Samowola budowlana - Forum Prawne

 

Samowola budowlana 4

Cytat: Napisał/a voyteg nie musi pan a może powinienem(?), bo pan PINB pisze: Cytat: iż PINB w Lukowie nie wszczął postępowania administracyjnego , zatem trudno uznać iż tut. organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania. ..... ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
12-12-2012, 11:48  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
nie musi pan
a może powinienem(?), bo pan PINB pisze:
Cytat:
iż PINB w Lukowie nie wszczął postępowania administracyjnego, zatem trudno uznać iż tut. organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania.
.....
Pan A. M. wezwanie PINB w Lukowie z dnia 06.11.2012r., odebrał osobiście w dniu 09.11.2012r. (zwrotne potwierdzenie odbioru) do dnia dzisiejszego do tut. organu nie wpłynęła wymagana informacja dotycząca adresu inwestora, ani żadne inne wyjaśnienie w sprawie, zatem siedmiodniowy termin na jej udzielenie upłynął 16.11.2012r., i PINB w Lukowie zgodnie ze wskazaniem pozostawił powyższe pismo bez rozpatrzenia.
sprawa ma swój numer i faktycznie się toczy, a pan PINB uparcie twiedzi, że ON "nie wszczął postępowania" i mój wniosek śmiał wyrzucić do kosza
- zastanawia mnie co ten pan sobie myśli? (na czym polega wszczęcie postępowania administracyjnego? bo może to ja sobie coś źle myślę)Pan PINB skupił się na tym, że sąsiad K.K. budował dom i żąda adresu inwestora. Zdaje się nie zauważać, że sprawa dotyczy drogi (własności miasta reprezentowanego przez BURMISTRZA, który jest też jedną ze stron i jednocześnie właściwym inwestorem), którą sąsiad zasypał nie jako inwestor przecież. To Burmistrz jest sprawcą samowoli, bo zamiast wezwać sąsiada do usunięcia nasypu i ewentualnie powiadomić PINB, wmontował w ten nasyp krawężniki i nazywając to 'doraźnym remontem'. Ale pan PINB tego w moim wniosku o wszczęcie postępowania nie jest łaskaw zauważyć i cytuje w odpowiedzi na skargę tylko to co pasuje do 'jego koncepcji' spełniania swych obowiązków, mając 'gdzieś' mój interes prawny. Chcąc wyraźnie 'ochronić' Burmistrza skupia uwagę wszystkich na nie właściwym INWESTORZE. Sąsiad pan K.K. inwestował w swój dom i działkę, a na drodze inwestorem był pan Burmistrz.
Tak czy tak, Burmistrz pospołu z sąsiadem K.K. naruszyli mój interes prawny.
Nawiasem pan Burmistrz w swoich pismach twierdzi, że nasyp powstał w wyniku "działań osób trzecich, nie znanych Miastu" choć wcześniej, wiedząc co się dzieje na działce-drodze miasta, uspakajał, że to tymczasowa sytuacja na czas trwania budowy na działce sąsiada(ale to osobne postępowanie, które daje tylko dowody w niniejszej sprawie - Burmistrz odmawiając przywrócenia postępowania przyznał się do samowoli).

Z powyżej opisanych powodów(a kolejnym może jest to, że w moim wniosku o wszczęcie postępowania nie 'wskazałem palcem' PANU PINB -stron, winnych i ich adresów i .... metryk urodzenia) pomyslałem o dodatkowym piśmie do WSA (?) ?
AMIS jest off-line  
12-12-2012, 18:50  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: samowola budowlana a urzad

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
a może powinienem(?), bo pan PINB pisze:
do skargi dołączył pan kopie zażalenia wysłanego do WINB?


generalnie odpwiedź PINB do sądu swiadczy, że osoba go redagująca nie zna KPA w pełni:

- datą wszczęcia postepowania jest wpłyniecie wniosku do organu zgodnie art 61 KPA

