Uchylenie prawomocnej decyzji !!! - Forum Prawne

 

Uchylenie prawomocnej decyzji !!! 2

Cytat: Napisał/a miszel997 a czy do głównego - skargę można i co może ona stworzyć bez sensu, bo GINB i tak przekaże do WINB pismo zostanie potraktowane jako skarga, a administracyjnie to nic nie da, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne - aktualne tematy:

  • § Opłata za kontrolę i odbiór pr...
    Witam serdecznie, ostatnio podłączyłem domek do wodociągów - przyłącze oraz plany wykonałem na swój...
  • § wydanie decyzji przez SKO i zm...
    Witam, chciałbym się poradzić Was w następującej sprawie. Składałem wniosek do pomocy społecznej o przyznanie...
  • § Blok przed oknami
    Witam, bardzo proszę o poradę, chciałbym zgłosić wniosek o kontrolę budowlaną bloku który wybudowano mi...

Odpowiedz
 
29-02-2012, 23:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Cytat:
Napisał/a miszel997 Zobacz post
a czy do głównego - skargę można i co może ona stworzyć
bez sensu, bo GINB i tak przekaże do WINB
pismo zostanie potraktowane jako skarga, a administracyjnie to nic nie da, poza wylaniem żali

napisałem panu w poprzednim wątku, jak wpleść wątek prokuratorski w odwołanie do WINB

proszę przeczytać KPA, bo znów zaczyna pan eksperymentować
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 23:12  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

co to KPA ?
miszel997 jest off-line  
29-02-2012, 23:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Kodeks Postępowania Administracyjnego - KPA

proponuję, aby jedno zdanie w odwołaniu od decyzji skierowanym do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego napisał pan o tym, mniej więcej tak

"dodatkowym argumentem w tej sprawie jest wszczęcie dnia 30 stycznia 2011 przez prokuraturę śledztwa w sprawie (i zacytować te dwa punkty, co pan wyżej napisał) o czym zostałem zawiadomiony pismem z prokuratury <znak pisma> z dnia. kopię tego zawiadomienia przekazuję w załączeniu"
voyteg jest off-line  
29-02-2012, 23:20  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Dziękuję - jutro z pewnością jeszcze pojawi się jakieś nowe pytanie - dobranoc
miszel997 jest off-line  
02-03-2012, 17:05  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

SKARGA

Dnia 15.06.2010 złożyłem podanie zawierające wniosek w sprawie dotyczącej niewykonania decyzji MWINB z dnia 08.06.2009r., znak WINB.WOP.AW.7144-911/09 uchylającej decyzję PINB w Szydłowcu nr 18/09 z dnia 05.2009 r., znak : PINB – 7353/15/09 i na podstawie art. 51 ust.1 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z późn. Zm. ) nakazującej Państwu ***************wykonywanie następujących czynności i robót budowlanych :
- zwiększenie z pięciu do siedmiu ilość zastrzałów podpierających wschodnią szczytową ścianę budynku Pana Michała Madeja
- sprawdzić każdy z węzłów drewnianej konstrukcji wsporczej podpierającej ścianę szczytową w terminie 3 dni od momentu doręczenia decyzji.
Po wykonaniu powyższych czynności przystąpić do wykonywania robót budowlanych parteru i stropu. W czasie wykonywania stropu zmienić rozwiązanie konstrukcji stropu, zgodnie z ekspertyzą techniczną, a następnie należy wykonać remont narożnika wschodnio – północnego budynku Pana ( ja ).
W dalszej kolejności w terminie do 30 dni należy wykonać zakres robót na obiekcie Pana ( ja ) określonego jako wariant „1”, zgodnie z ekspertyzą techniczną :

- rozebrać wschodnią ścianę szczytową obiektu na wysokości od kalenicy do poziomu stropu nad parterem

- wyrównać powierzchnię rozebranej ściany szczytowej w poziomie stropu drewnianego nad parterem kilkoma warstwami cegły. Jeśliby wystąpiła taka szansa ( ocenę takiej możliwości będzie można dokonać po rozbiórce ściany i odkryciu czoła stropu ) zakotwić strop drewniany budynku w nadmurowanych warstwach ściany
- rozebrać fragment kamiennej ściany szczytowej zastąpić wykonaną ścianą z desek mocowanych do drewnianego szkieletu ryglowego.
- uzupełnić w miarę potrzeby więźbę ( może być potrzebna wymiana jednej krokwi ) oraz pokrycie dachowe>

