Skuteczne doręczenie przesyłki - Forum Prawne

 

Skuteczne doręczenie przesyłki

Chciałbym zadać kilka pytań : 1 . Czy zawiadomienie o przesyłce poleconej może jednocześnie znajdować się w skrzynce oddawczej i w widocznym miejscu przy wejściu na posesję , czyli w dwóch miejscach ? Jest dokumentacja ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
02-02-2013, 14:23  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie Skuteczne doręczenie przesyłki

Chciałbym zadać kilka pytań :
1 . Czy zawiadomienie o przesyłce poleconej może jednocześnie znajdować się w skrzynce oddawczej i w widocznym miejscu przy wejściu na posesję , czyli w dwóch miejscach ? Jest dokumentacja fotograficzna Urzędu , gdzie widać przytwierdzone zawiadomienie do furtki zaś nie widać zawiadomienia w skrzynce . O takim sposobie awizowania dowiedziałem się z adnotacji sporządzonej przez urzędnika .
2 . W ilu egzemplarzach występuje awizo lub tożsame z nim '"zawiadomienie o złożeniu przesyłki w Urzędzie Miasta" - dwóch , trzech czy więcej ?
3 . Czy umieszczenie zawiadomienia o przesyłce poleconej w skrzynce oddawczej ( sprawna , widoczna ) oraz dodatkowo przytwierdzenie drugiego egzemplarza do furtki narusza prawo czy nie ?

Dziękuję z góry za odpowiedź .
bogutek jest off-line  
05-02-2013, 19:29  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Kto dokonywał doręczenia ?
Verto jest off-line  
06-02-2013, 06:03  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Cytat:
Napisał/a Verto Zobacz post
Kto dokonywał doręczenia ?
Urzędnik skarbowy
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 13:50  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Bardzo proszę o informację w tym temacie ... Czy nikt nie spotkał się z takim przypadkiem ?
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 16:19  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Z ordynacji podatkowej
Art.150.§1.W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149:
1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę;
2) pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę.
§1a.Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.
§ 2.Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Przepisy mówią o "zawiadomieniu" i w pierwszej kolejności wskazują oddawczą skrzynkę pocztową a dopiero gdy nie jest to możliwe drzwi mieszkania. Pewien problem byłby wtedy, gdybyś dysponował sprawną skrzynką a w niej nie znalazło by się zawiadomienie a jedynie byłoby na drzwiach. Skoro, jak twierdzisz, umieszczono więcej niż jedno zawiadomienie to znaczy, że wykonano więcej niż prawo nakazuje.
Verto jest off-line  
07-02-2013, 17:09  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Cytat:
Napisał/a Verto Zobacz post
przepisy mówią o "zawiadomieniu" i w pierwszej kolejności wskazują oddawczą skrzynkę pocztową a dopiero gdy nie jest to możliwe drzwi mieszkania. Pewien problem byłby wtedy, gdybyś dysponował sprawną skrzynką a w niej nie znalazło by się zawiadomienie a jedynie byłoby na drzwiach. Skoro, jak twierdzisz, umieszczono więcej niż jedno zawiadomienie to znaczy, że wykonano więcej niż prawo nakazuje.
Dziękuję za odpowiedź , jednak nie do końca dla mnie satysfakcjonującą . W pierwszym poście zadałem konkretne pytania , a najważniejsze z nich to : czy doręczenie było zgodne z prawem a w związku z tym skuteczne ?

Co do brzmienia art.150 to z orzecznictwa Sądów Administracyjnych wynika jednoznacznie , że doręczenia można dokonywać stricte wg przepisu i w jego granicach cyt :
"...przepis ten formułuje nie tylko bezwzględnie wiążący obowiązek pozostawienia zawiadomienia w określonych miejscach, zamknięty katalog miejsc zamieszczenia zawiadomienia, ale także wiążącą ich kolejność. Podmiot doręczający powinien umieścić zawiadomienie w skrzynce na korespondencję, a dopiero gdy umieszczenie zawiadomienia w ten sposób nie jest możliwe, to może uczynić to w ten sposób, że umieści zawiadomienie albo w drzwiach mieszkania adresata, albo w drzwiach pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje obowiązki zawodowe lub w miejscu widocznym na tej nieruchomości. Umieszczenie zawiadomienia w innym miejscu i kolejności niż wskazane w powyższym przepisie jest prawnie bezskuteczne".

