Jak zameldować żonę - Forum Prawne

 

Jak zameldować żonę 3

Cytat: Napisał/a senek to Urząd i trzeba czekać... Tak chce, aby pan tak myslał, urzędnik Pana bagatelizujący......Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
02-04-2015, 14:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Cytat:
Napisał/a senek Zobacz post
to Urząd i trzeba czekać...
Tak chce, aby pan tak myslał, urzędnik Pana bagatelizujący...
voyteg jest off-line  
02-04-2015, 14:49  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Tak jest Panie voyteg
senek jest off-line  
08-04-2015, 15:13  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Czy może z tego wątku wzór pobrać?
http://forumprawne.org/postepowanie-...ac-siebie.html

I jakie to mają być formularze 3 sztuki?
I gdzie to złożyć?
senek jest off-line  
09-04-2015, 06:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

jeśli pyta pan o skargę do WSA, to z tego http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
09-04-2015, 08:46  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Żona otrzymała zawiadomienie o rozprawie administracyjnej na której ma się wstawić wraz z dowodami i mają zostać przeprowadzone oględziny lokalu
senek jest off-line  
09-04-2015, 08:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

1. urzędnik ma obowiązek pouczyć o prawie do odmowy zeznań
2. dowód z zeznań strony powinien być wykonany jako ostatni

II SA/Kr 518/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-03

Cytat:
Wprost z omawianego przepisu wynika więc, że dowód z zeznań strony powinien co do zasady zostać przeprowadzony jako ostatni, po pozostałych środkach dowodowych, w szczególności zaś - po przesłuchaniu wszystkich znanych organowi administracji publicznej świadków. W żadnym zaś wypadku nie powinien być to środek dowodowy, wykorzystywany w pierwszej kolejności, co podkreślano wielokrotnie w doktrynie (zob. C. Martysz [w:] Łaszczyca Grzegorz, Martysz Czesław, Matan Andrzej, Komentarz do art.86 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), [w:] G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom l. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II i powołana tam dalsza literatura).
to cytat z watku "w druga strone" http://forumprawne.org/postepowanie-...ml#post3198521 , ale wszystkie zasady zapisane tam wazne tu

Cytat:
Art. 92. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą.
Cytat:
Art. 94. § 1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
żona na rozprawę wcale udać się nie musi i też nie musi żadnych dowodów mieć ze sobą, jeśli się uda tam
a jaki termin tej rozprawy?

rozumiem, że skarga do WSA nadal nie złożona?
voyteg jest off-line  
09-04-2015, 09:07  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Na podstawie art. 89, 90, 91 w związku z art. 50 Kpa. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.267)

W dniu X o godz X w Wydziale Spraw Obywatelskich wyznaczona zostaje rozprawa administracyjna w sprawie z wniosku X o zameldowanie X na pobyt stały w lokalu przy x natomiast o godz x oględziny lokalu.

W związku z tym na podstawie przep. art. 89 i 90 § 2 Kpa w związku z art. 50 Kpa wzywam Panią x do złożenia przed wyznaczonym terminem rozprawy wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w przedmiotowej sprawie i do stawienia się na rozprawę w charakterze strony osobiście.

Nieobecność na rozprawie strony należycie wezwanej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art.94 § 1 Kpa)

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że sprawa o zameldowanie Pani x na pobyt stały w lokalu położonym przy x nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 KPA.

Zwłoka w załatwieniu sprawy wynika z konieczności przeprowadzenia w/w czynności w postępowaniu administracyjnym.

W związku z powyższym, przewidziany termin zakończenia sprawy datuje się na dzień 31 maja 2015 roku.
senek jest off-line  
09-04-2015, 09:11  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

żona chce się stresować na rozprawie, czy też piszemy pismo, aby tego stresu uniknąć?

kiedy termin rozprawy, a kiedy zawiadomienie odebrane?

czy skarga do WSA złożona?
voyteg jest off-line  
09-04-2015, 09:12  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Raczej nie chce bo nawet nie wie co mówić
Termin rozprawy to 4 maja - zawiadomienie odebrane przed chwilą
Skarga jeszcze nie złożona bo czekam jak Pan pisał na jutrzejszy dzień

W pouczeniu jest cały arkusz a4
senek jest off-line  
09-04-2015, 09:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Cytat:
Napisał/a senek Zobacz post
Raczej nie chce bo nawet nie wie co mówić
To prosze powiedzieć, żonie ze isc tam nie musi - zaraz napiszemy pismo

Prosze je zlozyc dzis, a skarge do WSA jutro - starczy panu odwagi?

