Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy - Forum Prawne

 

Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Witam, Mam pytanie do zanwców tematu czy właściwie przeprowadzono wszystkie etapy w/w postępowania. Postępowanie wszczęto na wniosek komendy stołecznej. Art 114 ust.1 pkt. 1 litera b prawo o ruchu drogowym mówi, że z wnioskiem może ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
24-04-2012, 13:29  
amigi
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Witam,

Mam pytanie do zanwców tematu czy właściwie przeprowadzono wszystkie etapy w/w postępowania.

Postępowanie wszczęto na wniosek komendy stołecznej. Art 114 ust.1 pkt. 1 litera b prawo o ruchu drogowym mówi, że z wnioskiem może wystąpić komendant wojewódzki policji.
W zawiadomieniu nie wskazano dlaczego wnioskowała stołeczna oraz nie przedstawiono żadnych przepisów, upoważnień, rozporządzeń itd.

W czasie trwania postępowania, korzystając art 10 par 1 KPA napisałem wniosek o umorzenie postępowania i podpierając się paragrafem 8 i 9 KPA zobowiązałem starostwo do udzielenia informacji na temat brakujących według mnie podstaw prawnych.

W 7 dniu postępowania nie zwazając na moje pismo, starostwo wystosowało decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy utrzymując, że nie skorzystałem prawa przysługującego mi z art 10 par 1. KPA. Moje pismo dotarło tam w dniu wydania decyzji który był jak wspomniałem 7 dniem od dostarczenia mi zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Moje wyjaśnienia zostały mówiąc krótko "olane"

Pytania:
Jakie prawa mi w takim przypadku przysługują?
Jakie roszczenia mogę złożyć i gdzie w sprawie złamania art. 8 i 9 KPA przez dumnego urzędnika?
Jak w takim przypadku poprawnie sformułować wniosek do kolegium odwoławczego przy staroście?
Gdzieś w internecie widziałem że naruszenie przez urzędnika atr 8i/lub9 kpa skutkuje klauzulą nieważności postępowania - jakoś to się nazywa.

Proszę o fachowe porady i ew. pytania szczegółowe.
Sprawa jest jasna z punktu widzenia przekroczenia punktów karnych, nie jest jasna z tytułu niedbale prowadzonego postępowania.
amigi jest off-line  
24-04-2012, 13:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
napisałem wniosek o umorzenie postępowania
taki wniosek jest bezprzedmiotowy, bo nie ma trybu na jego rozpatrzenie

i podpierając się paragrafem 8 i 9 KPA zobowiązałem starostwo do udzielenia informacji na temat brakujących według mnie podstaw prawnych.

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Moje pismo dotarło tam w dniu wydania decyzji który był jak wspomniałem 7 dniem od dostarczenia mi zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
tu raczej mamy naruszenie art. 81 KPA
Cytat:
Art. 81.Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2.

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Jakie prawa mi w takim przypadku przysługują?
Odwołanie od decyzji

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Jakie roszczenia mogę złożyć i gdzie w sprawie złamania art. 8 i 9 KPA przez dumnego urzędnika?
Roszczenia nie przysługują, ale może pan tym posłużyć się w uzasadniając odwołanie

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Jak w takim przypadku poprawnie sformułować wniosek do kolegium odwoławczego przy staroście?
Kolegium nie jest przy staroście, tylko jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Można posiłkować się uzasadnieniami WSA w podobnych sprawach podając sygnaturę akt sprawy, np. III SA/Kr 62/06

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/234AAB83AE

Cytat:
Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art.10 § 1 K.p.a.). Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § l tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną (art.10 § 2 K.p.a.). Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów (art.81 K.p.a.).

Prawo czynnego udziału strony w postępowaniu, jako korelat powyższych obowiązków organu, obejmuje prawo strony do podejmowania czynności procesowych mających wpływ na ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy administracyjnej. Uprawnienie strony do obrony swoich interesów jest realizowane w szczególności poprzez wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art.81 K.p.a.). Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu nie jest dochowana wtedy, gdy strona jest jedynie obecna przy dokonywaniu czynności procesowych przez organ administracji publicznej. Konieczne jest zapewnienie stronie przez organ warunków realizacji jej uprawnienia do aktywnego udziału w poszczególnych etapach procedury administracyjnej.
voyteg jest off-line  
24-04-2012, 14:21  
amigi
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

No to już coś. Dzięki.

Czy zatem wydana decyzja jest ważna jeśli naruszono 81kpa?
Co oznacza zapis (w otrzymanej decyzji) że odwołanie do SKO wnosi się poprzez starostę?
Jeśli w takim wypadku SKO odrzuci odwołanie co dalej? WSA?
Czy w czasie trwania procedury odwoławczej mam jeździć hulajnogą aż ktoś raczy zadecydować? Prowadzę działalność usługową na terenie całego kraju i miesiąc procedury pomniejszy moją kieszeń o jakieś kilkanaście tysięcy zysku. Co po kolei zrobić? Iść już do prawnika?
amigi jest off-line  
24-04-2012, 14:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post

Czy zatem wydana decyzja jest ważna jeśli naruszono 81kpa?
Jeśli się pan odwoła, to decyzja nie jest prawomocna.

