Skuteczne doręczenie - Forum Prawne

 

Skuteczne doręczenie

Witam, mam takowy problem, a mianowicie wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne. Aby zawiadomić o tym osobę będącą stroną wysłałem jej zawiadomienie o wszczęciu postępowania na adres zameldowania. Pismo nie zostało jednak przez nią podjęte. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
24-11-2011, 13:38  
gitfunfel
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie Skuteczne doręczenie

Witam, mam takowy problem, a mianowicie wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne. Aby zawiadomić o tym osobę będącą stroną wysłałem jej zawiadomienie o wszczęciu postępowania na adres zameldowania. Pismo nie zostało jednak przez nią podjęte. I teraz pytanie: skoro strona nigdy nie wskazywała mi adresu do doręczeń i przyjąłem, że adresem tym jest adres zameldowania to czy takie pismo uznaje się za doręczone? Osoba nie podawała mi nigdy adresu do doręczeń gdyż nie miałem z nią wcześniej styczności.
gitfunfel jest off-line  
24-11-2011, 14:10  
clio81
Stały bywalec
 
Posty: 1.579
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Piszesz "wysłałem". Takie pisma doręcza organ, doręczenie dokonane przez stronę nie wywoła żadnych skutków.
clio81 jest off-line  
24-11-2011, 17:11  
gitfunfel
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Oczywiście, że organ. Pisząc "wysłałem" miałem na myśli to, że fizycznie ja takowe zawiadomienie sporządzam i wysyłam a "organ" się podpisuje i pieczętuje zawiadomienie nadając mu moc.

A wracając do przedmiotowego doręczenia: jest jakaś metoda aby tym przypadku doręczenie było skuteczne?
gitfunfel jest off-line  
24-11-2011, 18:45  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.339
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a gitfunfel Zobacz post
Oczywiście, że organ. Pisząc "wysłałem" miałem na myśli to, że fizycznie ja takowe zawiadomienie sporządzam i wysyłam a "organ" się podpisuje i pieczętuje zawiadomienie nadając mu moc.
Aż się boję zapytać, ale czy jesteś urzędnikiem i szukasz pomocy w tak podstawowych sprawach na forum prawnym??

Cytat:
Napisał/a gitfunfel Zobacz post
A wracając do przedmiotowego doręczenia: jest jakaś metoda aby tym przypadku doręczenie było skuteczne?
Wysłać na adres zameldowania. Dwukrotne awizo to odręcznie skuteczne.
Choć wyjaśnienia wymaga, co oznacza że "Pismo nie zostało jednak przez nią podjęte".
Łukasz_SM jest off-line  
24-11-2011, 19:41  
gitfunfel
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
Aż się boję zapytać, ale czy jesteś urzędnikiem i szukasz pomocy w tak podstawowych sprawach na forum prawnym??
Pracuję na co dzień w zakresie procedury karnej i bardzo sporadycznie w zakresie administracyjnej (i to w bardzo ograniczonym zakresie tj. realizuję art. 122 i 124 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
Choć wyjaśnienia wymaga, co oznacza że "Pismo nie zostało jednak przez nią podjęte".
Miałem na myśli, że wysłane zostało poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i mimo dwóch awizo poczty nie zostało odebrane.