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 51 ust. 3 Prawa budowlanego po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i wydaje decyzję :

1. o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2. w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechania dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego część, bądź doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.
Zgodnie z art. 37 & 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Zgodnie z wyjaśnieniami PINB w Szydłowcu w trakcie trwania prac budowlanych przy budowie obiektu, rzeczoznawca budowlany mgr. Inż. ********** autor opracowanej ekspertyzy dokonał korekty swoich zaleceń z opracowanej ekspertyzy, między innymi nie jest konieczne, gdyż wykonany strop stanowi wystarczającą przeponę poziomu stabilizującą ścianę wschodnią budynku ( mojego ).

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że organ powiatowy nie sprawdził czy Inwestor *************** wykonali nałożone na nich decyzji MWINB nr 1092/10 z dnia 08.06.2009 r. obowiązki.

Jednocześnie należy zauważyć, że decyzja MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009r. jest ostateczna w dzienniku budowy, w wyniku korekty zaleceń przez rzeczoznawcę budowlanego zmienia nakazanych czynności i robót Budowlanych.

W tym miejscu zaznaczam – że nie powiadomienie mnie przyczyniło się do stresu i w efekcie do utraty nienarodzonego dziecka przez moją żonę.

Natomiast pan Inspektor mimo dostania 30 dni nie podjął działań – nie doprowadził do przywrócenia do stanu. Mało tego w chwili obecnej próbuje tą samowolę budowlaną zlegalizować – Nadmieniam, że w efekcie takiego dziłania istnieje zagrożenie dla mnie i mojej rodziny – zaś nie wykonanie tej decyzji nie przywróciło pierwotnego stanu mojego domu.
Ponadto należy zauważyć – że inny ekspert sądowy mgr. Inż. *********** sporządził ekspertyzę sądową – gdzie twierdzi że, „wobec zaistniałych niekorzystnych zjawisk koniecznym było wykonanie decyzji nr 1092/09 dla zapobieżenia dalszym odkształceniom ściany szczytowej. Zalecenia zawarte w decyzji będącej wynikiem ekspertyzy zostały wykonane prawidłowo w zakresie podparcia tarczą stropu ściany sąsiada, co potwierdza zapis w dzienniku budowy ( punkt 2 opinii). Zapis odnośnie rezygnacji z rozbiórki szczytowej ściany strychowej z powodu jej pionowości jest nie trafiony z powodu Fałszywych przesłanek na których oparł tą korektę swojej opinii rzeczoznawca „
Dowód : opinia techniczna i opinia uzupełniająca:

Ponadto pragnę zauważyć – że 15.10.2009 Mazowiecki Inspektorat Nadzoru odmówił mi uchylenia tejże decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009r. Gdzie „Pismami z dnia 21.09.2009r. tut. Organ zwrócił się do stron postępowania –*************oraz*************– z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na uchylenie decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r. Obie strony w swoich odpowiedziach nie wyraziły zgody na uchylenie w/w decyzji.
Wobec powyższego, iż nie zaistniała niezbędna przesłanka, dotycząca zgody stron postępowania, organ tutejszy uznał za konieczne odmówić zmiany wskazanej na wstępie decyzji, i tym samym nie uwzględnić wniosku (mojego )

Teraz okazało się, że radca Inwestora składa o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji ostatecznej organu wojewódzkiego – mowa o tej samej gdzie byli przeciwni nadmieniam 2011 rok – decyzja z dnia 8.06.2009 r., Nr 1092/09 r, Mazowiecki WINB decyzją z dnia 13.09.2011 r., Nr 1308/11, znak : WINB.WOP.AW.7155 – 33/10, wydaną na podstawie art. 162 &1 pkt 1 KP, stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji z dnia 08.06.2009 r., Nr 1092/09, znak : WINB. WOP. AW. 7144 – 911/09 W części dotyczącej obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcje ( moim ) określony jako wariant „1”

