Samowola a opieszałość urzędu - Forum Prawne

 

Samowola a opieszałość urzędu

Witam serdecznie ! Zgłosiłam do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego samowolę budowlaną na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na początku lipca. Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi - organ nie wydał decyzji. W wrześniu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
13-09-2014, 09:53  
ekshibicjonistka
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie Samowola a opieszałość urzędu

Witam serdecznie !
Zgłosiłam do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego samowolę budowlaną na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na początku lipca.
Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi - organ nie wydał decyzji.

W wrześniu napisałam zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie do Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dostałam postanowienie że zażalenie jest niezasadne.
Uzasadnienie: organ dokonał czynności o charakterze wyjaśniającym, tj. ustalił nr księgi wieczystej nieruchomości.

Na to postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Jakie kroki prawne podjąć w dalszej kolejności aby przyśpieszyć to postępowanie bo jestem poszkodowana przez tą samowolę budowlaną.
Dalsze oczekiwanie prowadzi do powiększania się mojej szkody.
ekshibicjonistka jest off-line  
14-09-2014, 07:14  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.327
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

skarga do wsa art 37 i to nie czekac na odpowiedz winb tylko zaraz, tzn ok 7 dni, po zlozeniu zazalenia skarga do wsa
stach12 jest off-line  
17-09-2014, 07:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Cytat:
Napisał/a ekshibicjonistka Zobacz post

Dostałam postanowienie że zażalenie jest niezasadne.
skoro pani złożyła zażalenie to w takim razie ma pani prawo do skargi do WSA na PINB
http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
18-09-2014, 19:49  
ekshibicjonistka
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Właśnie nie wiem czy aby mam prawo do skargi do WSA na PINB.
Czy brak tej decyzji do dnia dzisiejszego upoważnia mnie do tej skargi ?
Urząd wkońcu jakieś tam kroki podejmuje ...
Może wkleję to postanowienie że zażalenie jest niezasadne i przeczytacie ?
Blondynki nie grzeszą inteligencją, dlatego wolę się upewnić zanim coś zrobię
ekshibicjonistka jest off-line  
19-09-2014, 12:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Cytat:
Napisał/a ekshibicjonistka Zobacz post
Właśnie nie wiem czy aby mam prawo do skargi do WSA na PINB.
Ma pani prawo, chyba że pani nie zależy na czasie i lubi pani długo oczekiwać
voyteg jest off-line  
19-09-2014, 17:36  
ekshibicjonistka
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Przy pisaniu skargi do WSA na PINB w poradniku są dwie możliwości:

1. Dnia <data> <nazwa organu wyższej - II instancji> w Postanowieniu nr ...z dnia <data> (znak ......) uznał moje zażalenie za bezczynność za zasadne i wyznaczył dodatkowy termin na załatwienie tej sprawy, pouczając jednocześnie o prawie wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego do czasu załatwienia przez właściwy organ sprawy.

2. Dnia <data> złożyłem na podstawie art. 37 KPA zażalenie niezałatwienie sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji> Niestety organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi, co jednak nie pozbawia prawa złożenia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania, ponieważ w Postanowieniu NSA z dnia 4 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1478/12) orzeczono, że „Podkreślenia wymaga, że warunek zawarty w art. 52 § 1 p.p.s.a., tj. wyczerpanie środków zaskarżenia, rozumiany powinien być w postępowaniu ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jako złożenie środka prawnego w postaci zażalenia przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono ww. środek prawny. Powołany przepis skutek wniesionego środka zaskarżenia wiąże bowiem jedynie z samym wniesieniem tego środka zaskarżenia, a nie z jego rozpatrzeniem przez organ. Złożenie takiego zażalenia wywiera więc skutek wyczerpania przez stronę przysługujących jej środków zaskarżenia, a tym samym umożliwia skuteczne wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2012 t., sygn. akt I OSK 207/12; postanowienie z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 1046/12). ” W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia

Ja natomiast dostałam odpowiedź że moje zażalenie na przewlekłość jest niezasadne

Zatem żadna z tych dwóch wersji nie odpowiada mojemu przypadkowi.
Co robić ?
ekshibicjonistka jest off-line  
22-09-2014, 07:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Cytat:
Napisał/a ekshibicjonistka Zobacz post
Zatem żadna z tych dwóch wersji nie odpowiada mojemu przypadkowi.
Co robić ?
wersja pierwsza "uznał moje zażalenie za bezczynność za nieuzasadnione"

