profil kandydata na kierowcę (PKK) - Forum Prawne

 

profil kandydata na kierowcę (PKK)

Dobry wieczór, mam następujący problem z wydziałem komunikacji (pismo w załączeniu) odnośnie mojego wniosku o wygenerowania profilu kandydata na kierowcę. Rozumiem, że jeśli chodzi o wspomniane w piśmie uzupełnienie w części G oświadczenia wniosku o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
21-11-2015, 18:22  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie profil kandydata na kierowcę (PKK)

Dobry wieczór,
mam następujący problem z wydziałem komunikacji (pismo w załączeniu) odnośnie mojego wniosku o wygenerowania profilu kandydata na kierowcę.

Rozumiem, że jeśli chodzi o wspomniane w piśmie uzupełnienie w części G oświadczenia wniosku o prawo jazy, dotyczy zapisu:
- posiadam miejsce zamieszkania zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym - nie zaznaczyłem tego punktu celowo gdyż, mam meldunek w Polsce (i tu chcę robić dodatkowe kat. prawa jazdy), ale również część roku mieszkam na terenie Francji, gdzie również mam meldunek. Nie jestem w stanie powiedzieć ile dokładnie mieszkam w PL. Czy jest to więcej niż 185 dni czy mniej. Dlatego, nie zaznaczyłem, "X" tego punktu bo jest ono obarczone odpowiedzialnością z art. 233 par 1 kk. Nadmieniam, że mam tylko prawo jazdy polskie i również jeśli chodzi o skarbówkę to rozliczam się w Polsce. Nie chcę zaznaczać tego punktu, ale chcę mieć utworzony profil kierowcy. Jak mam rozwiązać ten problem?

Dodatkowo interesuje mnie czy muszę faktycznie osobiście stawić się w urzędzie złożyć oświadczenie jak wspomniano w piśmie?

Wniosek o wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę celowo wysłałem pocztą, aby uniknąć dyskusji z osobą po drugiej stronie okienka w kwestii oświadczenia o miejscu zamieszkania.

Dziękuję za pomoc.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg pismo starostwo.jpg (54,4 KB, 19 wyświetleń)
marcin_mateo jest off-line  
23-11-2015, 11:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

tu jest istotne miejsce zamieszkania, a nieistotny adres zameldowania

orzecznictwo i tryb ponaglania w poradniku http://forumprawne.org/postepowanie-...eldowania.html
voyteg jest off-line  
24-11-2015, 03:11  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie

Dziękuję, a co z tym ich wezwaniem odnośnie osobistego stawiennictwa? Czy muszę faktycznie jechać osobiście? Mogę nawet odpowiedz na to wezwanie wysłać za pośrednictwem ePUAP i wtedy maja pewność, ze to faktycznie mój wniosek itd.
marcin_mateo jest off-line  
24-11-2015, 11:05  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

art 50 oraz 51 k.p.a.

Cytat:
Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.
§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.
Art. 51. § 1. Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa.
§ 2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego, zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej gminie albo mieście.
voyteg jest off-line  
29-11-2015, 09:34  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Voyteg, co myślisz o takiej odpowiedzi do urzędu?

Sądzę, że to i tak sprawy nie załatwi (i będzie trzeba odwoływać się do II instancji lub WSA), ale jestem ciekawy czy wydadzą decyzję w przedmiotowej sprawie, czy odpiszą tylko "zwykłym pismem" oraz na co się powołają.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg odp. na wezwanie.jpg (94,8 KB, 15 wyświetleń)
marcin_mateo jest off-line  
30-11-2015, 12:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Cytat:
Napisał/a marcin_mateo Zobacz post
Voyteg, co myślisz o takiej odpowiedzi do urzędu?
Sądze, ze jest niewlasciwa, bo dywaguje pan na temat adresu zameldowania, a w tej sprawie nie jest to istotne, tylko miejsce zamieszkania
voyteg jest off-line  
30-11-2015, 18:00  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Moje miejsce zamieszkania to Polska oraz Francja i faktycznie przebywam w tych dwóch miejscach. Nie potrafię wskazać czy w Polsce jestem więcej niż te 185 dni czy nie, pracuję w tzw. "wolnym zawodzie" i mogę sobie pozwolić na takie pomieszkiwanie w dwóch miejscach.

Jak widzisz rozwiązanie tego problemu? Bo zależy mi, aby prawo jazdy robić w Polsce, zresztą tutaj odprowadzam podatki, jestem ubezpieczony itd.

Tylko nie chcę oświadczać, ze mieszkam tu ponad 185 dni skoro nie jestem pewien a nie chcę oszukiwać nawet jakby tego nie mógł sprawdzić urząd bo teoretycznie wystarczyłoby zaznaczyć i mieć święty spokój, ale ja nie chcę oświadczać coś czego nie jestem pewien.
marcin_mateo jest off-line  
30-11-2015, 20:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Cytat:
Napisał/a marcin_mateo Zobacz post
Moje miejsce zamieszkania to Polska oraz Francja
kodeks cywilny - i tyle na temat

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.


