Strona w postępowaniu administracyjnym - Forum Prawne

 

Strona w postępowaniu administracyjnym

Po drugiej stronie drogi gruntowej [szer ok 10m] ma powstać strzelnica myśliwska. Mając wiedzę o uciążliwości w/w obiektu [poprzednia strzelnica w sasiedniej gminie, po 15 latach starań okolicznych mieszkańców została zamknięta decyzją UM Łodz]. Władze ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
23-03-2012, 10:20  
zbigniewbalke
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Strona w postępowaniu administracyjnym

Po drugiej stronie drogi gruntowej [szer ok 10m] ma powstać strzelnica myśliwska. Mając wiedzę o uciążliwości w/w obiektu [poprzednia strzelnica w sasiedniej gminie, po 15 latach starań okolicznych mieszkańców została zamknięta decyzją UM Łodz]. Władze mojej gminy Stryków będących w większości czynnymi myśliwymi "zaprosiły" PZŁ do wybudowania strzelnicy na swoim terenie. Na nic zdały się protesty okolicznych mieszkańców, przeszkodą nie jest istniejąca ok 1000m szkoła podstawowa.
Wniosłem o uznanie mnie stroną w postępowaniu administracyjnym, bowiem nie będąc w bezpośrednim sąsiedztwie nie jestem informowany o czynnościach związanych z wydaniem pozwolenia budowę.
Otrzymałem odpowiedż w której wskazano że muszę udowodnić że posiadam interes prawny by zostać stroną w w/w postępowaniu.
Na jakie przepisy mogę się powołać, żeby wykazać że strzelnica to nie jest budownictwo mieszkaniowe gdzie obszar oddziaływania obiektu dotyka tylko bezpośrednich sąsiadów.
zbigniewbalke jest off-line  
23-03-2012, 13:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Strona w postępowaniu administracyjnym

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9813E01922

Cytat:
W tym kontekście normatywnym Sąd pierwszej instancji prawidłowo przyjął, że w świetle art. 28 k.p.a., stroną postępowania administracyjnego może być właściciel działki sąsiedniej (niekoniecznie bezpośrednio sąsiadującej z inwestycją), jeżeli wykaże swój interes prawny. Pojęcie interes prawny oznacza bowiem interes oparty na prawie materialnym lub chroniony przez to prawo; przepis prawa materialnego przesądza również o legitymacji procesowej strony. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakieś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami tej osoby (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 lutego 1984 r., sygn. akt I SA 1748/83, LexPolonica nr 332569). Niewątpliwie przepisy prawa materialnego wskazują, że w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy krąg stron winien być określony w jak najszerszym zakresie, czyli z uwzględnieniem zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji. W każdej sprawie tego rodzaju organ wydając decyzję, ustalając krąg osób, które mają interes prawny w sprawie, musi badać zasięg oddziaływania planowanej inwestycji oraz jego charakter. Wykazanie przez stronę interesu prawnego w tym postępowaniu będzie równoznaczne z wykazaniem wpływu zamierzonej inwestycji na możliwość korzystania z nieruchomości. Stroną tego postępowania może być zatem właściciel działki sąsiedniej, niekoniecznie bezpośrednio sąsiadującej z inwestycją, jeżeli wykaże swój interes prawny.
a co do zasady, to nie pan powinien wykazywać, że jest stroną, tylko organ administracji publicznej wyczerpująco ustalić strony postępowania - ciężar dowodu spoczywa na organie administracji publicznej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA9A6A5759

Cytat:
Także obowiązek ustalenia stron postępowania obciąża organ administracyjny ( art. 10 § 1 kpa ) który jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Brak udziału bez własnej winy strony w postępowaniu stanowi podstawę wznowienia postępowania ( art. 145 § 1 pkt 4 kpa ), która z kolei jest przesłanką uchylenia, kontrolowanej przez Sąd decyzji ( postanowienia ) zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 litera b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływana jako ppsa).
ponadto, zawsze może pan się domagać dostępu do treści decyzji w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej http://forumprawne.org/postepowanie-...ublicznej.html

i oczywiście po uzyskaniu treści takiej decyzji wystosować wniosek o wznowienie postępowania

poradnik znajduje się tu: http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556177
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kazus! Proszę o pomoc. post. administracyjne: Strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) Bardzo proszę o pilną pomoc z kazusem. z góry dziękuję! :) Stan faktyczny: Spółka „W” Sp. z o.o. wniosła do WSA w Lublinie skargę na decyzję...
§ Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 17) Witam. Otrzymałem Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym na mój adres zameldowania oczywiście, ale obecnie przebywam ponad 100km od tego...
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 1) na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...
§ Zwiadomienie o postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 7) Witam. Jeżeli otrzymałem zawiadomienie o złożeniu przesyłki poleconej w postępowaniu administracyjnym to czego to moze dotyczyc? Moze to być nie...
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 5) Jakie są kryteria ustalania strony w postępowaniu administracyjnym?
§ strona w postępowaniu administracyjnym (odpowiedzi: 12) Witam wszystkich i jednoczesnie zwracam sie z takowym zapytaniem. W przypadku gdy zostaje wszczęte postępowanie administracyjne przez stronę, dotyczy...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.