termin odwołania - Forum Prawne

 

termin odwołania

Witam, mam pytanie dot. terminu odwołania: "Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie ... w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia." I tu moje wątpliwości, czy dzień doręczenia jest dniem pierwszym, czy dzień następnym jest dniem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
16-09-2009, 19:51  
GośkaM
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie termin odwołania

Witam,

mam pytanie dot. terminu odwołania:

"Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie ... w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia."

I tu moje wątpliwości,
czy dzień doręczenia jest dniem pierwszym,
czy dzień następnym jest dniem pierwszym?

Decyzję otrzymałam 7 sierpnia, odwołanie wysłałam pocztą 21 sierpnia (dla mnie był to 14-ty dzień),
jak się dzisiaj dowiedziałam - podobno po terminie...
GośkaM jest off-line  
16-09-2009, 20:47  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: termin odwołania

Otrzymała pani decyzję 7 i od 8 liczy się czternaście dni. Moim zdaniem dochowany został termin do wniesienia odwołania. Chyba że odwołanie zostało wysłane innym operatorem niż poczta polska.
fortunat jest off-line  
16-09-2009, 20:48  
GośkaM
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie RE: termin odwołania

wysłałam pocztą - poleconym priorytetem
GośkaM jest off-line  
16-09-2009, 21:14  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: termin odwołania

w trybie art 131 organ zawiadomi o wniesieniu odwołania strony i czy zostało wniesione w terminie.
fortunat jest off-line  
16-09-2009, 21:37  
GośkaM
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie RE: termin odwołania

Tym organem, w moim przypadku jest ARiMR i nie jestem pewna, czy art. 131 ma tu zastosowanie...

Tak dla pewności - aby być na bieżąco - w odwołaniu wniosłam m.in. o:

- udzielanie stronie w postępowaniu odwoławczym niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

- zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu odwoławczym.


...tylko, czy to coś da
GośkaM jest off-line  
16-09-2009, 23:12  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: termin odwołania

Nie ma wątpliwości, że odwołanie zostało wniesione w terminie.

Nie trzeba nawet wysyłać listu priorytetem, bo i tak liczy się data stempla pocztowego
barteks2 jest off-line  
17-09-2009, 08:31  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: termin odwołania

"w odwołaniu wniosłam m.in. o:

- udzielanie stronie w postępowaniu odwoławczym niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

- zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu odwoławczym".


A skąd wzięłaś taki wzór odwołania?
Korab jest off-line  
17-09-2009, 08:40  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: termin odwołania

Najlepiej umieścić całą treść odwołania, bo ciężko odnieść się do dwóch zdań wyrwanych z kontekstu...
barteks2 jest off-line  
17-09-2009, 08:47  
GośkaM
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie RE: termin odwołania

z LEXA
a coś z nim nie tak?

Ustawa o płatnościach do gruntów rolnych:
Art. 3. 1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. W postępowaniu w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej oraz płatności cukrowej organ administracji publicznej:
1) stoi na straży praworządności;
2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;
3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń, co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;
4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.


W międzyczasie (od wczoraj) pojawił się problem...
otóż na poczcie okazało się, że odbiór decyzji w dniu 6 sierpnia potwierdziła moja siostra.
Wprawdzie do mnie dotarło 7 sierpnia, ale i cóż z tego...
I tu kolejna moja prośba o pomoc: czy da się jakoś podważyć formę doręczenia listu?
Dodam, że na potwierdzeniu otrzymania listu podpisana jest siostra, nie ja.
GośkaM jest off-line  
17-09-2009, 08:50  
GośkaM
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie RE: termin odwołania

Treść odwołania (bez uzasadnienia):

ODWOŁANIE
od Decyzji Nr x z dnia 4 sierpnia 2009r.
o odmowie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2009

