Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów. - Forum Prawne

 

Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Chciałem wszcząć postępowanie w sprawie odpadów znajdujących się na działce w władaniu miasta. Działka ta była dotychczas drogą gruntową we władaniu miasta (nieustalony właściciel). Wskutek wysypania na nią odpadów doszło do niwelacji (podwyższenie) oraz jej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
22-04-2018, 08:57  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Chciałem wszcząć postępowanie w sprawie odpadów znajdujących się na działce w władaniu miasta. Działka ta była dotychczas drogą gruntową we władaniu miasta (nieustalony właściciel). Wskutek wysypania na nią odpadów doszło do niwelacji (podwyższenie) oraz jej utwardzenia.
Skorzystałem z poradnika. Mam pytania dotyczące sekcji opisującej czego ma dotyczyć postępowanie wszczęte moim pismem.
Chce domagać się całkowitego usunięcia odpadów z przedmiotowej działki. W jaki sposób powinienem zapisać swoje żądanie? Czy forma
Cytat:
wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie usunięcia odpadów znajdujących się na działce nr ew. XXXX
będzie właściwa?
Czy lepiej napisać
Cytat:
wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie odpadów znajdujących się na działce nr ew. XXXX i nakazanie usunięcia odpadów z działki nr ew. XXXX
?

Inwestor dopuścił się szeregu zaniechań oraz złamania Ustawy prawo budowlane. Tj. nie uzyskał odpowiedniego pozwolenia lub zezwolenia na swoje prace, nie wykonał żadnej dokumentacji projektowej, nie posiada prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie wykonał swoich prac zgodnie z przedstawioną specyfikacją techniczną, nie dopełnił warunków zawartych w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Znalazłem niemalże identyczną sprawę tu, wyrok potwierdzający, że jestem stroną postępowania oraz wyrok potwierdzając, że utwardzenie drogi gruntowej to w rzeczywistości budowa drogi w oparciu o Ustawę prawo budowlane, wyrok tu.
DD89 jest off-line  
22-04-2018, 15:19  
grzeba
Zbanowany
 
Posty: 243
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Teoretycznie wystarczy ''zwykła'' skarga do Nadzoru Budowlanego...
grzeba jest off-line  
22-04-2018, 19:54  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a grzeba Zobacz post
Teoretycznie wystarczy ''zwykła'' skarga do Nadzoru Budowlanego...
Ok.

Mam jeszcze taką sytuację:
1. Moje pismo potraktowane zostało jako skarga na działalność burmistrza, w moich pismach domagałem się należytego zajęcia sprawą oraz usunięcia odpadów.
2. Rada miasta uznała, że burmistrz nie zawinił. Wydała uchwałę według, której burmistrz nie dopuścił się zaniechań. Burmistrz uznał, że to koniec w tej sprawie.
3. Napisałem skargę do wojewody. Wojewoda uznał moją skargę na działalność burmistrza za zasadną i wskazał w jaki sposób powinna być załatwiona moja sprawa. Burmistrz negatywną opinie wojewody "potraktował jak powietrze".
4. Niewłaściwie złożyłem zażalenie na niezałatwienie skargi do SKO powołując się na art. 237 § 4 i art. 233 Kpa.
5. Później poprawiłem się i złożyłem na podstawie art. 37 Kpa zażalenie do SKO.
6. SKO wydało postanowienie uznające moje zażalenie za zasadne i wyznaczyło dodatkowy miesięczny termin na załatwienie sprawy.

Czy teraz właściwym krokiem będzie skarga do WSA?

Czy jednak ze względu, na moje wcześniejsze zażalenie do SKO, w którym powołałem się na art. 237 § 4 i art. 233 Kpa WSA odrzuci moja skargę powołując się na to, że w postępowaniach skargowych uregulowanych w dziale VIII Kpa nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego?
DD89 jest off-line  
22-04-2018, 22:15  
grzeba
Zbanowany
 
Posty: 243
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

A co tobie tak zależy na tym byciu stroną postępowania. Każdy urząd dowiedziawszy się o nieprawidłowościach zobligowany jest w ramach ustawowych kompetencji do podjęcia właściwych działań celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Jeśli tego nie uczyni to przysługuje ci prawo do złożenia zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków służbowych.
grzeba jest off-line  
22-04-2018, 22:26  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a grzeba Zobacz post
A co tobie tak zależy na tym byciu stroną postępowania. Każdy urząd dowiedziawszy się o nieprawidłowościach zobligowany jest w ramach ustawowych kompetencji do podjęcia właściwych działań celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Jeśli tego nie uczyni to przysługuje ci prawo do złożenia zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków służbowych.
Bo mam właśnie do czynienia urzędem, który nie chce podjąć odpowiednich działań. Gdy powiedziałem urzędnikowi, że doszło do samowoli budowlanej to on mi odpowiedział
Cytat:
Po co to zgłaszać, po co to komu.
DD89 jest off-line  
23-04-2018, 09:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.219
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a DD89 Zobacz post
Bo mam właśnie do czynienia urzędem, który nie chce podjąć odpowiednich działań.
Czy jest pan wlascicielem dzialki znajdujacej sie w poblizu?
voyteg jest off-line  
23-04-2018, 10:11  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Czy jest pan wlascicielem dzialki znajdujacej sie w poblizu?
Tak, graniczę z nią bezpośrednio. Dałem w wpisie rozpoczynającym dyskusję link do wyroku sądu, w którym sąd uznaje za stronę postępowania jeśli budowa na sąsiedniej działce wpływa negatywnie na działki sąsiednie.
DD89 jest off-line  
24-04-2018, 09:06  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.219
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Czyli wniosek zgodnie oraz ponaglanie organu do działania zgodnie z poradnikiem
https://forumprawne.org/prawo-admini...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
26-04-2018, 18:52  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Czyli wniosek zgodnie oraz ponaglanie organu do działania zgodnie z poradnikiem
https://forumprawne.org/prawo-admini...-poradnik.html
Napisałem wiosek do urzędu zgodnie z poradnikiem.
Cytat:
Xxx, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Xxx Xxx
ul. Xxx XX
XX – XXX Xxx

