Podatek od sprzedaży mieszkania - Forum Prawne

 

Podatek od sprzedaży mieszkania

W 2006 roku sprzedałem mieszkanie , przed upływem 5 lat , złożyłem w właściwym US wniosek , że środki z sprzedaży mieszkania w całości przeznaczę na własne cele mieszkaniowe, lub spłatę zobowiązań (kredytów) zaciągniętych na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
02-02-2012, 12:19  
borys71
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie Podatek od sprzedaży mieszkania

W 2006 roku sprzedałem mieszkanie , przed upływem 5 lat , złożyłem w właściwym US wniosek , że środki z sprzedaży mieszkania w całości przeznaczę na własne cele mieszkaniowe, lub spłatę zobowiązań (kredytów) zaciągniętych na zakup tego mieszkania. Wciągu 2 lat złożyłem w US dokumenty świadczące o spłacie kredytów. W 2010 roku zaczęły się problemy , US zakwestionował moje rozliczenie. Odwołałem się do Izby Skarbowej też nic , złożyłem wniosek do WSA i czekam na termin rozprawy. Między czasie złożyłem wniosek do US o zaniechanie egzekucji a jednocześnie o umorzenie zaległości podatkowej. Dnia 30 grudnia otrzymałem informacje ,że nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie egzekucyjne. Dnia 5 stycznia tego roku US wystawia tytuł wykonawczy do mojego pracodawcy (dotarło do mnie 30 stycznia) Dnia 26 stycznia US przysyła mi informację , że nie umorzy mojej zaległości (dotarło do mnie 30 stycznia) ale mogę rozłożyć zaległość na raty

proszę o pomoc poradę , jestem załamany i nie wiem co robić
borys71 jest off-line  
02-02-2012, 12:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

Cytat:
Napisał/a borys71 Zobacz post
złożyłem wniosek do WSA i czekam na termin rozprawy.
czy w skardze do WSA został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd?
voyteg jest off-line  
02-02-2012, 12:45  
borys71
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

Niestety nie, US sugerował że to bez zaczenia
borys71 jest off-line  
02-02-2012, 12:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

to US wprowadził w błąd, bo decyzja prawomocna
nie otrzymał pan zawiadomienia o wszczęciu egzekucji administracyjnej?
voyteg jest off-line  
02-02-2012, 12:52  
borys71
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

otrzymałem tylko wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni. W upomnieniu była informacje , że w przypadku nie uregulowania zostanie wszczęte postępowanie. Pisma o wszczęciu postępowania nie otrzymałem
borys71 jest off-line  
02-02-2012, 12:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

To od razu wniosek uzupełniający do WSA o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z podaniem sygnatury akt sprawy.
wyraźnie napisać , że organ rozpoczął egzekucje, wprowadził w błąd i najlepiej zawieźć osobiście do sądu z prośbą o rozpatrzenie w najszybszym możliwym terminie
ciężar rzeczowego uzasadnienia wniosku spoczywa na panu

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BCF49C5AB1

Cytat:
Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje stronie, że skoro sąd orzeka o wstrzymaniu aktu lub czynności na jej wniosek, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku, tak aby przekonać sąd do zasadności zastosowania ochrony tymczasowej. Przykładowo, dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo stwierdzenie strony. Jak trafnie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2004 r., sygn. akt FZ 65/04, niepubl.).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ogólnikowe stwierdzenie w skardze kasacyjnej o możliwości "narażenia na znaczną szkodę" w wyniku zapłaty podatku nie wyczerpuje znamion należytego uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania, ponieważ strona w uzasadnieniu wniosku nie uprawdopodobniła okoliczności z art. 61 § 3 P.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny dodatkowo wskazuje, że przymusowa realizacja zobowiązań podatkowych w drodze egzekucji ze swej istoty jest dolegliwa i powoduje obciążenie w sferze majątkowej zobowiązanego. Wywieranie skutków finansowych dla strony jest jednakże normalną konsekwencją egzekucji administracyjnej. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek skutkami egzekucji, lecz jedynie przed takimi, których nie naprawiło by ewentualne wygranie sporu sądowego (por. postanowienie NSA z dnia 28 lipca 2009 r. I FSK 450/09).
oraz

Na postawie art. 33 pkt 2 Ustawy o prowadzeniu egzekucji w administracji, złożyć zarzut do organu, który rozpoczął postępowanie
voyteg jest off-line  
02-02-2012, 13:01  
borys71
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
to od razu wniosek uzupełniający do WSA o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z podaniem sygnatury akt sprawy
Wniosek do WSA składałem przez IS czy tym razem w ten sam sposób czy bezpośrednio do WSA. Czy powiadamiać US

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Na postawie art. 33 pkt 2 Ustawy o prowadzeniu egzekucji w administracji, złożyć zarzut do organu, który rozpoczął postępowanie

Czyli jak dobrze rozumiem odroczenie decyzji do czasu zakończenia sprawy przed WSA i ewentualnej kasacji w NSA
borys71 jest off-line  
02-02-2012, 13:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

bezpośrednio do WSA - jest to pismo procesowe i powinno spełniać kryteria, a więc w dwóch egzemplarzach, trzeci na pamiątkę dla siebie

uzupełniłem poprzedni wywód
voyteg jest off-line  
02-02-2012, 13:19  
borys71
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie

Czy w piśmie do US wskazać odroczenie do czasu zakończenia postępowania przed sądem administarcyjnym

Czy US musi zawiesić postępowanie egzekucyjne , czy to tylko jego dobra wola
borys71 jest off-line  
02-02-2012, 15:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

organy działają na podstawie przepisów prawa i w granicy, zatem tak musi to rozpatrzyć i wyczerpująco uzasadnić wydając akt administracyjny

ps. na forum istnieje opcja edytuj, zatem proszę z niej korzystać i nie pisać posta pod postem - już dwa razy scaliłem pana wypowiedzi
voyteg jest off-line  
02-02-2012, 16:05  
borys71
Początkujący
 
Posty: 15
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

Dziękuję Panu za pomoc pisma napisane i przygotowane do wysłania.