i dalej dokładnie to samo

od razu dodam, że uznanie lub nie zażalenia nie ma znaczenia
voyteg jest off-line  
26-12-2014, 19:04  
ekshibicjonistka
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Witam ponownie !
Uzyskałam decyzję o wykonaniu rozbiórki obiektu budowlanego z powodu wykonania jej w warunkach samowoli budowlanej.
Tylko decyzja nie zawiera terminu w jakim terminie należy ją wykonać.
Pisze tylko coś takiego:
"Obowiązek rozbiórki nałożony niniejszą decyzją jest wymagalny w dniu, w którym decyzja stanie się ostateczna, czyli po upływie 14 dni od daty od doręczenia decyzji, o ile żadna ze stron nie zaskarży decyzji do organu II instancji."
Co to oznacza ? Ile jest czasu na rozbiórkę ?
ekshibicjonistka jest off-line  
29-12-2014, 10:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Cytat:
Napisał/a ekshibicjonistka Zobacz post
Co to oznacza ? Ile jest czasu na rozbiórkę ?
To oznacza, że począwszy od dnia uprawomocnienia się można egzekwować wykonanie
voyteg jest off-line  
08-01-2015, 11:56  
ekshibicjonistka
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

W jaki sposób egzekwować wykonanie tej decyzji ?
Jest jakiś poradnik ?
Proszę o odpowiedz
ekshibicjonistka jest off-line  
08-01-2015, 12:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

poradnik ten sam, tylko wnioskujemy o wszczecie postepowania egzekucyjnego http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html i analogicznie ponaglamy

tu jest orzeczenie II SAB/Bk 68/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-04

Cytat:
Przywołane wyżej przepisy dowodzą, że w przypadku biernej postawy podmiotu zobowiązanego do wykonania obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji administracyjnej, organy prowadzące postępowanie egzekucyjne nie zostały pozbawione przez ustawodawcę prawnych możliwości zastosowania środków, których - celem najogólniej rzecz ujmując - jest przymuszenie zobowiązanego do wykonania nałożonego nań obowiązku. Takimi środkami są niewątpliwie grzywna w celu przymuszenia, której jednorazowa wysokość może sięgnąć nawet 10.000 zł, z tym że ostatecznie suma nałożonych grzywien nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł oraz wykonanie zastępcze, którego wdrożenie organ egzekucyjny winien rozważyć wówczas, gdy nakładane grzywny nie prowadzą do wykonania przez zobowiązanego ciążącego nań obowiązku.
Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego potwierdza w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, że Burmistrz R., będąc jednocześnie organem egzekucyjnym i wierzycielem, pozostaje bezczynny w podejmowaniu środków egzekucyjnych zmierzających do realizacji nakazu przywrócenia stosunków wodnych i prowadzone przez niego w tym zakresie postępowanie jest przewlekłe. W ocenie Sądu zarówno bezczynność i przewlekłość postępowania w realiach sprawy niniejszej mają charakter rażący. Wprawdzie organ od momentu złożenia przez A. F. wniosku o wyegzekwowanie decyzji starał się doprowadzić do jej wykonania m.in. w dniu 28 kwietnia 2014 r. przeprowadził rozmowę z właścicielem działki nr [...], wystosował dwa upomnienia w dniu 4 lipca 2014 r. i 21 sierpnia 2014 r., jednakże nie zmienia to postaci rzeczy, że organ do chwili obecnej nie wszczął formalnie postępowania egzekucyjnego. Pomimo dwukrotnego upomnienia nie wystawił tytułu wykonawczego, którego doręczenie zobowiązanemu powoduje wszczęcie egzekucji w administracji. Powyższe dowodzi po pierwsze tego że organ jest bezczynny bo przez pół roku nie wszczął formalnie postępowania egzekucyjnego, po wtóre że organ prowadzi postępowanie w sposób przewlekły, albowiem do chwili wyrokowania podejmował nieefektywne czynności.
orzecznictwo niestety nie jest jednolite

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5DBBFF7DD6

Cytat:
Z przywołanych regulacji wynika bowiem, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umożliwiają podmiotom wymienionym w art. 6 § 1a u.p.e.a. wniesienie skargi do sądu administracyjnego jedynie na bezczynność organu wyższego stopnia w wydawaniu postanowienia, o jakim mowa w tym przepisie bądź nierozpoznania zażalenia na postanowienie odmawiające uwzględnienia skargi, natomiast z regulacji tych nie wypływa uprawnienie do wniesienia skargi na bezczynność wierzyciela w przypadku niepodejmowania przez niego czynności egzekucyjnych.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ADB6ACA77D

Cytat:
W tej sytuacji skarżąca, uznając że wierzyciel nie podejmuje działań mających na celu wyegzekwowanie obowiązku powinna skierować skargę do właściwego organu wyższego stopnia, czyli Wojewody . Ze względu na fakt, że na postanowienie oddalające tę skargę, przysługuje zażalenie może ono stać się przedmiotem kontroli sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt. 3 p.p.s.a.).
czyli kolejno:

1. skarga do organu wyższego stopnia, że organ I instancji nie podejmuje działań
2. gdyby ten organ (wyższego stopnia) nie wydał postanowienia, to ponaglamy go tak jak w poradniku wskazanym powyżej

i jeszcze jedno orzeczenie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DAB67C1A78

