nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ? - Forum Prawne

 

nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

W 2014 roku przeznaczoną dla mnie decyzję WZ dla sąsiedniej działki doręczono w miejscu gdzie byłem zameldowany, ale nie mieszkałem, bliżej nieokreślonej osobie. Na zwrotce jest jedynie nieczytelny podpis odbiorcy tzw "dorosłego domownika". WZ nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
24-10-2018, 10:01  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

W 2014 roku przeznaczoną dla mnie decyzję WZ dla sąsiedniej działki doręczono w miejscu gdzie byłem zameldowany, ale nie mieszkałem, bliżej nieokreślonej osobie. Na zwrotce jest jedynie nieczytelny podpis odbiorcy tzw "dorosłego domownika". WZ nie dotarły do mnie i w zasadzie nie wiadomo, kto to odebrał z imienia i nazwiska. Wiadomo, że nie byłem to ja ani mój dorosły domownik, czyli żona. Rok temu wniosłem o doręczenie decyzji, ale urząd idzie w zaparte i tak sobie wymieniamy uprzejmości w pismach.

Dzięki lekturze tego forum złożyłem wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji do SKO w trybie art 156 kpa. Powołując się na fakt, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Wczoraj otrzymałem wezwanie z SKO do jednoznacznego określenia czy mój wniosek jest o stwierdzenie nieważności decyzji, 156kpa, czy o wznowienie postępowania (145 kpa). Przy czym we wniosku jednoznacznie określiłem, że wnoszę o stwierdzenie nieważności.

Zastanawiam się o co im chodzi i co mam zrobić.
BartekMBB jest off-line  
24-10-2018, 15:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.398
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post

Zastanawiam się o co im chodzi i co mam zrobić.

Pana odpowiedz oznaczy dalszy tryb - wyjaśnienia w poradniku https://forumprawne.org/prawo-admini...-poradnik.htmlZe wznowieniem to jest tak, ze prawo do wznowienia ma pan tylko w 30 dni od "dowiedzenia sie"Proponuje zapoznac sie z tymi orzeczeniamiII SA/Bk 691/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-17
Cytat:
W sytuacji w której organ nie ma pewności co do adresu strony nie można mówić o skuteczności zastępczego doręczenia w trybie art. 44 K.p.a.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D5C95D3CD


Cytat:
Należy zgodzić się ze stanowiskiem organu, że strona, której decyzji nie doręczono, może złożyć od niej odwołanie w terminie otwartym dla strony, której decyzję doręczono, przy czym w wypadku wielości stron termin decyduje termin zaskarżenia przez stronę, której decyzję doręczono najpóźniej. Po tym terminie rozstrzygnięcie staje się ostateczne zgodnie z art. 16 § 1 K.p.a., a stronie, której decyzji nie doręczono, przysługuje tylko wniosek o wznowienie postępowania na zasadzie art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. Nie może jednak wnosić o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Zapatrywanie to znajduje oparcie w konsekwentnym orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 1997 r., I SA 1329/95, ONSA 1998/3/103, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r, II OSK 505/08, LEX nr 554884, oraz z dnia 13 września 2017 r., II OSK 66/16, LEX nr 2411931).
voyteg jest on-line  
24-10-2018, 18:29  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Mój wniosek był prosty i jednoznaczny cytuję:

" Na podstawie art. 156 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o stwierdzenie nieważności decyzji XXXX z dnia X.2014 wydanej przez Prezydenta Miasta X w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr X obręb X przy ulicy X w X, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa. "

Pytanie tylko czy nieskuteczne doręczenie i potem odmowa doręczenie może być uznana za rażące naruszenie prawa i przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji?
BartekMBB jest off-line  
24-10-2018, 18:45  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.218
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

nie,

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post
Powołując się na fakt, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa.
przecież kwestionujesz doręczenie a nie wydanie

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post
doręczono w miejscu gdzie byłem zameldowany, ale nie mieszkałem, bliżej nieokreślonej osobie
jaki adres podałeś we wniosku?
Agnieszka3M jest off-line  
24-10-2018, 18:58  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Cytat:
Napisał/a Agnieszka3M Zobacz post
nie,


jaki adres podałeś we wniosku?
Nie składałem wniosku i nie podawałem adresu, bo chodzi o WZ działki sąsiada z 2014r. Byłem stroną i UM sam ustalił adres. Całość korespondencji była doręczona przez dwukrotne awizowanie. A samą decyzję końcową odebrał "dorosły domownik" widmo. Nikt nie wie kto to? Może pomylili drzwi? Albo coś. Dowiedziałem się o tym w tym roku przeglądając w urzędzie akta sprawy. Wtedy złożyłem pismo, żeby mi to doręczyli, ale idą w zaparte i tak sobie piszemy od pół roku.

