WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE - Forum Prawne

 

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE

Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, oczywiście zakład energetyczny zapewnia dostawę energii elektrycznej na wyznaczoną działkę. Otrzymałem z Urzędu Miasta ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
10-08-2008, 11:19  
lassek
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE

Witam,
W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, oczywiście zakład energetyczny zapewnia dostawę energii elektrycznej na wyznaczoną działkę. Otrzymałem z Urzędu Miasta pismo o treści:
"Na podstawie art. 64 & 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wzywam w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w myśl art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz. 717), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działkę nr ... przy ul. ... w ... o:
- umowę gwarantującą dostawy energii elektrycznej, zawartą z jednostką organizacyjną dysponującą urządzeniami uzbrojenia terenu (art. 61 ust. 1 pkt 4, ust. 5 w/w ustawy).
Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia."
W ogóle nie rozumiem po co wysyłają mi to pismo? Przecież otrzymali warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dlaczego nie chcą umowy z wodociągów, z gazownictwa itp.??...
Oczywiście odpisałem na to pismo, zaznaczyłem w nim, że podpisanie umów z Zakładem Energetycznym narazi mnie na bezzwrotne koszty, które nie gwarantują otrzymania warunków zabudowy...
Ostatnio otrzymałem pismo następującej treści z Urzędu Miasta:
"W odpowiedzi na pismo z dnia...informuję, że zawarte w nim informacje dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr ... przy ulicy ... są niewystarczające jako uzupełnienie wniosku w trybie art. 64 & 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W związku z powyższym ponownie wzywam w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w mysl art.52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o:
- umowy gwarantujące dostawy energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków zawarte z jednostkami organizacyjnymi dysponującymi urządzeniami uzbrojenia terenu (art. 61 ust.1 pkt 4, ust. 5 w/w ustawy)..."
Najlepsze jest to, że we wniosku zaznaczyłem , iż woda będzie czerpana z własnej studni głębinowej a ścieki zgromadzone zostaną we własnym szambie-z kim mam w takim razie podpisać umowy? Zakład energetyczny bez problemu podpisze umowę, ale w ciągu 30 dni chce postawić puszkę przy wyznaczonej działce-jeśli nie otrzymam pozytywnych warunków to zostanę na lodzie...
Proszę o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam.
Z góry dziękuję za pomoc.
lassek jest off-line  
10-08-2008, 12:00  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE

W mojej ocenie wezwania są pozbawione podstawy prawnej. Żaden przepis prawa nie wymaga bowiem dołączenia do wniosku o ustalenie warunków zabudowy jakichkolwiek umów. Ponadto nie jest dopuszczalne ponowne wezwanie do usunięcia tych samych rzekomych braków, jeśli pierwsze wezwanie okazało sie być bezskuteczne.
W jakim mieście kierują tego typu wezwania?
Korab jest off-line  
10-08-2008, 18:01  
lassek
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Re: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE

Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

pogrubiłem przepisy, do których oni się odwołują... nie wiem, jak można obalić ich argumenty?
lassek jest off-line  
17-06-2009, 12:24  
maciej_m81
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Re: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy-pilne

Witam,

Mam częściowo zbliżona sytuację.
Mianowicie wystąpiłem w kwietniu br. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
Starosta X następnie WEZWAŁ mnie do usunięcia braków w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie art. 64§2 KPA.
Niestety nie usunąłem braków w terminie 7 dni i nie złożyłem uzupełnionego o braki wniosku. Zatem pozostał bez rozpatrzenia.

Drugie podejście było w czerwcu. Złożyłem identyczny wniosek o identycznym zakresie, z tym że został uzupełniony o niektóre elementy, które zostały wskazane w pierwszym wezwaniu do uzupełnienia braków.
Otrzymałem drugie, kolejne WEZWANIE. Nadmienię tylko, że w drugim wezwaniu, Starosta przywołuje ten sam brak, którego nie uzupełniłem, gdyż się nie zgadzam z nim oraz wskazał zupełnie nowe, kolejne, których w pierwszym wezwaniu nie wskazał.

1. Wzywa mnie ponownie do - „Nie dostarczenie ostatecznej decyzji właściwego organu zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów”. Otóż Gmina ta nie wydaje tzw. „promesy”. Nie będę występował o wydanie decyzji, gdyż wiąże się to z olbrzymimi kosztami a przyszłość całego zamierzenia jest nie pewna, gdyż nie posiadam pozwolenia budowlanego. Czy takie działanie Gmin jest zgodne z prawem? Czy mogą wymagać ode mnie takiej decyzji – z czego to wynika? Wg mnie nie wynika z katalogu „elementów”, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, a ponadto naraża mnie na poniesienie kosztów, które są bezzwrotne, jeśli nie otrzymam pozytywnej decyzji budowlanej. Jak z tym argumentem walczyć?
2. Wskazał na nowe braki. Abstrahując od ich zasadności lub nie…dlaczego nie wezwał mnie do ich uzupełnienia wraz z pierwszym wezwaniem? Czy Urzędy mogą tak robić?
3. No i oczywiście opłaty związane z wezwaniem…
4. Jak mogę walczyć ze Starostą? Jakie kroki podjąć? Gdzie się mogę poskarżyć?
Proszę o pomoc.
maciej_m81 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 163) Witam, mam prośbę o informację, jak zachować się w mojej sytuacji, opisanej poniżej. Na początku lipca 2012r do właściwego Urzędu złożyłem...
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam, mam pytanie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z przepisami art. 97 § 1 ust. 4 k.p.a., organ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.