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008r., Nr 170, poz. 1051 ze zm.) oraz art. 127 i 129 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o płatnościach zaskarżam decyzję Kierownika Biura Powiatowego w całości;
wnoszę o:
1. uchylenie przedmiotowej decyzji i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez przyznanie płatności na rok 2009, w tym z tytułu:
- jednolitej płatności obszarowej,
- uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych;

2. udzielanie stronie w postępowaniu odwoławczym niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jej praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

3. zapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu odwoławczym.
GośkaM jest off-line  
17-09-2009, 11:20  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: termin odwołania

Bardzo dobre. Nie spodziewałem się, że można znaleźć taki wzór, bo przy tych postępowaniach okazuje się, że rzeczywiście to strona musi o wszystko wnosić, a Agencja nic nie musi
Korab jest off-line  
17-09-2009, 12:58  
GośkaM
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie RE: termin odwołania

a co z ewentualnym przywróceniem terminu?

Decyzja moim zdaniem została niewłaściwie doręczona,
wprawdzie domownikowi, ale nie pod adresem wskazanym na kopercie,
a w jego miejscu pracy.
Siostra dostarczyła mi decyzję następnego dnia,
nie informując mnie o dacie jej otrzymania i stąd ten jednodniowy poślizg.
Listonosz nie mógł stwierdzić mojej nieobecności, bo do domu nie dotarł.
Tylko jak to teraz udowodnić?
GośkaM jest off-line  
17-09-2009, 14:57  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: termin odwołania

OK, treść odwołania spełnia wymogi formalne, ale jeśli decyzja została odebrana 6 sierpnia, to niestety odwołanie nie zostało wniesione w terminie
barteks2 jest off-line  
17-09-2009, 15:13  
fortunat
Stały bywalec
 
Posty: 1.252
Domyślnie RE: termin odwołania

Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia, ale dzień następny wyrok NSA OZ w Poznaniu 14 maja 1996 roku ..... Obstaje przy swoim 7 + 14 = 21.
z postu wynika iż siostra decyzję odebrała 6. Warto sprawdzić zwrotkę w aktach
fortunat jest off-line  
17-09-2009, 15:49  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: termin odwołania

Liczę już trzeci raz, ale zawsze wychodzi mi, że 14. dzień od doręczenia decyzji upłynął 20 sierpnia...

Poza tym, nie rozumiem, dlaczego organ jeszcze nie poinformował o tym, skoro sam ma obowiązek przesłania decyzji do organu wyższego stopnia (lub dokonania autokontroli) w ciągu 7 dni. Musiał więc już zajmować się tą sprawą...
barteks2 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Termin odwołania (odpowiedzi: 17) Dostałem pismo 10 marca z Samorządowego Kolegium Odwoławczego z terminem odwołania się 30 dni, odwołałem się 10 kwietnia do Sądu Administracyjnego....
§ Termin odwołania (odpowiedzi: 3) Jeżeli mam decyzję wydaną i dostarczoną dnia 6.11 i na odwołanie mam 14 dni to rozumiem, że mam czas na złożenie odwołania do 20.11 (włącznie) czy do...
§ Termin do odwołania się (odpowiedzi: 1) Witam Jestem pozwanym w sprawie w sądzie - Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niedawno otrzymałem (odebrałem osobiście na poczcie)...
§ Pełnomocnik zawalił termin złożenia odwołania- jak przywrócić termin? (odpowiedzi: 13) W sprawie o podwyższenie alimentów miałam/ mam pełnomocnika. Na informacje od niego o tym, że sąd wydał już postanowienie, czekałam prawie 2...
§ termin odwołania (odpowiedzi: 5) Witam, mam pytanie jaki ma termin ubezpieczyciel na decyzję do odwołania, tzn nie zgodziliśmy się z wysokością przyznanego odszkodowania,...
§ termin odwołania (odpowiedzi: 6) Witam, otrzymałem ponownie decyzje odmowna ze starostwa mimo ze odwołanie złożone do SKO było korzystne dla mnie, ale urzędnik starostwa miał to...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.