kontrola z PINB a k.p.a. - Forum Prawne

 

kontrola z PINB a k.p.a. 4

Cytat: Napisał/a voyteg Poprosiłem o podstawę prawną - cisza. Do organu napisałem zapytanie jak niżej. W związku z przeprowadzoną w dniu dzisiejszym kontrolą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego "w sprawie sprawdzenia zgodności użytkowania z przeznaczeniem budynku ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
09-12-2013, 18:21  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.944
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Poprosiłem o podstawę prawną - cisza.
Do organu napisałem zapytanie jak niżej.

W związku z przeprowadzoną w dniu dzisiejszym kontrolą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego "w sprawie sprawdzenia zgodności użytkowania z przeznaczeniem budynku mieszkalnego", reprezentowanego przez insp...., w ślad za zawiadomieniem ..., na podstawie art. 6, 7, 8 i 9 k.p.a. oraz na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm). wnoszę o udzielenie następujących informacji:

I. Jaki przepis prawa upoważnia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego reprezentowanego przez inspektora ... do kontroli użytkowanych pomieszczeń mieszkalnych bez wcześniejszego zdjęcia zanieczyszczonych butów kontrolującego? Podczas dzisiejszych oględzin urzędnik pouczył właściciela domu: "nie przyszedłem do pana prywatnie" po czym dodał: "powinien pan wiedzieć, że mam prawo wejść w butach". Ponieważ ja takiego przepisu nie znam (nie podał go również kontrolujący) a kontrolujący na przepis powołał się, to proszę jak na wstępie.

II. Jaki przepis prawa upoważnia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rep. przez insp. ... do odstąpienia od przeprowadzenia oględzin w sytuacji, kiedy właściciel budynku mieszkalnego egzekwuje obowiązek dochowania elementarnych zasad czystości i higieny - nalega, aby kontrolujący przed rozpoczęciem czynności służbowych w legalnie użytkowanym i zagospodarowanym domu, zdjął buty. Podczas dzisiejszych oględzin, insp. .... widząc determinację właściciela domu, podjął decyzję o odstąpieniu od czynności służbowych, następnie poprosił właściciela obiektu o podanie danych personalnych, po czym udał się do wyjścia obiektu. Informuję, że dopiero po poinformowaniu kontrolującego o tym, że oględziny są i będą rejestrowane techniką wideo, insp. ..., zmienił zdanie, zdjął buty, powrócił do czynności służbowych i wykonał oględziny.

III. Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 6, 7, 8 i 9 k.p.a. w związku z powołaniem się PINB na będące w aktach sprawy pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego, znak ... z dnia ... października 2013r., jako podstawy do przeprowadzenia przedmiotowych oględzin w moim domu, uprzejmie proszę o podanie jakichkolwiek warunków sanitarno-higienicznych (lub innych przesłanek z art. 71 Pb), które w moim domu uległy zmianie w związku z prowadzoną przez .... (działalnością). Załączone do akt pismo PPIS ... z dnia ... października 2013r, poza rażącym przekroczeniem ustawowych uprawnień przez PPIS i swobodnym domniemaniem tzw. zmiany sposobu użytkowania, dotknięte jest wadą gołosłowia i żadną miarą nie powinno uzasadniać interwencji PINB. Z uwagi na powyższe, nawet, jeśliby przyznać organowi PPIS prawo do oceny i uwzględniania przesłanek art. 71 Prawa budowlanego, to "istniejące domniemanie" (jak to określił kontrolujący insp. ....) w żaden sposób nie sankcjonuje oględzin prowadzonych przez PINB. Przeciwnie, z akt sprawy widać, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego bezkrytycznie przyjął za pewnik pozbawione konkretów pismo PPIS, zupełnie przy tym ignorując fakt, iż w orzecznictwie Sądów Administracyjnych powszechny jest pogląd mówiący, iż ewentualna "zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie i zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego zmienionego sposobu użytkowania. Wymagania te zostały określone w przepisie art. 5 ustawy Prawo budowlane i uwzględniają warunki wymienione w przepisie art. 71 tej ustawy." (por. wyrok WSA w Łodzi z 4 czerwca 2008 r., II SA/Łd 131/08, LEX nr 491825)