Cytat:
§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej
- poza tym, tryb art 37 KPA to nie skarga (jak pisze organ) tylko zażalenie, które przecież pan złozyłCytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
[I][B]Z powyżej opisanych powodów(a kolejnym może jest to, że w moim wniosku o wszczęcie postępowania nie 'wskazałem palcem' PANU PINB -stron, winnych i ich adresów i .... metryk urodzenia) pomyslałem o dodatkowym piśmie do WSA
to oczywście pana prawo

prosze jednak pamietać, że sąd w toku skargi na bezczynność nie zajmuje się merytyroycznie sprawą, a tylko czy organ wydał odpowiedni akt adminstracyjny w danym czasie

gdy otrzyma pan z sądu wezwanie do uiszczenia wpisu 100 zł, to proszę uiścić ten wpis podając na przelewie sygnaturę akt sprawy

natomiast mając te sygnaturę, można zredagować pismo do WSA
voyteg jest off-line  
01-02-2013, 13:07  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

witam po przerwie
100 zł oczywiście wpłaciłem, ale na sprawie w WSA nie byłem. Jak mogę dowiedzieć się jaki (22 stycznia) zapadł werdykt?
Od PINB dostałem pismo inf. skierowane do Urzędu Miasta, w którym PINB pyta o adres właściciela sąsiedniej działki i ... o adres zarządcy ulicy- na kórej "w/g opinii Skarżącego (mojej), utworzono nasyp i wykonano krawężniki."
PINB na końcu tego pisma (dla mnie informacyjnego-list zwykły) pisze tak:
cytuję "Jednocześnie - na podstawie art.36 par. 2 Kpa - zawiadamia się, że bieg terminów za rozpatrzenie przedmiotowej sprawy zostaje wstrzymany do czasu otrzymania przedmiotowej odpowiedzi"
- moim zdaniem: nie logiczne zdanie, ale pytanie prawne brzmi CZY przedmiotowa odpowiedź POZWALA WSTRZYMYWAĆ TERMINY? ?
AMIS jest off-line  
01-02-2013, 13:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
Jak mogę dowiedzieć się jaki (22 stycznia) zapadł werdykt?
Proszę podać sygnature akt sprawy.

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post

- na podstawie art.32 par. 2 Kpa
nie ma czegoś takiego - byś moze urząd posluguję się nieaktualną wersją ustawy
voyteg jest off-line  
01-02-2013, 13:27  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

- mój BŁĄD : 36 nie 32
- sygn. akt WSA : II SAB/Lu 108/12
AMIS jest off-line  
01-02-2013, 13:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

czyli wygrał pan - jeszcze nie ma uzasadnienia

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4E845B9118

po otrzymaniu wyroku mija 30 dni na uprawomocnienie i wtedy występuje pan do organu o zwrot 100 zł


Cytat:
Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
podstawa nie jest właściwa, ale co naważniejsze w wyroku sąd zobowiąze do wydania aktu i mamy tam termin
voyteg jest off-line  
01-02-2013, 14:08  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

dzięki! (raczej inaczej być nye mogło) - wygraliŚMY.
Rozumiem, że jak będzie uzasadnienie to Sąd mi prześle wyrok. Od tego czasu 30 dni i dopiero wtedy pismo moje do PINB o zwrot 100 pln.
- termin na załatwienie sprawy przez PINB też DOPIERO wtedy się rozpocznie??
- i ciekaw jestem JAKĄ podstawę prawną mógł i powinien przywołać w swoim piśmie pan PINB? i
- czy nie powinien pisać do nnie z pomocą listów poleconych (bo czuć, że chcą 'uwalić' merritum sprawy - oczywistym jest kto jest zarządcą 'przedmiotowej' ulicy)
AMIS jest off-line  
01-02-2013, 21:09  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

przepraszam za dublowanie- uciekła edycja.

PINB postanowieniem WINB z 17.12.12r. został zobowiązany do:
1. załatwienia sprawy w dodatkowym terminie 30 dni od doręczenia mu postanowienia,
2. podjęcia środków zapobiegających nieprawidłowościom i nienaruszania w przyszłości zasad postępowania kpa,
3.nie naruszania prawa, które tym razem nie było rażącym.