Burmistrz Miasta Xxx
ul. Xxx XX
XX – XXX Xxx

WNIOSEK

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. – Dz. U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie gruzu wysypanego w marcu 2014 r. oraz odpadów wysypywanych w miesiącach następnych na działkę nr ew. XXXX położoną w Xxx, przy ul.Xxx. Ponadto wnoszę o usunięcia gruzu wysypanego w marcu 2014 r. oraz odpadów wysypywanych na przedmiotową działkę w miesiącach następnych.

UZASADNIENIE

Prace budowlane wykonane na działce nr ew. XXXX wpływają negatywnie na moją nieruchomość, działkę nr ew. XXXX/X, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową działką. Wysypane odpady pylą się oraz wraz z wodami opadowymi i wskutek ruchu kołowego na przedmiotowej nieruchomości zaśmiecają moją działkę nr ew. XXXX/X. O tym, że w powyższym wypadku przysługuje mi przymiot strony w postępowaniu administracyjnym świadczy treść wyroku NSA z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt. II OSK 2873/16.
Na działkę nr ew. XXXX położoną w Xxx, przy ul. Xxx w marcu 2014 r. wysypano gruz. Następnie wysypany gruz rozprowadzono po całej powierzchni działki nr ew. XXXX. Przedmiotowe prace zostały wykonane bez dopełnienia warunków jakie na wykonawcę narzuca Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414). Wykonawca przed wykonaniem prac nie zgłosił właściwemu organowi administracji publicznej planowanych prac, ani nie uzyskał pozwolenia na budowę, nie przedstawił także dokumentu poświadczającego, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jak zauważył WSA w Krakowie w wyroku z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt. II SA/Kr 171/15, utwardzenie drogi gruntowej jest budową drogi i podlega uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia budowlanego.
Nie dopełniono warunków odzysku zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356). Ponieważ wykonawcy prac na działce nr ew. XXXX nie posiadają tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości.
Nie dopełniono także warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614). Ponieważ gruz oraz odpady znajdujące się na działce nr ew. XXXX nie zostały odzyskane zgodnie z dopuszczalnymi metodami odzysku. Jak wynika z stanu obecnego warstwa żwiru wysypana na zlecenie Urzędu Miasta Xxx mająca zabezpieczać przed pyleniem nie spełniła swojej roli, ponieważ na skutek silnych opadów deszczu, niewłaściwego odśnieżania drogi oraz ruchu kołowego została zniszczona. Nie zachowano przepisów odrębnych w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego.
Organ pierwszej instancji nie sprawdził, czy wobec braku tytułu prawnego do działki nr ew. XXXX przez wysypującego odpady, nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) dotyczących prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów bez wymaganego zezwolenia i czy nie należy wystosować odpowiedniego pisma w tej sprawie do Mazowieckiego WIOŚ.
Sposób w jaki powinny być załatwiane sprawy takie jak w niniejszym wniosku jest przedstawiony w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt. II SA/Gl 1378/10. Sposób załatwienia sprawy dotyczącej nielegalnego wysypania gruzu w marcu 2014 r. i odpadów w miesiącach następnych na działkę nr ew. XXXX wskazał Burmistrzowi Miasta Xxx także Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 16 marca 2015 r., znak LEX-S.XXXX.X.XXXX.HL oraz w piśmie z dnia 19 maja 2015 r., znak LEX-S.XXXX.X.XXXX.
Posiadam decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie. Jest ona dla mnie niekorzystna. RDOŚ dopuścił się wielu zaniechań, np gruz dla niego jest kruszywem budowlanym pomimo tego, że były to odpady powstałe w wyniku rozbiórki i prac remontowych przeprowadzonych przez osobę odpowiedzialna za wysypywanie odpadów, były jej własnością. Ta osoba jak wcześniej pisałem nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na którą wysypała odpady. Nie byłem potraktowany jako strona tylko jako osoba sygnalizująca problem. Termin odwołania minął.
Lepiej złożyć podanie o wznowienie postępowania czy o unieważnienie decyzji?
DD89 jest off-line  
30-04-2018, 11:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.219
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a DD89 Zobacz post
Lepiej złożyć podanie o wznowienie postępowania


