kiedy kopia a kiedy kopia poświadczona za zgodność? - Forum Prawne

 

kiedy kopia a kiedy kopia poświadczona za zgodność?

Czy urząd ma prawo żądać przedstawienia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sytuacji kiedy w przepisach jest mowa jedynie o kopii jakiegoś dokumentu? Zauważyłem, że różne urzędy w kompletnie odmienny sposób traktują przepisy typu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
11-08-2011, 12:18  
kweli
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie kiedy kopia a kiedy kopia poświadczona za zgodność?

Czy urząd ma prawo żądać przedstawienia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sytuacji kiedy w przepisach jest mowa jedynie o kopii jakiegoś dokumentu? Zauważyłem, że różne urzędy w kompletnie odmienny sposób traktują przepisy typu "iksiński przedstawia kopię dokumentu".
kweli jest off-line  
11-08-2011, 14:59  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: kiedy kopia a kiedy kopia poświadczona za zgodność?

Możesz sprecyzować o jakie przepisy i jaki urząd chodzi?
Verto jest off-line  
12-08-2011, 08:02  
kweli
Użytkownik
 
Posty: 43
Domyślnie RE: kiedy kopia a kiedy kopia poświadczona za zgodność?

Art. 70b ustawa o systemie oświaty:

...
7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:
1) dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 2.
...

Wniosek składany w urzędzie gminy.
kweli jest off-line  
12-08-2011, 21:05  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: kiedy kopia a kiedy kopia poświadczona za zgodność?

Takie sformułowanie przepisu wydaje się dopuszczać kopię niepoświadczoną jednak postępowanie skutkujące przyznaniem/odmową przyznania dofinansowania toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art 76 a tego kodeksu:
Art.76a. §1.Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.
§2.Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
§3.Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
§ 4.Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.

Dodatkowo niepoświadczona kserokopia nie jest uznawana za dokument, w doktrynie prawa a także na gruncie post. cywilnego. Podobnie jest w orzecznictwie sądów adm (nawet jeszcze przed zmianą kpa i dodaniem 76a, patrz wyrok NSA sygn. III SA 110/03).
Rozumowanie jest takie: dowód można przeprowadzić z dokumentu, skoro "gołe ksero" dokumentem nie jest to nie można przeprowadzić z niego dowodu.

W odniesieniu do Twojej sprawy - z załączników do wniosku zostanie przeprowadzony dowód tzw. właśnie dowód z dokumentu, pozwoli to na ustalenie stanu faktycznego i przyznanie/odmowę dofinansowania. Z ksera dowodu przeprowadzić się nie da, przynajmniej formalnie, stąd żądanie potwierdzenia za zgodność.

Reasumując i odp. na tyt. pytanie kopia sama nigdy o ile postępowanie toczone jest w oparciu o kpa, nawet wówczas gdy przepis wprost mówi tylko o kopii.
Verto jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ poświadczona kopia dokumentu a ZUS i KRUS (odpowiedzi: 1) Witam, Moja mama pracowała przez kilka na umowę o pracę w związku z czym podlegała pod ZUS. Z tamtego okresu posiada legitymację ubezpieczeniową z...
§ kopia ? (odpowiedzi: 2) Witajcie, mam takie pytanie otóż : zajmuję się wykonywaniem z drewna różnych klatek/domków dla gryzoni typu króliki, chomiki itp. Jeden z klientów...
§ orginał KW czy kopia? (odpowiedzi: 2) czy do sprawy w sądzie muszę mieć oryginał KW czy po numerze KW można samemu wydrukować?
§ Kopia akt sprawy. (odpowiedzi: 6) Chciałem złożyć podanie o wykonanie dla mnie kopi akt sprawy. Na komisariacie (po 2 dniach od mojego wglądu w akta), policjant stwierdził, że nie...
§ kopia akt (odpowiedzi: 5) Czy można prosić?, żądać? od komornika kserokopii kart z akt do których ma się dostęp tak, jak to jest w Sądzie ? Czy jest ustalona stawka za...
§ Kopia serwera www (odpowiedzi: 4) Mam dwa Pytania: Czy to jest legalne ? Jak temu zapobiec ? Serwer należy do firmy Sp z o.o Pismo pani Mecenas | Iza i Kuba


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.