zajęcie części działki pod drogę - Forum Prawne

 

zajęcie części działki pod drogę 3

Cytat: Napisał/a tryfid Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa Jednak w postępowaniu organ musi udowodnić, że tego dnia nieruchomość była we władaniu - jeśli nie, to nie może zastosować ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
23-11-2012, 15:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Cytat:
Napisał/a tryfid Zobacz post
Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa
Jednak w postępowaniu organ musi udowodnić, że tego dnia nieruchomość była we władaniu - jeśli nie, to nie może zastosować powyżej przytoczonych norm.
voyteg jest off-line  
23-11-2012, 16:36  
tryfid
Stały bywalec
 
tryfid na Forum Prawnym
 
Posty: 319
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

O tym właśnie napisałem w 3 pkt. postu #30...

Jeżeli nie wybudowano na spornym terenie (przed końcem 1998r) drogi (jezdni, chodnika, utwardzonego pobocza, rowu odwadniającego drogę itp.) lub innej infrastruktury związanej z drogą (latarnie, barierki, skarpy itp.) to jest spora szansa na wygraną.
tryfid jest off-line  
23-11-2012, 21:26  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie

na odcinku który chcą zająć znajduje się sama zieleń : 200 metrów żywopłotu z drzew "mirabelka" które posadził mój dziadek na pozostałej części długości rośnie 10 akacji z których tylko 4 rosną w granicy a pozostałe w mojej działce. jutro zrobię zdjęcia i wieczorem zamieszczę.

A czy ma jakiś wpływ na sytuację fakt że właścicielem działek jestem dopiero od 29.06.2004r
wcześniej właścicielami byli moi rodzie

dziś jeszcze od nadawcy(STAROSTA RADOMSKI) otrzymałem postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu wydania decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego ale na dole strony była pieczątka Wydziału Geodezji Kartografii

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § l pkt 4, att. 103 oraz art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn.zm.l

postanawia się

1. Zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zawady Nowe, gm. Jedlińsk, oznaczonej jako część działki ewidencyjnej Nr 332.

2. Postępowanie zostaje zawieszone do czasu otrzymania prawomocnej decyzji w sprawie nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zawady Nowe, gm. Jedlińsk, oznaczonej jako część działki ewidencyjnej Nr 332.

3. Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 1 października 2012 roku (data prezentaty Urzędu - 2 października 2012 roku) Pan Radosław wystąpił o wypłatę odszkodowania za grunt położony w miejscowości Zawady Nowe, gmina Jedlińsk, zajęty pod drogę powiatową Nr 3512W Urbanów - Stare Zawady -Jedlińsk, stanowiący część działki ewidencyjnej Nr 332.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w skład pasa drogowego opisanej wyżej drogi powiatowej wchodzi m.in. nieruchomość położona w miejscowości Zawady Nowe, oznaczona według operatu geodezyjnego sporządzonego na potrzeby regulacji stanu prawnego przedmiotowej drogi jako działka ewidencyjna Nr 332/1 o pow. 0,0771 ha. W piśmie z dnia 9 listopada 2012 r. znak: PZD-l.4122.6.2012 Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych poinformował, iż wniosek o potwierdzenie (w drodze decyzji) przysługującego Powiatowi Radomskiemu prawa własności do wskazanej wyżej nieruchomości zostanie złożony Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Podstawą do ustalenia należnego odszkodowania jest prawomocna decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa własności nieruchomości przez Powiat Radomski. W stosunku zaś do nieruchomości, której dotyczy wniosek o odszkodowanie, decyzja taka nie została jeszcze wydana. Dlatego też postępowanie niniejsze nal~ży zawiesić do czasu otrzymania prawomocnej decyzji stwierdzającej nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Radomski.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
RADEK1603 jest off-line  
24-11-2012, 12:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post
A czy ma jakiś wpływ na sytuację fakt że właścicielem działek jestem dopiero od 29.06.2004r

nie ma znaczenia, jest pan następcą prawnym

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post
do czasu wydania decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego

czy wojewoda już wszczął postępowanie i został pan o tym zawiadomiony?

jak widać z informacji poniżej jeszcze nie

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post
zostanie złożony Wojewodzie Mazowieckiemu w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie
Teraz już wiemy, że nie było jeszcze decyzji o nabyciu z mocy prawa własności nieruchomości.
Zatem postanowienie o zawieszeniu jest słuszne, gdyż dopiero po tej decyzji uzyskanie odszkodowania jest uzasadnione.

Nie ma jednak żadnego powodu, aby czekać aż urząd łaskawie do wojewody napisze stosowny wniosek i wyśle go dopiero za miesiąc.

Stroną w tym postępowaniu będzie również pan i proponuję, aby pan taki wniosek napisał. Od razu uprzedzę pytanie, niezależnie kto wszczyna postępowanie i tak ciężar dowodu spoczywa na urzędzie.

