Samowola budowlana - Forum Prawne

 

Samowola budowlana 2

Cytat: Napisał/a AMIS Dziękuję-tak zrobię i tam chętnie wyjaśnię słowo 'olał' =zignorował rozumiem pytalem,, gdyż czasem urząd odpowiada lakonicznym pismem a co do treść podań, to super - czekamy na dalszy opis rozwoju wypadków administracyjnie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
31-10-2012, 05:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
Dziękuję-tak zrobię i tam chętnie wyjaśnię słowo 'olał' =zignorował
rozumiem

pytalem,, gdyż czasem urząd odpowiada lakonicznym pismem


a co do treść podań, to super - czekamy na dalszy opis rozwoju wypadków

administracyjnie sprawy toczyć się będą niezależnie, zatem można je uruchomić jednocześnie i tak na początku urząd zwykle "spławia" uprzejmym aczkolwiek nic nie wnoszącym pismem
voyteg jest off-line  
31-10-2012, 10:05  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie

Gdy Burmistrz bez postępowania administracyjnego wstawił krawężnik w 1.5metrowy nasyp na drodze(uniemożliwiając wjazd na moją łąkę) pani w urzędzie też mi powiedziała: miasto na swojej działce może robić co chce tak jak pan na swojej łące.
Nic tylko nosić ze sobą sprzęt gotowy do nagrywania, aby móc utrzymać nerwy na wodzy.

dzięki za dobre słowo (super), bo już myślałem, że usłyszę to co mi nie raz mówią: - ... raczej przykre słowa. 100% zdam relację, choć sądzę, że bez Waszej pomocy może wyjść Zero.
AMIS jest off-line  
31-10-2012, 12:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
pani w urzędzie też mi powiedziała:
dlatego z urzędem rozmawiamy "na pismie", nawet jeśli pani jest "bardzo miła"
voyteg jest off-line  
09-11-2012, 10:44  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
a co do treść podań, to super - czekamy na dalszy opis rozwoju wypadków administracyjnie sprawy toczyć się będą niezależnie, zatem można je uruchomić jednocześnie i tak na początku urząd zwykle "spławia" uprzejmym aczkolwiek nic nie wnoszącym pismem
dotyczy mojego postu #426
Zabawa w "spławianie" zaczęła się!
PINB żąda adresu zamieszkania sąsiada, który zrobił na drodze nasyp, nie biorąc pod uwagę "doraźnego remontu" drogi wykonanego na drodze(na tym nasypie) przez Burmistrza. Nasyp jest (w/g mnie) samowolą, ale ten "remont" też. Winny jest sąsiad i Burmistrz.
- czy coś źle opisałem w piśmie do PINB? (#426) i czy mam coś prostować?
- warszawskiego adresu zamieszkania sąsiada nie znam (a jeśli inwestorem był nie on, a jego żona to znowu będzie kolejna korespondencja z PINB).
- krawężniki zamontował pan Burmistrz i ...
.... co mam teraz napisać do PINB ??