(tu nastąpił obszerny wywód dotyczący bezprzedmiotowości sprawy w kontekście art.71 Pb)

Jednocześnie informuję, iż gdyby ktokolwiek chciał podważyć moją wiarygodność w przedstawionych powyżej częściach I oraz II, to na potrzeby niniejszej sprawy gotów jestem do udostępnienia linku przechowywanego w internecie nagrania wideo z przebiegu oględzin oraz wyrażanych przez insp. ... sądów dotyczących swoich wydaje się ponad ustawowych uprawnień w związku z faktem iż inspektor "nie przyszedł do mnie prywatnie". Przypominam, iż jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (syg. akt II SA/Wr 432/10): „Podejmowane w tym zakresie działania procesowe organów administracji publicznej podporządkowane są zasadzie praworządności zawartej w art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wymaga ona bezwzględnej zgodności z prawem każdej czynności procesowej, w tym czynności orzeczniczej podejmowanej przez organ administracyjny, działający zgodnie z kompetencją przyznaną mu przepisami ustrojowymi, materialnymi i formalnymi. W doktrynalnym ujęciu postępowanie administracyjne traktowane jest jako zorganizowany proces stosowania prawa, w którym pierwszorzędne znaczenie ma ustalenie normy prawa odpowiedniej dla załatwienia konkretnej sprawy przez organ uprawniony do prowadzenia postępowania i dysponujący kompetencją orzeczniczą.”

Informuję również, iż w przypadku zaistnienia konieczności konfrontacji w związku z zagadnieniem I oraz II, również służę pomocą.
Sachalin jest off-line  
10-12-2013, 17:12  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.496
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
D na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm). wnoszę o udzielenie następujących informacji:
tu raczej tryb skarg w dziale VIII KPA i zawarty tam tryb porinformowania o załatwieniu skargi - niestety to niezaskarżalne do WSA
voyteg jest off-line  
11-12-2013, 14:54  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.944
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
tu raczej tryb skarg w dziale VIII KPA
No więc właśnie. Wychodziłem i wychodzę z założenia, że każdy urzędniczy "ruch" podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. Skoro tak, wyszedłem z założenia, że umocowanie prawne oględzin prowadzonych w butach i próby odstąpienia od nich też nie stanowi tajemnicy. Bo albo taka podstawa jest, albo jej nie ma. Poza tym, opakowanie zapytania do PINB w formę wniosku o dostęp do informacji daje organowi 14 dni i wyklucza odpowiedź w rodzaju "trzeba długo czekać". Oczywiście organ odpowiedział dopiero wtedy, kiedy po 15 dniach wpłynęła (via PINB) skarga na bezczynność do WSA. Organ odpowiedział na drugi dzień, ale nie sprowadził mojego pisma do trybu skargowego.

W ślad za moją skargą do WSA, z PINB otrzymałem pismo (jak w załączeniu) oraz drugie pismo - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg odpPINB.jpg (98,5 KB, 17 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
11-12-2013, 19:20  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
No więc właśnie. Wychodziłem i wychodzę z założenia, że każdy urzędniczy "ruch" podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. Skoro tak, wyszedłem z założenia, że umocowanie prawne oględzin prowadzonych w butach i próby odstąpienia od nich też nie stanowi tajemnicy. Bo albo taka podstawa jest, albo jej nie ma. Poza tym, opakowanie zapytania do PINB w formę wniosku o dostęp do informacji daje organowi 14 dni i wyklucza odpowiedź w rodzaju "trzeba długo czekać". Oczywiście organ odpowiedział dopiero wtedy, kiedy po 15 dniach wpłynęła (via PINB) skarga na bezczynność do WSA. Organ odpowiedział na drugi dzień, ale nie sprowadził mojego pisma do trybu skargowego.