Proszę zatem przygotować takie oto podanie:

"
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez Powiat Radomski za grunt położony w miejscowości Zawady Nowe, gmina Jedlińsk, zajęty pod drogę powiatową Nr 3512W Urbanów - Stare Zawady -Jedlińsk, stanowiący część działki ewidencyjnej Nr 332.


Podpis"

Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu. Lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jak ponaglać wojewodę opisano tu

Mamy zatem administracyjnie dwie sprawy

1. odszkodowanie - postępowanie zawieszone
2. decyzja o nabyciu prawa własności - do wszczecia

każda z tych spraw jest administracyjnie odrębna, mimo że jedna wpływa na drugą
voyteg jest off-line  
24-11-2012, 12:47  
polanki
Użytkownik
 
Posty: 240
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Mam wielką prośbę do użytkowaników "voyteg" i "tryfid". Widzę ze macie dużą wiedzę w sprawach administracyjnych, czy moglibyście rzucić okiem na mój post sprzed paru dni na który niestety nikt mi nie odpowiedział, a mnie goni czas - boję się przedawnienia roszczenia z art. 36 i nie wiem ja to przerwać. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.

http://forumprawne.org/postepowanie-...pod-droge.html
polanki jest off-line  
24-11-2012, 15:07  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Zmodyfikowałem nieco poradnik - też w efekcie tego wątku http://forumprawne.org/postepowanie-...pod-droge.html
voyteg jest off-line  
24-11-2012, 19:55  
tryfid
Stały bywalec
 
tryfid na Forum Prawnym
 
Posty: 319
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Przed wysłaniem podania z postu #34 radzę jeszcze raz przemyśleć ostatni akapit z postu #30. W mojej ocenie takie podanie pogorszy sytuację procesową RADKA1603
-no ale to jego ziemia...

Jeśli dziadek żyje i będzie mógł złożyć zeznanie iż sam sadził te drzewa to sprawa w 95% wygrana.

Czekam na zdjęcia.
tryfid jest off-line  
24-11-2012, 20:34  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

niestety ani dziadek ani babcia już nie żyją
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg DSC07459.jpg (96,9 KB, 4 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg DSC07457.jpg (96,9 KB, 2 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg DSC07441.jpg (97,7 KB, 3 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg DSC07412.jpg (97,0 KB, 4 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg DSC07452.jpg (96,3 KB, 4 wyświetleń)
RADEK1603 jest off-line  
24-11-2012, 20:38  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

mniej więcej tak to wygląda rano uruchomię skaner i prześlę kawałek mapki z wyrysem linii
zajęcia
RADEK1603 jest off-line  
25-11-2012, 11:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Cytat:
Napisał/a tryfid Zobacz post
ostatni akapit z postu #30.
zatem przypomnę te zdanie

Cytat:
Napisał/a tryfid Zobacz post
strona miała świadomość iż teren jest zajęty pod drogę -wszak sama z siebie złożyła wniosek o odszkodowanie (a więc pośrednio potwierdziła, że teren już jej zabrano)...
to, że strona ma świadomość, wcale nie oznacza, że uważa iż zajęto ten teren przez 1998 rokiem
voyteg jest off-line  
25-11-2012, 15:58  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

jeszcze kilka foto poglądowych.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg droga3512w 009p.jpg (96,6 KB, 10 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kopia DSC07419.jpg (97,4 KB, 7 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kopia DSC07421.jpg (97,1 KB, 7 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kopia DSC07426.jpg (97,1 KB, 5 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kopia DSC07427.jpg (97,8 KB, 6 wyświetleń)
RADEK1603 jest off-line  
25-11-2012, 16:29  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

znalazłem artykuł izby skarbowej w którym jest zawarty opis podobnej sprawy możecie zerknąć i przetłumaczyć?


Cytat:
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura – 07 lutego 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod drogę publiczną -jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 07 lutego 2011r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod drogę publiczną.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
W dniu 04 czerwca 2002r. wnioskodawca nabył nieruchomość położoną w R. składającą się z terenu 1.913 m#61447; oraz budynku 236 m#61447;. Część budynku - lokal biurowy o pow. 50 m#61447; wnioskodawca przeznaczył na biuro w kwietniu 2008r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 26 lutego 2007r. część nabytej nieruchomości o pow. 221 m#61447; stała się z mocy prawa własnością Województwa … jako grunt trwale zajęty pod drogę publiczną wojewódzką. W związku z zaistnieniem tego faktu w dniu 16 kwietnia 2009r. wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta o wypłatę należnego odszkodowania za zajętą pod drogę części jego nieruchomości. W związku z powyższym na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w zw. z art. 129 ust. 5, art. 130 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1a oraz art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) wnioskodawca otrzymał odszkodowanie za zajęcie przez Wojewodę jego nieruchomości w postaci gruntu pod drogę publiczną. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na zlecenie Prezydenta Miasta wnioskodawca otrzymał odszkodowanie za zajętą część nieruchomości 221 m#61447; w wysokości 30.056,00 zł, na podstawie decyzji nr … oraz za część nieruchomości 102m#61447; kwotę 13.872,00 zł na podstawie decyzji nr … .
RADEK1603 jest off-line  
25-11-2012, 19:20  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

