Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym - Forum Prawne

 

Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Witam. Otrzymałem wezwanie jako świadek do urzędu gminy w postępowaniu które prowadził. Złożyłem wniosek o zwrot kosztów dojazdu. Wójt odmówił. Uzasadnił, że mogłem zostać przesłuchany w miejscu w którym przebywałem i nie musiałem dojeżdżać. Wystarczyło ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
25-06-2015, 15:48  
PLobywatel
Użytkownik
 
Posty: 74
Domyślnie Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Witam. Otrzymałem wezwanie jako świadek do urzędu gminy w postępowaniu które prowadził. Złożyłem wniosek o zwrot kosztów dojazdu. Wójt odmówił. Uzasadnił, że mogłem zostać przesłuchany w miejscu w którym przebywałem i nie musiałem dojeżdżać. Wystarczyło gdybym zawiadomił urząd, że nie przebywam w danym czasie pod adresem meldunkowym. Oczywiście takiego pouczenia w wezwaniu nie było. Było natomiast „obowiązkowe stawiennictwo osobiste” i pouczenie (wyłącznie) o grzywnie za niestawienie się. Pod postanowieniem o odmowie zwrotu kosztów, moim zdaniem bezpodstawnym, znajduje się informacja, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie i jako podstawa prawna tego twierdzenia przywołane są wyroki WSA. Po zapoznaniu się z orzecznictwem, rzeczywiście zgadzam się, że nie przysługuje zażalenie do SA. Ale czy jest jakaś inna droga zaskarżenia? Do Wojewody, SKO czy innego organu – zasada dwuinstancyjności. I w końcu jeżeli takiej drogi nie ma (takie stanowisko prezentuje urząd) to czy mogę np. pozwać wójta do sądu cywilnego, o to że jak wskazał w uzasadnieniu odmowy zwrotu kosztów, nie musiałem ich ponosić, a on mnie o tym nie pouczył w wezwaniu? Zakładając, że nie ma drogi odwoławczej, urząd może dowolnie odmawiać zawrotu takich kosztów kierując się wyłącznie przesłankami budżetowymi i obywatel jest praktycznie bezradny wobec bezprawia? Brak jakiejkolwiek niezależnej kontroli nadrzędnej wydaje mi się być niedopuszczalnym?
PLobywatel jest off-line  
25-06-2015, 17:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.468
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
że nie przebywam w danym czasie pod adresem meldunkowym.
Trochę się kłania zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania, czyli niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
jako podstawa prawna tego twierdzenia przywołane są wyroki WSA.
II SA/Wa 1477/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02
Cytat:
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym brak jest zgodności, co do formy przedmiotowego rozstrzygnięcia.
II SA/Ke 692/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-28


Cytat:
W tym miejscu wskazać należy, że w orzecznictwie został również wyrażony pogląd, że odmowa przyznania kosztów stawiennictwa na wezwanie organu w postępowaniu administracyjnym jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o której mowa w cytowanym na wstępie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a, a w konsekwencji przysługuje na taką czynność skarga do sądu administracyjnego (por. postanowienie WSA w Opolu z dnia 26 września 2011 r., sygn. akt II SA/Op 271/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 października 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 919/10 dostępne w Internecie orzeczenia.nsa.gov.pl). W takiej jednak sytuacji, stosownie do art. 52 § 3 p.p.s.a. skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.
Zatem może pan spróbować w ten sposób korzystając z poradnika oczywiście wskazująć powyższe orzeczenie

http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
25-06-2015, 18:57  
PLobywatel
Użytkownik
 
