Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania - Forum Prawne

 

Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania

Sprawa do dyskusji wygląda następująco. Pani X w oparciu o pozwolenie na budowę dobudowała magazyn do istniejącego budynku kurnika oraz przebudowała kurnik. Starostwo nie nałożyło obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. PINB przyjął zawiadomienie o zakończeniu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
08-08-2013, 10:06  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania

Sprawa do dyskusji wygląda następująco. Pani X w oparciu o pozwolenie na budowę dobudowała magazyn do istniejącego budynku kurnika oraz przebudowała kurnik. Starostwo nie nałożyło obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie. PINB przyjął zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Jak się później okazało budowa zrealizowana została z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu.(tj dobudowany magazyn byl wyższy, oraz powzięto informację ze wprowadzono większa obsadę KUR) Tak więc prawnie skuteczne przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w tej sytuacji nie ma miejsce. Wdrożono procedurę naprawczą. W sprawie występują dwie strony postępowania. Inwestor i sąsiadka. Decyzją nałożono obowiązek wykonania projektu budowlanego zamiennego, w następstwie odwołania sąsiadki decyzję utrzymano w mocy. Inwestor przedłożył projekt który posiadał braki formalne tj. nie było uzgodnienia z rzeczoznawcą, oraz brak projektu instalacji wewnętrznych jak i brak projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych. Dodatkowo w związku ze zmianą sposobu użytkowania która tez jest istotnym odstępstwem z uwagi na zmianę obsady kur z 50 djp na 145 djp zobowiązano do przedłożenia decyzji środowiskowej. Niestety decyzja środowiskowa nie przedłożona oraz brak również było projektów instalacji wewnętrznych. Inwestor otrzyma łnakaz doprowadzenia do stanu poprzedniego poprzez rozbiórkę budynku magazynowego i zmniejszeniu obsady kur do 50 djp. WINB uchylił. uznał, że nie PINB nie może żądać uzgodnienia projektu z p.poż, decyzji środowiskowej, oraz projektu instalacji wewnętrznych bo. istotne odstępstwo nie dotyczyło zmian z zakresu p.poż i inst. Beznadziejne jest to, że sam WINB daje wytyczne aby nowy projekt był zrobiony w całości tj. ze wszystkimi uzgodnieniami, bo Starostwo uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę i nowy projekt ma uwzględniać Wszystko. PINB zatwierdził w takim bądź razie projekt zamienny, jednak sąsiadka się teraz odwołała i WINB uchylił. dlaczego?? W sprawie nie sprawdzono w jakiej odległości usytuowany jest dobudowany magazyn, oraz nie sprawdzono projekt przed zatwierdzeniem ze stanem faktycznym tj. podczas ponownych oględzin. Tutaj jest przykład jak Ciężko PINB-owi jest zając prawidłowe stanowisko. Chyba, że ktoś ma jakieś sensowne rozwiązanie. Zapraszam do dyskusji.
INSPEKTORxxx jest off-line  
09-08-2013, 12:44  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania

I to jest kolejny obszar wypaczania prawa przez NB - dokładnie w dwóch obszarach:

1) przepisy mówią jasno, że projekt zamienny powinien być ograniczony do odstępstw istotnych czyli najpierw analiza i dowiedzenie odstępstw istotnych a potem obowiązek projektu zamiennego w tym zakresie (dla budowy w trakcie bo wtedy ma to sens dla jej dokończenia)

2) no i jak zwykle działanie wbrew wyraźnemu przepisowi art 51 ust 7 dodanemu nowelą przez Ustawodawcę w 2005 roku właśnie aby doprecyzować postępowanie wobec robót zakończonych - i o czym wielokrotnie pisaliśmy kilka niezbyt mądrych wyroków "na skróty" od razu zostało wykorzystane przez NB na wszelkie wypadki.

No ale dla NB wygodniejsze jest nie wysilać się i dowalić obowiązek całego projektu - niby po co na Boga ten projekt był w tym przypadku potrzebny? Jeżeli ten obiekt był za wysoki i nie udało się tego zalegalizować to co ten projekt - oprócz oczywiście udręki inwestora - miał tu zmienić?