Dzięki za pomoc...
gitfunfel jest off-line  
28-11-2011, 22:08  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Podwójne awizowanie i adnotacja nie podjęto w terminie oznacza, na gruncie kpa, doręczenie "na awizie" (art. 44 kpa) czyli przyjęcie fikcji, że pismo zostało stronie doręczone.
Verto jest off-line  
28-11-2011, 22:28  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
Wysłać na adres zameldowania. Dwukrotne awizo to odręcznie skuteczne.
A skąd możemy mieć pewność, że adres zameldowania jest adresem zamieszkania?
Przepis prawny:
Art. 42. KPA
§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
§ 2. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.
pios jest off-line  
29-11-2011, 06:54  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.339
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Jeżeli nie znasz miejsca zamieszkania strony innego niż adres zameldowania, wysyłasz na ostatni znany adres, czyli w większości wypadków na adres zameldowania.
Łukasz_SM jest off-line  
29-11-2011, 12:51  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Cytat:
Napisał/a Łukasz_SM Zobacz post
Jeżeli nie znasz miejsca zamieszkania strony innego niż adres zameldowania, wysyłasz na ostatni znany adres, czyli w większości wypadków na adres zameldowania.
Nie powinno być OSTATNI ZNANY ADRES ZAMIESZKANIA?
Wg mnie organ powinien dołożyć wszelkich starań, aby ustalić miejsce zamieszkania "klienta". Zwłaszcza, gdy pierwsza korespondencja zostanie zwrócona, jako niepodjęta w terminie, a tym bardziej z adnotacją, że adresat nie znajduje się w miejscu doręczenia.
Art. 44 można zastosować po wyczerpaniu możliwości określonych w art. 42 i 43, a obowiązek ten spoczywa na urzędniku. Dlatego w moim przekonaniu nie będzie skutecznego doręczenia w trybie art. 44, jeśli:
- strona (osoba fizyczna) nie mieszka pod danym adresem
- nie podjęto próby ustalenia właściwego miejsca zamieszkania
- nie podjęto próby ustalenia właściwego miejsca pracy
- nie ustalono innego miejsca, w którym można zastać stronę
- nie podjęto próby doręczenia przez sąsiada, dorosłego domownika lub dozorcy domu.
(np. VII SA/Wa 415/08 )

Sądzę, że dalsze prowadzenie sprawy w takim przypadku jest bezprawne, ponieważ uniemożliwia się stronie czynnego uczestniczenia w niej.
pios jest off-line  
29-11-2011, 13:07  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.339
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Jeżeli nie jest znany ostatni adres zamieszkania, to przyjąć należy że ostatnim znanym adresem zamieszkania jest adres zameldowania. Jak koperta przychodzi z adnotacją, że adresat wyprowadził się lub adres nieznany, to adres zameldowania jest jedynym znanym adresem.
Łukasz_SM jest off-line  
29-11-2011, 14:21  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Nie znajomość aktualnego adresu zamieszkania nie jest wystarczającym powodem do uznania doręczenia w trybie art. 44 KPA. Najpierw należy udowodnić, że doręczenie w sposób określony w art. 42 i 43 nie było możliwe, a dokumenty to potwierdzające powinny znaleźć się w aktach sprawy.
Przepis prawny:
VII SA/Wa 415/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12 [fragment]
Doręczenie uregulowane w powołanym przepisie [art. 44 KPA] określane jest jako doręczenie zastępcze, stwarzające domniemanie doręczenia i ma ono na celu usunięcie przeszkody w dalszym prowadzeniu postępowania administracyjnego. Stosownie do treści tego przepisu w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i art. 43 kpa poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej [...]. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (art. 44 § 4 kpa).
Podkreślić należy, iż z treści omawianego przepisu wynika jednoznacznie, że doręczenie w nim przewidziane traktowane jest przez ustawodawcę jako ostatnia ewentualność. Doręczenie unormowane w tym przepisie zakłada możliwość przyjęcia fikcji prawnej doręczenia pisma stronie, dopuszcza ono powstanie skutku doręczenia pisma nawet wtedy, gdy faktycznie pismo to do adresata nie dotarło. Jednakże aby doręczenie przesyłki w omawianym trybie mogło być uznane za prawnie skuteczne, muszą być bezwzględnie spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 44 kpa. Warunkiem prawidłowego doręczenia zastępczego w rozumieniu art. 44 kpa jest, jak to wprost wynika z przepisu, oprócz niemożności doręczenia właściwego (do rąk adresata) w żadnym z miejsc wymienionych w art. 42 kpa (a więc w mieszkaniu, w miejscu pracy, w lokalu organu administracji publicznej lub ewentualnie w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie) również niemożność doręczenia przesyłki w sposób przewidziany w art. 43 kpa, czyli dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma.
pios jest off-line  
29-11-2011, 15:30  
Łukasz_SM
Stały bywalec
 