Cytat:
W tym miejscu wskazać należy, że bezczynność wierzyciela polega na tym, że nie podejmuje on działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zobowiązanego. Wierzyciel jest bezczynny, jeżeli w razie stwierdzenia uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku nie wzywa go do wykonania obowiązku, i w razie bezskuteczności tego upomnienia nie sporządza tytułu wykonawczego i nie składa wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006r. sygn. akt: VII SA/Wa 146/06, LEX nr 214061). Natomiast zasadniczą kwestią dla ustalenia, że istnieje obowiązek podjęcia przez wierzyciela czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jest uprzednie stwierdzenie, że ma miejsce uchylanie się przez zobowiązanego od wykonania obowiązku (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 listopada 2011r. sygn. akt: I SA/Gd 873/11, LEX nr 1101162).
voyteg jest off-line  
11-01-2015, 09:42  
ekshibicjonistka
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Dziękuję bardzo za informację
Jest Pan bardzo pomocny

Niestety gdy udałam się do nadzoru budowlanego okazało się iż nastąpiło odwołanie się od decyzji do ŚWINB przez wykonawcę samowoli.

Prawdopodobnie termin 14 dni na odwołanie został przekroczony, ale nie uzyskałam wglądu do akt - odmowa z powodu braku akt ( zostały wysłane do WSA ) po tym jak złożyłam skargę.
1. Czy urząd ma obowiązek przechowywać kopę akt po wysłaniu do WSA ?


Druga kwestia:
Podczas biegu sprawy zostały przedstawione dokumenty na poparcie argumentów obrony przez wykonawcę samowoli , oraz sam inwestor oświadczył, iż obiekt został zrealizowany w warunkach samowoli co zapisane jest w notatce służbowej.
Jednak w odwołaniu od decyzji odwołujący zmienił linię obrony i stwierdził iż to nie on dokonał samowoli a wcześniejsze ustalenia ( jego zeznania i dokumenty ) były BŁĘDNYM USTALENIEM PRZEZ urząd.
Kogo zawiadomić o podejrzeniu sfałszowania dokumentu oraz składaniu fałszywych oświadczeń ?
Czy można OD TAK odwołać wcześniejsze oświadczenia ?

Pozdrawiam
ekshibicjonistka jest off-line  
13-01-2015, 06:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola a opieszałość urzędu

Cytat:
Napisał/a ekshibicjonistka Zobacz post


1. Czy urząd ma obowiązek przechowywać kopę akt po wysłaniu do WSA ?
Wiele urzedów stoi na błędnym stanowisku, że przekazanie akt do WSA zwalnia z pracy

VII SAB/Wa 22/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-15

Należy podkreślić, że fakt przekazania akt administracyjnych do Sądu nie zwalnia organu od obowiązku dołożenia starań dla załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa i nie może stanowić usprawiedliwienia bezczynności.

A zatem ten poradnik

http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html

Organ odwoławczy możemy również ponaglać http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html

Cytat:
Napisał/a ekshibicjonistka Zobacz post
warunkach samowoli co zapisane jest w notatce służbowej.
Jest ona dowodem w sprawie administracyjnej nadal i można na to się powołać w skardze to WSA. Natomiast w sprawie karnej, proszę zadać pytanie w innym dziale.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Opieszałość urzędu (odpowiedzi: 29) Zwróciłem się do Urzędu Miasta o wydanie zaświadczenia na co urząd w sposób lakoniczny odpowiedział że nie posiada danych do wydania żądanego...
§ Skarga na opieszałość Naczelnika Urzędu Skarbowego (odpowiedzi: 1) Ma nadzieję, że ktoś da mi wskazówki do rozwiązania trapiącego mnie problemu. Mianowicie już drugi raz dostałem od Naczelnika Urzędu Skarbowego...
§ wymeldowanie ,czy urząd jest opieszały? (odpowiedzi: 18) Witam wszystkich użytkowników proszę o podpowiedź , czy w takiej sytuacji powinnam napisać do Wojewody zażalenie na niezałatwienie sprawy w...
§ Opieszałość Urzędu Gminy (odpowiedzi: 2) Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o poradę, w jaki sposób można zmobilizować opieszały Urząd Gminy do udzielenia odpowiedzi na pismo. W ubiegłym...
§ Dzierżawa gruntu - opieszałość urzędnicza - skarga (odpowiedzi: 1) Pod koniec maja tego roku złozyłem podanie o dzierżawą gruntu pod ogródek warzywno - kwiatowy. Do dziś t. do 12 września 2010 nie otrzymałem...
§ opieszałość urzędów-gdzie skarżyć? (odpowiedzi: 7) Witam. Od dwu lat mam problem z uzyskaniem odpowiedzi w sprawie zminimalizowania lub uchylenia kosztów za dzierżawę miejsca parkingowego pod potrzeby...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.