, że Rada nie jest zainteresowana słuchaniem głosu lokalnej społeczności ([cytat:303d64sh]cyt muminka: "Mieszkańcy naszej gminy są nie zadowoleni z reprezentowania naszej społeczności przez radnych, którzy działają na naszą szkodę. Nie liczą się ze zdaniem mieszkańców, nawet kiedy przedstawiane są im pisemne prośby w konkretnych sprawach, z podpisami większości mieszkańców"[/cytat:303d64sh]), dlatego też, jeśli uchwała zostanie podjęta (a z treści wypowiedzi wnioskować można, że tak będzie) potem pozostaje chyba skarga, czy Pani Mona sugeruje inne rozwiązanie w tej sprawie?

p.s. wydaje mi się, że Rada Gminy może brać pod uwagę finansowo-budżetowe możliwości samej gminy (jeśli by chodziło o kwestię utrzymania jednostki SPZOZ) jako takiej i protesty mieszkańców nic tutaj nie zmienią, a skarga może mało zmienić, albo nic. Ale pewnie i warto byłoby spróbować.

pozdrawiam
pytanko jest off-line  
15-01-2008, 14:53  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

[cytat="muminek"]Na dzisiejszej sesji został przegłosowany projekt przejęcia, pomimo silnego sprzeciwu licznie zgromadzonych mieszkańców. Co możemy zrobić aby do tego nie dopuścić, bo czas nagli!!!![/cytat]

Wygląda na to, że uchwałę (jaką?) już podjęto. Bez dokładnej znajomości sprawy nikt zapewne nie potwierdzi, że rada gminy naruszyła prawo. Jeśli mieszkańcy są tego pewni, winni wezwać radę gminy do usunięcia naruszenia prawnego w uchwale (zmienić, uchylić uchwałę). W dalszej kolejności skarga do sądu administracyjnego.
Również nic nie stoi na przeszkodzie, by z inicjatywy mieszkańców gminy przeprowadzono referendum w sprawie odwołania rady gminy: patrz tutaj

W zasadzie z dużą ostrożnością podchodzę do tego typu pomówień organów o nadużywanie władzy, prywatę, wręcz korupcję itp.
Należy mieć na uwadze to, że uchwały organów gminy podlegają nadzorczej kontroli wojewody i regionalnej izby obrachunkowej.
Mona jest off-line  
15-01-2008, 17:06  
muminek
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie

Budynek, w którym mieści się ośrodek zdrowia należy do Urzędu Gminy. Kondycja finansowa ośrodka jest bardzo dobra, są ciągle na plusie. Budynek wymaga częściowych remontów aby spełnić standardy unijne,na które jednostka posiada większość funduszy, a wójt jako właściciel budynku powinien dopomóc. Tylko, że nasz wójt nie chce sobie glowy tym zawracać, woli jak wszystkiego innego pozbyć się. Co jest ciekawe nasz wójt od lat nie prowadzi żadnych inwestycji, nie unowocześnia, nie modernizuje, po prostu nie robi nic dla gminy. Dla przykładu kilka lat temu powstał spór wśród mieszkańców o przynależność do powiatu(mieliśmy wybór tu lub tu). Mieszkańcy wybrali w referendum, a wójt i tak zrobił tak jak chciał, a żeby było ciekawiej to Trybunał Konstytucyjny gdzie ta sprawa zawędrowała orzekł że powinno być tak jak mieszkańcy zadecydowali w referendum, A WÓJT SWOJE I zostało tak jak on chciał.
Sprawa ośrodka jest analogiczna tylko nie było przeprowadzone referendum.
Co do radnych interesuje mnie jak można ich odwołać, ponieważ ciągle kłamią (mam na myśli dwóch radnych którzy reprezentują naszą wieś), opowiadają historyjki które wymyśla wójt i nakazuje rozpowszechniać. Zresztą jeden z nich otwarcie mówi, że taka praca mu pasuje: "posiedzę, podłubię w nosie a kasa jest".

Więc poco nam taki radny i taki wójt, dla którego prywata jest najważniejsza i nawet z tym się nie kryje.
muminek jest off-line  
16-01-2008, 20:27  
Mona
Moderator w spoczynku
 
Mona na Forum Prawnym
 
Posty: 559
Domyślnie

Bezpośrednie wybory wójta wprowadzono w 2002 r, a ostatnio były przeprowadzone w 2006 r. Jako mieszkańcy gminy obdarzyliście jednak wójta mandatem zaufania, wybierając go na drugą kadencję - bo tak zrozumiałam jego kilkuletnie rządy.

W ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin... w art. 190 znajdzie Pani przepisy dotyczące utraty mandatu przez radnego.

Może należy skupić się na przedmiotowej uchwale (nie znając jej treści i podstawy prawnej trudno orzec, czy jest niezgodna z prawem) i mając mocne argumenty merytoryczne i prawne wezwać radę gminy do jej zmiany, czy też uchylenia. Odmowa tegoż daje Wam możliwość jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.
Mona jest off-line  
08-02-2011, 11:28  
Piotr1951
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: odwołanie radnego gminy

Witam forumowiczów, mam takie pytanie czy osoba wybrana na Radnego Gminy może pełnić obowiązki jako sekretarz Ludowego Klubu Sportowego w tej gminie?
- Wszyscy członkowie Zarządu Klubu pracują społecznie, nie pobierają z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia
- Klub posiada osobowość prawną
- Klub jest członkiem Wojewódzkiego LZS
- Klub "otrzymuje" środki finansowe z Gminy na podstawie konkursu pt.
" Krzewienie sportu wśród młodzieży"
Będę wdzięczny za odpowiedź
ps Może to pytanie nie powinno być tutaj - proszę moderatorów o ewentualne "przesunięcie" mojego pytania
Piotr1951 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ odwołanie od decyzji rady gminy (odpowiedzi: 4) rada gminy ustaliła podniesienie opłaty za wodę. Woda nie odpowiada normą które są przekroczone o kilka razy na przykład dopuszczalna norma żelaza...
§ odwołanie od decyzji Wójta i Rady Gminy (odpowiedzi: 1) Witam, mam pewien problem który narodził się przy Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w mojej gminie/miejscowości. Otóż miejscowy plan...
§ odwołanie od decyzji Wójta i Rady Gminy (odpowiedzi: 4) Witam i bardzo proszę o radę. W centrum miejscowości uzdrowiskowej jest park. W planach przestrzennego zagospodarowania jest to las i doga lokalna. ...
§ Odwołanie od uchwały Rady Gminy??????? (odpowiedzi: 6) Witam i bardzo proszę o pomoc! Nasze sołectwo boryka się z problemem polegajacym na tym, że wójt gminy chce sprzedać teren należący od lat do wsi...
§ Odwołanie od śmieciowej uchwały rady gminy (odpowiedzi: 15) Próbuję na wszelkie sposoby. Skierowałem pismo do rzecznika konsumentów i do R G (poniżej) . Spodziewam sie długiej walki . Proszę o poradę . ...
§ Mandat radnego gminy a wykorzystanie mienia gminy (odpowiedzi: 1) Witam Mam pewna niejasność wobec jednego przepisu i chciałbym zasięgnąć Państwa rady. Zamierzam ubiegać się w najbliższych wyborach o mandat...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.