Dostęp do informacji publicznej - Forum Prawne

 

Dostęp do informacji publicznej

Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta i otrzymałem odpowiedź: Jeśli chodzi o projekt stałej organizacji ruchu, czyli to na czym mi najbardziej zależało i czego nie otrzymałem ponieważ "nie mają wersji elektronicznej". Czy mogę domagać się ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
03-03-2016, 13:39  
Radoslaf
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie Dostęp do informacji publicznej

Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta i otrzymałem odpowiedź:


Jeśli chodzi o projekt stałej organizacji ruchu, czyli to na czym mi najbardziej zależało i czego nie otrzymałem ponieważ "nie mają wersji elektronicznej".
Czy mogę domagać się wykonania i przesłania kopii elektronicznie czy muszę fatygować się do Wydziału Infrastruktury i jeszcze walczyć o zrobienie odpisów? Bo domyślam się, że dla urzędnika wgląd to nie to samo co uzyskanie odpisu

I gdybym składał skargę do WSA na niedzielenie informacji, o którą wnioskowałem to skarżyć Prezydenta Miasta, jako organ kierujący Urzędem Miasta?
Radoslaf jest off-line  
04-03-2016, 06:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej

Cytat:
Napisał/a Radoslaf Zobacz post
o zrobienie odpisów?
Może pan zrobić zdjęcia

Cytat:
Napisał/a Radoslaf Zobacz post
to skarżyć Prezydenta Miasta, jako organ kierujący Urzędem Miasta?
Tak
voyteg jest off-line  
06-03-2016, 22:11  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej

Ma Pan prawo domagać się udostępnienia informacji w formie w jakiej określiłeś. To, że dana informacja nie jest przechowywana w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzenie, aby np. ją*zeskanować.