jeszcze jedno pytanie okazało się że z działki 348 też jest wydzielona część działki pod zajęcie a we wniosku o odszkodowanie pisałem tylko o części zajętej z działki 332 bo na działce 348 nie miałem nabitych żadnych paliów (wbili jeden a potem go wyrwali mówiąc mamie że tego kawałka jednak nie będą zajmować) jak się okazuje to jednak chcą zająć 98m2. Co z tym zrobić pisać o odszkodowanie,ustalenie własności czy narazie poczekać

co do postu 37
Cytat:
Jeśli dziadek żyje i będzie mógł złożyć zeznanie iż sam sadził te drzewa to sprawa w 95% wygrana.
takie zeznanie mógłby napisać mój ojciec bo pomagał przy sadzeniu tych drzew "mirabelki" niestety co do drzew akacji to niewiem ojciec mówi że to chyba drogówka sadziła ale pewności nie ma
RADEK1603 jest off-line  
26-11-2012, 14:42  
tryfid
Stały bywalec
 
tryfid na Forum Prawnym
 
Posty: 319
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Co do postu #42 to trudno coś powiedzieć na podstawie tego wyrywka.
Obstawiam, iż po prostu strona (lub jej poprzednik prawny) złożyli jakiś wniosek pomiędzy początkiem 2001 a końcem 2005, np. o uregulowanie stanu prawnego, i na tej podstawie uznano, że odszkodowanie się należy –to się dość często zdarza.

Z tej mapki to niewiele widać, w ogóle nie ma na niej drogi (asfaltu) i rowów. Generalnie teren pod asfaltem jest stracony, o rowy można walczyć, pozostały teren raczej do wygrania. Wszystko zależy od tego, jakimi papierami (na udowodnienie władztwa) dysponuje PZD i co Ty zdobędziesz. Trzeba czekać na właściwe postępowanie i zbijać dowody PZD (tu jest tyle możliwości, że nie ma, co zgadywać). Nawet, jeśli PZD sadził część drzew to musi jeszcze znaleźć na to twarde dowody, a i tak wy możecie zeznać, że je przycinaliście, (więc sprawowaliście władztwo).

Kolejnego wniosku o odszkodowanie składać (według mnie) nie należy –to w tym konkretnym przypadku może być strzelaniem do własnej bramki.
Tak na marginesie można sprawdzić, czy w latach 2001 – 2005 nie było jakiejś korespondencji z urzędami, której nie dałoby się podciągnąć pod tą sprawę (pismo o uregulowanie stanu prawnego, o wyjaśnienie spraw własnościowych itp.).
tryfid jest off-line  
26-11-2012, 20:47  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

granica działek 332,348 zaczyna się w odległości 3,70m od linii brzegowej asfaltu poglądowo na zdjęciach narysowałem czerwoną linię.Zdjęcie 3 zawiera dodatkowo szkic punktów geodety(palików z odległościami od linii brzegowej asfaltu wyznaczających linię zajęcia). zdjęcie 4 to foto zieleni na działce 348
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg Kopia DSC07419pp.jpg (97,0 KB, 5 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kopia DSC07427pp.jpg (97,1 KB, 2 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kopia skanuj0005.jpg (84,0 KB, 3 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg DSC07411pp.jpg (97,8 KB, 3 wyświetleń)
RADEK1603 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zajęcie części działki pod drogę (odpowiedzi: 2) Jestem właścicielem działki ponad którą przebiegała droga dojazdowa do pól o szerokości ok. 1,5-1,8m. Nagle w 2005r. rozpoczął się remont tej drogi,...
§ działka zajęta pod drogę (odpowiedzi: 8) Witam Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zajął kawałek mojej działki na drogę. Gdy składałem wniosek o pozwolenie na budowę musiałem...
§ odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę (odpowiedzi: 2) Witam proszę o pomoc prawną. Posiadam działkę, która w dalekiej przyszłości (Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna) przeznaczona jest pod budowę drogi...
§ odszkodowanie za zajętą działkę pod drogę (odpowiedzi: 26) Witam Mam ogromną prośbę. Proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.W 2005 r. złożyłam wniosek (razem z ojcem) o odszkodowanie za zajęcie działki...
§ Zajęcie części nieogrodzonej działki pod drogę (odpowiedzi: 17) Zacznę od początku: W około roku '88 moja działka została ogrodzona powiedzmy że "na oko" czyli ogrodzenie zostało przyklejone do istniejących...
§ zajęcie działki pod drogę gminną (odpowiedzi: 2) Witam Od 2004 roku jesteśmy z mężem właścicielami posesji z zapisem o służebności przejazdu. Dostałam pismo z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.