Posty: 1.339
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Jeżeli nie jest znany adres zamieszkania, adres miejsca pracy, z nikt z domowników nie ani sąsiadów pisma nie podjął, to urząd nie ma zbytnio możliwości doręczenia takiego listu. Jeżeli urząd nie posiada powyższych danych, a nie istnieje centralna dostępna baza miejsc pracy mieszkańców, to raczej urząd nie będzie wynajmował detektywa aby znaleźć adresata. Jeżeli urząd posiada informację, że adresat wymeldował się, to istnieje procedura pozyskania nowego adresu zameldowania, ale tylko w takim przypadku.
Może inaczej, pios - w jaki inny sposób szukałbyś adresata, jeżeli mieszkanie jest zamknięte, a mimo pozostawienia awizo przesyłka nie jest podjęta w terminie??

Ponadto przytaczasz fragment wyroku WSA. Gdybyś dobrze poszukał znalazłbyś miedzy innymi też to
Przepis prawny:

II OSK 1977/09 - Wyrok NSA - fragment
Prawidłowo Sąd ocenił, iż w sprawie doszło do skutecznego – zastępczego doręczenia przesyłki w trybie art. 44 k.p.a. Przesyłka nadana została 14 marca 2008 r. do Urzędu Pocztowego w Legionowie, była dwukrotnie awizowana w dniu 17 marca 2008 r. i drugi raz 25 marca 2008 r. – po czym z powodu niepodjęcia jej w terminie 14 dni od pierwszego awiza z Urzędu Pocztowego gdzie oczekiwała na odbiór – została zwrócona do organu 1 kwietnia 2008 r. Jak wynika z koperty zawierającej decyzję – adres A. W. był prawidłowy "Ł. ul. N., Legionowo (k. 10 akt admin.).

W powyższej sytuacji zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, iż spełnione zostały warunki z art. 44 k.p.a. stanowiące o skuteczności doręczenia zastępczego.


Czyli ustalono prawidłowy adres, a przesyłka nie została podjęta mimo to, więc uznano ją za skutecznie doręczoną.
Łukasz_SM jest off-line  
29-11-2011, 17:32  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Jeśli chciałbym być sumiennym urzędnikiem to postąpiłbym tak:
  1. Wysyłam pismo pocztą - nieodebrane wraca bez adnotacji
  2. Sprawdzam, czy z akt sprawy, bądź innych posiadanych przeze mnie dokumentów nie wynika możliwość, że adresata zastanę pod jakimś innym adresem.
  3. Sprawdzam KRS oraz ewidencję działalności gospodarczej, czy adresat nie prowadzi firmy lub nie ma jakiegoś innego adresu, gdzie mogę go zastać.
  4. Sprawdzam w ewidencji ludności, czy nie ma zmiany lub innego adresu (np. czasowego).
  5. Zwracam się do urzędu pocztowego o wyjaśnienie, dlaczego nie odebrano i czy np. listonosz może mieć jakieś informacje, albo czy adresat nie złożył wniosku o przekierowanie korespondencji (taki wniosek nie dotyczy przecież pism "urzędowych")
  6. Mogę zwrócić się również do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, czy nie posiada informacji o zmianie MIEJSCA ZAMIESZKANIA
  7. Mogę również poprosić ZUS o podanie ew. miejsca pracy
  8. Ustalam, czy jakieś inne osoby mogą wskazać miejsce zamieszkania adresata
  9. Jeśli dostanę jednoznaczną informację, że adresat NIE MIESZKA pod tym adresem i nie znam innego, a wszystkie możliwości zostały już wyczerpane - składam wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Wtedy doręczam w trybie art. 40 §1. przedstawicielowi.
Na wszystkie te czynności gromadzę dowody. Uznanie poprzedniego adresu za właściwy może nastąpić tylko w sytuacji, gdy sprawa jest już w toku, a strona nie zawiadomiła o zmianie adresu (art. 41 KPA) w trakcie postępowania i o tym postępowaniu musiała wiedzieć - brała w nim udział, albo świadomie zrzekła się uczestnictwa w sprawie.

