Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie - Forum Prawne

 

Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Witam. Ostatnio pojawiło się rozporządzenie ministerstwa infrastruktury i transportu odnośnie możliwości rejestracji samochodu z kierownicą po prawej stronie. W związku z wyrokiem europejskiego trybunału sprawiedliwości Polska musiała umożliwić rejestracje ww samochodów. Niestety mój WK w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
29-06-2015, 08:28  
fkkamil
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Witam.
Ostatnio pojawiło się rozporządzenie ministerstwa infrastruktury i transportu odnośnie możliwości rejestracji samochodu z kierownicą po prawej stronie. W związku z wyrokiem europejskiego trybunału sprawiedliwości Polska musiała umożliwić rejestracje ww samochodów.

Niestety mój WK w krakowie odmawia mi rejestracji samochodu twierdząc, że nie ma żadnego rozporządzenia w tej sprawie, oni o niczym nie wiedzą. Ponadto stacje kontroli pojazdów odmawiają pozytywnego wyniku przeglądu, bo wg nich nie ma dokumentu jak takie samochody badać.

Potrzebuje Państwa pomocy, żeby móc zająć twarde stanowisko w dyskusji i nie być spławionym, bo sytuacja robi się niemiła.

Czy WK ma rację? Czy mogę zarejestrować taki samochód?
fkkamil jest off-line  
29-06-2015, 14:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.500
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Proszę postąpić i ponaglać organ analogicznie jak w poradniku http://forumprawne.org/postepowanie-...eldowania.html
voyteg jest off-line  
29-06-2015, 20:07  
fkkamil
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Dziękuję.

Chciałem się też dowiedzieć czy aby na pewno WK ma rację, gdyż według nich rejestracja jest niemożliwa.

I drugie pytanie - czy OSKP ma prawo dać wynik negatywny przeglądu, w przypadku gdy samochód zakupiłem na terenie kraju Unii Europejskiej czyli kraju członkowskiego.

Ponadto - czy przegląd angielski powinien być honorowany w naszym kraju? W końcu jasno jest maślane, że samochód jest sprawny i dopuszczony do ruchu drogowego.

Pozdrawiam
fkkamil jest off-line  
30-06-2015, 07:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.500
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Cytat:
Napisał/a fkkamil Zobacz post
gdyż według nich rejestracja jest niemożliwa.
Zweryfikowane to zostanie, gdy zastosuje pan poradnik
voyteg jest off-line  
15-07-2015, 14:28  
fkkamil
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Witam,
Sprawa po zgłoszeniu do SKO nabrała tempa, i teraz jest w fazie jn.
Projekt

Jak długo może trwać ten proces do momentu ukazania się ustawy w dzienniku ustaw?

Dziękuję.
fkkamil jest off-line  
15-07-2015, 14:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.500
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Cytat:
Napisał/a fkkamil Zobacz post
Witam,

Sprawa po zgłoszeniu do SKO nabrała tempa,
To znaczy na czym stanelo?

Cytat:
Napisał/a fkkamil Zobacz post
Jak długo może trwać ten proces do momentu ukazania się ustawy w dzienniku ustaw?
Trudno przewidzieć, ale zawsze można podnieść, że legislacja idzie w tym kierunku
voyteg jest off-line  
15-07-2015, 14:54  
fkkamil
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