W ślad za moją skargą do WSA, z PINB otrzymałem pismo (jak w załączeniu) oraz drugie pismo - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Co dopiero w innym wątku napisałem:

[QUOTE=voyteg;2589395]tylko, aby wnioskować o informację publiczną, to musi zapaść decyzja, a ta jescze długo może nie zostać wydaną]


"Organy już nie wydają decyzji - mają lepszy sposób: otóż stwierdzają że pytanie nie dotyczy informacji publicznej zatem tryb odpowiedzi decyzją z ustawy nie obowiązuje - tylko zawiadamiają. Genialnie proste - prawda?

Ktoś powie, że w takim razie obowiązuje Kpa i organ powinien zakończyć sprawę decyzją? Na to organ odpowie że w sprawach o dostęp do informacji publicznej Kpa nie obowiązuje. Po prostu poezja!

W obu tych sprawach organ zacytuje po kilka wyroków które nijak się mają do sprawy - i co z tego - kto je będzie czytał."

odpowiedź jest w trybie skargowym i choć na to nie wygląda koczy sprawę - nic więcej nie będzie.
Inwestorwroclove jest off-line  
13-12-2013, 11:02  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.944
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Ciekawe więc, czy WSA w ogóle uwzględni skargę na bezczynność. Zobaczymy.

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
odpowiedź jest w trybie skargowym
Ja nie widzę, żeby odp. była w trybie skargowym. Nie widzę, aby organ w ogóle odniósł się do zarzutu usiłowania odstąpienia od oględzin.
Ciekawe też, że organ nie wydał decyzji o odmowie a w ogóle odpowiedział dopiero wtedy, gdy wpłynęła skarga na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej.

Napisałem kolejne pismo.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm), w związku z pismem ... z dnia ... grudnia 2013r. wnoszę o udzielenie następujących informacji:

1) na jakiej podstawie prawnej legalnie użytkowany budynek mieszkalny jednorodzinny potraktowany został przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako zakład pracy insp. ..., w związku z przywołaniem i w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy?

2) czy używane w dniu oględzin prowadzonych przez kontrolującego buty (do chwili protestu właściciela budynku) jako "środek ochronny" w zamieszkałym domu, były butami prywatnymi kontrolującego, czy służbowymi? Jeśli były to buty służbowe, używane w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi, proszę o wskazanie, czy były to buty bezpieczne, ochronne, czy zawodowe?
Jeśli kontrolujący użył butów prywatnych, proszę o podanie informacji przed jakimi uzasadnionymi, występującymi na terenie kontrolowanego budynku, zagrożeniami miały chronić kontrolującego?
Sachalin jest off-line  
15-12-2013, 16:43  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

strasznie się Pan zacietrzewił - to na pewno nie pomoże w sprawie. Do czego Pan zmierza?
Inwestorwroclove jest off-line  
15-12-2013, 19:47  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.944
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
strasznie się Pan zacietrzewił - to na pewno nie pomoże w sprawie. Do czego Pan zmierza?
Proszę pana, pan mnie nie zna. Nie przechodzę obok nagannych zachowań obojętnie. Ot i wszystko.
Zdążyliśmy się również zorientować, że zrobieni jesteśmy z innej gliny; obce mi są działania "WIZERUNKOWE". Czy to "nie pomoże w sprawie" ? - tego nie wiem. Ja się nie zastanawiam, jak "wypadnę" przed organem lub WSA/NSA. Nie udaję "fajnego petenta", którego (a nuż) ktoś w NB "polubi" i łaskawym okiem zinterpretuje niejasny przepis po mojej myśli - nie jestem "ogórkową", żeby mnie polubić.