Niestety jest to zapewne strasznie praco- i czasochłonne, ale takie mamy przepisy, a Urzędnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej staranności i dbałości o przepisy zarówno w interesie sprawy jak i stron. Tak przeprowadzone rzetelnie i sumiennie czynności dają mi gwarancję, że jako Urzędnik - osoba zaufania publicznego - zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy aby sprawę załatwić.

Przyszło mi do głowy właśnie, że "organy" powinny mieć jednostki wyspecjalizowane w takich czynnościach, które znają procedurę i takimi sprawami się zajmują. Tak, żeby Urzędnik badający sprawę merytorycznie nie musiał tracić swoich umiejętności na sprawy "proceduralne", na których niekoniecznie musi się znać, a przez zaniedbanie narażać całe postępowanie. A może tak jest? Nie wiem.


Teraz pytanie: kto chce zostać urzędnikiem z własnej nieprzymuszonej woli? [oczywiście to w formie żartu]

__________________________________________________ ____
Nie zauważyłem Pana wpisu po edycji odnośnie przytoczenia wyroku NSA. W taj sprawie proszę zwrócić uwagę, że adres BYŁ PRAWIDŁOWY, ale nie była podjęta korespondencja na czas. Proszę też zwrócić uwagę na fragment, w którym organ II instancji zlecił organowi I instancji uzupełnienia materiału dowodowego na okoliczność prawidłowego zaadresowania i doręczenia. Procedura była zachowana, zwłaszcza że strona sama przyznała, że adres był właściwy.
pios jest off-line  
29-11-2011, 17:43  
gitfunfel
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Gwoli ścisłości: najpierw było prowadzone postępowanie przygotowawcze (dochodzenie z art. 178a par. 1 k.k.- nietrzeźwy kierujący). Materiały m.in. takie jak postanowienie o wszczęciu dochodzenia i postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz protokół przesłuchania podejrzanego zostały skserowane i przekazane do postępowania administracyjnego (oczywiście uwierzytelnione "za zgodność z oryginałem"). Podejrzany w postępowaniu karnym wskazał adres do doręczeń w protokole przesłuchania podejrzanego ale czy można ten adres uznać jako pewnik w postępowaniu administracyjnym i na nim się opierać? Wszak zupełnie inne są to postępowania.
gitfunfel jest off-line  
29-11-2011, 17:47  
pios
Przyjaciel forum
 
pios na Forum Prawnym
 
Posty: 512
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie

W tym przypadku wydaje mi się, że jeśli został wskazany adres do doręczeń, to nie ma potrzeby dalszego szukania. Ewentualnie można upewnić się w organie, który sprawę prowadzi i to oświadczenie przyjął, czy w toku postępowania nie został wskazany inny adres do doręczeń.
pios jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skuteczne doręczenie (odpowiedzi: 5) Proszę o podpowiedź co mogę zrobić w faktem uznania przez sąd skutecznego doręczenia odpisu nakazu zapłaty, przypadku w którym odbioru przesyłki...
§ Co to jest skuteczne doręczenie? (odpowiedzi: 2) Witam. Straż miejska zostawia za wycieraczką samochodu wezwanie do stawienia się na komendzie straży miejskiej z prawem jazdy w charakterze...
§ czy nastąpiło skuteczne doręczenie? (odpowiedzi: 10) Stan faktyczny: Sąd wysyła do powoda korespondencję na wskazany przez niego w pozwie adres. Korespondencja wraca do sądu niepodjęta, dwukrotnie...
§ skuteczne doręczenie decyzji (odpowiedzi: 15) Witam. Organ administracji publicznej wysłał decyzję do spółki z o.o. Na kopercie listonosz napisał "firma nie istnieje pod wskazanym adresem",...
§ Skuteczne doręczenie kpa. (odpowiedzi: 3) Jak skutecznie doręczyć pismo stronie w postępowaniu administracyjnym. Ta osoba mieszka stale za granicą. Nie ma żadnego pełnomocnika do doręczeń w...
§ skuteczne doręczenie - spółki cywilna. (odpowiedzi: 1) Szanowni Forumowicze ... jak skutecznie doręczyc decyzje administracyjna spolce cywilnej zakladajac ze spolka ta nie odbiera korespondencji (i nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.