Tekst prawnika inwestora :

Należy podkreślić, że „Mazowiecki WINB nie był uprawniony do merytorycznego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia wygaśnięcia w części własnej decyzji ostatecznej
z dnia 08.06.2009 r., nr 1092/09, znak : WINB.WOP.AW.7144 -911/09 Wydanej na podstawie art. 138 1 pkt 2 Kpa, uchylającej decyzję organu powiatowego z dnia 05.05.2009 r., nr 18/09, znak : PINB – 7353/15/09 i orzekającej o nałożeniu na inwestorów wykonania określonych robót budowlanych.
Zgodnie z art. 162 & 1 Kpa Organ administracyjny publicznej, który wydał decyzję w pierwszej istancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja :
1) Stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.
2) Zasada wydania z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunk”.

Dlatego składam skargę na rażącą procedurę dzięki której od 3 lat nie mogę korzystać
z większej części domu, utraciłem przychód w granicach 30 tysięcy zł, moja żona straciła nienarodzone dziecko – dom mój został jeszcze bardziej zniszczony co potwierdza ekspertyza odnoście rozwarstwień szczelin – również należy zauważyć, że pan Inspektor Budowlany na wysokości parteru nie dopilnował naprawy narożnika w moim domu i zaakceptował odbiór parteru inwestora – o czym na zdjęciach w dołączonej ekspertyzie
( uszkodzony narożnik ) i nie zawiadomił mnie o tym fakcje - względem odbioru jest wykonana ta część decyzji. Ponadto należy zauważyć – że postępowanie pana inspektora jest jednostronnie – nie jest to na pewno w interesie społecznym, ani mojej strony. Wystarczy spojrzeć – że inwestor mimo nie wykonania obowiązku – i braku odbioru budynku ma się bardzo dobrze – zdołał się zameldować i mieszka, podczas gdy ja nie mogę korzystać z większości domu – ponadto nie został w żaden sposób przywrócony stan pierwotny, a wręcz przeciwnie rozszczelnienie z 10 zmieniło się na 20 . Co poświadcza ekspertyza pana Komorowskiego. Ponadto pan Inspektor stwierdził – że budynek nadaje się do mieszkania – gdzie szczelina widoczna od zewnątrz domu na zewnątrz to około 10 cm, natomiast u stropu 20 cm a w szczycie około 45 cm. Ponadto mój dach w wyniku korekty wspomnianej przez pana Jańca nie zgodnej z prawem – czemu ostatnio Inspektor w piśmie zaprzecza – zostawiło realne zawalenie – gdyż mój dach nie ma oparcia w bocznej ścianie przez co w zimę boję się o zawalenie mojego domu – tezę tę potwierdza pan ekspert sądowy mgr inż. *************

Dodatkowym argumentem w tej sprawie jest wszczęcie dnia 30 stycznia 2011 przez prokuraturę śledztwa w sprawie pod nr Ds. 1232/11 z dnia. kopię tego zawiadomienia przekazuję w załączniku.

proszę o komentarz lub podpowiedz
miszel997 jest off-line  
03-03-2012, 07:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

przede wszystkim napisał pan bardzo dużo i za dużo

czytając straciłem rozeznanie, o co panu chodzi

- niepotrzebnie pan cytuje tak dokładnie, co było w toku sprawy i w decyzjach - jest to w aktach organy i wystarczy wspomnieć o tym, podając znak decyzji i jedno dwa zdania.

- wcześniej rozmawialiśmy, że ma pan decyzję od której się ma pan odwołać i złożyć skargę do WSA na bezczynność w oparciu o posiadane Postanowienie

to czemu pan pisze pismo o tytule "skarga" które uruchamia dla pana najmniej korzystny tryb administracyjny?
voyteg jest off-line  
03-03-2012, 08:56  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Łamanie prawa :

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 51 ust. 3 Prawa budowlanego po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1. o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2. w przypadku niewykonania obowiązku - nakazuje zaniechania dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
Zgodnie z art. 37 & 1 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Organ powiatowy nie może na podstawie wpisów w dzienniku budowy, w wyniku korekty zaleceń przez rzeczoznawcę budowlanego zmieniać nakazanych czynności i robót budowlanych. Takie zmiany mogą nastąpić tylko i wyłącznie w odpowiednim trybie określonymi przepisami prawa.