Jeszcze jedno - czy wystepuje pan przed urzedem jako pelnomocnik zony, czy tez zona osobiscie pisze pisma?
voyteg jest off-line  
09-04-2015, 09:35  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Wystarczy odwagi nas już nic nie złamie przede wszystkim urzędnicy
Żona składa pisma osobiście, ale mogę być pełnomocnikiem to chyba lepiej?
senek jest off-line  
09-04-2015, 10:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

to zrobimy z pana pełnomocnika - przy okazji będzie to sprytny dówód w sprawie, że żona mieszka z meżem"
a ponadto wtedy urząd wszystko adresuje do pana, a dzięki temu żona ma mniej emocji

I. Pismo na odpowiedz do urzędu na wezwanie - proszę zanieść koniecznie dziś - bo wtedy urząd musi je dolączyć do akt sprawy przekazywanych wraz ze skargą do WSA, która złoży pan jutro

Cytat:

W odpowiedzi na wezwanie <znak> z dnia <znak> informujące o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w sprawie o zameldowanie, informuję że w przedmiotowej sprawie nie mam nic do dodania, poza tym iż w lokalu, w którym o zameldowanie ubiegam się zamieszkuję wraz z mężem od ... lat.
Biorąć pod uwagę wykładnie zawartą w Wyroku WSA z dnia 3 września 2008 (sygn. akt II SA/Kr 518/08 ) "Wprost z omawianego przepisu wynika więc, że dowód z zeznań strony powinien co do zasady zostać przeprowadzony jako ostatni, po pozostałych środkach dowodowych, w szczególności zaś - po przesłuchaniu wszystkich znanych organowi administracji publicznej świadków. W żadnym zaś wypadku nie powinien być to środek dowodowy, wykorzystywany w pierwszej kolejności, co podkreślano wielokrotnie w doktrynie " uzasadnione staje się pytanie, czy organ administracji wyczerpał już pozostałe środki dowodowe, skoro zmierza de facto do przeprowadzenia dowodu w postaci przesłuchania strony podczas rozprawy.

Udzielam pełnomocnictwa mojemu mężowi <imie i nazwisko> do reprezentowania mnie przed organami administracji publicznej w przedmiotowej sprawie. Adres zamieszkania męża jest tożsamy z moim.

Podpis żony
II. Jutro składa pan skargę zgodnie ze wzorem http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html

Skargę podpisuje żona (w polach dotyczących składającego skargę jej dane), a w załączeniu pełnomocnictwo o następującej treści (jako odrębna kartka z napisem PEŁNOMOCNICTWO) i załącznik w każdym egzemplarzu skargi ( w sumie 3 )

Cytat:
Udzielam pełnomocnictwa mojemu mężowi <imie i nazwisko> do reprezentowania mnie przed sądami administracyjnymi. Adres zamieszkania męża jest tożsamy z moim

Podpis żony.
natomiast w treści uzasadnienia skargi (poza wszystkim co we wzorze) proszę dopisać takie cos (w polu <tu mozna napisać, co uważamy> )

Cytat:
Dopiero blisko po miesiącu od wszczęcia postępowania organ administracji wyznaczył termin rozprawy i to dopiero za kolejny miesiąc. Tak powolne podejmowanie działań świadczy o opieszałości organu, gdyż materiał dowodowy mógłbyć zebrany prostrzymi metodami w tej wydawałoby się trywialnej sprawie, gdzie żona zamieszkuje wraz z mężem np. poprzez kontakt z administracją budynku. Dodać nalezy, że żona dotychczas zameldowana była w tym lokalu na pobyt czasowy, a więc fakt zamieszkiwania jest znany organowi administracji publicznej z urzędu. W tej sytuacji wyznaczenie odległego terminu rozprawy trudno nazwać działaniem efektywnym, a tym bardziej niezbędnym
voyteg jest off-line  
09-04-2015, 10:10  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Panie voyteg można prosić Pana o gotowy wzór skargi do WSA tak łopatologicznie bo zna Pan już moją sprawę
Mam już namieszane w główce tym wszystkim ;]
No i dobrze, że będę pełnomocnikiem bo już mam potwierdzony profil ePUAP więc można szybciej działać ;]

Zaraz piszę i idziemy do urzędu.
Tymczasem dziękuję serdecznie
senek jest off-line  
09-04-2015, 10:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Cytat:
Napisał/a senek Zobacz post
o gotowy wzór skargi do WSA
Przecież tu jest - Pana danych przeciez nie znam. http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
Wkleić w środku należy to, co w poprzednim wpisie zredagowałem na granatowo.
I przeczytać uważnie informacje zawarte tam

Cytat:
Napisał/a senek Zobacz post
No i dobrze, że będę pełnomocnikiem bo już mam potwierdzony profil ePUAP więc można szybciej działać ;]
proponuję pismo i potem skargę złożyć w wersji papierowej - informatyzacja jest, ale bywają rożne przypadki potem
voyteg jest off-line  
09-04-2015, 19:43  
senek
Użytkownik
 
senek na Forum Prawnym
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Jak zameldować żonę

Czyli w moim wypadku ma to wyglądać w ten sposób ?