wyjasnione tu https://forumprawne.org/postepowanie...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
30-04-2018, 17:15  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Było postępowanie, zakończone decyzją, minął termin na odwołanie. Jednak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się takich samych zaniechanie jak burmistrz. Czy wobec powyższego oraz niepotraktowania mnie jako stronę postępowania wniosek o unieważnienie decyzji RDOŚ będzie najwłaściwszą metodą postępowania?
DD89 jest off-line  
01-05-2018, 09:50  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.219
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a DD89 Zobacz post
minął termin na odwołanie.
Proszę wnikliwie przeczytać cały poradnik, a nie tylko jego pierwsze zdanie
voyteg jest off-line  
01-05-2018, 18:23  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Proszę wnikliwie przeczytać cały poradnik, a nie tylko jego pierwsze zdanie
To postępowanie było prowadzone przez WIOŚ. Do burmistrza złożyłem wniosek jak w wpisie wyżej i teraz czekam na postanowienie o wszczęciu lub odmówie wszczęcia postępowania. Chcem, aby WIOŚ właściwie zajął się sprawą oraz usunąć z obrotu prawnego tą wadliwą decyzję WIOŚ.
1. Wiem, że było postępowanie, mam decyzję.
2. Pominięto mnie jako stronę w postępowaniu, zostałem potraktowany tylko jako tzw "zgłaszający".
3. Minął termin 30 dni na złożenie odwołania w postępowaniu, w którym nie byłem traktowany jako strona.
4. Złożę wniosek o wzowienie postępowania, w którym zostałem pominięto jako stronę, pomimo upływu 30 dni na odwołanie.
5. Teoretycznie otrzymam pismo z formułą „postępowania nie było”.
6. Później są dwie możliwości: wszczęcie postępowania administracyjnego lub wydanie decyzji o umorzeniu postępowania wznowieniowego. Wiem, że moja sprawa podlega rozstrzygnięciu w postępowaniu administracyjnym. Decyzja WOŚP dotyczyła usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do magazynowania lub składowania. W tym przypadku postępowanie może być wszczęte jedynie "z urzędu", mój wniosek został potraktowany jedynie jako "sygnał" do wszczęcia postępowania "z urzędu".
Czy w takim wypadku jest sens postępować zgodnie z zaproponowany poradnikiem? Czy jednak ze względu na na to,że było postępowanie, upłynęło 30 dni na odwołanie mój wniosek nie ma sensu? Postępowanie w mojej sprawie nie może być wszczęte na wniosek.
Czy jednak że względu na to, że WIOŚ nie ustalił poprawnie stanu rzeczywistego w sprawie, nie zebrał wszystkich dowodów, nie potraktował mnie jako stronę, wniosek zgodnie z zaproponowany poradnikiem ma sens?
DD89 jest off-line  
04-05-2018, 08:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.219
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

Cytat:
Napisał/a DD89 Zobacz post
upłynęło 30 dni na odwołanie mój wniosek nie ma sensu?
Dla wznowienia nie ma znaczenia termin odwołania - wyjaśnione w poradniku wskazanym wyżej
voyteg jest off-line  
23-05-2018, 15:38  
DD89
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Wszczęcie postępowania w sprawie odpadów.

23 kwietnia 2018 r. złożyłem w urzędzie wniosek taki jak w wpisie nr 9. Upłynęło 30 dni na odpowiedź. Czyli teraz korzystam z tego poradnika i piszę ponaglenie do załatwienia sprawy na podstawie art. 37 § 1 KPA???
DD89 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Moment wszczęcia postępowania w postępowaniu nakazowym w sprawie o wykroczenia (odpowiedzi: 0) Czołem. Jeżeli: - zgodnie z art. 45 para. 1 KW wykroczenie przedawnia się po roku, chyba że wszczęto postępowanie, - moment wszczęcia...
§ Wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień (odpowiedzi: 0) Witam, w listopadzie tamtego roku, miałem pewna sytuacje w wyniku której stwierdzono że prowadziłem samochód po THC, 7 miesięcy później przyznałem...
§ Wszczęcie postępowania w sprawie przerwania stażu (odpowiedzi: 1) Witam Zaniepokoił mnie list otrzymany od Starosty z UP. 30.06 przerwałam staż, z powodów osobistych ( z własnej winy ) , napisałam oświadczenie,...
§ Wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania (odpowiedzi: 4) Dzień dobry, Rozpocznę może od wyjaśnienia sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy z bratem. Wraz z bratem, ojcem i dziadkiem mieszkamy w domu...
§ Wszczęcie postępowania w sprawie umowy zlecenia (odpowiedzi: 3) Otrzymałam pismo, iż zostało wobec mnie wszczęte postępowanie w sprawie powstania obowiązku opłacania składek ZUS z tytułu umowy zlecenia. ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.