Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję - Forum Prawne

 

Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Dzień dobry, Wójt wystosował pismo o nw. treści: Cytat: miejcowość, data Urząd Gminy ... adresat W związku z licznie napływającymi sygnałami od mieszkańców, informującymi o nieprzyjemnym zapachu uwalniającym się z prowadzonego chowu drobiu na terenie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
14-03-2019, 09:32  
egonic
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Dzień dobry, Wójt wystosował pismo o nw. treści:
Cytat:
miejcowość, data
Urząd Gminy ...
adresat
W związku z licznie napływającymi sygnałami od mieszkańców, informującymi o nieprzyjemnym zapachu uwalniającym się z prowadzonego chowu drobiu na terenie nieruchomości, złym stanem sanitarnym i porządkowym na działce nr ewid. ... w miejscowości ..., Urząd Gminy ... informuje, że zgodnie z art.22.1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.151, 1669), "właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1)prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2)zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3)usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4)usuwać odchody zwierząt z nieruchomości".
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 50.2. w. cyt. ustawy "Kto wbrew tym obowiązkom nie przestrzega wymagań higieniczo-sanitarnych podlega karze grzywny".
Stosownie do art. 4 ust. 1, Ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454, 162) Rady Gminy ....dnia... podjęła Uchwałę Nr ... w sprawie: przyjęcia Regulaminu ...., w którym to akcie prawa miejscowego określone zostały min. w rozdziale 2 "Wymagania w zakresie utrzymania czystości i prządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego" w szczególności w treści § 6.1 zapisano, "Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości".
Wobec powyższego zwracamy się o potraktowanie sprawy jako pilną i uporządkowanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Ponadto informujemy, że "Kto wbrew tym obowiązkom nie przestrzega wymagań higieniczno-sanitarnym podlega karze grzywny".

Otrzymują
...
Pieczęć i podpis Wójta
Czy jest sens odwołać się do SKO powołując się na Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 21 lutego 1994 r. I SAB 54/93 ".... pismo nie mające formy decyzji jest decyzją administracyjną, jeżeli pochodzi od organu administracji, skierowane jest na zewnątrz i w sposób władczy rozstrzyga o prawach lub obowiązkach prawnych osób (fizycznych lub prawnych) w sprawie indywidualnej, choćby dla rozstrzygnięcia takiego brak było podstawy prawnej"? Moim zdaniem wytłuszczony przeze mnie fragment w sposób władczy rozstrzyga o obowiązkach prawnych osób fizycznych w sprawie indywidualnej, przeciętny obywatel (w tym moi teściowie, adresaci ww. pisma) uzna to za decyzję i podejmie działania, do których nie obliguje go prawo.

Na wszelki wypadek wyjaśniam: chodzi o ok. 10-15 niosek, a cała sprawa nakręcona jest zapewne przez sąsiadkę, przyjaciółkę Wójta, która wcześniej próbowała zmusić innego sąsiada do koszenia "trawnika". Moim zdaniem Wójt nie podjął żadnych działań w celu ustalenia stanu faktycznego, nieruchomość posiada podłączenie do gminnej kanalizacji sanitarnej, prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami, na terenie nie ma padłych zwierząt ani odchodów zwierząt, w odległości do 300m znajduje się gospodarstwo w którym chodowane są i kury i krowy, a z drugiej strony w podobnej odległości stajnia.
egonic jest off-line  
14-03-2019, 14:02  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.516
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

warto wnieść o uzupełnienie w sprawie prawa do odwołania art. 111 k.p.a - opisane w poradniku

https://forumprawne.org/postepowanie-administracyjne/504256-jak-odwolac-sie-od-decyzji-administracyjnej-poradnik.html


dzięki temu termin na odwołanie nie upłynie
voyteg jest off-line  
14-03-2019, 14:53  
egonic
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Dziękuję, tak zrobię
przeczytałem już wcześniej poradnik i brałem takie rozwiązanie pod uwagę, żeby dać możliwość wyklarowania sytuacji, albo urząd odpowie że to nie decyzja albo uzupełni i sprawa będzie jasna
egonic jest off-line  
14-03-2019, 19:23  
chich bulterier
Praktyk
 
chich bulterier na Forum Prawnym
 
Posty: 665
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Patrząc tylko na treść tego pisma to nie jest decyzja. Nie rozstrzyga o żadnych prawach ani obowiązkach ani konstytutywnie ani deklaratoryjnie, nie nakłada rygoru. Nie piszesz też nic o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zakładam, że to niewładcze działania urzędu - informacja o obowiązkach, bez nakazywania czegokolwiek. Dopiero po ustaleniu, że naruszenia prawa będą kontynuowane organ wyda decyzję.