Cytat:
Napisał/a marcin_mateo Zobacz post
Jak widzisz rozwiązanie tego problemu?
precedens, który oceni WSA w skardze albo na bezczynność, albo na dany akt administracyjny

tu mamy taki
II SA/Bk 35/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-04-15

Cytat:
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej – zgodnie z art. 25 K.c. - jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przede wszystkim w przepisie tym chodzi o miejscowość, a nie o dokładny adres.

W doktrynie i w orzecznictwie wskazuje się, że dla przyjęcia zamieszkiwania danej osoby w określonej miejscowości konieczne jest występowanie łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie przebywania (corpus) i zamiaru stałego pobytu (animus). Miejscowość, w której dana osoba ma zamiar stale zamieszkiwać powinna stanowić "centrum jej życiowej działalności" (por.: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, Część ogólna, Warszawa 2001, s. 97 - 98, wyrok SN z dnia 07.06.1983 r. sygn. akt II UR 4/83, OSP 1984/12/265). Zatem w każdym przypadku należy ustalić fakt zamieszkiwania w danej miejscowości,a także w oparciu o kryterium zobiektywizowane zamiar pobytu. Można też stwierdzić, że w orzecznictwie prezentowane jest jednolite stanowisko, że fakt zameldowania na pobyt stały nie wystarczy samo przez się do przyjęcia zamieszkiwania w rozumieniu art. 25 K.c., może on stanowić jedną z przesłanek do wyciągnięcia prawidłowego wniosku, a więc ułatwiać ustalenie (np: postanowienie SN z dnia 26.03.1973 r. sygn. akt I CZ 38/73, LEX nr 7234, postanowienie SN z dnia 03.05.1973 r. sygn. akt I CZ 48/1973. LEX nr 7250, postanowienie NSA z dnia 15.02.2006 r. sygn. akt I OW 231/05, LEX nr 201525). Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym, a zatem rejestracji danych o miejscu pobytu osób, nie ma zatem podstaw by utożsamiać je z miejscem zamieszkania, które musi spełniać wskazane powyżej warunki.
Bo jesli pan nie zadeklaruje zamieszkania, to z tego wynika wlasciwosc organu administracji
voyteg jest off-line  
22-12-2015, 19:09  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Dobry wieczór,

dziś otrzymałem decyzję odmowną w sprawie wydania mi prawa jazdy kat. A;CE;D a tym samym utworzenia profilu kandydata na kierowcę, który mi jest potrzebny do rozpoczęcia kursu na te kategorie.

Nie wiem jak wybrnąć za bardzo z tego, jak wcześniej pisałem przebywam w dwóch miejscach, mimo że zamieszkiwać można teoretycznie tylko w jednym. Generalnie chcę obstawać przy tym, że głównym moim miejscem zamieszkania jest Polska a nie inny kraj UE (w, którym mam też meldunek i tam również kilka miesięcy w roku przebywam), uznaję, że miejsce zamieszkania w Polsce to moje główne centrum życiowe (w Polsce jestem ubezpieczony, mam umowę o pracę, płacę podatki, moja rodzina tu mieszka itd.), dlatego spełniam moim zdaniem przesłanki przebywania (corpus) i zamiaru stałego pobytu (animus), niemniej jednak nie chcę oświadczać, że przebywam więcej niż 185 dni, bo nie mogę tego stwierdzić bezsprzecznie, służbowo wyjeżdżam wielokrotnie za granicę dodatkowo kilka miesięcy w roku jestem w innym kraju UE gdzie mam mieszkanie dlatego mam wątpliwość czy fizycznie przebywam 185 dni w roku, akurat w Polsce.

Oczywiście mógłbym zaznaczyć w tym oświadczeniu, że jestem i jestem przekonany, że starostwo by nie miało jak sprawdzić czy to prawda czy nie, ale ja nie chcę oświadczać coś do czego nie jestem w 100% przekonany

Po za tym w postępowaniu prowadzonym przez starostę widzę takie błędy:

- zostałem wezwany do usunięcia braków w oświadczeniu, ale nie wyszczególniono jakiego braku – domyśliłem się, że pewnie chodzi o punkt odnośnie zamieszkania i ustosunkowałem się do tego (pismo, post powyżej)
- wezwano mnie do złożenia oświadczenia przed urzędnikiem powołując się na art 233 kk – ale ten artykuł nie mówi, że muszę składać oświadczenie przed urzędnikiem, starosta nie wezwał mnie na podstawie art 50 oraz 51 k.p.a. mimo to odpowiedziałem, że nie mogę się stawić bo jestem służbowo w tym czasie w innym województwie (300 km od siedziby starosty). Oczywiście na stronie ministerstwa jak i innych wydziałów komunikacji jest informacja, że mogę złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy za pośrednictwem poczty tzn., że nie ma wymogu, że muszę osobiście przed urzędnikiem podpisywać wniosek i składać oświadczenia zawarte w tym wniosku.

