wyłączenie pracownika - Forum Prawne

 

wyłączenie pracownika

mam taki stan faktyczny wydana decyzja w I instancji, po odwołaniu organ II instancji utrzymuje skarżoną decyzję w mocy, po złożonej skardze Sąd uchyla obie instancje. Czy w takiej sytuacji, na podstawie art. 24 par. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
18-08-2015, 12:48  
MPawel
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie wyłączenie pracownika

mam taki stan faktyczny
wydana decyzja w I instancji, po odwołaniu organ II instancji utrzymuje skarżoną decyzję w mocy, po złożonej skardze Sąd uchyla obie instancje.
Czy w takiej sytuacji, na podstawie art. 24 par. 1 pkt 5 kpa, pracownik wydający pierwotną decyzję (organu I instancji) - "z upoważnienia", podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy w postępowaniu (po WSA) ?
MPawel jest off-line  
18-08-2015, 14:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.424
Domyślnie RE: wyłączenie pracownika

analogia do


II SA/Lu 4/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-08


Cytat:
Stwierdzając naruszenie powyższych przepisów postępowania wyjaśnić należy, że stosownie do art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a., pracownik podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. W świetle poglądów doktryny, reguła określona w tym przepisie ma zastosowanie także do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w przepisie art. 127 § 3 k.p.a., a więc do sytuacji, w której pracownik brał udział w wydaniu przez ten organ decyzji w pierwszej instancji, następnie zaskarżonej do tego samego organu wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (tak. m.in. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska. A. Wróbel. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 221; tak również J. Borkowski [w:] |B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2005, s. 183). Należy bowiem pamiętać, że pracownik, który raz już uczestniczył w czynnościach procesowych, ma przez to ugruntowane poglądy zarówno na stan faktyczny, jak i na sposób rozstrzygnięcia sprawy. Może to z kolei nasuwać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i obiektywizmu. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (w tym uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt II GPS 2/06, publ. ONSAiWSA 2007/3/61 oraz z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS 13/09, publ. ONSAiWSA 2010/5/82).
Pracownik, który brał udział w wydaniu decyzji w pierwszej instancji, nie może zatem rozpoznawać środka odwoławczego wniesionego od tej decyzji. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy stanowi natomiast taki środek odwoławczy.
voyteg jest off-line  
18-08-2015, 14:25  
MPawel
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: wyłączenie pracownika

właśnie wszędzie jest mowa "o wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy" i organach kolegialnych.
czyli jednym słowem, po wyroku WSA uchylającym obie instancje, pracownik I instancjii podlega wyłączeniu, jeżeli wcześniej wydawał decyzję ?
MPawel jest off-line  
19-08-2015, 07:07  
Pyotr
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: wyłączenie pracownika

Znalazłem analogiczną sytuację do przedstawionej przez Pana:
II SA/Rz 738/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-10-15

Cytat:
Art. 25 § 1 pkt 5 k.p.a. stanowi, że wyłączeniu od udziału w postępowaniu podlega pracownik organu w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Ta reguła nie odnosi się jednak do sytuacji ponownego rozpoznania sprawy przez osoby, których rozstrzygnięcie zostało uchylone na skutek sądowej kontroli ich wcześniejszego rozstrzygnięcia. Innymi słowy, wyłączenie z art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. nie ma miejsca przy rozpatrywaniu sprawy przez ten sam skład osobowy organu kolegialnego, jeżeli wcześniejsze rozstrzygnięcie tego składu było objęte skargą sądowoadministracyjną, a sąd dokonując jego kontroli, uchylił tę decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyłączenie takie miałoby miejsce wówczas, gdy skład osobowy byłby tożsamy w przypadku decyzji podejmowanej w następstwie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oraz na skutek złożenia przez stronę wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.
W uzasadnieniu jest błąd oczywiście art. 24 § 1 pkt 5 a nie 25 § 1 pkt 5 jak to zostało podane w uzasadnieniu.
Pyotr jest off-line  
19-08-2015, 10:14  
MPawel
Użytkownik
 
Posty: 38
Domyślnie RE: wyłączenie pracownika

teraz dominuje pogląd w orzecznictwie, że po uchyleniu decyzji przez Sąd skład SKO winien być inny, aniżeli w decyzji podlegającej zaskarżeniu. Tylko cały czas się głowię, czy ma to także zastosowanie do sytuacji, gdy Sąd uchyli także I instancję - czy wtedy pracownik I instancji też podlega wyłączeniu
MPawel jest off-line  
19-08-2015, 11:21  
Pyotr
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: wyłączenie pracownika

znalazłem jeszcze takie orzeczenie:
II SA/Ol 56/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-19

Cytat:
Odnosząc się natomiast do zarzutu braku wyłączenia pracownika organu, biorącego udział w wydaniu rozstrzygnięć w pierwszej instancji, stwierdzić należy, że wynikający z art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. obowiązek wyłączenia pracownika dotyczy tylko sytuacji, gdy decyzja, przy wydaniu której uprzednio dany pracownik uczestniczył, poddawana jest następnie kontroli - czy to w postępowaniu zwykłym (w toku instancji albo na podstawie art. 127 § 3 k.p.a.), czy nadzwyczajnym (w trybie wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji). Nie odnosi się natomiast do sytuacji, gdy w wyniku zastosowania przez organ odwoławczy kompetencji kasacyjnych, o których mowa w art. 138 § 2 k.p.a., sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Uchylenie decyzji nie może powodować - gdy sprawa ponownie wróci do organu decyzyjnego - zakazu wykonywania czynności w toczącym się postępowaniu przez tych pracowników, co poprzednio, skoro w takiej sytuacji nie kontrolują oni prawidłowości własnej decyzji.
Wydaje się, że wówczas pracownicy nie są wyłączani, jednakże może Pan złożyć stosowny wniosek o wyłączenie pracownika i ewentualnie zaskarżyć postanowienie w odwołaniu.
Pyotr jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wyłączenie organu i pracownika (odpowiedzi: 2) Kilka tygodniu temu złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów prawa wodnego przez właściciela gruntu. Chodziło o brak...
§ Wyłączenie pracownika (odpowiedzi: 1) Korzystając z fachowej rady forum proszę o propozycję dobrej książki, w której napisane jest krok po kroku jak przebiega wyłączenie pracownika od...
§ Wyłączenie pracownika organu - nowelizacja KPA (odpowiedzi: 1) Witam! Mam pytanie z wejściem dzisiaj w życie nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Urzędnik po uchyleniu decyzji w grudniu, do...
§ wyłączenie pracownika organu na podstawie art. 24 k.p.a. (odpowiedzi: 1) Widzę, że po uchylonej w wyniku zaskarżenia decyzji otrzymałem wezwanie do "doprecyzowania" informacji, ale wezwanie to "podpisane" jest znów przez...
§ Wyłączenie pracownika w sprawie a konkubinat (odpowiedzi: 4) Witam, może tutaj ktoś postara się odpowiedzieć na pytanie moje, które miałem na teście z postepowania administracyjnego w szkole. Czy pracownik...
§ Wyłączenie pracownika/członka organu (odpowiedzi: 2) UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 2007 r. sygn. akt II GPS 2/06: Art. 24 § 1 pkt 5 w związku z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.