zajęcie części działki pod drogę - Forum Prawne

 

zajęcie części działki pod drogę

witam wszystkich jestem pierwszy raz na tym forum.Potrzebuję porady -geodezja na zlecenie zarządu drug powiatu radom normalizuje sytuacje prawną drogi leżącej wzdłuż mojej działki.Droga według starych mapek ma 12metrów szerokości i jest deogą powiatową . ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
03-09-2012, 10:07  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie zajęcie części działki pod drogę

witam wszystkich jestem pierwszy raz na tym forum.Potrzebuję porady
-geodezja na zlecenie zarządu drug powiatu radom normalizuje sytuacje prawną drogi leżącej wzdłuż mojej działki.Droga według starych mapek ma 12metrów szerokości i jest deogą powiatową .
Dwa tygodnie temu geodezja dokonywała pmiarów i wyznaczyła palikami nowe granice pasa przydrożnego.działka moja ma 800 metrów długości ,na odcinku 300 metrów geodeta palikami wyznaczył linie według starych granic czyli 6 metrów na stronę od osi jezdni,a na pozostałych 500 metrach mojej działki gdzie występują drzewa akacji i Mirabelki (odmiana dzikiej śliwki którą kiedyś posadził mój dziadek)paliki zostały wbite w lini falistej zawsze za drzewami rozszerzając drogę prawie do16 metrów.
Wygląda to tak,że paliki są wbite 7,5 metra od osi jezdni a miejscami nawet 9 metrów.jak przemierzyłem to wyszło mi że będą chcieli mi zająć jakieś 1200 m2

CZY JA MOGĘ SIĘ ODWOŁAĆ ALBO DOMAGAĆ ODSZKODOWANIA ZA ZAJĘTĄ CZĘŚĆ DZIAŁKI? CZY NIE MOGĘ NIC Z TYM ZROBIĆ.BO PEWNIE NIEDŁUGO MI JAKIEŚ PISMO PRZYJDZIE.

Z POWAŻANIEM RADEK
RADEK1603 jest off-line  
04-09-2012, 00:07  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

http://forumprawne.org/postepowanie-...pod-droge.html
voyteg jest off-line  
06-09-2012, 22:06  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

To jest droga powiatowa ,czyli podanie powinienem złożyć do starostwa tak.
I czy to podanie złożyć przed czy po otrzymaniu jakiegokolwiek pisma.
RADEK1603 jest off-line  
07-09-2012, 15:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

od razu
voyteg jest off-line  
10-09-2012, 08:46  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

jeszcze jedna rzecz moja mama jest moim pełnomocnikiem.
Geodeci przy okazaniu w terenie palików które wyznaczyli wraz z kierownikiem zarządu dróg dali jej do podpisania jakąś kartkę mówiąc że to tylko oświadczenie nie mające nic wspólnego z zajęciem części działki a tylko dla ich potrzeb do okazania w biurze że dokonywali pomiarów na tym terenie.
Po rozmowie telefonicznej ze mną poprosiła w moim imieniu o anulowanie tego podpisu

Ten podpis nadal jest nieanulowany przez nich. co zrobić w tej sytuacji
a ten dokument bo był to prawdopodobnie protokół ustalenia granic.


