Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie - Forum Prawne

 

Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Dostałem dziś postanowienie z Urzędu Miasta . Na końcu jest napisane tak :"postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie", Czy to jest prawda ?Bardzo proszę o odpowiedz, bo kręcą mną jak chłopem w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne - aktualne tematy:

  • § dług za czynsz
    Dzień dobry. Jestem osobą, która stara się o mieszkanie komunalne z miasta. Kazano mi przynieść dokument o nie...
  • § Opłata za kontrolę i odbiór pr...
    Witam serdecznie, ostatnio podłączyłem domek do wodociągów - przyłącze oraz plany wykonałem na swój...
  • § wydanie decyzji przez SKO i zm...
    Witam, chciałbym się poradzić Was w następującej sprawie. Składałem wniosek do pomocy społecznej o przyznanie...

Odpowiedz
 
22-10-2009, 16:20  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Dostałem dziś postanowienie z Urzędu Miasta . Na końcu jest napisane tak :"postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie", Czy to jest prawda ?Bardzo proszę o odpowiedz, bo kręcą mną jak chłopem w sądzie.
Tomek 99 jest off-line  
22-10-2009, 18:26  
kusiu1717
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

"Art. 141.§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.

§ 2. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Art. 143. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Art. 144. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań."
kusiu1717 jest off-line  
22-10-2009, 22:41  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Zależy czego dotyczy to postanowienie. Być może pouczenie jest błędne.
barteks2 jest off-line  
23-10-2009, 10:16  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Postanowienie dotyczy nie wymagania opini środowiskowej do zamierzonej inwestycji na sąsiedniej działce. Polegajacego na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat samochodowy i serwis opon. Ja uważam, że jest wymagana gdyż jest to ulica domków jednorodzinnych, są to małe działki, gdyż jest to centrum miasta, a sąsiad zrobił sobie warsztat samochodowy przez płot i już od dawna działa, a formalności dopiero teraz załatwia. Na danym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w uzasdnieniu burmistrz pisze, że zamierzona inwestycja . nie będzie nie korzystnie wpływała na sąsiednie środowisko, a ja doskonale wiem jaki to ma wpływ na mnie i moją rodzinę. Ciągle hałasy .smrody , mam przy ogrodzeniu z siatki dwa metry od mojego domu składowisko odpadów z gumy itp .Składałem wniosek dotyczący tej sprawy o uciążliwym prowadzeniu warsztatu przez tego sąsiada ,ale burmistrz nie wziął wogóle tego pod uwagę .Burmistrz pisze, że w pobliżu nie ma zbiorników wodnych ,ani skupisk zwięrzat i dlatego nie wymaga opini środowiskowej . Budynki tego pana stoją po granicy z sąsiednimi działkami .Na końcu właśnie pisze , że nie podlega zaskarżeniu i jest to decyzja ostateczna.Proszę o pomoc bo już nie mam sił.
Tomek 99 jest off-line  
23-10-2009, 11:05  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Jeżeli sąsiad już działa to znaczy, że dopuścił się samowoli budowlanej. Proszę zgłosić to do Powiatowego Inspektora Budowlanego i wnosić o uznanie Pana za stronę w postępowaniu (należy wykazać interes prawny - np. uciążliwości związane z działalnością sąsiada, uniemożliwiające normalne korzystanie z Pana działki). Takie sprawy często są umarzane, gdyż w grę wchodzą łapówki (warto zapoznać się z raportem NIK-u na temat działalności PINB-ów w kwestii samowoli budowlanych).

Jeżeli od postanowienia nie przysługiwało zażalenie, to wtedy należy pamiętać, aby odwołać się od decyzji środowiskowej i wtedy zarzucić burmistrzowi wydanie błędnego postanowienia, w którym nie uwzględnił obszaru oddziaływania inwestycji i możliwych uciążliwości dla działek sąsiednich.
barteks2 jest off-line  
23-10-2009, 12:02  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

PINB już był powiadomniony przez WIOŚ dwa razy i odpisał WIOŚ-wi, że wszystko jest ok co zresztą sama pani z WIOŚ-u mówiła że to bardzo dziwne . Zwracałem się też do sanepidu i do starostwa w tej sprawie i nic . Zresztą sąsiad nie raz krzyczał, że ma znajomości i pieniądze i mu można skoczyć .Nie rozumiem jednego, skoro Burmistrz wydał postanowienie o nie wydawaniu opini środowiskowej to jak mam się odwołać od decyzji środowiskowej skoro jej nie będzie. Bardzo proszę o jakiekolwiek wskazówki ,bo wszyscy zachowują się tak jak by mieli interes, żeby ten człowiek robił co chciał .
Tomek 99 jest off-line  
23-10-2009, 12:12  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Nie wiem, czy dokładnie zacytował Pan treść postanowienia, ale wydaje mi się, że Burmistrz powinien wydać postanowienie o braku konieczności nałożenia obowiązku sporządzenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko. Jeśli tak, to zostanie wkrótce wydana decyzja środowiskowa.