" W świetle powołanej wykładni Trybunału Sprawiedliwości
oraz Naczelnego Sąd Administracyjnego w Warszawie,
w okolicznościach niniejszej sprawy organ I instancji nie załatwiając sprawy z wniosku P.Grzegorza Dorobka o rejestrację pojazdu z kierownicą po prawej stronie, pozostaje w bezczynności , której nie może usprawiedliwiać oczekiwaniem na wprowadzenie przez prawodawcę zmiany przepisów krajowych"
Jak też: "wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 marca 2014r C-639/11 wpływa na treść regulacji krajowych, modyfikuje pojęcie pojazdu, jaki może być w Polsce zarejestrowany.
Rolą organu rejestracyjnego jest uwzględnienie sentencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , ale również jego uzasadnienia , w szczególności tez 43, 44 i 49 , które stanowią
o możliwości wprowadzenia w pojeździe takich dostosowań technicznych ze względów bezpieczeństwa takich jak lusterka zewnętrzne, instalacja świetlna wycieraczki"
Pełne uzasadnienie poniżej:
"SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
W KIELCACH Kielce
Znak:SKO.RD-52/2278/298/2015
Postanowienie:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w składzie orzekającym:
Przewodnicząca: Wanda Osińska-Nowak Prezes SKO Członkowie : Mirosława Wiśniewska ( sprawozdawca) Piotr Urbanek
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015r r zażalenia P. Grzegorza Dorobka na bezczynność Prezydenta Miasta Kielce, w sprawie nie wydania decyzji w przedmiocie rejestracji samochodu osobowego marki Opel/Vaxull Vectra z kierownicą po prawej stronie
- na podstawie art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r, poz. 267 )
- uznaje zażalenie P. Grzegorza Dorobka za uzasadnione i wyznacza Prezydentowi Miasta Kielce termin 1 miesiąca t.j. do 1 sierpnia 2015r na załatwienie przedmiotowej sprawy poprzez podjęcie decyzji w przedmiocie rejestracji w/w pojazdu z kierownicą po prawej stronie.
Uzasadnienie:
W obrocie prawnym funkcjonuje, utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium
Odwoławcze w Kielcach znak: SKO.408/2710/376/2008 z dnia 2.01.2009r, decyzja Starosty
Koneckiego znak:KT.550-1-45/08 z dnia 16.06.2008, właściwego wówczas ze względu na
miejsce zamieszkania właściciela pojazdu, odmawiająca P. Grzegorzowi Dorobek ,
rejestracji spornego pojazdu.
Decyzja ta poprzez kolejne zaskarżenia była poddana ocenie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjny w Kielcach, który wyrokiem sygn. akt II SA/Ke 157/09 z dnia 22.04.2009r
oddalił skargę P. Grzegorza Dorobka na w/w decyzję Kolegium.
Naczelny Sąd Administracyjny następnie oddalił skargę kasacyjną P. Grzegorza Dorobka od
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt II SA/Ke 157/09 z
dnia 22.04.2009r.
P.Grzegorz Dorobek zmieniając miejsce zamieszkania w dniu 22 grudnia 2010r wystąpił, tym razem, do Prezydenta Miasta Kielce z kolejnym wnioskiem o rejestrację samochodu osobowego marki Opel/Vaxull Vectra z kierownicą po prawej stronie. Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r -Prawo o ruchu drogowym / Dz.U.z 20ł2r , poz. 1137 ze zm./ rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód Rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Jeżeli więc P. Grzegorz Dorobek zamieszkując w Kielcach po raz pierwszy zwrócił się do starosty grodzkiego, jakim jest Prezydent Miasta Kielce o rejestrację pojazdu stanowiącego jego własność, organ samorządu , z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę przewidzianych prawem wymogów , w tym przedłożenia aktualnego przeglądu technicznego pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego bądź nie, do ruchu lewostronnego , winien zakończyć to postępowanie wydaniem decyzji administracyjnej .
Zgodzić należy się z organem I instancji, że po wystąpieniu P.Grzegorza Dorobka w dniu 22 grudnia 2010 r z wnioskiem o rejestrację samochodu osobowego marki Opel/Vaxull Vectra z kierownicą po prawej stronie, nie doszło do zmiany regulacji prawnej określonej § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015r, poz. 305), mimo zapowiedzianych przez ministra resortowego , zmian prawnych w tym zakresie. Nadal więc powołany przepis stanowi, że kierownica w pojeździe o liczbie kół większej niż trzy , którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h nie powinna być umieszczona po prawej stronie pojazdu.
Z kolei zgodnie z brzmieniem § 11 ust.2 lit. z g załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014r, poz. 1727) „ KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE" - dotyczy pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego , zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako :
- konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego ( z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo
- konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego ( z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) , który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu)".
Przepisy te jednak nie precyzują , w jakie dodatkowe urządzenia czy instalacje winien być wyposażony pojazd z kierownicą po prawej stronie , aby został dopuszczony do ruchu lewostronnego w naszym kraju. Skoro mimo zapowiedzi nadal przepisy te nie zostały zmienione , w tej sytuacji organ I instancji winien rozważyć wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celu uzyskania wyjaśnień , jakie dodatkowe elementy wyposażenia winien pojazd z kierownicą po prawej stronie zawierać, aby mógł być dopuszczony do ruchu drogowego w naszym kraju.
Po złożeniu przez P.Grzegorza Dorobka wniosku o rejestrację pojazdu z kierownicą po prawej stronie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 20 marca 2014r C-639/11 w sprawie skierowanej przez Komisję Europejską przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził , że uzależniając rejestrację na swym terytorium nowych oraz wcześniej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich samochodów osobowych z układem kierowniczym po prawej stronie , od przełożenia kierownicy na lewą stronę, Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 2a dyrektywy Rady 70/311/EWG z dnia 8 czerwca 1970r w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep , art. 4 ust.3 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów , części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów oraz art. 34 TFUE.
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym m.in. wyrok sygn. akt II GSK 1426/13 z dnia 14 października 2014r, organy administracji jak również sądy zobowiązane są do przestrzegania zasady pierwszeństwą prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego i do odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym.
W orzecznictwie NSA przyjmuje się , że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego zobowiązuje sąd krajowy do stosowania prawa wspólnotowego i do odstąpienia od stosowania sprzecznych z nim przepisów krajowych. Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ustalające wykładnię przepisów prawa wspólnotowego są skuteczne ex tunc, a zatem sądy krajowe oraz organy administracji są obowiązane stosować te przepisy w znaczeniu ustalonym przez ETS także do stosunków prawnych powstałych przed ogłoszeniem orzeczenia.
Zatem wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 marca 2014r C-639/11 wpływa na treść regulacji krajowych , modyfikuje pojęcie pojazdu, jaki może być w Polsce zarejestrowany.
Rolą organu rejestracyjnego jest uwzględnienie sentencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , ale również jego uzasadnienia , w szczególności tez 43, 44 i 49 , które stanowią o możliwości wprowadzenia w pojeździe takich dostosowań technicznych ze względów bezpieczeństwa takich jak lusterka zewnętrzne , instalacja świetlna wycieraczki. Skoro mimo powołanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal przepisy krajowe w omawianym zakresie nie zostały zmienione , w tej sytuacji organ I instancji winien rozważyć wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w celu uzyskania wyjaśnień , jakie dodatkowe elementy wyposażenia winien pojazd z kierownicą po prawej stronie zawierać, aby mógł być dopuszczony do ruchu drogowego w naszym kraju. W świetle powołanej wykładni Trybunału Sprawiedliwości oraz Naczelnego Sąd Administracyjnego w Warszawie, w okolicznościach niniejszej sprawy organ I instancji nie załatwiając sprawy z wniosku P.Grzegorza Dorobka o rejestrację pojazdu z kierownicą po prawej stronie , pozostaje w bezczynności , której nie może usprawiedliwiać oczekiwaniem na wprowadzenie przez prawodawcę zmiany przepisów krajowych.
Z przedstawionych względów Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach postanawia jak na wstępie.
Postanowienie niniejsze jest ostateczne"
fkkamil jest off-line  
15-07-2015, 14:59  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.500
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Proponuje by pan wycial swoje imie i nazwisko z poprzedniego wpisu oraz inne dane indentyfikujace