Wracając do pytania; cóż, skoro stać pana na takie daleko idące wnioski i oceny, to zapewne wie pan również, do czego zmierzam. Nota bene swoje pytania sformułowałem wydawałoby się wyraźnie

Pytanie DO CZEGO ZMIERZA PINB? Nie wiem. Wszczął póki co postępowanie.
Sachalin jest off-line  
15-12-2013, 20:29  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Nie wyciągam pochopnych wniosków po prostu postępowałem znacznie bardziej dyplomatycznie a i tak udało się zrobić ze mnie tu i tam pieniacza. Stosowanie prawa w naszym Kraju to obecnie farsa - organy i sądy wyszukują w sprawie jak rodzynki z ciasta tylko to co im pasuje. W dodatku mają wiele czasu - oni to robią za nasze pieniądze. Obywatel wygrywa tylko wtedy gdy uda mu się zagonić urzędasów w kozi róg a to nie jest proste.

Tymczasem Pan wali na wszystkie strony. Mam szacunek bo już udało się Panu osiągnąć ale mam wrażenie, że teraz trochę Pan przesadza - mówię to wyłącznie w trosce o Pańskie interesy. Będę się przyglądał bo może właśnie tak trzeba?

Przykład ta informacja publiczna - tu występuje jakaś zmowa urzędniczo- sądowa - po prostu grają strefą aby niczego nie udostępniać. Ciekaw jestem co się Panu uda tą drogą zwojować.
Inwestorwroclove jest off-line  
15-12-2013, 20:45  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.944
Domyślnie RE: kontrola z PINB a k.p.a.

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
po prostu postępowałem znacznie bardziej dyplomatycznie
Jak też tak postępowałem. Byłem nawet "grzeczny" i wyrozumiały. Do czasu, kiedy nie zorientowałem się, że urzędnik patrzy na takiego petenta, jak na łysą kobyłę. I tak też go traktuje.

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
Tymczasem Pan wali na wszystkie strony.
Bo w krótkim czasie, na wielu frontach przyszło mi działać. Tak wyszło...

Cytat:
Napisał/a Inwestorwroclove Zobacz post
tu występuje jakaś zmowa urzędniczo- sądowa
Proszę pana. Zdążyliśmy się już zorientować, "w cziom dieło". I NIC nie wskazuje, aby było lepiej
Tym bardziej NIE WOLNO stać z założonymi rękami...
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kontrola z PINB . (odpowiedzi: 200) Witam. Kilka miesięcy temu zgłosiłam samowolę budowlaną ogrodzenia od ulicy poważnie utrudniającą dojazd do mojej nieruchomości. Co miesiąc człowiek...
§ Błąd w projekcie + kontrola PINB (odpowiedzi: 10) Witam! Prowadze na działce 2 inwestycje i mam taką sytuację,otóż w projekcie projektant zaznaczył że odległość od granicy działki wynosi 4 m a...
§ Kontrola z PINB (odpowiedzi: 4) Witam, proszę o radę ponieważ sąsiad nasłał na mnie kontrolę z PINB w związku z hodowlą zwierząt, kury, gołębie. Moje pytanie dot. przyczepy która...
§ Kontrola PINB (odpowiedzi: 33) Złożyłem prośbę o interwencję do PINB na inwestora tj. gminę, że podczas przebudowy drogi zlikwidowano istniejący zjazd czyli dostęp do drogi...
§ Kontrola PINB-ud (odpowiedzi: 3) Witam wszystkich, mam pytanie od okolo 8 lat jestem zalewany przez sasiada pietro wyzej(Kamienica lokale wlasnosciowe) ktory ma bez zezwolenia i w...
§ Kontrola PINB (odpowiedzi: 5) Mam pytanie Dotyczące kontroli PINB. Posiadam pomieszczenie gospodarcze w budynku wielorodzinnym. Jako odrębny lokal z odrębną księgą wieczystą. . ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.