Jeśli PINB odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie, to widzę, że już najprawdopodobniej poszła kasa pod stołem. Proszę nie zwklekać i złożyć skargę na działanie PINB do wojewódzkiego isspektora i napisać, że Pana zdaniem PINB powinien w takiej sytuacji wszcząć postępowanie w sprawie samowoli budowlanej.
barteks2 jest off-line  
23-10-2009, 13:58  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Postanowienie dotyczy nie wymagania opini środowiskowej do zamierzonej inwestycji na sąsiedniej działce. Polegajacego na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat samochodowy i serwis opon. Ja uważam, że jest wymagana gdyż jest to ulica domków jednorodzinnych, są to małe działki, gdyż jest to centrum miasta, a sąsiad zrobił sobie warsztat samochodowy przez płot i już od dawna działa, a formalności dopiero teraz załatwia. Na danym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w uzasdnieniu burmistrz pisze, że zamierzona inwestycja . nie będzie nie korzystnie wpływała na sąsiednie środowisko, a ja doskonale wiem jaki to ma wpływ na mnie i moją rodzinę. Ciągle hałasy .smrody , mam przy ogrodzeniu z siatki dwa metry od mojego domu składowisko odpadów z gumy itp .Składałem wniosek dotyczący tej sprawy o uciążliwym prowadzeniu warsztatu przez tego sąsiada ,ale burmistrz nie wziął wogóle tego pod uwagę .Burmistrz pisze, że w pobliżu nie ma zbiorników wodnych ,ani skupisk zwięrzat i dlatego nie wymaga opini środowiskowej . Budynki tego pana stoją po granicy z sąsiednimi działkami .Na końcu właśnie pisze , że nie podlega zaskarżeniu i jest to decyzja ostateczna.Proszę o pomoc bo już nie mam sił.
Tomek 99 jest off-line  
23-10-2009, 14:20  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Najlepiej gdyby Pan umieścił tutaj pełną treść decyzji (bez danych osobowych). Jak pisałem poprzednio, należy zgłosić najpierw skargę do WINB.
barteks2 jest off-line  
23-10-2009, 15:50  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Praepraszam, ale omyłkowo zamieściłem to samo. Treści decyzji nie ,znam PINB gdyż do mnie nie przyszła ,, tylko do WIOŚ a pani z Wioś-u zatelefonowała do nas, gdyż wydało jej się to wszystko dziwne. Powiedzała o tym piśmie od PINB i że zrobi następną kontrolę. Chociaż jedna instytucja do tego podchodzi poważnie .Żona za dwa miesiące będzie rodzić, jest na zwolnieniu i bardzo przeżywa tą całą sytuację, gdyż przebywa w domu i musi wysłuchiwać itp. W dodatku zaczął się sezon na wymianę opon i od rana do wieczora jest meksyk. Bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki . Czy może umieścić postanowienie burmistrza?
Tomek 99 jest off-line  
23-10-2009, 19:30  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Tak, proszę zamieścić.
barteks2 jest off-line  
24-10-2009, 07:56  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

GKM.D.7624- 13 /2009 WB&dn. 20.10.2009r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.63 ust-1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227)
oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.)
postanawiam
stwierdzić, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na warsztat
serwisu opon samochodowych na działce o nr ewid. 9S' przy ul.


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28. 09.2009r.^RM——^ Ę^ffK żarn.
ul. f———P wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania budynku na warsztat serwisu opon samochodowych na działce
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych
w art.59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko oraz wymienione jest z §3 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr257, póz. 2573 ze. zm.).
Na podstawie art. 61 ust.1, 2 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do
Starosty Powiatu MftJM^ oraz Powiatowego Państwowego Inspektora
Sanitarnego w ——R o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
Starosta Powiatu Wfe—^fti w dniu 05.10.2009r. wydał opinię
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia (nr RŚ.7633-65/2009).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (nr ZNS-
712/53/77/09).
Planowane zamierzenie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania
istniejącego obiektu budowlanego dla potrzeb prowadzenia w tym obiekcie usług
związanych z wymianą i naprawą opon samochodowych. W trakcie realizacji tej
inwestycji nie będą prowadzone żadne roboty budowlane, jedynie do istniejącego
obiektu zostaną zamontowane maszyny i urządzenia niezbędne do zdejmowania kół,
wyważania, oraz odkręcania i przykręcania kół do pojazdów.