Pytania :
a) który (czyj) termin obowiązuje - ten wyznaczony przez WINB?
czy ten ustalony w orzeczeniu WSA (WSA uznał to samo co WINB) ?
b) Co czynić jeśli PINB pismem z 9.01.13 kierowanym do UM, aby ten wskazał mu adres sąsiada i zarządcy ulicy jednocześnie informuje (nie wiedzieć czemu powołując się na art.36 p.2 kpa) o wstrzymaniu terminów na czas uzyskania odpowiedzi od UM, czyli strony współwinnej samowoli(burmistrz działający w imieniu UM zamiast spowodować usunięcie bezprawnego nasypu przeprowadził nielegalny tzw. tymczasowy remont) ?

myślę, że to jakieś nadużycie(jutro powodem może będzie brak tuszu w drukarce w UM albo przerwa śniadaniowa burmistrza).
AMIS jest off-line  
03-02-2013, 00:39  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
czyli wygrał pan - jeszcze nie ma uzasadnienia

VIII SA/Wa 842/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

po otrzymaniu wyroku mija 30 dni na uprawomocnienie i wtedy występuje pan do organu o zwrot 100 zł
podstawa nie jest właściwa, ale co naważniejsze w wyroku sąd zobowiąze do wydania aktu i mamy tam termin
TAK POWAŻNIE
- kiedy będzie uzasadnienie?
- nie bardzo wiem co wygrałem(przecież nie chodzi o zwrot 100pln)?
- Sąd wyznacza taki sam 30 dniowy termin jaki już 17.XII wyznaczył WINB
- PINB ma gdzieś postanowienie WINB i mnie (koresponduje ze stroną winną samowoli, czyli z UM przywołując złą podstawę i nie stosując się do obowiązku wynikającego z art.36 p.1 nie powiadamia mnie o niczym). CZY MAM pisać zażalenie do WINB? (jego dodatkowy 30dniowy termin już minął)

cytat z voyteg:
"Dawnymi czasy też liczyłem naiwnie, że postanowienie WINB coś da.
Kiedy nić się nie działo po przekroczeniu terminu wskazanego przez WINB, zwróciłem się do WINB i odpowiedzi otrzymałem, że "WINB wyczerpał możliwości prawne i jedyną drogą jest skarga do WSA"
Moja skarga do WSA dała taki sam(kropka w kropkę) rezultat jaki uzyskałem w postanowieniu WINB. Czy PINB bardziej posłucha Sądu i za ok. 2 miesiące postąpi inaczej niż robi to do dziś? Czy WSA ma większe możliwości prawne niż WINB? JAKIE?

A pro pos 'kropka w kropkę' - WINB zrobił coś więcej niż WSA, bo "zarządził podjęcie przez PINB środków zapobiegających nieprawidłościom przy załatwianiu spraw w przyszłości"
W końcu nie wiem Co ja wygrałem!
AMIS jest off-line  
04-02-2013, 13:07  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
- kiedy będzie uzasadnienie?
sąd zazwyczaj redaguje w ciągu miesiąca

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
- nie bardzo wiem co wygrałem(przecież nie chodzi o zwrot 100pln)?
zwrot 100 pln od PINB które pan wpłacił do WSA

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
- Sąd wyznacza taki sam 30 dniowy termin jaki już 17.XII wyznaczył WINB
gdy upłynie termin wskazany przez sąd, a organ nie wykona wyroku = nie wyda decycji, to składamy wniosek o ukaranie organu grzywną przez WSA

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
- PINB ma gdzieś postanowienie WINB
dlatego czekamy, aż upłynie termin wskazany przez WSA i wtedy wniosek o ukaranie grzywną
voyteg jest off-line  
04-02-2013, 22:44  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Po wyznaczeniu przez WINB dodatkowego 30 dniowego terminu
Cytat:
Napisał/a AMIS

Od PINB dostałem pismo inf. skierowane do Urzędu Miasta, w którym PINB pyta o adres właściciela sąsiedniej działki i ... o adres zarządcy ulicy- na kórej "w/g opinii Skarżącego (mojej), utworzono nasyp i wykonano krawężniki."
PINB na końcu tego pisma (dla mnie informacyjnego-list zwykły) pisze tak:
cytuję "Jednocześnie - na podstawie art.36 par. 2 Kpa - zawiadamia się, że bieg terminów za rozpatrzenie przedmiotowej sprawy zostaje wstrzymany do czasu otrzymania przedmiotowej odpowiedzi"
- moim zdaniem: nie logiczne zdanie, ale pytanie prawne brzmi CZY przedmiotowa odpowiedź POZWALA WSTRZYMYWAĆ TERMINY? ?
Czy rzeczywiście jest to powód i podstawa do wstrzymania biegu terminów?


Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Cytat:
Napisał/a AMIS
- PINB ma gdzieś postanowienie WINB
dlatego czekamy, aż upłynie termin wskazany przez WSA i wtedy wniosek o ukaranie grzywną
Odpowiedź oczywiście rozumiem, ale pytanie: (za 100pkt)

Czy mimo to można w miedzy czasie pisać pisma, skargi itd. do WINB, którego 30-dniowy dodatkowy termin nie jest dochowany? (słowem - czy można liczyć, że WINB jednak da sobie radę z dalszym dyscyplinowaniem PINB-u zanim uprawomocni się orzeczenie WSA ??
AMIS jest off-line  
05-02-2013, 12:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post

Czy mimo to można w miedzy czasie pisać pisma, skargi itd. do WINB, którego 30-dniowy dodatkowy termin nie jest dochowany? (słowem - czy można liczyć, że WINB jednak da sobie radę z dalszym dyscyplinowaniem PINB-u zanim uprawomocni się orzeczenie WSA ??
WINB juz nie ma wiećej możliwości prawnych poza wydaniem Postanowienia
voyteg jest off-line  
15-02-2013, 10:59  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Doczekałem się uzasadnienia WSA - (sukces?)(http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4E845B9118)

i mam następujące wątpliwości - problem -pytanie

Poniżej cytat z wyroku WSA
"Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2013 r. Sąd postanowił uznać, że przedmiotem niniejszej sprawy jest bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w sprawie wykonania nasypu ziemnego. Taki jest bowiem tytuł skargi oraz sformułowany w niej zarzut ("rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy"). Przytoczone w skardze orzeczenia sądowe, w tym również takie, które odnoszą się do przewlekłości postępowania, nie uzasadniają kwalifikacji skargi jako zarzucającej także ten przejaw opieszałości organu."

Moje pytanie dotyczy przewlekłości postępowania i przekroczenia przez PINB wyznaczonego mu przez WINB dodatkowego 30 dniowego terminu, który minął ok.17 stycznia 2013

WSA ocenił bezczynność PINB.
Tymczasem PINB, wbrew postanowieniu WINB z 17.XII.2012

(tu cytat z tego postanowienia: "POSTANAWIAM 1. Wyznaczyć PINB dodatkowy termin załatwienia wniosku z 28.10.2012 r. - 30 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, 2. Zarządzić podjęcie przez PINB środków zapobiegających nieprawidłowościom przy załatwianiu spraw w przyszłości")

prowadzi postępowanie w sposób przewlekły:
a) przekraczając wyznaczony dodatkowy 30 dniowy termin (nie informując mnie o tym i o przyczynach przekroczenia terminu)
b) z pisma skierowanego przez PINB do UM (przesłanego mi do mojej wiadomości) dowiaduję się, że PINB, powołując się na art 36 p.2 kpa, wstrzymuje bieg terminów rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do czasu otrzymania odpowiedzi z UM na temat wskazania adresów: mojego sąsiada i zarządcy ulicy (?)

[tu cytat z poprzedniego mojego postu :
"Od PINB dostałem pismo inf. skierowane do Urzędu Miasta, w którym PINB pyta o adres właściciela sąsiedniej działki i ... o adres zarządcy ulicy- na której "w/g opinii Skarżącego (mojej), utworzono nasyp i wykonano krawężniki."
PINB na końcu tego pisma (dla mnie informacyjnego-list zwykły) pisze tak:
cytuję "Jednocześnie - na podstawie art.36 par. 2 Kpa - zawiadamia się, że bieg terminów za rozpatrzenie przedmiotowej sprawy zostaje wstrzymany do czasu otrzymania przedmiotowej odpowiedzi"
- moim zdaniem: nie logiczne zdanie, ale pytanie prawne brzmi
CZY przedmiotowa odpowiedź POZWALA WSTRZYMYWAĆ TERMINY? ?
Czy rzeczywiście jest to powód i podstawa do wstrzymania biegu terminów?)
]Kolejny cytat z wyroku WSA
"Z tych względów należy stwierdzić, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w[...] pozostaje w bezczynności. Dlatego też - na podstawie art. 149 § 1 p.p.s.a. - należało zobowiązać go do rozstrzygnięcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem, wniosku skarżącego z dnia [...] października 2012 r. dotyczącego wykonania nasypu ziemnego na ul. N. w S.
Na podstawie tego samego przepisu Sąd orzekł, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ podjął bowiem w sprawie czynności procesowe, a sama bezczynność wynikła z wadliwego zastosowania art. 64 § 2 k.p.a. Okres tej bezczynności nie był przy tym zbyt długi, gdyż od złożenia przez A. M. wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] do wniesienia skargi sądowej upłynęło nieco ponad miesiąc."
WSA ocenił stan bezczynności jaki istniał w dniu wpłynięcia mojej skargi !!

