bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności - Forum Prawne

 

bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Dzień dobry, dostałem niedawno pismo z Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności pismo informujące mnie o tym, że sprawa "(...) nie może być rozpatrzona w terminie ustawowym przewidzianym art. 35, tj. w ciągu miesiąca ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
17-07-2012, 16:13  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Dzień dobry,

dostałem niedawno pismo z Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności pismo informujące mnie o tym, że sprawa "(...) nie może być rozpatrzona w terminie ustawowym przewidzianym art. 35, tj. w ciągu miesiąca z powodu dużej ilości napływających odwołań (...)".

Termin rozpatrzenia sprawy jest dłuższy niż dwa miesiące od złożenia wniosku. Tłumaczenie o dużej ilości spraw mnie nie przekonuje. Gdzie, do kogo oraz w jaki sposób mam napisać, by udało się przyspieszyć termin rozpatrzenia sprawy?

Z góry dziękuję za udzielone porady.
Kadmilos jest off-line  
17-07-2012, 16:46  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
Gdzie, do kogo oraz w jaki sposób mam napisać, by udało się przyspieszyć termin rozpatrzenia sprawy?
Proszę napisać zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

wzór znajduje się w poradniku http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417
voyteg jest off-line  
17-07-2012, 17:14  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Czy instancją odwoławcza w moim wypadku jest rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych? Jeśli tak, to czy gotowe podanie z FAQ, które podałeś w poprzednim poście jest wystarczające, czy raczej muszę za pośrednictwem prawnika założyć sprawę w sądzie (co wydaje mi się dużo grubszą sprawą )
Kadmilos jest off-line  
17-07-2012, 17:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
Czy instancją odwoławcza w moim wypadku jest rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych?
To decyzja administracyjna, więć tryb dokładnie taki jak we wskazanym poradniku
voyteg jest off-line  
17-07-2012, 17:30  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Niestety, w tym poradniku nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Teoretycznie jest to organ najwyższej instancji (Wojewódzki zespół ds orzekania o niepełnosprawności). Jednak na orzeczeniach (wydanych przez WZOZ - w innych sprawach) widnieje zapis: "od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Tak więc do sądu czy WZOZ powinienem złożyć odwołanie dot. niedotrzymywania terminu rozpatrywania sprawy?
Kadmilos jest off-line  
18-07-2012, 06:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
Niestety, w tym poradniku nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
wcześniej pan napisał tak

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
w terminie ustawowym przewidzianym art. 35, tj. w ciągu miesiąca z powodu dużej ilości napływających odwołań (...)".
zaś art. 35 pochodzi z KPA
voyteg jest off-line  
18-07-2012, 08:52  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Moja ostatnia wypowiedź tyczyła tego, kto jest instancją odwoławczą dla Wojewódzkiego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności. Prosiłbym o odpowiedź, bo nie wiem czy to jest WZOZ czy rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.
Kadmilos jest off-line  
18-07-2012, 17:33  
slimenko_adm
Użytkownik
 
Posty: 55
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Proszę napisać zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Wydaje mi się, że Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności jest organem administracyjnym, o którym mowa w art. 17 pkt 3 kpa. Więc ta sprawa nie należy do właściwości SKO. Czy mam rację ??
slimenko_adm jest off-line  
18-07-2012, 19:40  
yhm
Użytkownik
 
Posty: 124
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

oczywiście, że sprawa nie należy do właściwości SKO

należy wnieść skargę na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do wojewódzkiego sądu administracyjnego (za pośrednictwem organu). Należy ją jednak poprzedzić wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
yhm jest off-line  
18-07-2012, 20:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

jeszcze inaczej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA3A43E9CB

Cytat:
Ustawodawca w art. 6 ww. ustawy o niepełnosprawnych ustanowił strukturę organów administracji właściwych do orzekania o niepełnosprawności, wskazując

w ust. 1 pkt 2, że wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności są organami drugiej instancji. Jednocześnie ustawa nie wskazała organu nadrzędnego nad wojewódzkim zespołem do spraw niepełnosprawności. Wobec tego, stosownie do brzmienia art. 17 pkt 3 k.p.a. poszukując organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia należy ustalić, który minister jest właściwy w danej sprawie, a dopiero w dalszej kolejności - jeżeli "brak" takiego ministra – należy zażalenie skierować do organu państwowego sprawującego nadzór nad wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Poszukując "ministra właściwego" należy mieć na względzie, iż szczegółowy zakres działania ministra ustala, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów; tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199; z późn. zm.). Określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, Prezes Rady Ministrów wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister (art. 33 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.). Działy administracji rządowej zostały określone w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jednolity - Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928; z późn. zm.). Sprawy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudniania, które są przedmiotem regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostały ujęte w dziale "zabezpieczenie społeczne" (art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o działach administracji rządowej).