Kierując się kryteriami zawartymi w art.63 ust-1 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
w szczególności ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie
powodować negatywnego, oddziaływania na środowisko. Usytuowanie
przedsięwzięcia zajmuje obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk
zwierząt, pomników przyrody oraz nie występują obszary wodno-błotne i Natura
2000.
Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz wpływ na poszczególne
elementy środowiska, które z racji charakteru nie pociągają za sobą zagrożeń, tym
bardziej znaczących oddziaływań, należy stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Tomek 99 jest off-line  
24-10-2009, 09:37  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

OK, czyli wszystko się zgadza. Wkrótce Burmistrza wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i wtedy będzie miał Pan możliwość odwołania się.
barteks2 jest off-line  
24-10-2009, 12:46  
Tomek 99
Początkujący
 
Posty: 14
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Bardzo dziękuję za odpowiedzi i mam jeszcze pytanie , burmistrz pisze, że wnioskodawca tylko poprzykręca jakieś urządzenia i nic więcej, a stan faktyczny jest taki, że ten Pan już zrobił kanał samochodowy, różne podnośniki, wiatę pod którą większość tych prac wkonuje .Na jego reklamach, które umieścił na ogrodzeniu robi: pełną mechanikę oraz przechowywalnię opon , a na wniosku pisze, że tylko serwis opon.W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w tej sprawie na wniosek pana
jest data 21.09.09. ,a w uzasadnieniu postanowienia pisze tak : "Wnioskiem z dnia 28. 09.2009r.^RM——^ Ę^ffK żarn.
ul. f———P wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu
użytkowania budynku na warsztat serwisu opon samochodowych na działce" data się nie zgadza czy to jest istotne?»dn.21.09.2009r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r- Nr98, poz.1071 z późn. zm.)
- zawiadamiam, że dnia 21.09.2009r. wszczęto postępowanie administracyjne
- na wniosek strony:
Pana


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku użytkowego na warsztat
serwisu opon samochodowych na działce o nr ewid. j^przy ul.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (tel. 4——1f^- prowadząca
i- w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy).
Pouczenie
Na podstawie art.41§1 i 2 ustawy w/w informuję, ze w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku
-doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutki prawne.
Otrzymują

2. Strony wg wykazu
3. a/a
Tomek 99 jest off-line  
24-10-2009, 12:59  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie RE: Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażalenie

Proszę złożyć skargę do WINB.
barteks2 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy przysługuje kasacja na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa? (odpowiedzi: 8) sędzina w sądzie odwoławczym (równorzędny skład w tym samym sądzie okręgowym co pierwsza instancja) wydała postanowienie podtrzymujące postanowienie...
§ Zażalenie na postanowienie Sądu a odpowiedź na to zażalenie (odpowiedzi: 3) Witam,mam takie pytanie,otóż złożyłem wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem,Sąd uznał mój wniosek i wydał postanowienie w tej...
§ pisma w postępowaniu cywilnym, na które nie przysługuje zażalenie, odwołanie (odpowiedzi: 2) Witam. Może moje pytanie wyda się troche nielogiczne, ale moja sprawa jest nietypowa i muszę się bronić wszystkimi możliwymi środkami. Jeśli na pismo...
§ czy przysługuje zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu skargi na czynność komorn (odpowiedzi: 2) witam czy przysluguje mi zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu mojej skargi na czynność komornika? (a dokladniej o umorzenie przez komornika...
§ Cz przysługuje prawo odwołania na postanowienie sądu? (odpowiedzi: 5) Witam Forumowiczów. Ja wielu z nas gubi się w gąszczu przepisów. Ja też się pogubiłem. Więc zacznę opisywanie swojego problemu. Mam problem i...
§ Alimenty czy przysługuje zażalenie? (odpowiedzi: 2) Witam! sąd kilka dni temu zasądził alimenty od pozwanego na czas rozprawy rozwdowej, on sie z tym nie zgadza i chce sie od tego odwołać, jaki jest...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.