praktyka jest taka, ze organ z postanowienia sobie nic nie robi

dlatego teraz pora na skarge na bezczynnosc Prezydenta Kielc
http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
15-07-2015, 15:12  
fkkamil
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie

No ale wg tego co znajduje się pod linkiem 2 posty wyżej rozporządzenie zmieniające wymagania pojazdów jest w ostatniej fazie. I o to pytam - jak długo trwa proces od tego momentu do pojawienia się w dzienniku ustaw
fkkamil jest off-line  
15-07-2015, 15:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.500
Domyślnie RE: Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Nie ma określonego terminiu. A na rozpoznanie skargi przez sąd trochę się czeka
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ubezpieczenie "anglika" z kierownicą po prawej stronie (odpowiedzi: 3) witam mam pytanie jak to wygląda z rejestracją "anglika" z kierownicą po prawej stronie, jak wygląda ubezpiecznie i przegląd techniczny? Czy coś już...
§ Rejestracja auta z kierownicą po "złej" stronie (odpowiedzi: 1) Witajcie mam wielkie pytanie, otóż wujek obiecał mi autko(sporo zarabia a że go mało kiedy widuję to chce to zrekompensować, da mi swoje i kupi...
§ Rejestracja na stronie (odpowiedzi: 62) Witam, dzisiaj dostałem bardzo dziwnego maila. Cytuję: Dodam tylko, że nie pamiętam, czy faktycznie rejestrowałem się do ich serwisu. Czy w...
§ Rejestracja auta z kierownica po prawej stronie. (odpowiedzi: 1) Witam. Chcialbym kupic sobie anglila. Usłyszałem tydzien temu w radiu że od tygodnia można rejestrowac samochody z kierownicą po prawej stronie. ...
§ Rejestracja na stronie - opłata 249 euro? (odpowiedzi: 22) Witam Rozpoczalem 4 tygodnie temu działąlność gospodarczą. Szukając w internecie hurtowni itd natknalem sie na strone: B2B-Marktplatz fr...
§ Rejestracja na płatnej stronie (odpowiedzi: 1) Witam, mam 17 lat. Wczoraj zarejestrowałem się na amerykańskiej stronie internetowej, podałem nie prawdziwe dane osobowe. Po rejestracji okazało się...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.