Oto bardzo mądry wyrok a propos punktu 1: II OSK 1386/10 cytuję:


„Sąd I instancji podkreślił, że projekt budowlany jako akt techniczny, a nie akt administracyjny (akt prawny), zachowuje swoją wartość jako dokument w oparciu, o który była wykonywana budowa. Wbrew stanowisku organu odwoławczego inwestor sporządzając projekt zamienny nie miał obowiązku wykonywania nowego projektu zagospodarowania działki, lecz mógł powołać się na projekt zagospodarowania stanowiący załącznik do uchylonej decyzji o pozwoleniu na budowę, bowiem z adnotacji autora projektu zamiennego wynikało, że projekt zagospodarowania terenu nie uległ zmianie. Podobnie w zakresie brakującej części rysunkowej projektu architektonicznego można było powołać się na zrealizowanie jej zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym.

Sąd I instancji wyjaśnił, że przepis art. 51 ust 1 pkt 3 Prawa budowlanego nakładający na inwestora obowiązek przedłożenia w zakreślonym terminie projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych stanowi, iż przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. Oznacza to, że w zakresie w którym inwestor nie dokonał istotnych odstępstw od projektu budowlanego nadal pozostają aktualne ustalenia zawarte w projekcie budowlanym, który jako akt techniczny zachowuje swoją wartość jako dokument.”

Tak więc przy mądrym PINB jest to sprawa prosta i oczywista. Uchylenie pozwolenia na budowę nie ma tu znaczenia - zresztą to pokazuje cały bezsens stosowania 51 ust 1 pkt 3 w takich przypadkach

Bowiem w przypadku budów zakończonych wyraźną wolą Ustawodawcy jest stosowanie art 51 ust 7 - oto jeden z mądrych wyroków na ten temat:

II SA/Wr 909/11 Sąd pouczył (ponownie) tutejszy PINB iż:

„Skład orzekający podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ujęte w wyroku z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt II OSK 629/07, iż: "Wstrzymanie robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy roboty te są wykonywane w dacie wydania postanowienia o ich wstrzymaniu. Natomiast kiedy roboty te zostały wykonane (w rozumieniu ich zakończenia, przerwania na pewnym etapie, co nie oznacza, że budowa została zakończona) i aktualnie nie są prowadzone, powinien mieć zastosowanie przepis art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego".

A to z kolei dowód że NB doskonale zna znaczenie przepisów bo gdy mu jest wygodnie stosuje je właściwie np w wyrokach II SA/Wr 171/09 i 249/09:

„PINB odmówił inwestorowi udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. [...] we W.. Uzasadniając swe rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji stwierdził m. in., iż udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. [...] we W. wykluczyłoby prowadzenie postępowania w trybie przepisów art. 51 Prawa budowlanego, bowiem przepisy te - zawarte w rozdziale 5 "Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych" Prawa budowlanego - znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do inwestycji, które nie zostały jeszcze zakończone.”

Prawda że mądrze tym razem i zgodnie z prawem? Bardzo ciekawy wyrok na marginesie.

I gdyby postąpiono ZGODNIE Z PRAWEM zamiast nakładać ten projekt zastępczy to było by po sprawie, a tak powstał wielki bałagan formalny, a WINB w tej sprawie wyszukuje jakieś g..na aby tylko odbić sprawę. Kolejna sprawa, która potrwa 10 lat. No ale NIK takich przypadków nie bada.

Co znowu w tym WINB z tą odległością wymyślili?
Inwestorwroclove jest off-line  
12-08-2013, 08:54  
INSPEKTORxxx
Użytkownik
 
Posty: 134
Domyślnie RE: Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania

Sprawa jest dosyć skomplikowana. bo PINB działa zgodnie z wytycznymi WINB-u który opiera się na orzecznictwie WSA na naszym terenie. Niestety zmieniają się prawnicy w WINBie i gmatwają sprawy. WINB raz uchyli zatwierdzenie projektu z uwagi na fakt ze jest niekompletny bo powinien w całości odzwierciedlać obiekt. Ja osobiscie uważam, że jeżeli np: Inwestor zmienił plan zagospodarowania działki poprzez zwiększenie tarasu bądź do budynku piętrowego dobudowano pomieszczenie gospodarcze to projekt zamienny powinien dotyczyć tylko tego co zostało wykonane źle a nie wszystkiego w calosci!!. No ale co zrobić, jak przy zatwierdzeniu takiego też projektu czasami WINB uwala uważając, że powinien byc od A do Z.
Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post

Co znowu w tym WINB z tą odległością wymyślili?
Narazie sprawa jest w toku. Ogólnie napiał, że: analiza przedłożonych dokumentów nasuwa wątpliwości, czy projekt budowlany zamienny odpowiada wymaganiom zawartym w paragrafie 8 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Po myśli 8 ust 1 tego przepisu projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tymczasem załączony do projektu budowlanego zamiennego projekt zagospodarowania terenu obejmuje stan na ....2007 r........tym samym istnieją wątpliwości czy odzwierciedla on rzeczywiscie aktualne dane terenowe.