Tak czy inaczej, wnieść o uzupełnienie decyzji oczywiście można.
chich bulterier jest off-line  
15-03-2019, 08:31  
egonic
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Nie było zawiadomienia. Prawdopodobnie pod względem prawnym jest tak jak Pan pisze, nie potrafię tego ocenić choć jestem wykształconym człowiekiem, to jak ma to zrobić osoba, która nie wie nawet gdzie szukać źródeł prawa-szary obywatel. Konkluzja wytłuszczonego akapitu jest taka, że Wójt bez ustalenia stanu faktycznego dokonał oceny, osądził i uznał winę skoro nakazuje uporządkowanie w konkretnym terminie. Tu oczywiście wchodzi w grę "lub czasopisma" bo nie ma słowa nakaz tylko "zwracamy się o potraktowanie" ale zwracać się można z prośbą lub żądaniem, jeżeli wyznaczony jest termin a zaraz niżej informacja na temat konsekwencji to jak inaczej to potraktować niż jak nakaz.
"Dopiero po ustaleniu, że naruszenia prawa będą kontynuowane" - czyli zakładam, że Pan również z tego pisma wyciąga konkluzję że naruszenia prawa zostały stwierdzone (i nie jest to zarzut do Pana tylko do pisma), a w mojej ocenie, znając stan faktyczny, po przeanalizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości... oraz orzeczeń SA w sprawach z tego zakresu, naruszeń nie ma a Wójt nie ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania i wydania decyzji.
Dziękuję i proszę o kolejne komentarze. Polecam zapoznanie się z przywołanym orzeczeniem, bo prezentuje bardzo ciekawe podejście sądu w kontekście pismo/decyzja a prawa strony.
egonic jest off-line  
15-03-2019, 09:09  
chich bulterier
Praktyk
 
chich bulterier na Forum Prawnym
 
Posty: 665
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Cytat:
Napisał/a egonic Zobacz post
Konkluzja wytłuszczonego akapitu jest taka, że Wójt bez ustalenia stanu faktycznego dokonał oceny, osądził i uznał winę skoro nakazuje uporządkowanie w konkretnym terminie. Tu oczywiście wchodzi w grę "lub czasopisma" bo nie ma słowa nakaz tylko "zwracamy się o potraktowanie" ale zwracać się można z prośbą lub żądaniem, jeżeli wyznaczony jest termin a zaraz niżej informacja na temat konsekwencji to jak inaczej to potraktować niż jak nakaz.
Ok, najwyraźniej z tego samego tekstu wyprowadzamy inne wnioski. Bo mnie konkluzja o jakiej piszesz się nie nasuwa.
chich bulterier jest off-line  
15-03-2019, 10:56  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.516
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD2D4D29C9


Cytat:
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że aby dane pismo mogło być uznane za decyzję administracyjną nie jest wymagane, aby zawierało wszystkie składniki decyzji przewidziane w art. 107 § 1 K.p.a. Za decyzję uznać należy również pismo właściwego organu zawierające co najmniej oznaczenie organu i adresata aktu, rozstrzygnięcie w sprawie i podpis osoby reprezentującej organ (patrz wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 2663/12 czy postanowienie z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt II GSK 1683/14 – oba opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
voyteg jest off-line  
15-03-2019, 12:09  
chich bulterier
Praktyk
 
chich bulterier na Forum Prawnym
 
Posty: 665
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Ten pogląd o konstytutywnych elementach decyzji jest z monografii Barbary Adamiak, "Wadliwość decyzji administracyjnej", zresztą słuszny i uznany. Jak widać, pismo nie zawiera oznaczenia organu ani rozstrzygnięcia. Poza tym brak główki, brak sentencji, "Urząd Gminy informuje" zamiast obowiązku, "ponadto informujemy", nie ma żadnej sankcji, urząd "zwraca się o uporządkowanie".
chich bulterier jest off-line  
29-03-2019, 07:55  
egonic
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Czy pismo Wójta można traktować jako decyzję

Dzień dobry, odpowiedź Gminy

"W odpowiedzi na pismo z dnia ..., Urząd Gminy .... informuje, że wystosowane do Państwa pismo znak .... z dnia ... jest pismem informacyjnym o obowiązkach dla właściciela nieruchomości wynikających z przytoczonych w/w piśmie przepisów prawnych.
Pismo nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.

Wójt ....."
egonic jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ jak traktować pismo od wierzyciela (odpowiedzi: 0) witam, wierzyciel, ktory udzielil kredytu zmarlemu przeslal nastepujace pismo do spadkobiercy z dniem 9 czerwca 2017 .... Pragniemy...
§ Typy bukmacherskie - czy można traktować je jako własność intelektualną? (odpowiedzi: 11) Witam, Jestem profesjonalnym typerem bukmacherskim i sprzedaje swoje typy poprzez internet. Jestem dobry w tym co robię, ale od jakiegoś czasu...
§ Czy koszty najmu można traktować jako koszt? (odpowiedzi: 1) Witam, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, wynajmuję mieszkanie od osoby prywatnej, ale mieszkanie pełni również rolę mojego biura -...
§ Czy takie pismo można traktować jako umowę najmu? (odpowiedzi: 4) Witam, poniżej zamieszczę pismo, które stworzył adwokat będący pełnomocnikiem osoby X. Działając jako pełnomocnik Pani X zawiadamiam Pana, że do 1...
§ traktować to jako wyłudzenie ? (odpowiedzi: 0) Witam, znajomy, nie ma zwyczaju przebywać w internecie na forach ( może się boi ) ale prosił mnie by znaleźć dla niego jakieś informacje w pewnej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.