Posty: 74
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Dzięki za odp. Co do kwestii meldunkowych, to wiem o tym. Ale nigdzie nie wspominałem o czasie przebywania poza miejscem zameldowania. Żaden przepis nie nakłada (przynajmniej takiego nie znalazłem) obowiązku powiadamiania urzędu na terenie którego jestem zameldowany o np. wyjeździe na trzytygodniowe wczasy czy np. na do rodziny na święta. Stąd uważam takie uzasadnienie za nietrafione. Zresztą urząd nie kwestionował dojazdu. Pobyt czasowy rejestruje się powyżej 3 mies. Przepisy mówią też o miejscu zamieszkania, nie zameldowania. Podobną sytuację miałem z sądem, i tutaj nie było żadnych problemów ze zwrotem. Tyle moich dywagacji w tej kwestii. Nie jestem prawnikiem i nie będę rozwijał swoich interpretacji i opinii.
Jeśli natomiast chodzi o rozbieżność w orzecznictwie, to rzeczywiście występuje. Tylko zastanawiam się, czy w takim przypadku odwoływanie się do sądu to nie „totolotek”. Bo rozumiem, że sprawę można zawsze przegrać w starciu z argumentami przeciwnika, materiałem dowodowym etc.., ale tutaj poniosę koszty i mogę przegrać nie wchodząc nawet na wokandę… Tak wynika z niektórych orzeczeń WSA. Dlatego właśnie pytałem o drogę odwoławczą pozasądową?
Szczególnie, że orzeczenia sądów administracyjnych, a miałem z nimi wielokrotnie do czynienia, z reguły są dosyć racjonalne i dobrze a przede wszystkim zrozumiale uzasadnione (czego życzyłbym także innym sądom (np. cywilnym), stąd zastanawiam się czy sędziowie nigdy nie dostrzegli tutaj sytuacji świadka pozbawionego „narzędzi obrony” przed samowolą urzędniczą. W jednym z takich orzeczeń SA (nie przywołam teraz konkretnego - piszę z pamięci) wskazał, że od takiego postanowienia zażalenie można wnieść w ramach zażalenia na decyzję zamykającą postępowanie, nawet ograniczając się jedynie do tego aspektu. Tylko, że świadkowi takie prawo nie przysługuje, więc w praktyce jest bezradny.
I w tym miejscu nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy za niepełne, niedokładne lub stronnicze jak w tym przypadku pouczenie urzędnikowi / urzędowi grozi jakaś odpowiedzialność? Czy jakiś przepis określa zakres pouczenia? Czy np. w tym przypadku urząd nie powinien pouczyć o możliwości złożenia wyjaśnień w miejscu aktualnego przebywania?
Tyle mojej polemiki…
Spróbuję ich wezwać do „usunięcia naruszenia prawa”… Już widzę reakcję… Niestety nie kasę za dojazd 
PLobywatel jest off-line  
26-06-2015, 07:38  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.468
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
Dzięki za odp. Co do kwestii meldunkowych, to wiem o tym.
Czyli mamy założenie, że pan nie wypełnia określonych norm, a oczekuje że urząd wzajemnie będzie je wypełniał?

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
Żaden przepis nie nakłada (przynajmniej takiego nie znalazłem)
Tak, urząd powinien ustalić miejsce zamieszkania i jeśli wysłał na nieaktualne, to takie dostarczenie jest nieskuteczne.

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
Dlatego właśnie pytałem o drogę odwoławczą pozasądową?
Te drogę już pan wypróbował

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
Szczególnie, że orzeczenia sądów administracyjnych
Przecież wyżej pan otrzymał propozycję trybu administracynnego w oparciu o orzeczenia

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
I w tym miejscu nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, czy za niepełne, niedokładne lub stronnicze jak w tym przypadku pouczenie urzędnikowi / urzędowi grozi jakaś odpowiedzialność?
Jeśli WSA orzeknie o rażacym naruszeniu prawa to otwiera drogę do odszkodowania , a wtedy dalej ustawa o odpowiedzialności materialnej urzędników
voyteg jest off-line  
26-06-2015, 09:11  
PLobywatel
Użytkownik
 
Posty: 74
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

I dokładnie zamierzam to czynić. Jutro weekend, wracam do miejsca zameldowania i napiszę „wezwanie do usunięcia naruszeń prawa”… Strasznie podoba mi się to sformułowanie. Aż żal, że nie zobaczę miny urzędnika gdy to przeczyta….
Przeczytałem poradnik, zresztą nie tylko ten. Są super… Mam tylko jedną wątpliwość, co do formy owego „wezwania”. Co musi ono zawierać? Czy trzeba wskazać konkretne naruszenie, wskazać przepisy, podstawy i oczekiwania? Czy też wystarczy ogólny zarzut, który spowoduje automatyczne ponowne badanie sprawy przez urząd?
I jeszcze pytanie w kwestii orzecznictwa. Zapoznałem się z wieloma orzeczeniami w podobnych kwestiach. Tych które Pan polecił i co najmniej kilku podobnych. Generalnie sprowadzają się one do następującej procedury. Skarżący składa zażalenie, sąd je odrzuca jako niedopuszczalne nie zajmując się meritum sprawy. Wina jak rozumiem po stronie skarżącego, bo nie wykonał wcześniej owego „wezwania”. Natomiast nie znalazłem orzecznictwa w sytuacji w której procedura o której mówimy była dopełniona. I stąd moje pytanie, czy zna Pan może takie orzeczenie WSA. Chodzi mi o sytuacje gdzie świadek zwraca się o zwrot kosztów dojazdu, urząd odmawia, świadek wzywa do usunięcia naruszeń prawa, urząd dalej pozostaje przy swoim, świadek odwołuje się do WSA, a ten jak rozumiem wówczas już sprawę bada i nakazuje wypłatę…. Bo niestety na takie orzeczenie nie trafiłem, a byłoby mi bardzo pomocne.
PLobywatel jest off-line  
26-06-2015, 09:14  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.468
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
Co musi ono zawierać? Czy trzeba wskazać konkretne naruszenie, wskazać przepisy, podstawy i oczekiwania? Czy też wystarczy ogólny zarzut, który spowoduje automatyczne ponowne badanie sprawy przez urząd?
Precyzyjne określenie przedmiotu żądania.