który mi pisze takie WEZWANIE
"Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z p6z. zm.), w związku z
Pana pismem z dnia 28.10.2012r., w sprawie wykonania przez p. Krzysztofa K... nasypu
na ulicy Na Skarpie 19 na wysokości dz. ewid. 1510/1 i 305 oraz interwencji w tej sprawie,
PINB w Lukowie:
wzywa Pana o uzupełnienie ww. wniosku wymaganym wskazaniem adresu do
korespondencji (zamieszkania) p. Krzysztofa K...go, z powołaniem się na znak
sprawy, tj: PINB 7353N-11142/12.
Niniejszemu wezwaniu należy uczynić zadość w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pod
rygorem pozostawienia ww. wniosku bez rozpatrzenia .
UZASADNIENIE
Do PINB w Lukowie w dniu 02.11.2012r., wplynął Pana wniosek w sprawie wykonania
przez p. Krzysztofa K.....go nasypu na ulicy Na Skarpie 19 na wysokości dz. ewid. 1510/1 i 305 oraz wszczęcia przez tut. organ postępowania administracyjnego w tej sprawie.
Przedmiotowy wniosek zawiera informację, iż p. Krzysztof K.....ki na działce 1510/1 przy ul. Na Skarpie 19 w Stoczku Lukowskim zaczął stawiać dom. Z przedmiotowego pisma nie wynika natomiast jaki jest adres zamieszkania p. Krzysztofa K....go. Organ nadzoru budowlanego nie posiadając adresu zamieszkania inwestora wykonanych robót nie ma możliwości skutecznego zawiadomienia i przeprowadzenia kontroli ww. robót.
Powyższe uzasadnia wystosowanie niniejszego wezwania.
Zgodnie bowiem z art. 64 §2 Kpa "jezeli podanie nie czyni zadść innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, ze nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania".
Jednocześnie - na podstawie art. 36 § 2 Kpa - zawiadamia się, ze bieg terminów za rozpatrzenie przedmiotowej sprawy zostaje wstrzymany do czasu udzielenia odpowiedzi bądź do bezskutecznego uplywu terminu na jej udzielenie."
AMIS jest off-line  
09-11-2012, 12:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
dotyczy mojego postu #426
Posprzątałem i pana sprawa ma odrębny wątek, bo sie mieszało ze sprawą pana stacha

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
PINB żąda adresu zamieszkania sąsiada,
to obowiązek organu, który próbuje przerzucić na pana

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D42F65718F
Cytat:
Prawidłowe ustalenie stron postępowania jest obowiązkiem organu administracyjnego. Jeśli poweźmie on uzasadnioną wątpliwość co do zgodności dokumentu z rzeczywistym stanem rzeczy, winien ją wyjaśnić.

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
.... co mam teraz napisać do PINB ??
do PINB nic, ale do WINB coś takiego

"Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez <nazwa i adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa> Organ administracji publicznej zamiast prowadzić postępowanie, przerzuca własne obowiązki na stronę, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA i to oznacza że jest bezczynny.

Wprawdzie organ wysłał pismo w którym zobowiązał mnie do ustalenia adresu strony postępowania, ale takie żądanie jest bezprawne, gdyż to obowiązek organu administracji publicznej zgodnie z wykładnia NSA (sygn. akt II OSK 101/09) "Prawidłowe ustalenie stron postępowania jest obowiązkiem organu administracyjnego. Jeśli poweźmie on uzasadnioną wątpliwość co do zgodności dokumentu z rzeczywistym stanem rzeczy, winien ją wyjaśnić." Zaś WSA w wyroku (sygn. akt II SA/Bk 200/09) zauważył: "Obowiązkiem organów jest ustalenie adresów stron a w razie niemożności ich ustalenia należy stosować art. 34 k.p.a. "

W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu dnia <data>

Podpis"


Tryb złożenia zażalenia i dalszy zgodnie z poradnikiem http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417

Złożenie tego zażalenia do WINB (nieważne czy i co ten potem ustali) uprawnia pana do złożenia skargi na bezczynność do WSA
voyteg jest off-line  
09-11-2012, 13:56  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Posprzątałem i pana sprawa ma odrębny wątek, bo sie mieszało ze sprawą pana stacha
Dzięki, bardzo mi miło! (to wygodne dla wszystkich forumowiczów)
AMIS jest off-line  
09-11-2012, 14:12  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Napisał/a AMIS Zobacz post PINB żąda adresu zamieszkania sąsiada, to obowiązek organu, który próbuje przerzucić na pana
Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
.... co mam teraz napisać do PINB ?? do PINB nic, ale do WINB coś takiego "Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania
Bardzo to logiczne i tak też pomyślałem, że jest jakiś odpowiedni art. i par i orzeczenie NSA.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu dnia
tu oczywiście dowód nadania listu poleconego(w moim wypadku) !