ostatnio w internecie znalazłem coś takiego:
"I. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości, której część została zajęta pod drogę powiatową.
1. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości powinno być dokonane na podstawie:
- dokumentów określających prawo własności do nieruchomości zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- dokumentów zawartych w księgach wieczystych i zbiorach dokumentów,
- dokumentów prawnych, uzyskanych od zainteresowanych stron które nie zostały ujawnione w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków.
2. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości powinno obejmować:
a) dane podmiotowe:
- imiona, nazwiska i adresy dla osób fizycznych,
- nazwy osób prawnych,
- nazwy jednostek reprezentujących Skarb Państwa, województwo, powiat lub gminę oraz ich siedziby,
b) dane przedmiotowe:
- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa obrębu,
- numer działki ewidencyjnej,
- numer księgi wieczystej , zbioru dokumentów,
- powierzchnia działki ewidencyjnej,
- powierzchnia i oznaczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych,
c) dowody stanowiące podstawę uregulowania stanu prawnego nieruchomości:
- wpis w księdze wieczystej,
- akt notarialny,
- akt własności ziemi,
- postanowienie sądu,
- decyzje administracyjne i inne,
d) cechy dokumentów kartograficznych stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej lub dokumencie własności.
II. Pozyskanie danych geodezyjnych określających położenie punktów granicznych nieruchomości, która w całości lub w części została zajęta pod drogę powiatową.
Dane geodezyjne, określające położenie punktów granicznych nieruchomości zajętej pod drogę powiatową należy uzyskać z:
a) przyjęcia granic nieruchomości według stanu prawnego,
b) dokumentacji przechowywanej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
III. Ustalenie granicy zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną wg stanu w dniu 31 grudnia 1998 roku.
1. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego pod drogę publiczną, należy poprzedzić ustaleniem granic tego zajęcia.
2. Ustalenie w/w granic powinno nastąpić w obecności właściwych zarządców dróg oraz dotychczasowych (na dzień 31.12.1998 r.) właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych.
3. Ustalenie granic musi być przeprowadzone na gruncie i musi przedstawiać stan zgodny ze stanem w dniu 31.12.1998 r.
Z czynności ustalenia granic powinien być sporządzony protokół, opisujący stan dotychczasowy nieruchomości, stan zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną, zagospodarowanie terenu.
4. Ustalone przez strony granice zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną powinny być pomierzone z zachowaniem przepisów i standardów technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.
5. Protokół z ustalenia granic zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną wraz z pomiarem geodezyjnym tych granic stanowią podstawę do opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej niezbędnej w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
IV. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów prawnych, nieruchomości lub ich części zajętych pod drogę powiatową.
1. Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów, instrukcji technicznych G-4, G-5, K-1 oraz O-3, wytycznych PODGiK w Nisku oraz zawierać:
- protokół z ustalenia granic zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną o którym mowa w punkcie III,
- wyniki pomiaru geodezyjnego granic zajęcia nieruchomości pod drogę powiatową,
- dane geodezyjne określające położenie punktów granicznych nieruchomości uzyskane w trybie określonym w punkcie II i III,
- obliczenia powierzchni nieruchomości i ich części,
- stabilizację punktów granicznych pasa zajętego pod drogę.
2. Opracowana dokumentacja kartograficzna (mapa) powinna przedstawiać stan nieruchomości w dniu 31.12.1998 r., treść mapy powinna zawierać:
- granice, powierzchnie nieruchomości, które w całości lub w części zostały zajęte pod drogę publiczną,
- oznaczenie punktów granicznych w/w nieruchomości,
- numery działek ewidencyjnych,
- granice zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną podlegające zatwierdzeniu decyzją wojewody.
- numery działek powstałych w wyniku zajęcia nieruchomości pod drogę powiatową,
- powierzchnie działek powstałych w wyniku zajęcia części nieruchomości pod drogę powiatową,
- oznaczenie punktów granicznych powstałych w wyniku zajęcia nieruchomości pod drogę powiatową,
- stan zagospodarowania terenu obejmujący treść mapy ewidencji gruntów i budynków.

3. Wykaz zmian gruntowych powinien zawierać:
- po stronie lewej – stan nieruchomości na dzień 31.12.1998 r. obejmujący pełne dane ewidencyjne podmiotowe i przedmiotowe,
- po stronie prawej – nowy stan nieruchomości wynikający ze zmiany stanu prawnego z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. obejmujący tylko dane przedmiotowe, tj. oznaczenia i powierzchnie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.

Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego obejmująca mapę wraz z wykazem synchronizacyjnym zmian gruntowych stanowi podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji potwierdzającej przejście z dniem 1.01.1999 roku własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.,,
RADEK1603 jest off-line  
16-10-2012, 23:10  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Ostatnio złożyłem pismo do starostwa jak dostałem w poradzie o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za wydzieloną część działki pod pas przydrożny.

Dziś dostałem korespondencję zwrotną z prośbą o udzielenie informacji , czy w stosunku do nieruchomości ,której dotyczy mój wniosek Powiatowi przysługuje prawo własności oraz czy zostały podjęte działania zmierzające do potwierdzenia tego prawa wymaganą decyzją Wojewody Mazowieckiego.

CZY KTOŚ MOŻE PODPOWIEDZIEĆ CO POWINIENEM ODPISAĆ ?