Cytat:
Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres> w moim przypadku podkarpacki czyli w Rzeszowie

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres > w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>w moim przypadku Żona

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich


SKARGA
na bezczynność <nazwa organu, czyli urzędu> w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2, art. 54 §1 oraz art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>, zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga

3) zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

4) w przypadku uwzględnienia skargi o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub, że naruszenie prawa nie było rażące, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu.

5) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a

6) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia <data>złożyłem podanie zawierające wniosek <tu opisujemy, czego żądaliśmy w podaniu> w moim przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego o zameldowanie żony

2. Dnia <data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli <nazwa organu wyższej - II instancji>,w moim przypadku Wojewoda Podkarpacki zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.3. Dnia <data> złożyłem na podstawie art. 37 KPA zażalenie niezałatwienie sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji> w moim przypadku Wojewoda Podkarpacki Niestety organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi, co jednak nie pozbawia prawa złożenia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania, ponieważ w Postanowieniu NSA z dnia 4 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1478/12) orzeczono, że „Podkreślenia wymaga, że warunek zawarty w art. 52 § 1 p.p.s.a., tj. wyczerpanie środków zaskarżenia, rozumiany powinien być w postępowaniu ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jako złożenie środka prawnego w postaci zażalenia przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono ww. środek prawny. Powołany przepis skutek wniesionego środka zaskarżenia wiąże bowiem jedynie z samym wniesieniem tego środka zaskarżenia, a nie z jego rozpatrzeniem przez organ. Złożenie takiego zażalenia wywiera więc skutek wyczerpania przez stronę przysługujących jej środków zaskarżenia, a tym samym umożliwia skuteczne wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2012 t., sygn. akt I OSK 207/12; postanowienie z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 1046/12). ” W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia


<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich dotychczas nie wydał stosownego aktu administracyjnego, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś mój wniosek nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

<tu mozna napisać, co uważamy> w moim przypadku : Dopiero blisko po miesiącu od wszczęcia postępowania organ administracji wyznaczył termin rozprawy i to dopiero za kolejny miesiąc. Tak powolne podejmowanie działań świadczy o opieszałości organu, gdyż materiał dowodowy mógłbyć zebrany prostrzymi metodami w tej wydawałoby się trywialnej sprawie, gdzie żona zamieszkuje wraz z mężem np. poprzez kontakt z administracją budynku. Dodać nalezy, że żona dotychczas zameldowana była w tym lokalu na pobyt czasowy, a więc fakt zamieszkiwania jest znany organowi administracji publicznej z urzędu. W tej sytuacji wyznaczenie odległego terminu rozprawy trudno nazwać działaniem efektywnym, a tym bardziej niezbędnym

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."

"Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga." - tak orzekł WSA w Wyroku z dnia 1 lutego 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11)

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> w moim przypadku Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

PodpisZałączniki:
1) odpis skargi
Czy jest dobrze + 3 pełnomocnictwa?
Czy w poniedziałek mogę wyslać?
senek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak zameldować? (odpowiedzi: 1) Witam. Właściciel mieszkania użycza mieszkanie kobiecie, zameldował ją, ale odmawia zameldowania jej partnera (który mieszka na stałe pod tym...
§ Kto może zameldować? (odpowiedzi: 2) Witam! Mam takie pytanie mieszkamy u moich rodziców i mąż na początku był zameldowany ale musiał się wymeldować bo meldował się w Norwegi bo było to...
§ Czy muszę zameldować żonę? (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich. Mam następujące pytanie.Jestem z żoną w związku małżeńskim od 12 lat .Trzy lata temu wzięliśmy kredyt hipoteczny na dobudowę...
§ kto może zameldować (odpowiedzi: 2) witam potrzebuję pomocy w sprawie meldunkowej.sytuacja wygląda następująco mamy z żoną dom jednorodzinny teściowie zaczeli go budować ale po...
§ Czy spadkobierca mógł zameldować? (odpowiedzi: 1) Jestem spadkobiercą mieszkania. Jeden z spadkobierców wbrew mojej i pozostałych spadkobierców woli zameldował trzy osoby. Nie odbyło się jeszcze...
§ czy może zameldować (odpowiedzi: 1) Witam dziś chciałbym się dowiedzieć w następująceji sprawie:\ Mam zapisany przez ojca dom czyli jestem jego właścicielem. ojciec z matką mają...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.