Pytanie brzmi - czy (w stanie sprawy na dziś) PINB (mimo postanowienia WINB z 17.XII.12) w rażący sposób nie narusza prawa:
- po raz kolejny bezzasadnie przywołując art 36p.2 kpa wstrzymuje bieg termiów nie powiadamiając mnie o tym,
- bez powodu przewlekle prowadząc postępowanie pozostaje w bezczynności do dziś.


Innymi słowy
Czy w związku z powyższym mogę napisać kolejne zażalenie do WINB i kolejną skargę do WSA (tym razem na przewlekłe postępowanie i to z rażącym naruszaniem prawa ?
AMIS jest off-line  
15-02-2013, 11:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
Czy w związku z powyższym mogę napisać kolejne zażalenie do WINB i kolejną skargę do WSA (tym razem na przewlekłe postępowanie i to z rażącym naruszaniem prawa ?
Nie, jeśli organ nie wyda decyzji w 30 dni, to skarga do WSA o ukaranie grzywną za niewykonanie wyroku
voyteg jest off-line  
15-02-2013, 11:35  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Nie, jeśli organ nie wyda decyzji w 30 dni, to skarga do WSA o ukaranie grzywną
bardzo mi (delikatnie mówiąc) przykro

Przyjmuję mimo wszystko do .. świadomości !
Ale nurtuje mnie jedno: gdyby nie było mojej skargi do WSA to czy
[tu cytat z poprzedniego mojego postu :
"Od PINB dostałem pismo inf. skierowane do Urzędu Miasta, w którym PINB pyta o adres właściciela sąsiedniej działki i ... o adres zarządcy ulicy- na której "w/g opinii Skarżącego (mojej), utworzono nasyp i wykonano krawężniki."
PINB na końcu tego pisma (dla mnie informacyjnego-list zwykły) pisze tak:
cytuję "Jednocześnie - na podstawie art.36 par. 2 Kpa - zawiadamia się, że bieg terminów za rozpatrzenie przedmiotowej sprawy zostaje wstrzymany do czasu otrzymania przedmiotowej odpowiedzi"
- moim zdaniem: nie logiczne zdanie, ale pytanie prawne brzmi
CZY przedmiotowa odpowiedź POZWALA WSTRZYMYWAĆ TERMINY? ?
Czy rzeczywiście jest to powód i podstawa do wstrzymania biegu terminów?
) ]

i jeszcze jedno pytanko (co do przyszłości)
Od kiedy liczyć te 30 dni - czy od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem na piśmie, pocztą?
AMIS jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ samowola budowlana z lat 50 (odpowiedzi: 2) Witam, prosze o pomoc... i odpowiedzi Mieszkam w starym domu rodzinnym postawionym w latach być moze pamiętających II wojnę światową, nie...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 2) W kupionym domu chcieliśmy dokonać podniesienia dachu na poddaszu (przebudowa dachu). Dnia 18.07.2008 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy....
§ Samowola budowlana? (odpowiedzi: 10) Witam,mój dom wybudowany zostal w roku 1972 zgodnie z zatwierdzonym projektem na ktorym znajdowal sie rownież tzw ganek ktorego podstawa/fundamet...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 8) Witam Mam problem. Ojciec postawił 30 lat temu dobudówkę domu. Zajmuje ona powierzchnię około 70m2. Okazała się że nie ma jej na planach...
§ samowola budowlana (odpowiedzi: 3) jaki termin ustawowo,ma nadzór budowlany do rozpatrzenia sprawy ,dotyczący samowoli budowlanej ,chodzi o garaż na terenie małej wspólnoty...
§ Samowola budowlana... (odpowiedzi: 14) Witam Państwa, Po rodzicach odziedziczyłam dom z gruntem.Mama zmarła w 2004 roku a ojciec w 2005.W tym roku we wrześniu zrobiłam postępowanie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.