Na chwilę obecną mam powbijane paliki w działce i nic więcej nie wiem więc jakie podejmowane są teraz działania.Działka jest niepodzielona i nadal należy cała do mnie więc powiat niema prawa własności do działki.
RADEK1603 jest off-line  
17-10-2012, 08:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post

Dziś dostałem korespondencję zwrotną z prośbą o udzielenie informacji ,
to powinien ustalić organ administracji publicznej w toku postępowania

a tu sprytny urzędnik przerzuca własne obowiązki na pana


Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post
CZY KTOŚ MOŻE PODPOWIEDZIEĆ CO POWINIENEM ODPISAĆ ?
.
zażalenie na niezałatwienie sprawy do wojewody
treść w poradniku http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417
w zażaleniu dodać, że "organ administracji publicznej zajął fragment działki (prosze opisać działania geodety) i w związku z tym organ powinien wydać decyzję i następnie odszkodowanie"
voyteg jest off-line  
22-10-2012, 08:45  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

jeszcze jedno pytanie czy moje pismo o wszczęcie postępowania powinno być tytułowane jako wniosek
RADEK1603 jest off-line  
22-10-2012, 09:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

nie ma znaczenia jaki tytuł, bo liczy się treść
voyteg jest off-line  
22-10-2012, 09:44  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Mój wniosek o wszczęcie postępowania złożyłem do Starostwa 01.10.2012, nie minęło jeszcze 30 dni od złożenia więc czy pisać już to zażalenie do Wojewody czy odpisać dopisać do Starostwa że Powiat nie ma prawa własności do części mojej działki.
RADEK1603 jest off-line  
22-10-2012, 09:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post
nie minęło jeszcze 30 dni od złożenia więc czy pisać już to zażalenie do Wojewody
pisać

nie ma znaczenia, że nie mineło 30 dni
voyteg jest off-line  
22-10-2012, 10:20  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Dziękuje za podpowiedź pisze więc zażalenie do Wojewody Mazowieckiego jak dostanę jakąś odpowiedź to napiszę jak sprawa dalej się toczy.

Jeszcze jedno na pismo ze Starostwa nie udzielam żadnej odpowiedzi ?
RADEK1603 jest off-line  
22-10-2012, 10:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Cytat:
Napisał/a RADEK1603 Zobacz post

Jeszcze jedno na pismo ze Starostwa nie udzielam żadnej odpowiedzi ?
Nie - obowiązek zebrania materiału dowodowego spoczywa na organie administracji w toku postępowania.
voyteg jest off-line  
22-10-2012, 11:42  
RADEK1603
Początkujący
 
Posty: 22
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

Prośba o zerknięcie na moje pismo czy taka treść wystarczy czy coś dopisać jeszcze
z góry Dziękuje
Do Wojewody Mazowieckiego


"Zażalenie na niezałatwienie sprawy znak sprawy GKN-II.683.129.2012

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom ul. Domagalskiego 7
Dnia 01.10.2012 złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za zajętą część działki. Organ administracji publicznej zajął fragment działki 332 położonej w Nowe Zawady Gmina Jedlińsk należącej do Radosław Koniński ,sąsiadującej z drogą powiatową nr 3512W Urbanów-Stare Zawady -Jedlińsk. Dnia 16.08.2012 geodeta na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Radomiu nabił paliki w mojej działce wyznaczające linie zajęcia części działki i żywopłotu znajdującego się na niej i w związku z tym organ powinien wydać decyzję i następnie odszkodowanie . Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnej, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA. W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu dnia 01.10.2012r.
RADEK1603 jest off-line  
22-10-2012, 11:46  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: zajęcie części działki pod drogę

tak
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zajęcie części działki pod drogę (odpowiedzi: 2) Jestem właścicielem działki ponad którą przebiegała droga dojazdowa do pól o szerokości ok. 1,5-1,8m. Nagle w 2005r. rozpoczął się remont tej drogi,...
§ działka zajęta pod drogę (odpowiedzi: 8) Witam Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zajął kawałek mojej działki na drogę. Gdy składałem wniosek o pozwolenie na budowę musiałem...
§ odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę (odpowiedzi: 2) Witam proszę o pomoc prawną. Posiadam działkę, która w dalekiej przyszłości (Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna) przeznaczona jest pod budowę drogi...
§ odszkodowanie za zajętą działkę pod drogę (odpowiedzi: 26) Witam Mam ogromną prośbę. Proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie.W 2005 r. złożyłam wniosek (razem z ojcem) o odszkodowanie za zajęcie działki...
§ Zajęcie części nieogrodzonej działki pod drogę (odpowiedzi: 17) Zacznę od początku: W około roku '88 moja działka została ogrodzona powiedzmy że "na oko" czyli ogrodzenie zostało przyklejone do istniejących...
§ zajęcie działki pod drogę gminną (odpowiedzi: 2) Witam Od 2004 roku jesteśmy z mężem właścicielami posesji z zapisem o służebności przejazdu. Dostałam pismo z Wydziału Nadzoru Właścicielskiego w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.