Forum Prawne

Forum Prawne (http://forumprawne.org/index.php)
-   Postępowanie administracyjne (http://forumprawne.org/forumdisplay.php?f=15)
-   -   jak załozyc kosciół (http://forumprawne.org/showthread.php?t=48633)

facetxxx279 06-03-2009 13:28

jak załozyc kosciół
 
witam ,chciałbym sie dowiedziec jak załozyc kosciół,zarejestrowac nowe wyznanie.powiedzmy ze nie odpowiada mi zadna z istniejacych religii i chciałbym wraz ze znajomymi stwozyc nowa wiare.po zarejestrowaniu chcieli bysmy kupc jakis budynek w celu spotykania sie.jak to wyglada od strony prawnej ,jakie wymogi trzeba spełnic?

Janusz.C.M. 06-03-2009 13:49

RE: jak załozyc kosciół
 
Nasze forum nie zajmuje się poradami dla sekt.
Proszę zwrócić się do kancelarii prawnej specjalizującej się w takich poradach. :smile:

fortunat 06-03-2009 13:52

RE: jak załozyc kosciół
 
Nie każdy związek wyznaniowy jest sektą, ależ Panie Januszu.

facetxxx279 06-03-2009 14:32

RE: jak załozyc kosciół
 
pan janusz jest religiofobem?chyba mamy wolność wyznania prawda?a moze to pan janusz należy do sekty?panie januszu nie wolno dyskryminować ludzi!

Janusz.C.M. 06-03-2009 14:58

RE: jak załozyc kosciół
 
Odsyłanie do kancelarii prawnej nie jest dyskryminacją.
Chyba Was stać na zapłacenie kilkudziesięciu złotych? :)
Jest takie przysłowie "uderz w stół.....". Skąd to oburzenie na użycie słowa "sekta"?
Proszę przeczytać czym jest sekta:
Cytat:

Termin sekta oznacza najczęściej podgrupę religijną, różniącą się od innych grup swoistymi praktykami religijnymi oraz swoistym doborem pism kanonicznych.

fortunat 06-03-2009 19:51

RE: jak załozyc kosciół
 
Związek wyznaniowy, organizacja religijna - wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej. Socjologowie religii dzielą związki wyznaniowe na: kościoły, denominacje, sekty i kulty (w sensie ścisłym).
  • kościół - duża organizacja hierarchiczna, rządzona najczęściej autokratycznie; większość członków staje się nimi w rodzinie w wyniku socjalizacji; duchowieństwo stanowi wydzieloną, wyspecjalizowaną grupę; kościół jest składową porządku społecznego; jest z reguły aktywnie misyjny
  • denominacja - struktura demokratyczna lub hierarchiczna; członkostwo jest dobrowolne; profesjonalne duchowieństwo; denominacja jest składową porządku społecznego; jest tolerancyjna, współpracuje z innymi związkami wyznaniowymi
  • sekta - mała organizacja demokratyczna lub autokratyczna, zwarta; członkostwo nabywane przez wybór i konwersję (doświadczenie nawrócenia); mała różnica między duchowieństwem i laikatem (funkcje duchowne czsto wykonywane dorywczo przez nieprofesjonalistów); w konfrontacji ze światem zewnętrznym, nietolerancyjna, przeświadczona o wyłącznym poznaniu prawdy, misyjna
  • kult - mała charyzmatyczna organizacja, bardzo zwarta, najczęściej wokół jednej osoby, misyjna i nietolerancyjna.
Powyższe nazwy mają także inne znaczenia: np. Kościół odnosi się do chrześcijańskich związków o dłuższej tradycji; sektami są określane wyznania niedawno powstałe w wyniku odłączenia od kościoła macierzystego albo stanowią pejoratywne określenie kultu (dlatego to określenie bywa zastępowane przez nazwę "nowy ruch religijny")
Polska ustawa o gwarancjach sumienia i wyznania z 1989 definiuje związek wyznaniowy jako wspólnotę religijną, zakładaną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe

Czym jest sekta jest dla mnie oczywiste. Niepotrzebnie spłyca Pan zagadnienie. Nie sądzę żeby to wynikało z indoktrynacji Pańskiej osoby. Tak czy inaczej aby powstała sekta musi być prawnie działającym związkiem wyznaniowym. Odmiennym zagadnieniem natomiast jest to, kiedy i w jakich okolicznościach , a także po spełnieniu jakich przesłanek można dojść do takiej konkluzji.

landus 13-03-2009 00:26

RE: jak załozyc kosciół
 
Chciałbym najpierw odnieść sie do wątku a nie do pytania i powiedzieć, że nazwa Kościół nie daje żadnych dodatkowych przywilejów i jest to nic innego jak dodatkowy "wyraz" przed nazwą związku wyznaniowego. Każdy związek jeżli bedzie chciał to otrzyma nazwe kościoła.

A co do pytania to każdy może założyć związek wyznaniowy poprzez złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrzynch i Administracji.
Wymogi formalne:
1. Listę 100 obywateli polskich z ich notarialnie poświadczonymi podpisami (wraz z ich danymi osobowymi oczywiście) Nie muszą to być członkowie związku, które chcesz utworzyć Tak zarejestrowano Kościół Anglikański
2.inforamcje o dotychczasowych foramch życia religijnego i metodach działania
3.podstawowych celach, obrzędach i doktrynie religijnej
4.ares siedziby związku
5.Statut:
a)nazwa związku
b)teren działania i siedzibe władz
c)oragany wraz z sposobem ich działania i wybierania
d)źródła finansowania
e)sposób reprezentacji i zaciagania zobowiązań
f)sposby nabywania i utraty członkowstwa
g)powoływania i dowoływania jak i kompetencji duchownych
h)sposób rozwiązania zwiazku

Organ dokonuje wpisu do rejestru, z chwilą którego zwiażek nabywa osobowość prawną i możę korzystać z wszystkich przywilejów Np. zwolnień celnych, ulg podatkowych, braku zezwoleń na zbiórki itp. Ale to już inna kwestia.

Pozdrawiam

landus 13-03-2009 00:28

RE: jak załozyc kosciół
 
A tak w ogóle to nigdy nie wierzyłem, że ta wiedza może mi sie kiedykolwiek przydać:)

OzoEze 12-10-2009 22:05

RE: jak załozyc kosciół
 
Cytat:

Napisał/a landus (Post 216751)
A co do pytania to każdy może założyć związek wyznaniowy poprzez złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrzynch i Administracji.

Odnoszę wrażenie, że wpis do rejestru prowadzonego przez MSWiA nie może być utożsamiany z założeniem kościoła. Moim zdaniem tylko te z kościołów, które wyrażą chęć uregulowania swojej sytuacji prawnej, by np. korzystać z przywilejów należnych tym instytucjom, mogą, ale nie muszą, wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu w rejestrze.

mptorz 13-12-2011 21:02

RE: jak załozyc kosciół
 
A trzeba być pełnoletnim ?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1 PL2 ©2009, Crawlability, Inc.