Dopiero teraz złożyłem wniosek do SKO.
BartekMBB jest off-line  
24-10-2018, 19:13  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.218
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

to tylko na wznowienie z art 145 par 1 pkt4, masz potwierdzenie zamieszkania w innym miejscu?
w jakim celu chcesz mieć decyzję?
Agnieszka3M jest off-line  
24-10-2018, 19:32  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

A co z tym co pisał voyteg:
Ze wznowieniem to jest tak, ze prawo do wznowienia ma pan tylko w 30 dni od "dowiedzenia sie"

Tak jak pisałem około pół roku temu się dowiedziałem, że decyzja WZ nie została mi prawidłowo doręczona. Wówczas wystąpiłem o jej "ponowne" doręczenie, żeby się od niej odwołać. Urząd kilkukrotnie odmówił.

Z poradnika na forum wynika, że o wznowienie w trybie art 145 mam się zwrócić do organu, który wydał decyzję czyli prezydenta a nie SKO.

Co do potwierdzenia zamieszkania w chwili doręczenie (2014r.) w innym miejscu mam np. rachunek za neostradę i telefon.

Od decyzji chciałbym się odwołać bo za płotem mają powstać zgodnie z WZ dwa bliźniaki dwulokalowe o parametrach bloku mieszkalnego.
BartekMBB jest off-line  
26-10-2018, 08:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.398
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post
Wówczas wystąpiłem o jej "ponowne" doręczenie, żeby się od niej odwołać. Urząd kilkukrotnie odmówił.

Czyli urząd powinien potraktować pana pismo wniesione wtedy jako podanie o wznowienie i skoro tego nie zrobił, należy go ponaglić zgodnie z trybem zawartym w poradniku powyżej, czyli zażalenie do SKO za pośrednictwem organu, do którego pan wystąpił

Oczywiście skupia się pan na wtedy wniesionym piśmie, które wniósł pan zaraz po tym, gdy dowiedział się pan o wydaniu decyzji = było to wcześniej niż 30 dni "od dowiedzenia"W zażaleniu warto zacytować poniższą wykładnię prawaI OSK 1661/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02


Cytat:
Przy ustaleniu charakteru wniesionego przez stronę podania rzeczywiście tytuł pisma nie ma decydującego znaczenia. Istotna jest natomiast ocena intencji strony, dokonana w oparciu o całokształt podniesionych okoliczności. O tym, jaki charakter ma mieć ostatecznie pismo, decyduje zatem strona, ale w razie wątpliwości w tym zakresie obowiązkiem organu administracji publicznej jest przekazanie stronie informacji o jej sytuacji procesowej, przysługujących środkach obrony jej praw oraz uwarunkowaniach ich złożenia, aby strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa.
oraz na okoliczność, że bez własnej winy nie brał pan udziału w postępowaniu


http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D38BAF16EF


Cytat:
Ponadto w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu, obowiązek ustalenia adresu osoby fizycznej będzie spoczywał na organie podejmującym czynności postępowania. Zakres podejmowanych przez organ działań nie może ograniczać się do ustalenia adresu w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Pojęcie "adresu" wynikające z przepisów tej ustawy (oznaczenie lokalu, w którym osoba fizyczna jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy) nie jest tożsame z "adresem" w rozumieniu art. 41 k.p.a. Ze względu na zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym ( art. 10 k.p.a.), organ ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności skierowanych na ustalenie rzeczywistego adresu (zamieszkania, pobytu, miejsca pracy) strony postępowania.(por. Łaszczyca G. i inni,Komentarz do art. 41 k.p.a.)
voyteg jest on-line  
13-11-2018, 19:16  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Aktualnie sprawa ma się tak.
Wycofałem z SKO wniosek o stwierdzenie nieważności.
26.10 Złożyłem ponaglenie do załatwienia sprawy.
Dziś tj. 13.11 odebrałem, aż 3 pisma z UM
1. Data 2.11 - do wiadomości stanowisko UM w sprawie dla SKO
("nie dopatrują się w moim pierwszym piśmie intencji wznowienia postępowania")
2. Data 8.11 - wezwanie dla mnie do złożenia wyjaśnień do UM w terminie 14 dni
("określenie czy moje pierwsze pismo należy traktować jako wniosek o wznowienie postępowania" i pytanie "kiedy dowiedziałem się o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania?"
3. Data 9.11 - kopia pisma między z UM do SKO, stanowiąca odpowiedź na ponaglenie SKO z 8.11 do wysłania akt sprawy. Piszą, że wysłali im 2.11.

Robi się ciekawie. Zastanawiam się nad skargą na bezczynność do WSA..
BartekMBB jest off-line  
15-11-2018, 09:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.398
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post
("nie dopatrują się w moim pierwszym piśmie intencji wznowienia postępowania")

To powinny pana dopytac, a nie przypuszczać we własnym zakresieCytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post
określenie czy moje pierwsze pismo należy traktować jako wniosek o wznowienie postępowania" i pytanie "kiedy dowiedziałem się o okolicznościach stanowiących podstawę do wznowienia postępowania

Prosze pamietac, że jesli złożył pan wniosek po 30 dniach "od dowiedzenia się" to taki wniosek upada, bo termin na wznowienie to max 30 dniCytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post

Robi się ciekawie. Zastanawiam się nad skargą na bezczynność do WSA..