Zgodnie z wyjaśnieniem PINB w Szydłowcu w trakcie prac budowlanych przy budowie obiektu, rzeczoznawca budowlany mgr inż. *****, autor opracowanej ekspertyzy dokonał w dniu 19.07.2009 r. oraz w dniu 19.02.2010r. wpisów do dziennika budowy, w których dokonał korekty swoich zaleceń z opracowanej ekspertyzy, między innymi wskazując, że rozebranie wschodniej ściany szczytowej do poziomu stropu nad piętrem nie jest konieczne, gdyż wykonany strop stanowi wystarczającą przeponę poziomu stabilizująćą ścianę wschodnią budynku

-------------------------------------------------------------------------------------
W chwili obecnej Inspektor Powiatowy Nadzoru w Szydłowcu – pisze, że
W czasie robót budowlanych zlikwidowano zagrożenie stabilności wschodniej ściany szczytowej budynku pana Michała Madeja powodujące, że część decyzji PINB nr 18/09 z dnia 05.05.2009r, dotyczące obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcie pana ( moim ) określonych jako wariant „1” zgodnie z ekspertyzą techniczną stała się bezprzedmiotowa.

Niepodważalnym dowodem powyższych stwierdzeń są wpisy w dzienniku budowy dokonane w dniu 19.07.2009 r. oraz w dniu 19.02.2010 r. przez rzeczoznawcę budowlanego ********* autora ekspertyzy technicznej w oparciu o którą nałożono na wnioskodawców obowiązek wykonania robót budowlanych opisanych w tzw. Wariancie 1 w których pisze : „po wykonaniu robót betoniarskich stropu ustaje się, że stanowi to w chwili obecnej wystarczającą przeponę poziomą, stabilizującą wschodnią ścianę szczytową budynku Pana ( mojego ). Stwierdzenie powyższe stwierdzenie jest równoznaczne z tym, że zagrożenie stabilności ściany zostało zlikwidowane”.

Tutejszy organ wyjaśnia, iż przy ocenie interesu społecznego należy mięć w szczególności na uwadze art. 6 Kpa, gdyż w interesie społecznym leży poszanowanie porządku prawnego. W ocenie tutejszego organu prawnym decyzja, która nakłada na inwestora obowiązki, których wyegzekwowanie, ze względu na zmianę stanu faktycznego stało się bezprzedmiotowe. Stwierdzić w szczególności należy, iż w sprzeczności z interesem społecznym jest pozostawienie w obrocie prawnym decyzji, której wykonanie nie byłoby celowe a więc tworzącej stan fikcji prawnej.

Mając na uwadze powyższe należało orzec wygaśniecie decyzji PINB nr 18/09 z dnia 05.05.2009r, znak : PINB – 7353/15/09 w części dotyczącej obowiązku wykonania zakresu robót na obiekcie ( moim ) określonych jako wariant „1” zgodnie z ekspertyzą techniczną sporządzoną przez ów eksperta
miszel997 jest off-line  
03-03-2012, 09:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

kluczowe dla pana obecnie jest i mogę to pisać wiele razy:


1) złożyć odwołanie od decyzji

jak tego pan nie zrobi, to ta stanie się prawomocną i nawet jak pan napisze tysiące skarg, to jedyna dla pana satysfakcją będzie, że zostaną one uznane, ale nic z tego więcej się nie stanie

2) złożyć skargę na bezczynność do WSA
voyteg jest off-line  
04-03-2012, 15:42  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Poświadczenie nie prawdy przez urzędnika - że nie ma wiedzy o rozbiórce i dzienników budowy a podczas sprawy te rzeczy się znalazły co - grozi urzędnikowi za poświadczenie nieprawdy ?
miszel997 jest off-line  
04-03-2012, 16:03  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

to kwestia odpowiedzialności karnej

napisałem mały poradnik - proszę przeczytać

http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
05-03-2012, 03:49  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Czy zechciał by pan reprezentować mnie w tej sprawie oczywiście odpłatnie ?
miszel997 jest off-line  
05-03-2012, 07:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

forum z zasady jest "pro publico bono" i pomoc jest tylko poprzez forum - takie panują tu zasady
voyteg jest off-line  
05-03-2012, 08:30  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

okej
miszel997 jest off-line  
08-03-2012, 18:59  
miszel997
Użytkownik
 
Posty: 131
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Ważne pomóż : Postanowienie było wyżej - pomóż mi to wypełnić i wyrzucić niepotrzebne - nie pisałem wcześnie o nie wypełnieniu obowiązku przez powiatowy nadzór budowlany - z góry dzięki !!!


Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego w *********zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ********do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ********do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

3) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

Składam skargę na Pana Inspektora*****, który mimo nakzu 30 dniowego organowi powiatowemu na załatwienie sprawy dot. niewykonania decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 08.06.2009 r. nie wykonał nałożonego na niego obowiązku – w dalszym ciągu łamie prawo dążąc do zalegalizowania samowoli budowlanej. Niewątpliwym dowodem w tej sprawie jest fakt, że mimo faktu potwierdzonego przez wojewódzki nadzór budowlany – pan ten kieruje się interesem inwestora. W tej sprawie należy podkreślić, że zgodnie z art. 51 ust.3 Prawa budowlanego po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt , i wydaje decyzję :

1. o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2. w przypadku niewykonania obowiązku – nakazuje zaniechania dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
Zgodnie z art.37 & 1 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia co w obecnej chwili czynię. Fakt ten został potwierdzony przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiadomieniem nr 1255/10 z dnia 16.08.2010

Należy zauważyć, że pan inspektor Powiatowy został pouczony, że organ powiatowy nie może na podstawie wpisów w dzienniku budowlanym, w wyniku korekty zaleceń przez rzeczoznawcę budowlanego zmieniać nakazanych czynności i robót budowlanych. Takie zmiany mogą nastąpić tylko i wyłącznie w odpowiednim trybie określonym przepisem prawa.

Zgodnie z wyjaśnieniem PINU w Szydłowcu w trakcie prac budowlanych przy budowie obiektu, rzeczoznawca budowlany mgr inż.*******, autor opracowanej ekspertyzy dokonał w dniu 19.07.2009r. oraz w dniu 19.02.2010r. wpisów do dziennika budowy, w których dokonał korekty swoich zaleceń z opracowanej ekspertyzy, między innymi wskazując, że rozebranie wschodniej ściany szczytowej do poziomu stropu nad piętrem nie jest konieczne, gdyż wykonany strop stanowi wystarczającą przeponę poziomu stabilizującą ścianę wschodnią budynku (mój) Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że organ powiatowy nie sprawdził czy Inwestor ***********nałożone na nich obowiązki.

Potwierdzam, że organ Powiatowy nie pofatygował się mnie poinformować o zmianach, w wyniku nie wiedzy zostałem z problemem na zimę – gdzie z nerwów i stresów moja żona straciła dziecko – potwierdzenie w załączniku – należy również podkreślić, – że zmiany sporządzone przez eksperta pana mgr inż. ******** w żaden sposób nie prowadziły do przywrócenia pierwotnego stanu – co było założeniem tej ekspertyzy.
Przypomnę również, że wykonanie tych obowiązków miało na celu usunięcie stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mieni, które powstało w wyniku prowadzenia robót budowlanych.

W chwil obecnej pan ********dąży do zalegalizowania tejże „ samowoli budowlanej „ – a ja żądam przestrzegania prawa i rozebrania części budynku Inwestora postawionego nie zgodnie z obowiązkami nałożonymi na państwa i rozebrania szczytu mojego budynku i wykonania nałożonych obowiązków. Jednocześnie podkreślam, że w aktach jest ekspertyza sądowa pana***********, która potwierdza – że istnieje zagrożenie dla mnie i mojej rodziny – w ekspertyzy tej można również zauważyć – że dalsze prace przyczyniły się do dalszego postępu mojej ściany – i rozwarstwień zarówno na wysokości stropu jak i parteru. Wystarczy porównać wyliczenia obydwóch ekspertów. Na uwagę zasługuje również fakt związany z narożnikiem mojego budynku – który to pan Inspektor odebrał jako wyremontowany – i tym samym odebrał parterową część – sąsiedniego budynku o czym dowiedziałem się podczas sprawy sądowej, a nie od nadzoru budowlanego. Nadmieniam, że inwestor nie wyremontował narożnika, co możemy zobaczyć na zdjęciu w ekspertyzie pana**********, a zarazem eksperta sądowego.