A i jeszcze jedno przeanalizowałem daty

22.12.2011 złożyłem do US pismo w sprawie wstrzymania egzekucji do zakończenia przez WSA

30.12.2011 US informuje mnie , że US nie prowadzi postępowania egzekucyjnego wobec mojej osoby i mój wniosek jest bez zasadny


30.01.2012 otrzymuje pismo z US z tytułem wykonawczym datowanym na 29.12.2012

Czy to może mi pomóc czy świadczy o bałaganie w US
borys71 jest off-line  
03-02-2012, 09:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Podatek od sprzedaży mieszkania

W tej sytuacji czeka pana jeszcze jedna wyprawa na pocztę i wysłanie listu priorytetu poleconego z potwierdzeniem odbioru do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej o następującej treści:

"Ponaglenie do załatwienia sprawy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w ...."

Na podstawie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej składam ponaglenie z powodu nie załatwienia sprawy w terminie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w .... .

Dnia 22 grudnia 2011 złożyłem podanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... zawierające wniosek o wstrzymanie egzekucji czyli moja intencją było faktyczne wstrzymanie wykonania Decyzji nr... z dnia....
Jak zauważył WSA w Postanowieniu z 24 lipca 2009 (sygn. akt I SA/Po 9/08 ) "W orzecznictwie podkreśla się również, że z zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych wynika obowiązek dokładnego wyjaśnienia treści żądania strony, jeżeli zarówno charakter sprawy bądź termin dokonanej czynności i złożenia wniosku przez skarżącą, przy jednoczesnym nierozpoznaniu złożonego wniosku we właściwy sposób i we właściwym terminie powoduje faktyczne uchylenie się organu podatkowego od merytorycznego załatwienia sprawy "
Zatem rozpatrując moje podanie organ podatkowy zgodnie z art. 239f § 4 Ordynacji Podatkowej, powinien wydać postanowienie, a tego nie uczynił do dnia dzisiejszego. Zatem pozostaje w bezczynności w zakresie mojego wniosku zawartego w moim podaniu poprzez niewydanie stosownego Postanowienia.
Paradoksalnie dnia 30 stycznia 2012 otrzymałem pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego datowane 29 grudnia 2011, w którym zawarta jest informacja o rozpoczęciu egzekucji, mimo tego że zaskarżona decyzja oczekuje w WSA na rozpatrzenie."


Pana podpis

List wysyła pan jak najszybciej bezpośrednio do Dyrektora Izby Skarbowej

O tym, że urząd odpowiedział pismem, to akurat nie ma znaczenia, bo powinien wydać postanowienie.
Pismo z ponagleniem jest dobrym uzupełnieniem dwóch poprzednich w tych okolicznościach sprawy.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Podatek od sprzedaży mieszkania a zakup nowego mieszkania na kredyt (odpowiedzi: 20) W roku 2011 sprzedałem mieszkanie za 160 tys. zł Złożyłem deklarację o zakupie nowego mieszkania w przeciągu następnych 2 lat. W roku 2012...
§ Sprzedaż mieszkania a zakup nowego mieszkania wspólnie z inną osobą - podatek ? (odpowiedzi: 2) W roku 2011 sprzedałem wraz z małżonką mieszkanie za 160 tys. zł Złożyłem deklarację o przeznaczeniu tych środków w przeciągu następnych 2 lat na...
§ sprzedaż mieszkania/zakup nowego mieszkania ,podatek od darowizn (odpowiedzi: 1) mam problem, mianowicie: chcemy sprzedać mieszkanie, którego właścicielem jest ojciec (wpisany w akcie notarialnym jako właściciel od ponad 20 lat...
§ Podatek od sprzedaży mieszkania w sytuacji kupna innego mieszkania (odpowiedzi: 3) Witam. W 2012 roku w listopadzie odziedziczyłem mieszkanie po śmierci rodziców. Mam zamiar sprzedać je i kupić mniejsze za niższą cenę. Czy od...
§ Sprzedaż mieszkania nabytego w spadku w 2007r a podatek od sprzedaży (odpowiedzi: 1) Witam Chcę sprzedać mieszkanie nabyte poprzez spadek w grudniu 2007r, minął już piecioletni okres po nabyciu spadku. Czy mogę teraz sprzedac to...
§ Sprzedaż mieszkania a podatek (odpowiedzi: 2) Witam, mam pyatanie do specjalistów, ponieważ panie w US nie potrafiły jednoznacznie odpowiedzieć. Sprawa dotyczy sprzedaży mieszkania, które moja...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.