Tzn. Awizo ( zawiadomienie ) umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej zaś jeżeli jej nie ma ( to ważne ) w innych miejscach wskazanych kolejno w artykule . Prosto rozumując można by przyjąć , że zarówno doręczyciel pocztowy jak też goniec czy pracownik skarbowy mogliby podatnikowi doręczyć 100 zawiadomień np. przyklejając je na klatkach schodowych czy rozsypując z wiatrem na terenie posesji . Na któryś egzemplarz podatnik musiałby się natknąć ...
Widząc zawiadomienie na furtce odbieram je i ... nie zaglądam do skrzynki ... już przecież nie muszę . Zdejmując awizo z furtki zostało juz przecież mi doręczone , nieprawdaż ?

W związku z tym proszę raz jeszcze o merytoryczne ustosunkowanie się do mojego pierwszego postu a głównie do pytania :

"czy doręczenie było zgodne z prawem a w związku z tym skuteczne ? "
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 17:46  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Doręczenie dokonane w ten sposób, że zawiadomienia umieszczono równocześnie w oddawczej skrzynce pocztowej jak i w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata jest zgodne z prawem a co za tym idzie skuteczne.

Skoro z sekwencji zachowań osoby doręczającej da się wywieść sekwencję w całości realizującą wymogi stawiane przepisem prawa dot. doręczeń to inne zachowania dokonywane niejako przy okazji a nie niweczące tej pierwszej sekwencji są prawnie nieistotne dla skuteczności doręczenia. Przyjęcie wykładni przeciwnej umożliwiającej pozostawianie zawiadomienia tylko w jednym ściśle oznaczonym miejscu i wykluczające pozostawienie zawiadomienia także w innym miejscu przewidzianym prawem byłoby sprzeczne z celem przepisu, który to cel sprowadza się do poinformowania strony o fakcie złożenia przesyłki w stosownym miejscu.
Verto jest off-line  
07-02-2013, 18:52  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Dziękuję za odpowiedź . Ale jeszcze jedno pytanie : czy z językowej wykładni artykułu 150 OP wynika to co napisałeś ?

Opisanej przez Ciebie interpretacji przepisu nie neguję - opiera się ona wg mnie o życiowe podejście do tematu .

Natomiast interpretacja językowa , a w szczególności użyte przez ustawodawcę sformułowanie : " ... umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe ... " wykluczają Twoje rozumowanie .
Nie jest tak , że umieszczając jedno wezwanie można ich umieścić wiele . Ustawodawca tego nie przewidział . Warunkiem obligatoryjnym do umieszczenia zawiadomienia na drzwiach lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję jest brak oddawczej skrzynki pocztowej . A to , w w/w przypadku nie miało miejsca .
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 19:27  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Językowa wykładnia takiego rozumowania nie wyklucza, w opisanym przez Cb stanie faktycznym umieszczenie zawiadomienia także w miejscu "widocznym" jest prawnie irrelewantne, skoro zawiadomienie umieszczono w miejscu pierwotnie do tego przewidzianym czyli w skrzynce oddawczej. Innymi słowy i po ludzku - nie "unieważnia" umieszczenia w skrzynce oddawczej umieszczenie tego zawiadomienia również w miejscu "widocznym" a to z tej przyczyny, że doręczyciel zachował się zgodnie z normą podstawową która brzmi mniej więcej tak: "umieść zawiadomienie w skrzynce oddawczej".
Verto jest off-line  
07-02-2013, 20:11  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Przepraszam za zaśmiecanie tematu ale pozwolę się nie zgodzić z wykładnią przepisu . Ponieważ , gdyby ustawodawca przewidział taką możliwość zawarłby ją w treści artykułu . A tak nie zrobił . Literalnie przepis mówi o jednym awizo ( zawiadomieniu ) a nie o kilku jednocześnie w wielu miejscach . Poza tym nie zgodzę się z tezą , że norma podstawowa wg Ciebie brzmi : " umieść zawiadomienie w skrzynce oddawczej " . Pełna norma wg przepisu prawa brzmi : " umieść zawiadomienie w skrzynce oddawczej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata."

Umieszczenie zawiadomienia w wielu miejscach jednocześnie jest wg ustawodawcy niemożliwe i tym bardziej bezskuteczne .