Proszę o poradę, liczę się z tym, że to może być sprawa precedensowa i trwać dość długo.

Nadmieniam, że dziś rano wysłałem im wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ale po południu listonosz dostarczył decyzję więc już ze skargą na bezczynność nie zdążę na WSA.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg str 1 pkk.jpg (86,2 KB, 11 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg str 2 pkk.jpg (70,0 KB, 8 wyświetleń)
marcin_mateo jest off-line  
23-12-2015, 06:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Cytat:
Napisał/a marcin_mateo Zobacz post
Generalnie chcę obstawać przy tym, że głównym moim miejscem zamieszkania jest Polska
Zatem prosze tak to ująć w odwołaniu i dalej zgodnie z poradnikiem


http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html

Cytat:
Napisał/a marcin_mateo Zobacz post
Po za tym w postępowaniu prowadzonym przez starostę widzę takie błędy:
Oczywiście warto to też wskazać w odwołaniu


Przy okazji - do poczytania http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
23-12-2015, 07:03  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Zatem prosze tak to ująć w odwołaniu i dalej zgodnie z poradnikiem
Dziękuję za wszelkie porady, bo nie raz już otrzymałem od Pana pomoc i zawsze rady były skuteczne

Ciekawy jestem czy prawnie można uzyskać prawo jazdy odmawiając zaznaczenia tego oświadczenia o zamieszkaniu powyżej 185 dni.
marcin_mateo jest off-line  
23-12-2015, 07:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Cytat:
Napisał/a marcin_mateo Zobacz post

Ciekawy jestem
Pana ciekawosc zaspokoi zapewne SKO lub WSA
voyteg jest off-line  
04-01-2016, 19:39  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Dziś otrzymałem informację, że starostwo przekazało materiały do SKO. Zobaczymy jaka będzie decyzja w II instancji.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg pismo 1.jpg (85,4 KB, 10 wyświetleń)
marcin_mateo jest off-line  
25-01-2016, 22:45  
marcin_mateo
Użytkownik
 
Posty: 117
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

Otrzymałem decyzję utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy. Moim zdaniem SKO nie odniosło się do wszystkich poruszonych przeze mnie kwestii oraz błędnie odniosło się do moich argumentów o przebywaniu w miejscowości w Polsce (corpus) oraz zamiarze stałego przebywania (animus).

Oczywiście będę odwoływał się do WSA ale proszę o podpowiedź czym mogę się podeprzeć aby swoje argumenty wzmocnić. Czy jaką drogę obrać?
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg Scan0001.jpg (93,9 KB, 9 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Scan0002.jpg (99,2 KB, 5 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Scan0003.jpg (101,5 KB, 6 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Scan0004.jpg (82,0 KB, 6 wyświetleń)
marcin_mateo jest off-line  
26-01-2016, 10:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: profil kandydata na kierowcę (PKK)

http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html

Ze jesli zlozyl pan podanie, a organ uznal sie za niewlasciwy, to powinien przekazac do wlasciwego - idac tokiem rozumowania SKO
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prowadzenie pojazdu bez uprawnień po zamknięcu profilu kandydata na kierowcę (odpowiedzi: 5) Dzień dobry Szukałem w tematach, ale nie znalazłem. Proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. Co grozi osobie ubiegającej się o prawo...
§ Uzyskanie nowego profilu kandydata na kierowcę (odpowiedzi: 1) Witam, Mam problem z profilem kandydata na kierowcę. Zacząłem naukę prawa jazdy w szkole w Katowicach korzystając z promocji na grouponie. Bez...
§ Weryfikowanie kandydatów na aplikantów (odpowiedzi: 11) Witam. Mam pytanie odnoście weryfikowania aplikantów (przede wszystkim radcowskich) pod względem "nieskazitelnego charakteru". Jak w praktyce...
§ Karalnośc kandydata do aplikacji (odpowiedzi: 66) Jak myslicie czy osoba która była karana wyrokiem w sądzie grodzkim za wykroczenie, a nie figurująca w Krajowym Rejestrze Karnym może podchodzic do...
§ Sprawdzanie kandydata (odpowiedzi: 7) Chciałabym się dowiedzieć czy legalne jest dzwonienie do byłego miejsca pracy w celu zasięgnięcia opinii o kandydacie bez jego wiedzy? Tak stało się...
§ Dla kandydatów na studia (odpowiedzi: 2) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2007 r. (sygn. akt III SA/Gd 408/07) Dz.U.97.78.483: art. 70 ust. 5...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.