Rozporządzenie w sprawie projektów znam prawie na pamięć, i nie mogłem znaleźć słowa na aktualnej mapie???
INSPEKTORxxx jest off-line  
12-08-2013, 20:27  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu po oddaniu obiektu do użytkowania

No własnie o tym pisałem - niezbyt mądre decyzje doprowadziły do sytuacji w której ciężko będzie znaleźć rozwiązanie - najlepiej by było budynek wysadzić, spalić a inwestorkę rozstrzelać - tak by sprawa przestała istnieć. Żartuję - aby nie wyszło czyj był błąd sprawa potrwa kilka lat powstaną akta grubości większej niż 10 cm i jakiś przypadkowy wyrok albo wypadek losowy ją przerwie. Tak to działa.

A wystarczyło zgodnie z prawem sprawdzić, czy ten budynek wyższy zgodny jest z prawem. jak tak to nic jak nie to go obniżyć. Jakby sąsiadka dalej się odwoływała (co czego ma prawo) i zapewne żąda rozbiórki to sprawa skończyła by się wyrokiem w NSA podobnym do tego który już cytowałem II OSK 1573/11 - Wyrok NSA:

Błędny jest zarzut naruszenia art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego poprzez jego niezastosowanie, z uwagi na wystąpienie jak twierdzi skarżący podstaw do nakazania rozbiórki przedmiotowego obiektu. Wydanie nakazu rozbiórki na podstawie powołanego wyżej przepisu może nastąpić jedynie w przypadku gdy organ w postępowaniu wyjaśniającym ustali, że obiekt budowlany został wybudowany z naruszeniem prawa, którego nie da się usunąć. W orzecznictwie sądów utrwalone jest stanowisko, że w pierwszej kolejności organy nadzoru budowlanego są zobowiązane wyczerpać wszelkie możliwości zmierzające do legalizacji samowolnie wykonanych robót budowlanych, zaś nakazy wymienione w treści art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego mogą być zastosowane, gdy nastąpiło niedające się usunąć naruszenie prawa i wykonane roboty budowlane nie mogą być doprowadzone do stanu zgodnego z prawem (por. wyrok NSA z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt OSK 782/04). W rozpatrywanej sprawie organy orzekające nie stwierdziły naruszenia prawa przy realizacji przepompowni uzasadniającego nakazanie jej rozbiórki.

Przypomnę: rzecz dotyczyła dużego obiektu WYBUDOWANEGO ZUPEŁNIE W INNYM MIEJSCU NIŻ TO PRZEWIDYWAŁ PROJEKT. Też na zawiadomienie. I jakoś obyło się bez projektu zamiennego (niezgodnego w tej sytuacji z z prawem) i bez wynikających z tego kolejnych komplikacji.

W w sytuacji będącej przedmiotem tego wątku ten projekt zamienny zaczyna żyć własnym życiem.
Inwestorwroclove jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Istotne samowolne odstąpienie od projektu budowl. po zakończeniu budowy = rozbiórka?? (odpowiedzi: 73) WSA w Szczecinie w składzie m.in. 2 sędziów NSA wydał niedawno wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/824C88C4F2 Przewodniczący Sędzia WSA Maria...
§ PINB - nie respektowanie wstrzymania użytkowania obiektu. Co robić. (odpowiedzi: 8) Witam, Mam bardzo poważny problem. Mój dom jest połączony z budynkiem sąsiada (budynek produkcyjny). Sąsiad postanowił w tym budynku otworzyć klub...
§ Zmiana istotna czy małe odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego (odpowiedzi: 2) Witam Jestem inwestorem budowy domku. W tym roku wykonaliśmy fundamenty - stan zero. Po pomiarach od granic działki okazało się ze fundamenty są...
§ istotne odstępstwa od projektu budowlanego (odpowiedzi: 2) Jest taka sytuacja: W trakcie budowy dokonano istotnego odstępstwa od projektu, którego nie zgłoszono i nie zaznaczono w projekcie. Budowę...
§ Istotne odstępstwa od projektu budowlanego (odpowiedzi: 12) Witam, sprawa wygląda tak. Wybudowałem mały dom w 2008 roku. Mieszkam w nim już, ma numer itp. Jest pewien problem gdyż podczas budowy odstąpiliśmy...
§ Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (odpowiedzi: 2) Witam! Potrzebuję pomocy w postaci informacji i porad dotyczących przekształcenia garażu w lokal użytkowy. Chciałbym w garażu otworzyć komis....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.