Pan Inspektor złamał tak dużo praw min. :


art. 7
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności
i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

art 10
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania,
a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.

art 79
§ 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

§ 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.


art 81

Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do
przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

Ponadto należy zauważyć


1. Dnia 15.06.2009 złożyłem podanie zawierające wniosek na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w*****.

2. Dnia <data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego , zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. ( nie składałem )


3. Dnia 16.08.2010 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego > w Postanowieniu nr 1255/10 z dnia 16.08.2010 (znak ......) uznał moje zażalenie za bezczynność za zasadne i wyznaczył dodatkowy termin na załatwienie tej sprawy, pouczając jednocześnie o prawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego do czasu załatwienia przez właściwy organ sprawy.


3. Dnia <data> złożyłem na podstawie art. 37 KPA zażalenie niezałatwienie sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji> Niestety organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi. W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w *****dotychczas nie wydał stosownego aktu administracyjnego, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś mój wniosek nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie Powiatowego Nadzoru Budowlanego w **********do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku WSA z dnia 1 czerwca 2011 (sygn. akt I SAB/Wa 77/11)"„Wskazać należy, że bezczynność organu administracji publicznej występuje nie tylko wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, ale również wtedy, gdy je podjął, lecz mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem decyzji lub innego aktu administracyjnego.”
Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.”


Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

PodpisZałączniki:
1) odpis skargi
miszel997 jest off-line  
08-03-2012, 22:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.935
Domyślnie RE: Uchylenie prawomocnej decyzji !!!

Trochę pozmieniałem i już wyjaśniam dlaczego:

1. nie ma sensu do sądu cytować KPA. czy innych ustaw, bo sąd zna
2. w zakresie skargi na bezczynność sąd bada tylko, czy była bezczynność, a nie bada toku sprawy. Tok sprawy sąd bada, gdy zaskarżona jest decyzja. Dlatego nie ma sensu opisywać szczegółów sprawy. Zawsze można o tym pogadać w sądzie.
3. proszę pamiętać o odwołaniu się w terminie od tej nowej decyzji PINB - skarga na bezczynność do WSA nie może być sama. Bez odwołania ta nowa decyzja będzie prawomocna, a tak to nie będzie.Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>


SKARGA
na bezczynność <nazwa organu, czyli urzędu>


Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego w *********zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ********do wykonania prawomocnej decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r.w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ********do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

3) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:


1. Dnia 15.06.2009 złożyłem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
skargę na bezczynność w zakresie niewykonania prawomocnej decyzji MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w*****

2. Dnia 16.08.2010 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Postanowieniu nr 1255/10 z dnia 16.08.2010 (znak ......) uznał moje zażalenie za bezczynność za zasadne i wyznaczył dodatkowy termin na załatwienie tej sprawy, pouczając jednocześnie o prawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego do czasu załatwienia przez właściwy organ sprawy. W Postanowieniu Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązał do <tu cytat z Postanowienia, jakie zostały nałożone obowiązki na PINB w ciągu tych 30 dni>


3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w *****dotychczas nie wykonał nałożonych na organ obowiązków. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie Powiatowego Nadzoru Budowlanego w **********do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku WSA z dnia 1 czerwca 2011 (sygn. akt I SAB/Wa 77/11)"„Wskazać należy, że bezczynność organu administracji publicznej występuje nie tylko wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, ale również wtedy, gdy je podjął, lecz mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem decyzji lub innego aktu administracyjnego.”
Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.”