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Co oznacza zapis (w otrzymanej decyzji) że odwołanie do SKO wnosi się poprzez starostę?

Redagujemy tak:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

za pośrednictwem

Starosty

i odwołanie składamy u starosty, który dalej je przekazuje do SKO

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Jeśli w takim wypadku SKO odrzuci odwołanie co dalej?
SKO może decyzję utrzymać lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
WSA?
Wtedy tak wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
Czy w czasie trwania procedury odwoławczej mam jeździć hulajnogą
To już od pana zależy czym pan lubi jeździć
voyteg jest off-line  
24-04-2012, 15:19  
amigi
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

No ale tak na serio już - czy w czasie trwania okresu w którym mogę się odwołać (14dni) i w czasie rozpatrywania tej decyzji mam prawo jeździć czy obowiązek zwrócić prawo jazdy i czekać przez te wszystkie procedury bez możliwości prowadzenia pojazdów czyli tym samym bez możliwosci prowadzenia działalności gospodarczej.
amigi jest off-line  
24-04-2012, 15:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Cytat:
Napisał/a amigi Zobacz post
czy w czasie trwania okresu w którym mogę się odwołać (14dni) i w czasie rozpatrywania tej decyzji mam prawo jeździć czy obowiązek zwrócić prawo jazdy
jeśli decyzja nie ma klauzuli natychmiastowej wykonalności, to może pan jeździć nadal nie tylko hulajnogą
voyteg jest off-line  
24-04-2012, 15:37  
amigi
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności.
Z jakiego powodu urzędnik nadaje taką klauzulę? Czym to skutkuje?

W demokratycznym państwie najpierw trzeba ponieść karę a potem się odwoływać? Czegoś tu nie rozumiem.
amigi jest off-line  
25-04-2012, 11:30  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Zatem w tej sytuacji proszę skorzystać z art. 135 KPA

Cytat:
Art. 135.Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.
i postąpić tak - aby było jak najszybciej

w odwołaniu (poza kwestiami omówionymi wyżej) zawrzeć dodatkowo wniosek o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji uzasadniając odpowiednio

odwołanie składa pan u starosty, a na kopii uzyskuje potwierdzenie wpływu

starosta może to jednak przekazać dopiero za 7 dni plus doręczenie przez pocztę, co daje w sumie dwa tygodnie

zatem proponuję to tak przyśpieszyć:
proszę sporządzić podanie do SKO o treści takiej

"Na podstawie art. 135 KPA wnoszę o wstrzymanie natychmiastowego wykonanie decyzji <znak> z dnia <data> wydanej przez <nazwa organu>, ponieważ <tu pan rzeczowo uzasadnia"
Od decyzji tej się odwołałem za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W załączeniu przekazuję kopię mojego odwołania z potwierdzeniem wpływu.

Podpis"


Proszę zawieźć takie podanie wraz z kopią złożonego odwołania do SKO. Takie wnioski są rozpatrywane w pierwszej kolejności.

jednak co do zasady

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DB02DB3E2

Cytat:
Również zatem względy bezpieczeństwa ruchu drogowego przemawiają przeciwko temu aby skarżący mimo przekroczenia 24 punktów nadal prowadził pojazdy mechaniczne do czasu rozpoznania jego wniosku o przywrócenie mu terminu do wniesienia odwołania i skargi o wznowienie postępowania karnego. W przekonaniu sądu niezasadny jest więc zarzut G. S., iż wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy było przedwczesne.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak napisać zażalenie w sprawie zatrzymania prawa jazdy (odpowiedzi: 5) Witam, dnia 26.01.2016 r. zostało mi zatrzymane prawo jazdy za ominięcie pojazdu (radiowozu policyjnego) na przejściu dla pieszych. Przebieg...
§ wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy alimenty (odpowiedzi: 1) Proszę o pomoc w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy za długi alimentacyjne. Jest tak: znajomy został...
§ wyrok nakazowy w sprawie zatrzymania prawa jazdy (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pytanie w sprawie wyroku nakazowego o zatrzymanie prawa jazdy. Mój mąż dostał wyrok nakazowy tj. o czyn z art. 87 ust.1 kw. Dostał on...
§ postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy (odpowiedzi: 4) Witam, w dniu dzisiejszym otrzymałem wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami uzasadnieniem jest ze w okresie 9-09-2011 do...
§ Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy (odpowiedzi: 5) Witam! 27 kwietnia jadąc samochodem zostałem zatrzymany przez patrol policji, podczas kontroli alkomatem okazało się że mam 0,2 mg/l alkoholu w...
§ Postępowanie w sprawie zatrzymania prawa jazdy (odpowiedzi: 1) Witam! Prawie dwa miesiace temu zatrzymano moje prawo jazdy, ze względu na podejrzenie prowadzenie pod wpływem środków działających podobnie do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.