Należy pierw sięgnąć do art. 14 UDIP:
Cytat:
Napisał/a UDIP
Art. 14

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Cenne w tym kontekście są rozważania przedstawione w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach w orzeczeniu z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie sygn. akt IV SA/Gl 1357/06, który stwierdził, iż:
Cytat:
Z przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 119 ani innych regulacji zawartych w tej ustawie nie wynika, aby udostępnienie informacji następowało w formie w jakiej jest ona utrwalona i przechowywana. Wskazany przepis jako jedyne odstępstwo od zasady udostępnienia informacji w formie wskazanej we wniosku przewiduje wyłącznie brak możliwości technicznych pozwalających na udostępnienie informacji w żądanej formie. To, że informacja nie została utrwalona na nośniku elektronicznym, a tym samym nie jest na tym nośniku przechowywana, nie oznacza, że w tej formie nie może być ona udostępniona. Czym innym jest bowiem forma przechowywania informacji, a czym innym sposób i forma jej udostępnienia. (…) Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej powinno nastąpić w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do jej udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w ten sposób i w formie określonej we wniosku. Należy podkreślić, że powyższa regulacja wiąże się z określonymi w art. 12 ust. 2 cyt. ustawy obowiązkami w zakresie udostępniania informacji. W myśl wskazanego przepisu podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Zatem w świetle powyższej regulacji udostępnienie informacji publicznej polega nie tylko na umożliwieniu zapoznania się z nią, ale również na możliwości uzyskania jej w utrwalonej formie. Przepis ten wprowadza jednocześnie katalog dopuszczalnych form utrwalenia udostępnianej informacji. Oznacza to, że wnioskodawcy nie pozostawiono w tej kwestii całkowitej dowolności, może on bowiem domagać się udostępnienia informacji wyłącznie w sposób określony w tym przepisie, zaś podmiot zobowiązany do udzielenia informacji musi zapewnić możliwość jej utrwalenia przy pomocy wskazanych środków.
W rozpoznawanej sprawie skarżący wystąpił o udostępnienie informacji publicznej w formie plików elektronicznych zapisanych na płycie CD. Zatem wniosek obejmował formę udostępnienia informacji zgodną z art. 12 ust. 2 omawianej ustawy, bowiem płyta CD jest powszechnie stosowanym nośnikiem informacji. Informacja w tej formie nie została jednak udostępniona, zaś organ zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zaproponował skarżącemu inny sposób i formę udostępnienia protokołów poprzez wgląd do dokumentów bądź wykonanie ich kserokopii.
Stosownie do regulacji art. 14 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Obowiązku zastosowania trybu określonego we wskazanym przepisie nie można jednakże rozpatrywać w oderwaniu od przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przytoczonym przepisie sformułowana została zasada, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek powinno nastąpić w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 ust. 1 cyt. ustawy). Zatem dopuszczalne odstępstwo od tej zasady, które przewidziane zostało w art. 14 ust. 2 ustawy może być uzasadnione wyłącznie brakiem po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielania informacji publicznej środków technicznych pozwalających na udostępnienie danej informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
W niniejszej sprawie, jako przyczynę uniemożliwiającą udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, a w ostateczności zastosowania trybu określonego w art. 14 ust. 2 omawianej ustawy wskazano nieprzechowywanie protokołów w formie elektronicznej.
W ocenie Sądu wskazana argumentacja jest wadliwa, bowiem z przepisu art. 14 ust. 1 cyt. ustawy ani innych regulacji zawartych w tej ustawie nie wynika, aby udostępnienie informacji następowało w formie w jakiej jest ona utrwalona i przechowywania. Wskazany przepis jako jedyne odstępstwo od zasady udostępnienia informacji w formie wskazanej we wniosku przewiduje wyłącznie brak możliwości technicznych pozwalających na udostępnienie informacji w żądanej formie. To, że informacja nie została utrwalona na nośniku elektronicznym, a tym samym nie jest na tym nośniku przechowywana, wbrew twierdzeniom pełnomocnika organu, nie oznacza, że w tej formie nie może być ona udostępniona. Czym innym jest bowiem forma przechowywania informacji, a czym innym sposób i forma jej udostępnienia. Przechowywanie informacji utrwalonej w formie dokumentu sporządzonego na papierze nie oznacza, że nie może być ona udostępniona w innej dopuszczalnej przez prawo formie o ile możliwości techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji nie stoją temu na przeszkodzie. Zatem tylko brak technicznych środków umożliwiających przeniesienie informacji na inny nośnik niż ten na jakim jest ona utrwalona i przechowywana może stanowić podstawę do zwolnienia się z obowiązku udzielenia jej we wskazanej we wniosku formie. To zaś oznacza, że tylko w takim przypadku organ zobowiązany jest do zastosowania trybu postępowania o jakim mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w konsekwencji wydania decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 16 tej ustawy”.
Prowadziłem sobie taką sprawę. Szczegółowo opisałem perypetie i swoje spojrzenie na możliwość*wyboru formy pod adresem Wybór formy udostępnienia informacji publicznej w praktyce - Blog Dobrawego .
adam_dobrawy jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ dostęp do informacji publicznej? (odpowiedzi: 4) Szanowni Państwo , mam pytanie, został złożony wniosek o dostęp do informacji publicznej obejmującej moje dane osobowe. Czy w tej sprawie mam...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Informacja publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 6) Temat rzeka. Dostęp do informacji publicznej jest podstawą demokratycznego państwa.Mimo iż ustawa weszła w życie w 2001roku, wciąż natrafiamy na...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 1) Mam taki problem: Petent składa wniosek do urzędu o udostępnienie całej bazy danych (w formacie .xls) utworzonej przez rejestr KRS. Czy organ...
§ dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o informację odnośnie dostępu do informacji publicznej a mianowicie:Wystąpiłam do Urzędu Miasta o udostępnienie dokumentów w formie...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Jeżeli burmistrz miasta nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, a tylko napisał lakoniczne pismo, że nie ma podstaw do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.