Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga - Forum Prawne

 

Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

W związku z bezczynnością Rady Gminy trzeba pisać zażalenie w trybie art. 37 k.p.a. do kogo...???? Czy można od razu składać Skargę do WSA??? Stan faktyczny: W dniu 12.12.2010 r. skierowano do Wojewody skargę na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
23-10-2014, 00:50  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

W związku z bezczynnością Rady Gminy trzeba pisać zażalenie w trybie art. 37 k.p.a. do kogo...???? Czy można od razu składać Skargę do WSA???

Stan faktyczny:
W dniu 12.12.2010 r. skierowano do Wojewody skargę na Wójta, która kilka dniu później trafiła do Rady Gminy według właściwości. Wójt napisał wyjaśnienia, które przesłał mi, Przewodniczącemu Rady oraz Wojewodzie. było to 24.01.2011 r. i od tamtej pory cisza. Telefonicznie i osobiście dwukrotnie pytano o sprawę w Urzędzie i nic.
 
25-10-2014, 09:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

tryb skargowy nie podlega jurysdykcji WSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C9824C33B0
Cytat:
Zdaniem Sądu należy uznać, że skarga J. B. z dnia 5 maja 2014r. jest w istocie skargą na działanie Marszałka Województwa [...] złożoną w trybie przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) zatytułowanego "Skargi i wnioski". W związku z powyższym działania administracji publicznej będące przedmiotem tego typu skarg nie podlegają kontroli sądów administracyjnych z uwagi na to, iż nie mieszczą się w katalogu czynności i aktów poddawanych nadzorowi sądowemu, który zawiera art. 3 § 2 p.p.s.a.
W tym miejscu należy wskazać, że do powyższego postępowania mają zastosowanie przepisy działu VIII k.p.a. Postępowanie to stanowi rodzaj uproszczonego postępowania administracyjnego, w ramach którego realizowane jest zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) prawo składania petycji, skarg i wniosków. Przedmiotem skargi wniesionej w tym trybie (art. 227 i nast. k.p.a.) może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy. Postępowanie w sprawie tego typu skarg cechuje się tym, iż nie ma w nim stron postępowania, nie wydaje się rozstrzygnięć adresowanych do skarżącego, jedynie zawiadamia się go o czynnościach wewnętrznych zmierzających do wyjaśnienia okoliczności podniesionych w skardze. Celem tegoż postępowania jest ocena skutków działania, czy też bezczynności określonych organów, a nie wydawanie wiążących w sprawie rozstrzygnięć. Postępowanie to nie kończy się zatem władczym aktem podlegającym ocenie sądu administracyjnego z punktu widzenia legalności. Zakończenie postępowania skargowego przybiera formę zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi zawierającego informację o czynnościach organu załatwiającego skargę i ich rezultatach. Zawiadomienie to nie dotyczy zatem stwierdzenia, czy też uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Zawiadomienie kończące postępowanie skargowe nie podlega więc kontroli legalności sprawowanej przez sądy, gdyż nie mieści się ono wśród aktów poddanych kognicji tego Sądu określonych w przepisach art. 3 § 2 P.p.s.a.

zatem proponuje troche inaczej podejsc http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
25-10-2014, 23:13  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

Zażalenie poszło (ePUAP)...Teraz czekamy na rozstrzygnięcie a później WSA gdyby co...
Mam też coś takiego:
"Przy ocenie zasadności skargi na bezczynność nie mają znaczenia powody, dla których określony akt lub czynność nie zostały podjęte, w szczególności czy bezczynność była zawiniona przez organ, ewentualnie czy jest następstwem przekonania organu o braku obowiązku podejmowania określonych aktów lub czynności. Z zasady ogólnej szybkości postępowania (art. 12 Kpa) wypływa obowiązek prowadzenia postępowania (załatwiania wniosków) w taki sposób, by nie można było zarzucić organowi zbędnej zwłoki czy opieszałości." - wyrok WSA w Białymstoku z dn. 06.10.2011, II SAB/Bk 39/11
 
26-10-2014, 15:17  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

Cytat:
Napisał/a xxxolaxxx Zobacz post
później WSA gdyby co...
jeszcze raz - tryb skargowy nie podlega ocenie WSA
zacytowany przez panią fragment orzeczenia WSA dotyczy sytacji, gdy strona złożyła wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, a taki zapada w toku postępowania administracyjnego

inaczej jest, jeśli ze skargi wynika wniosek wszczęcia postępowania administracyjnego

czego dotyczy pani skarga?
voyteg jest off-line  
26-10-2014, 16:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

Bezczynności Rady oraz przewlekłości postępowania
 
27-10-2014, 13:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.602
Domyślnie RE: Bezczynność Rady Gminy - zażalenie czy od razu skarga

tyle juz pani napisała na samym początku - trudno coś podpowiedzieć, jeśli wyjaśnia pani na tak dużym poziomie ogólności
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ skarga na wójta do rady gminy czy do wojewody (odpowiedzi: 2) Wójt zwleka 5 m-cy z wydaniem deczji w sprawie zadania zleconego. Napisana skarga do wojewody w trybie art. 37 kpa zostaje przesłana do SKO. ...
§ bezczynność gminy i burmistrza (odpowiedzi: 1) Zwracam się z zapytanie czy fakt nie podjęcia działań zabezpieczających odpowiednie warunki lokalowe i w ogóle nie zadbania o bezpieczeństwo...
§ zażalenie na bezczynnośc organu (odpowiedzi: 6) W lipcu tego roku złożyłem do SKO zażalenie na bezczynośc organu i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji. Na tutejszym forum...
§ Zredagowana skarga na uchwale rady gminy lub sejmiku wojewodzkiego do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana Skargę na Uchwałę Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa), ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ zażalenie na bezczynność organu ścigania (odpowiedzi: 1) mineło już 6-miesięcy a Policja nie odpowiedziała na zgłoszone zawiadomienie o przestępstwie, zamierzam wystosować zażalenie mam już gotowy wzór...
§ zażalenie na bezczynnośc (odpowiedzi: 2) Mam pytanie może ktoś interesował się podobna sprawą. otóż od jakiegoś czasu sledze postępowanie administracyjne członka rodziny.po półtora roku...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.