Slusznie https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html
voyteg jest on-line  
22-11-2018, 18:18  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Dziś odebrałem Postanowienie z SKO w którym jest twierdzenie, "że Prezydent Miasta nie dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania".

W ocenie SKO moje pismo do UM z 11.06.2018 nie było wnioskiem o wznowienie postępowania (z art. 145 kpa) a jedynie prośbą o przesłanie decyzji o warunkach zabudowy, czyli podjęcie czynności materialno-technicznych, a nie prowadzenie postępowania.

Że też wcześniej nie znałem tego forum ;-(
BartekMBB jest off-line  
22-11-2018, 21:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.398
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post

W ocenie SKO moje

Ocena SKO dla WSA nie musi mieć znaczenia, przykładowo

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7FFDB1CC56


Cytat:
Sąd jako błędne ocenia stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego co do rzeczywistego charakteru aktu będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

A skoro SKO wydało postanowienie, to teraz pora na skarge na bezczynnosc do WSA, gdzie warto przywolac poniższa wykladnie prawa oraz pasujace wskazane w tym watku wyzejVII SA/Wa 915/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23
Cytat:
Od woli strony zależy, czy obrony swojego interesu chce dochodzić w trybie odwoławczym, sprzeciwiając się stanowisku o uchybieniu przez nią terminu, czy też w trybie kontroli decyzji w postępowaniu nadzwyczajnym. Wobec powyższego strona pominięta w postępowaniu powinna mieć możliwość zajęcia stanowiska w przedmiocie kwalifikacji jej podania, w szczególności, gdy nie jest reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, co może stwarzać wątpliwości co do intencji strony i jej rozeznania w odniesieniu do sytuacji prawnej, w jakiej się znajduje (por. wyrok NSA z dnia 15 maja 2013 r. sygn. II OSK 2303/11).
voyteg jest on-line  
03-01-2019, 18:25  
BartekMBB
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Relacjonuję ciąg dalszy sprawy:

W związku z brakiem reakcji ze strony um w Piątek (14.12) 5 minut przed zamknięciem złożyłem skargę do WSA.

Dziś (3.01) odebrałem postanowienie z datą 19.12 (na kopercie stempel 21.12) w którym prezydent postanawia odmówić wznowienia postępowania z powodu cytuję:

"W dniu 12.06.2018 r. strona zwróciła się do Prezydenta Miasta o przesłanie jej decyzji wz z dnia 9.9.2014 na podany adres. Pismo, które można potraktować jako wniosek o wznowienie postępowania strona wniosła w dniu 23.11.2018, a tym samym po upływie ustawowego terminu liczonego od dnia dowiedzenia się o decyzji"

W świetle tego co piszą to sam się zaorałem pisząc pismo w dniu 12.06. Dopiero moje wyjaśnienia z 23.11 można traktować jako wniosek w trybie ustawowym.
BartekMBB jest off-line  
04-01-2019, 08:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.398
Domyślnie RE: nie doręczone WZ - wznowienie czy nieważność ?

Cytat:
Napisał/a BartekMBB Zobacz post

W świetle tego co piszą to sam się zaorałem pisząc pismo w dniu 12.06. Dopiero moje wyjaśnienia z 23.11 można traktować jako wniosek w trybie ustawowym.

Niekoniecznie - urzednicy we wlasnej obronie nadaja narracje korzystna dla siebie
voyteg jest on-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wezwanie do zapłaty nie doręczone przez impost (odpowiedzi: 5) Witam W Poniedziałek zorientowałam że mam zablokowane konto w banku, przez infolinie dowiedziałam się że mam z zajęcie komornicze. w rozmowie...
§ Wznowienie postępowania czy stwierdzenie nieważności? (odpowiedzi: 4) Mam decyzję ostateczną, nie była w ll instancji oraz w WSA i teraz tak: - otrzymała ją osoba nie będącą stroną w postępowaniu (przesłanka do...
§ Postanowienie komornika doręczone po skutecznym sprzeciwie (odpowiedzi: 8) Witam, mój krewny walczył z pewnym gigantem "windykacyjnym" w EPU (chyba wiadomo mniej więcej o co chodzi: nieistniejące długi, zmyślony adres...
§ Urząd Pracy - wezwanie doręczone w dniu stawiennictwa (odpowiedzi: 8) Pewien Urząd Pracy postanowił w dniu 24.04.2014 roku napisać wezwanie do obowiązkowego stawiennictwa w UP na giełdzie pracy w dniu 29.04.2014 o godz....
§ wznowienie postępowania/stwierdzenie nieważności (odpowiedzi: 7) czy ktokolwiek poza stronami wcześniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji może wnieść wniosek o wznowienie postępowania lub stwierdzenie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.