Skuteczne doręczenie - Forum Prawne

 

Skuteczne doręczenie 3

Doręczanie na adres inny niż zameldowanie w toku postępowania, o ile strona sama w żaden sposób się nie określiła możliwe jest tylko wówczas jeśli z materiałów zebranych przez organ bezspornie wynika, że strona mieszka gdzie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
01-12-2011, 15:47  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Doręczanie na adres inny niż zameldowanie w toku postępowania, o ile strona sama w żaden sposób się nie określiła możliwe jest tylko wówczas jeśli z materiałów zebranych przez organ bezspornie wynika, że strona mieszka gdzie indziej niźli jest zameldowana. Doręczenia na adres meldunku można podważać w odwołaniu, ale trzeba wykazać (zażądać przeprowadzenia przeciwdowodu), że się bezsprzecznie mieszkało w tym czasie gdzie indziej i tym samym podważyć "urzędową moc" ewidencji meldunkowej o której pisał wyżej Iwo (zaświadczenie z ewidencji jako dokument urzędowy).
W zasadzie w kpa chodzi o miejsce faktycznego zamieszkania a nie miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu wszak art. 41 mówi o "mieszkaniu" a nie "miejscu zamieszkania". Gołosłowne napisanie w odwołaniu "ale ja przebywałem w Y" spotka się z odporem "z zebranego materiału wynika że strona mieszkała w Z a jej twierdzeniu, że przebywała w Y nie można przyznać waloru wiarygodności albowiem jest gołosłowne". Ot i tyle, wszystko to kwestia dowodu. Skoro zebrany materiał pozwala na przyjęcie za udowodnione, że strona pod adresem x mieszka to tam się doręcza.
Verto jest off-line  
01-12-2011, 17:05  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Dlatego też z przytoczonego wyżej uzasadnienia WSA, wynika iż "obowiązek meldunkowy ciąży na osobie"
Czyli niedopełnienie tego obowiązku może mieć poważne konsekwencje
Zgadzam się, ale wg mnie konsekwencje są określone w kodeksie wykroczeń, a katalog sankcji jest zamknięty:
Przepis prawny:
Art. 147. § 1. Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Ponadto chyba nie każdy organ administracyjny jest upoważniony do "ukarania" obywatela za niedopełnienie obowiązku meldunkowego (stąd zapewne §2).
Cytat:
Napisał/a Iwo Fisz Zobacz post
Niektóre organy, wysyłając 1. pismo w sprawie na adres zameldowania, oceniają skuteczność doręczenia po adnotacji listonosza - jeśli jest "adresat nieznany/wyprowadził się", to szukają dalej prawidłowego adresu, jeśli jest "adresata nie zastano/nie podjęto w terminie", to uznają adres za prawidłowy.
I takie podejście już jest "krokiem" we właściwą stronę , choć jestem uczulony na sytuacje, w której organ poprzez swoich urzędników "uznaje" przyjęte przez siebie założenia jako stan faktyczny .

Teraz pozostaje wyegzekwować od listonoszy właściwe oznakowanie przesyłek - wg mnie przepisy to określają w art. 43 KPA - czy można tego oczekiwać od doręczyciela? Ale to już chyba inny temat - rzeka

______________
Cytat:
Napisał/a Verto Zobacz post
Skoro zebrany materiał pozwala na przyjęcie za udowodnione, że strona pod adresem x mieszka to tam się doręcza.
Z tym się jak najbardziej zgadzam.
pios jest off-line  
01-12-2011, 22:03  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 17.963
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a pios Zobacz post
Zgadzam się, ale wg mnie konsekwencje są określone w kodeksie wykroczeń, a katalog sankcji jest zamknięty:
to są sankcje karne i wynikają z kodeksu wykroczeń

dla spraw administracyjnych one nie dotyczą - może właściwszym określeniem będzie, że zaniedbanie obowiązku prowadzi do daleko idących konsekwencji, dla osoby co to zaniedbala
voyteg jest off-line  
03-12-2011, 12:14  
clio81
Stały bywalec
 
Posty: 1.579
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP wynika zasada domniemania niewinności. Ma ona swoje aksjologiczne uzasadnienie w założeniu że ludzie są jednostkami racjonalnymi, postępują zgodnie z prawem i nie dążą do wyrządzenia drugiemu szkody. Takie założenie służy też ochronie godności jednostki (art. 30 Konstytucji). Innym aspektem tego założenia jest domniemanie dobrej wiary będące jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego.

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego stanowi wykroczenie. Moim zdaniem żaden organ nie może sam, nie mając dowodów na stan przeciwny, zakładać, że obywatel popełnia czyn zabroniony ustawą jako wykroczenie. Stąd uważam, że zarówno inni obywatele, jak i organy władzy publicznej mają nie tylko prawo, ale i obowiązek działać w zaufaniu do danych zgłoszonych przez samego zainteresowanego kiedy dokonywał zameldowania w jakimś miejscu. NA gruncie prawa cywilnego (gdzie uregulowana jest kwestia zamieszkania) koresponduje to z zasadą domniemania dobrej wiary - nie wolno z góry zakładać, że jakaś osoba np. posuguje się nieprawdziwym meldunkiem i ukrywa się przed wierzycielami.