Godzi się zauważyć, że decyzja MWINB nr 1092/09 z dnia 8.06.2009r.wynikała z stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, które powstało w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Zgodnie z wyjaśnieniem PINU w Szydłowcu w trakcie prac budowlanych przy budowie obiektu, rzeczoznawca budowlany mgr inż.*******, autor opracowanej ekspertyzy dokonał w dniu 19.07.2009r. oraz w dniu 19.02.2010r. wpisów do dziennika budowy, w których dokonał korekty swoich zaleceń z opracowanej ekspertyzy, między innymi wskazując, że rozebranie wschodniej ściany szczytowej do poziomu stropu nad piętrem nie jest konieczne, gdyż wykonany strop stanowi wystarczającą przeponę poziomu stabilizującą ścianę wschodnią budynku (mój) Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że organ powiatowy nie sprawdził czy Inwestor *********** wykonał nałożone na nich obowiązki. Ponadto, organ powiatowy nie pofatygował się mnie poinformować o zmianach, w wyniku niewiedzy zostałem z problemem na zimę – gdzie z nerwów i stresów moja żona straciła dziecko – potwierdzenie w załączniku. Należy również podkreślić, – że zmiany sporządzone przez eksperta pana mgr inż. ******** w żaden sposób nie prowadziły do przywrócenia pierwotnego stanu – co było założeniem tej ekspertyzy. W chwil obecnej pan ********dąży do zalegalizowania tejże „ samowoli budowlanej „ – a ja żądam przestrzegania prawa i rozebrania części budynku Inwestora postawionego nie zgodnie z obowiązkami nałożonymi na państwa i rozebrania szczytu mojego budynku i wykonania nałożonych obowiązków. Jednocześnie podkreślam, że w aktach jest ekspertyza sądowa pana***********, która potwierdza – że istnieje zagrożenie dla mnie i mojej rodziny – w ekspertyzy tej można również zauważyć – że dalsze prace przyczyniły się do dalszego postępu mojej ściany – i rozwarstwień zarówno na wysokości stropu jak i parteru. Wystarczy porównać wyliczenia obydwóch ekspertów. Na uwagę zasługuje również fakt związany z narożnikiem mojego budynku – który to pan Inspektor odebrał jako wyremontowany – i tym samym odebrał parterową część – sąsiedniego budynku o czym dowiedziałem się podczas sprawy sądowej, a nie od nadzoru budowlanego. Nadmieniam, że inwestor nie wyremontował narożnika, co możemy zobaczyć na zdjęciu w ekspertyzie pana**********, a zarazem eksperta sądowego.


Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.
Podpis


Załączniki:
1) odpis skargi


Dla przypomnienia:

1. skargę drukujemy w 3 egzemplarzach - 2 składamy w kancelarii urzędu, a na 3 mamy dla siebie potwierdzenie wpływu

2. skargę składamy w PINB - absolutnie nie wysyłamy bezpośrednio do sądu. PINB musi przekazać

3. na każdym egzemplarzu skargi podpisujemy się osobiście i czytelnie

4. piątek to dobry dzień na złożenie skargi, bo termin 30 dni leci przez weekend
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zaskarżenie decyzji SKO - uchylenie decyzji gminy, zabudowa działki (odpowiedzi: 3) Witam, przeszukiwałam forum znalazłam kilka podobnych tematów, ale potrzebuje pewnego rodzaju upewnienia. Mój teść posiada działkę w centrum...
§ Podważanie prawomocnej decyzji organu administracyjnego. (odpowiedzi: 2) Witam, na początku chciałbym opisać swoją sprawę. Stan faktyczny: dnia 03.10.2013 złożyłem wniosek o stypendium socjalne na jednym z...
§ zaskarżenie prawomocnej decyzji w sprawie zezwolenia na budowę (odpowiedzi: 15) witam serdecznie inwestor będący właścicielem posesji sąsiadującej otrzymał decyzje pozwolenie na budowe hurtowni wielokondygnacyjnej .Kilka razy...
§ uchylenie decyzji (odpowiedzi: 3) samorządowe kolegium uchyliło zaskarżoną decyzję na moją korzyść, decyzja jest ostateczna gminie służy prawo wniesienia odwołania do sądu...
§ uchylenie prawomocnej decyzji (odpowiedzi: 1) Witam Posiadam prawomocna decyzje na uzytkowanie, ktora jednak po 3 latach uniewaznil nadzor budowlany. Oczywiscie mam wszelkie pozwolenia i...
§ Unieważnienie prawomocnej decyzji (odpowiedzi: 8) Witam. Staram się o unieważnienie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Podstawą do tego jest to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.