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
I stąd moje pytanie, czy zna Pan może takie orzeczenie WSA. .
Niestety, trzeba przeszukać bazę orzeczeń
voyteg jest off-line  
26-06-2015, 10:04  
Pyotr
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
I stąd moje pytanie, czy zna Pan może takie orzeczenie WSA. Chodzi mi o sytuacje gdzie świadek zwraca się o zwrot kosztów dojazdu, urząd odmawia, świadek wzywa do usunięcia naruszeń prawa, urząd dalej pozostaje przy swoim, świadek odwołuje się do WSA, a ten jak rozumiem wówczas już sprawę bada i nakazuje wypłatę…. Bo niestety na takie orzeczenie nie trafiłem, a byłoby mi bardzo pomocne.
I SA/Gd 820/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-21
Pyotr jest off-line  
06-07-2015, 14:39  
PLobywatel
Użytkownik
 
Posty: 74
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Dzięki za podpowiedzi. Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa złożone i czekam na odpowiedź. Ile czasu urząd ma na odpowiedź? Standardowe 14 dni czy dłużej, bo spotkałem się z opinią że miesiąc, ale także z taką, że czas jest nieokreślony co w praktyce oznacza, że niezwłocznie i że sprawę do WSA można składać w praktyce już następnego dnia po złożeniu tego wezwania? Trochę wydaje mi się to absurdalne, ale kilkakrotnie coś takiego przeczytałem na necie.
PLobywatel jest off-line  
06-07-2015, 14:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.468
Domyślnie RE: Odwołanie od postanowienia w postępowaniu administracyjnym

Cytat:
Napisał/a PLobywatel Zobacz post
Trochę wydaje mi się to absurdalne, ale kilkakrotnie coś takiego przeczytałem na necie.
Nie - orzeczenie w tresci skargi znajdujacei sie w poradniku (na zielono) http://forumprawne.org/sady-administ...ml#post1546556
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwołanie w postępowaniu nakazu zapłaty (odpowiedzi: 14) Witam, otrzymałam wezwanie z sądu do nakazu zapłaty nie uregulowanych opłat ze spółdzielni mieszkaniowej. Jednak chcę się odwołać od tej decyzji...
§ czy mam szansę na odwołanie od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym? (odpowiedzi: 24) Mój mąż zaciągnął pożyczkę bez mojej wiedzy i zgody podpisując jednocześnie weksel. Nie spłacał jej więc osoba od której pożyczył pieniądze podała go...
§ Odwołanie świadków w postępowaniu cywilnym. (odpowiedzi: 1) Witam. Mam pytanie, czy po wydaniu decyzji przez sędziego na rozprawie o przesłuchaniu świadków pozwanego (zgodnie z jego wnioskiem), można ten...
§ odwołanie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 5) Witam, sprzedałam dom / 18.08.2011r /. Dziś t.j. 6.03.2013r. otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z powódźtwa wodociągów za wodę za...
§ Odwołanie od nakazu zaplaty w postępowaniu upominawczym (odpowiedzi: 1) Własnie napisalem odwolanie od nakazy zaplaty wystawionego przez Sąd w Lublinie a powodem jest oczywiscie Intrum Justitia (scierwa :evil: ). Prosze...
§ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - odwołanie (odpowiedzi: 5) Witam, mam następującą sprawę: W sierpniu 2010 roku otrzymałem wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej na kwotę 1000zł (koszty przeprowadzonego...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.