I oczywiste DZIĘKI za 'trzymanie reki na moim pulsie'
AMIS jest off-line  
09-11-2012, 14:52  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Złożenie tego zażalenia do WINB (nieważne czy i co ten potem ustali) uprawnia pana do złożenia skargi na bezczynność do WSA
Czy to ma znaczyć,
że już dzień po złożeniu zażalenia do WINB
mogę ( i powinienem) pisać tę skargę do WSA na ... bezczynność PINB ??
AMIS jest off-line  
09-11-2012, 14:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
że już dzień po złożeniu zażalenia do WINB
przysługuje panu takie prawo
voyteg jest off-line  
10-11-2012, 07:08  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
Ponieważ urzędniczka Burmistrza działająca w jego imieniu 'obraziła moją inteligencję' to oprócz wniosku do PINB o wszczęcie postępowania do niej też się zwrócę następującym pismem:

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski
Na podstawie art. 145 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. – Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie przebudowy odcinka drogi (ul. Na Skarpie 19) przy działkach o numerach ewidencyjnych 305 i 1510/1.
O postępowaniu tym nie został powiadomiony ani właściciel działki nr 305, ani ja jako jej użytkownik i z tego powodu nie znany mi jest numer decyzji kończącej to postępowanie.
Uzasadnienie:
Z listu informacyjnego, jaki otrzymałem w Urzędzie Miasta (IRL.7225.1.9.2012) wynika, że ulica w tym miejscu jest podniesiona o 1.5 metra, i że jest to spowodowane „działaniem osób trzecich- nieznanych Miastu Stoczek Łukowski”. W związku z tym Pan Burmistrz przeprowadził „doraźny remont ulicy Na Skarpie w taki sposób, aby zapewnić właściwą komunikację do działek 1510/1 i 305”.
W rzeczywistości dojazd (a nawet dojście) do działki 305 został uniemożliwiony całkowicie poprzez wbudowanie przez Miasto w bezprawny nasyp krawężników, co narusza mój interes prawny (art. 5.1 pkt. 9 prawa budowlanego)
Przez remont w/g Art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Podwyższenie drogi kwalifikuje prace na drodze jako co najmniej przebudowę, a w tym wypadku wg art. 29 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ……w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. W liście informacyjnym Miasta przywołano art.39 ust.1 pkt 7 i 8 powyżej przytaczanej ustawy, a przecież (chciałbym zauważyć) zasypywanie ‘pasa drogowego’ przez właścicieli działki 1510/1, czy też przez „osoby trzecie – nieznane Miastu Stoczek Łukowski” oprócz tego, że bezprawne zmniejszało trwałość drogi i zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Oprócz tego, że został naruszony mój interes prawny to w piśmie informacyjnym Urzędu Miasta sugeruje mi się naruszenie art.39 pkt. 7 i 8 UoDP, gdy usuwałem, wyręczając miasto, bezprawnie wysypany na drogę gruz w celu zlikwidowania zagrożeń ruchu, ochrony trwałości trwałości i obrony dojazdu do użytkowanej działki.
z poważaniem
PYTANKO:
Czy zakładając, że takiego postępowania nie było, a nawet jeśli było, mogę po tygodniu milczenia ze strony urzędu pisać zażalenie na jego bezczynnność na podstawie art.37 kpa ? Myślę, że tu w oczywisty sposób naruszony jest art. 35 par.2 ponieważ burmistrz zrobił co zrobił (protokół oględzin, wbudowanie krawężnika ze zgłoszeniem lub bez do PINB itd)
AMIS jest off-line  
12-11-2012, 10:38  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
PYTANKO:
Czy zakładając, że takiego postępowania nie było, a nawet jeśli było, mogę po tygodniu milczenia ze strony urzędu pisać zażalenie na jego bezczynnność na podstawie art.37 kpa ?
tak do SKO

dokładnie to zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekle prowadzenie postępowania

może pan w zażaleniu dopisać, że dnia <data> złożył pan wniosek taki do PINB

administracyjnie PINB powinien przekazać do Burmistrza, zatem tak naprawdę liczy się data złożenia do PINB
voyteg jest off-line  
12-11-2012, 23:12  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie

voyteg - dzięki za 'pilotaż', choć sam narobiłem trochę zamieszania! Są dwa postępowania - (wysłałam w tym samym dniu):
1) do PINB o wszczęcie(już puściłem zażalenie do WINB i dzień później piszę skargę do WSA)
2) do burmistrza na ten sam temat o wznowienie postępowania, którego nie było(tak zakładam). To zrobiłem, aby potwierdzili mi moje założenie czarno na białym. Wniosek ten nie odwołuje się do żadnego numeru postępowania., a tylko do faktów, a temat których było: moje pismo do burmistrza, jego wizja lokalna i odpowiedź z informacją o 'doraźnym remoncie' drogi co stało się przedmiotem moich obydwu wniosków 1) i 2).
W/g Twojej oceny "te dwa postępowania powinny toczyć się równolegle" i ...pytanie - czy i na ile niezależnie należy je traktować? . W ostatnim Twoim poście radzisz, abym w zażaleniu na 2) wspomniał o wniosku 1) jak dobrze zrozumiałem(?) , ale po ostatnim akapicie Twego postu ZGUBIŁEM się. "administracyjnie PINB powinien przekazać do Burmistrza i ...td".
Aaa! - może- powinnoo być SKO, a nie PINB! - no to chyba sam sobie odpowiedziałem.
[jeśli to dobra odpowiedź to wystarczy mi tylko jedno Twoje słowo lub gest ]

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
dokładnie to zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekle prowadzenie postępowania
- co świadczy o bezczynności (dzięki, zrozumiałem)

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
może pan w zażaleniu dopisać, że dnia złożył pan wniosek taki do PINB
- ale do PINB to miało być osobne(choć tego samego tematu dotyczące) postępowanie (o wszczęcie, w sprawie nasypu), a do Burmistrza napisałem (o wznowienie, w sprawie przebudowy odcinka drogi)

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
dzięki za 'pilotaż', choć sam narobiłem trochę zamieszania!
do tego mylę wątki pisząc czasami z mobilnej aplikacji i sam już nie wiem jak to uporządkować i naprawić. PRZEPRASZAM

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
W/g Twojej oceny
przepraszam za "tykanie", ale AMIS to też mój nick czyli nie chcę być 'panem' -wolę tu być kolegą. A co pan na to?
AMIS jest off-line  
13-11-2012, 18:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Samowola budowlana

na początku pragnę przypomnieć, że jeśli chce chcesz coś uzupełnić, to proszę używać przycisku "edytuj" i zaniechać pisania wiadomości pod wiadomością, bo takie mamy zasady na forum


Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
Są dwa postępowania - (wysłałam w tym samym dniu):
nie ma znaczenia, administracyjnie może być kilka spraw dotyczących tego samego zagadnienia

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
2) do burmistrza na ten sam temat o wznowienie postępowania,
super i tryb ponaglania urzędu identyczny jak w przypadku PINB

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
W/g Twojej oceny "te dwa postępowania powinny toczyć się równolegle"
tak, jeśli nie było postępowania to i tak musi zapaść decyzja o umorzeniu, gdyż wznowienie bezprzedmiotowe, skoro nie było postępowania

jednak ma to być decyzja, a nie mniej lub bardziej lakoniczne pismo

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
W ostatnim Twoim poście radzisz, abym w zażaleniu na 2) wspomniał o wniosku 1)

już wyjaśniam szerzej

wniosek o wszczęcie postępowania można złożyć tylko w 30 dni od "dowiedzenia się" o tym że postepowanie miało miejsce - potem jest odrzucany

dlatego proponuję, byś w zażaleniu do SKO poinformował, że taki wniosek złożyłeś do burmistrza danego dnia, ale wcześniej też do PINB

administracyjnie to tak działa, że dla tego wniosku będzie brana pod uwagę wcześniejsza data

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
no to chyba sam sobie odpowiedziałem.

PINB => WINB
Burmistrz => SKO
voyteg jest off-line  
14-11-2012, 16:26  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
wniosek o wszczęcie postępowania można złożyć tylko w 30 dni od "dowiedzenia się" o tym że postępowanie miało miejsce - potem jest odrzucany
czy to tylko czeski błąd i czy w tym zdaniu chodziło o 'wniosek o wznowienie postępowania' ?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
dlatego proponuję, byś w zażaleniu do SKO poinformował, że taki wniosek złożyłeś do burmistrza danego dnia, ale wcześniej też do PINB
wniosek do Burmistrza wysłałem z tą samą datą co wniosek do PINB (?)

