odwołanie w sprawie przyznania stypendium - Forum Prawne

 

odwołanie w sprawie przyznania stypendium

Mój problem to odrzucenie wniosku o przyznanie stypendium. Wniosek i dokumenty jakie składałam zawierały wszystkie wymagane zaświadczenia, został złożony w terminie, a kwota dochodu rodziny kwalifikowała się do przyznania stypendium. Jak się okazało mój wniosek ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
03-08-2009, 18:53  
ania@
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie odwołanie w sprawie przyznania stypendium

Mój problem to odrzucenie wniosku o przyznanie stypendium.

Wniosek i dokumenty jakie składałam zawierały wszystkie wymagane zaświadczenia, został złożony w terminie, a kwota dochodu rodziny kwalifikowała się do przyznania stypendium. Jak się okazało mój wniosek został odrzucony gdyż zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie poszczególnych członków rodziny były starsze niż 3 miesiące.Osoba przyjmująca wniosek i sprawdzająca dokumenty, zatwierdziła ich kompletność i poprawność. W momencie przyjmowania wniosku, nie poinformowano mnie o jakichkolwiek nieprawidłowościach w składanej dokumentacji. Zatwierdzenie zgodności dokumentów było wprowadzeniem mnie w błąd przez urzędnika.

Co więcej brak jakiejkolwiek wzmianki w regulaminie określającym zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów, realizowanych w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na temat wymaganego okresu ważności dokumentów. Ta informacja nie została umieszczona również w formularzu wniosku, jak i wiadomościach publikowanych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
Na podstawie wyżej wymienionych faktów nasuwa się wniosek, że stroną, która zawiniła w toku postępowania nie jestem ja-wnioskodawca.
Niestety poza brakiem ważnych informacji okazało się, że są błędy w moich danych personalnych jakie trafiły do bazy komputerowej. Stało się tak pomimo faktu, że dane te pojawiały się wielokrotnie nie tylko we wniosku ale także w każdym przedstawionym przeze mnie zaświadczeniu.

Na tej podstawie wnioskuje, że decyzja Komisji ds. Stypendiów była podjęta niedbale i postronnie.
Napisałam odwołanie, na które starosta powołuję się na Regulamin przyznawania stypendiów:12. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej; 6. Komisja bada złożone przez studentów wnioski pod względem ich kompletności, rzetelności i poprawności.
7. Komisja odrzuca wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 2 i 3 regulaminu( t.j.2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w siedzibie Starostwa w terminie podanym do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń a także na stronie internetowej Beneficjenta projektu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Składany wniosek winien zawierać wszystkie załączniki wymienione we wzorze wniosku i winien być sporządzony w oparciu o pouczenie załączone do wzoru wniosku)

co jeszcze mogę zrobić w tej sprawie?
ania@ jest off-line  
03-08-2009, 21:55  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: odwołanie w sprawie przyznania stypendium

Zobowiązać starostę, aby odwołanie zostało przekazane do właściwego organu odwoławczego, jakim jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Podobna sprawa w orzecznictwie
II SA/Ol 119/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-13

Ewidentnie naruszono art. 64 § 2 k.p.a., a postanowienia regulaminu sprzeczne z ustawą są nieważne.
Korab jest off-line  
25-08-2009, 11:32  
ania@
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: odwołanie w sprawie przyznania stypendium

Skierowałam pismo do Starosty o wskazanie załącznika bądź zaświadczenia, którego nie zawierał mój wniosek lub innego uchybienia § 6 ust.6 i 7 „Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z powiatu***** na rok akademicki 2008/2009".
Na to zapytanie nie dostałam żadnej odpowiedzi .
Brak odpowiedzi świadczy o tym że tak naprawdę moj wniosek był zgodny i kompletny z w/w Regulaminem.

Dodatkowo powołując się na art. 64 § 2 k.p.a- dostałam odpowiedź że " ze względu na bardzo krótki termin realizacji projektu stypendialnego pn. 'Stypendia dla studentów z powiatu *** na rok akademicki 2208/2009' wnioski stypendialne nie były rozpatrywane w trybie postępowania administracyjnego określonego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego" a tylko w oparciu o zatwierdzony Regulamin.

Czy zostało tu naruszone prawo ?

Starosta nie podaje żadnego punktu prawnego, który by mówił, żekrótki czas realizacji projektu zwalnia z trybu postępowania administracyjnego.[/B]
ania@ jest off-line  
25-08-2009, 14:38  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: odwołanie w sprawie przyznania stypendium

Zażalenie wprost do SKO na bezczynność starosty w przekazywaniu wniesionego przez ciebie odwołania do SKO. Starosta wbrew obowiązkom wynikającym z art. 133 k.p.a. nie przekazuje twojego odwołania do organu odwoławczego (SKO)
Korab jest off-line  
28-04-2010, 07:16  
monik31
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: odwołanie w sprawie przyznania stypendium

Witam.
Również mam problem z uzyskaniem stypendium socjalnego na semestr letni 2010. Mam pytanie - czy na semestr letni roku akademickiego 2009/10 należy złożyć zaświadczenie z US za rok 2008, czy za rok 2009?
monik31 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwołanie od przyznania się do winy. (odpowiedzi: 14) Witam. Policja znalazła u mnie szklankę substancji podobnej do proch czarnego ( saletra , węgiel z biedronki i siarka ) w ilości 320 g, którą sam...
§ odwołanie się w sprawie stypendium (odpowiedzi: 1) Razem z koleżanką mamy średnią 4,44 i jesteśmy ex aequo na pierwszym miejscu listy rankingowej stypendium rektora. Wg regulaminu uczelni stypendium...
§ Odwołanie od przyznania się do winy (odpowiedzi: 11) Witam, Dnia 10 listopada zdarzył się mnie i moim zjamomym niefajny potocznie mówiąc przypadek, otóż zostaliśmy zatrzymani za posiadanie ziela...
§ Odwołanie do decyzji Rady Pedagogicznej w sprawie przyznania stypendium (odpowiedzi: 6) Witam, jestem uczniem Liceum Ogólnokształcącego, we wtorek było posiedzenie rady pedagogicznej. Wytypowano tam między innymi kandydata do Stypendium...
§ odwołanie w sprawie umorzenia stypendium z przygotowania zawodowego (odpowiedzi: 1) Witam! Mam taki problem w ubiegłym roku miałam przygotowanie zawodowe miesiąc po rozpoczęciu mama przepisała mi gospodarstwo rolne o powierzchni...
§ odwołanie od decyzji ZUS w sprawie przyznania renty rodzinnej, ubezp. w ZUS i KRUS (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie. W lipcu br. zmarł mój tata. miał 61 lat. moja mama ma 58 lat. Obydwoje prowadzili gospodarstwo rolne i z z tego tytułu byli...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.