Oczywiście trzymam się literalnie normy prawnej . Ponieważ , gdyby ustawodawca przewidział taką możliwość , w treści artykułu zawarłby normę :

"Zawiadomienia ( w liczbie mnogiej ) o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej i na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Co do irrelewantności ( nieistotności dokonanej czynności ) pozostawienia zawiadomienia nie wypowiem się , bo takiego casusu jak ten - chyba najstarsi rzymianie nie pamiętają .
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 20:55  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

1. Nie wiem po co jest Ci to potrzebne, ale większość (za wszystkich ręczyć nie mogę) dokona takiej samej wykładni tego przepisu jak ja dokonuję. I nie jest to zarozumiałość, po prostu tak się to robi. Rzymianie też by tak zrobili.
2. Mylisz pojęcia normy prawnej i przepisu prawa. Norma jest to, upraszczając, reguła postępowania którą da się odkodować z przepisu.
3. Paragraf o którym dyskutujemy zawiera więcej norm ale nas obchodzi tylko pięć:
a. umieść zawiadomienie w skrzynce oddawczej (norma podstawowa),
b. gdy nie ma możliwości umieszczenia w skrzynce oddawczej umieść zawiadomienie na drzwiach mieszkania adresata,
c. gdy nie ma możliwości umieszczenia w skrzynce oddawczej umieść zawiadomienie na drzwiach jego (adresata) biura,
d. gdy nie ma możliwości umieszczenia w skrzynce oddawczej umieść zawiadomienie na drzwiach innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe
e. gdy nie ma możliwości umieszczenia w skrzynce oddawczej umieść zawiadomienie w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Aby uznać że zawiadomienie zostało prawidłowo umieszczone wystarczy zastosować się do którejkolwiek z norm pod lit a-e przy czym pierwszeństwo ma norma a., pozostałe są na wypadek braku możliwości zastosowania a. Twój doręczyciel zastosował się do normy pod lit. a i próbował zastosować się do normy pod lit. e, ale mu nie wyszło bo skrzynka była dostępna, nie czyni to wadliwym doręczenia według reguły postępowania spod lit. a, bo ma ona byt samodzielny, jest normą podstawową, do zastosowania w pierwszej kolejności, a zatem dla skuteczności samego doręczenia do skrzynki oddawczej umieszczanie zawiadomień także w innych miejscach jest irrelewantne prawnie.
Tyle. Powodzenia.
Verto jest off-line  
07-02-2013, 21:11  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Dziękuję bardzo za odpowiedź , ale nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia .
Piszesz , że cyt. " pozostałe są na wypadek braku możliwości zastosowania a " . W opisywanym przypadku ten brak nie występował , więc jak to wyjaśnisz ?
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 21:16  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Patrz wyżej: "Twój doręczyciel zastosował się do normy pod lit. a i próbował zastosować się do normy pod lit. e, ale mu nie wyszło bo skrzynka była dostępna, nie czyni to wadliwym doręczenia według reguły postępowania spod lit. a."

Po żołniersku: złe zastosowanie e, nie oznacza złego zastosowania a.
Verto jest off-line  
07-02-2013, 21:19  
bogutek
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Dziękuję za obszerne wyjaśnienie tematu . A tak poza nim - czy spotkałeś sie kiedyś z analogicznym przypadkiem ?
bogutek jest off-line  
07-02-2013, 21:25  
Verto
Przyjaciel forum
 
Posty: 814
Domyślnie RE: Skuteczne doręczenie przesyłki

Nie, w orzecznictwie najczęściej poruszana jest kwestia którą można opisać tak: "była dostępna skrzynka a doręczył w drzwi". I wtedy faktycznie jest wadliwość bo skrzynka musi być pierwsza.
Verto jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skuteczne doręczenie (odpowiedzi: 5) Proszę o podpowiedź co mogę zrobić w faktem uznania przez sąd skutecznego doręczenia odpisu nakazu zapłaty, przypadku w którym odbioru przesyłki...
§ Co to jest skuteczne doręczenie? (odpowiedzi: 2) Witam. Straż miejska zostawia za wycieraczką samochodu wezwanie do stawienia się na komendzie straży miejskiej z prawem jazdy w charakterze...
§ Skuteczne doręczenie (odpowiedzi: 37) Witam, mam takowy problem, a mianowicie wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne. Aby zawiadomić o tym osobę będącą stroną wysłałem jej...
§ Skuteczne Doręczenie Pisma (odpowiedzi: 1) Bardzo proszę o pomoc. Jestem spadkobiercą nieruchomości. Jest ona wydzierżawiona. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu - zapisane w umowie...
§ Skuteczne doręczenie kpa. (odpowiedzi: 3) Jak skutecznie doręczyć pismo stronie w postępowaniu administracyjnym. Ta osoba mieszka stale za granicą. Nie ma żadnego pełnomocnika do doręczeń w...
§ skuteczne doręczenie - spółki cywilna. (odpowiedzi: 1) Szanowni Forumowicze ... jak skutecznie doręczyc decyzje administracyjna spolce cywilnej zakladajac ze spolka ta nie odbiera korespondencji (i nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.