A może powinienem w tym zażaleniu do SKO opisać jak sytuacja wyglądała od samego początku, tzn:
1) 27 lipca 2012 napisałem pisemko-skargę do Burmistrza o powstałym na drodze 'nasypie'
2) 6 sierpnia 2012 odbywa się wizja urzędników Burmistrza w terenie i opis 'nasypu'
3) ok. 10 października 2012 odbieram, za potwierdzeniem, w UM pisemko informacyjne od Burmistrza o 'doraźnym remoncie ulicy' wykonanym na 'nasypie'.
(w tym momencie zaczyna się problem i ... mój wątek na forum)
4. 31 października mój wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego, w sprawie 'przebudowy odcinka drogi' (jakim stał się de facto remont dokonany na nasypie)
5. milczenie urzędu ....


Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
tylko w 30 dni od "dowiedzenia się"
praktycznie dowiedziałem się o prawdopodobnym postępowaniu odbierając w UM pismo cytowane w pkt. 3).

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
na początku pragnę przypomnieć, że jeśli chce chcesz coś uzupełnić, to proszę używać przycisku "edytuj" i zaniechać pisania wiadomości pod wiadomością, bo takie mamy zasady na forum
sorry i dziękuje, ale ... Administrator ustawił możliwość edytowania wiadomości tylko przez $vboptions[edittimelimit] minut po napisaniu post'a. Czas wygasł, więc musisz skontaktować sie z administratorem aby dokonać zmian w twoim poście.
Jak to zrobić?
AMIS jest off-line  
15-11-2012, 10:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
czy to tylko czeski błąd i czy w tym zdaniu chodziło o 'wniosek o wznowienie postępowania' ?
Dokładnie tak - mój błąd

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
wniosek do Burmistrza wysłałem z tą samą datą co wniosek do PINB (?)
Jeśli tak, to obydwa mają taki sam okres rozpoczęcia biegu sprawy.

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
A może powinienem w tym zażaleniu do SKO opisać jak sytuacja wyglądała od samego początku, tzn:
1) 27 lipca 2012 napisałem pisemko-skargę do Burmistrza o powstałym na drodze 'nasypie'
Można to uzupełnić tak w oparciu o te orzeczenie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/16B3C59DF2

Jak zauważył NSA „Obowiązek informowania i wyjaśnienia stronom przez organ prowadzący postępowanie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy (art. 9 k.p.a.) powinien być rozumiany tak szeroko, jak to jest tylko możliwe. W przeciwnym razie mamy do czynienia z naruszeniem art. 7 i art. 9 k.p.a. w stopniu mogącym mieć wpływ na istotę rozstrzygnięcia.” - Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2008 (sygn. Akt I OSK 1774/07)

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
Jak to zrobić?
czyli jeśli chcemy coś dopisać "chwile po" to edytujemy, jeśli dużo potem to tylko nowy wpis
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ samowola budowlana z lat 50 (odpowiedzi: 2) Witam, prosze o pomoc... i odpowiedzi Mieszkam w starym domu rodzinnym postawionym w latach być moze pamiętających II wojnę światową, nie...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 2) W kupionym domu chcieliśmy dokonać podniesienia dachu na poddaszu (przebudowa dachu). Dnia 18.07.2008 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy....
§ Samowola budowlana? (odpowiedzi: 10) Witam,mój dom wybudowany zostal w roku 1972 zgodnie z zatwierdzonym projektem na ktorym znajdowal sie rownież tzw ganek ktorego podstawa/fundamet...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 8) Witam Mam problem. Ojciec postawił 30 lat temu dobudówkę domu. Zajmuje ona powierzchnię około 70m2. Okazała się że nie ma jej na planach...
§ samowola budowlana (odpowiedzi: 3) jaki termin ustawowo,ma nadzór budowlany do rozpatrzenia sprawy ,dotyczący samowoli budowlanej ,chodzi o garaż na terenie małej wspólnoty...
§ Samowola budowlana... (odpowiedzi: 14) Witam Państwa, Po rodzicach odziedziczyłam dom z gruntem.Mama zmarła w 2004 roku a ojciec w 2005.W tym roku we wrześniu zrobiłam postępowanie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.