Stąd uważam, że jeżeli jedynym dowodem na fakt pobytu w danym miejscu jest fakt zameldowania tam danej osoby, to organ nie tylko może, ale nawet musi przyjąć ten adres za właściwy. Ja nie mam też problemu z konkluzją, że jeżeli ktoś nie dopłenia ciążących na nim obowiązków (czyli nie nie wymeldowuje z miejsca gdzie już nie mieszka) to sam powinien ponosić tego konsekwencje.
clio81 jest off-line  
04-12-2011, 23:19  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Przepis prawny:
Komentarz do Kodeksu Cywilnego S.Dmowski, S.Rudnicki - wyd. LexisNexis 2003 - Fragment komentarza dot. art. 25 KC
Zameldowanie na pobyt stały nie wystarczy samo przez się do przyjęcia zamieszkiwania w rozumieniu art. 25. Może ono natomiast stanowić jedną z przesłanek do wyciągnięcia prawidłowego wniosku, a więc ułatwiać ustalenie.

Wracając do głównego wątku: urzędnik powinien tak prowadzić sprawę, aby był w stanie obronić słuszności każdej swojej decyzji, a ta wynikać powinna z przepisów prawa, a nie uznaniowości urzędnika. Dlatego, aby nie narazić się na odpowiedzialność zaniedbania obowiązków służbowych powinien ze szczególną starannością podchodzić do kwestii doręczenia zastępczego przy pierwszej czynności w sprawie.
Przepis prawny:
Wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 1996 r., SA/Ka 1312/95
Przewidziane w art. 43 i 44 k.p.a. zastępcze formy doręczenia pism rodzą domniemanie prawne, że pismo zostało doręczone adresatowi. Domniemanie to może zostać obalone, gdy adresat udowodni, że mimo zastosowania zastępczej formy doręczenia pismo nie zostało mu doręczone z przyczyn od niego niezależnych. Do takich przyczyn można m.in. zaliczyć nieobecność z powodu choroby i spowodowaną tym niemożność odebrania przesyłki złożonej w urzędzie pocztowym. Obalenie domniemania o doręczeniu pisma rodzi prawo do przywrócenia stronie terminu do dokonania określonej czynności prawnej

W mojej ocenie, aby uznać doręczenie zastępcze za skuteczne przy pierwszej czynności w sprawie, w aktach powinny znajdować się dowody w 100% potwierdzające słuszność takiej decyzji. Natomiast natura doręczenia zastępczego sama w sobie uniemożliwia uznania go w pełni za skuteczne do czasu uznania tej czynności przez adresata (bądź terminów przedawnień) - ponieważ przedstawiciele organów administracyjnych nie są wszechwiedzący. Dlatego nadal uważam, że takie działania urzędników, to forma "hazardu".
pios jest off-line  
27-01-2012, 19:36  
astom
Użytkownik
 
Posty: 99
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

jeśli osoba przebywa w zakładzie karnym to czy każdy Sąd wie, że tej osoby nie ma pod adresem zamieszkania i wysyła korespondencje do zk ? chodzi o to czy jest przepływ informacji w takich sytuacjach? nie długo zapadnie wyrok łączny w innym mieście niż gdzie osadzony mieszka czy Sąd, który wyda łączny wyrok to prześle go do zk czy na adres zamieszkania?
astom jest off-line  
30-01-2012, 08:36  
clio81
Stały bywalec
 
Posty: 1.579
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Nie ma takiego obiegu informacji. Natomiast sądy karne (a o nie tutaj chodzi) co do zasady wiedzą, gdzie przebywa osadzony w dacie orzekania.
clio81 jest off-line  
29-10-2013, 10:59  
Fora
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Czy wysłane informacji np o komisyjnym otwarciu pomieszczenia typu piwnica e-mailem jest skutecznym doręczeniem czy nie ? Dodam , że jest to w formie informacji nie popartej zadnym argumentem i nie ma żadnego powodu ani podstawy prawnej, czy też innej decyzji administracyjnej lub uchwały Wspólnoty, aby do tego pomieszczenia wchodzić komisyjnie Właściciel mieszkania dysponujący tym pomieszczeniem nie mieszka w tym domu o czym wysyłający e-maila Administrator wie, więc osobiste doręczenie też nie mogło mieć miejsca. Jaka forma powinna być zachowana, żeby powiadomienie było skuteczne ?
Fora jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skuteczne doręczenie (odpowiedzi: 5) Proszę o podpowiedź co mogę zrobić w faktem uznania przez sąd skutecznego doręczenia odpisu nakazu zapłaty, przypadku w którym odbioru przesyłki...
§ Co to jest skuteczne doręczenie? (odpowiedzi: 2) Witam. Straż miejska zostawia za wycieraczką samochodu wezwanie do stawienia się na komendzie straży miejskiej z prawem jazdy w charakterze...
§ czy nastąpiło skuteczne doręczenie? (odpowiedzi: 10) Stan faktyczny: Sąd wysyła do powoda korespondencję na wskazany przez niego w pozwie adres. Korespondencja wraca do sądu niepodjęta, dwukrotnie...
§ skuteczne doręczenie decyzji (odpowiedzi: 15) Witam. Organ administracji publicznej wysłał decyzję do spółki z o.o. Na kopercie listonosz napisał "firma nie istnieje pod wskazanym adresem",...
§ Skuteczne doręczenie kpa. (odpowiedzi: 3) Jak skutecznie doręczyć pismo stronie w postępowaniu administracyjnym. Ta osoba mieszka stale za granicą. Nie ma żadnego pełnomocnika do doręczeń w...
§ skuteczne doręczenie - spółki cywilna. (odpowiedzi: 1) Szanowni Forumowicze ... jak skutecznie doręczyc decyzje administracyjna spolce cywilnej zakladajac ze spolka ta nie odbiera korespondencji (i nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.