Powyższe prowadzi do wniosku, że od postanowienia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w sprawie sprostowania służy zażalenie do ministra właściwego dla działu administracji rządowej "zabezpieczenie społeczne". W stanie prawnym obowiązującym w dniu 1 kwietnia 2004 r. ministrem tym był Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, co wynika z § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Należy wspomnieć, że art. 6c ust. 1 ustawy o niepełnosprawnych wskazuje, że nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jednakże nie można go uznać za organ "wyższego stopnia" (w rozumieniu art. 17 k.p.a.) nad wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z jednej bowiem strony z art. 17 pkt 3 k.p.a. wynika, że organ ten byłby brany pod uwagę dopiero,
o ile niepowodzeniem skończyłoby się poszukiwanie w systemie prawnym "właściwego ministra", a z drugiej strony – można mieć wątpliwości, czy "nadzór"
voyteg jest off-line  
23-07-2012, 09:33  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Dziękuję za czas poświęcony na rozwiązanie mojego problemu. Z przytoczonego orzeczenia NSA wynika, że organem wyższej instancji jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z poradą zawartą w poście http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417 tj: "(...)jeśli się pomylimy i wyślemy zażalenie do niewłaściwego organu - przykładowo powinno trafić do wojewody, a zaadresowaliśmy do SKO, to i tak dla nas nie ma to znaczenia. Złożyliśmy je skutecznie, bo "organ niewłaściwy" ma obowiązek przekazać takie podanie do "organu właściwego"". złoże podanie do WZOZu, może nie będą chcieli go nawet wysyłać do właściwego organu, tylko zmienią mi termin sprawy
Kadmilos jest off-line  
23-07-2012, 09:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
złoże podanie do WZOZu, może nie będą chcieli go nawet wysyłać do właściwego organu, tylko zmienią mi termin sprawy
Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłe prowadzenie postępowania (o to pytał pan na samym początku) wysyła pan bezpośrednio do organu wyższej instancji.
voyteg jest off-line  
23-07-2012, 09:54  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

A nie mogę skorzystać z tego, że organ niewłaściwy musi przekazać podanie do organu właściwego? Chodzi mi o przyspieszenie terminu rozprawy (obecny termin jest wyznaczony na koniec sierpnia). Liczę, że osoby ustalające kolejkę widząc to podanie, przesuną mi termin rozprawy ze strachu. Boję się, że podanie wysłane do Ministra przyniesie efekt dopiero po mojej rozprawie,a bardzo zależy mi na czasie.
Kadmilos jest off-line  
23-07-2012, 10:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Eksperymentować może pan jak pan uważa

Istotą złożena zażalenia jest prawo zaskarżenia bezczynności do WSA
voyteg jest off-line  
23-07-2012, 10:17  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Spruję poeksperymentować, bo najbardziej zależy mi na przyspieszeniu terminu rozprawy. O efektach na pewno napiszę na forum, by z tego wątku mogły, w przyszłości, skorzystać również inne osoby.
Kadmilos jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ orzeczenie o niepełnosprawności (odpowiedzi: 1) W celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności w schorzeniach wzroku ocenia się przede wszystkim stopień obniżenia ostrości wzroku i zwężenia pola...
§ niepełnosprawność-ważne (odpowiedzi: 1) witam, mógłby ktoś doradzić na temat taki. Iż posiadam niepełnosprawność umiarkowaną na kręgosłup posiadam rente na stałe. Moja choroba jest...
§ Niepełnosprawność (odpowiedzi: 2) Witam, mam pewien problem dotyczący niepełnosprawności i KZK GOP. Dostałam w dniu dzisiejszym mandat za przejazd bez biletu. Posiadam orzeczenie...
§ Czy osoba niepełnosprawna ze znacznym stopnien niepełnosprawności może pracować? (odpowiedzi: 2) Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności. Pobieram rentę socjalną. Czy mogę podpisać umowę o pracę na wolnym rynku pracy bez ryzyka utraty...
§ orzeczenie o niepełnosprawności (odpowiedzi: 3) Witam, Moja mama jest emerytką. Od sierpnia ubiegłego roku leczy się pobierając chemioterapię. W listopadzie 2011 orzecznik ZUS wydał, w Jej...
§ Długi a niepełnosprawność (odpowiedzi: 1) Witam Czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która pracuje zawodowo musi płaci długi ojca , który popełnił z tego powodu samobójstwo ? ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.